PsychologyNow Team

Μια εναλλακτική θεωρία της Γενικευμένης Διαταραχής Άγχους

Μια εναλλακτική θεωρία της Γενικευμένης Διαταραχής Άγχους

PsychologyNow Team
άνδρας σκέφτεται μια εναλλακτική θεωρία της Γενικευμένης Διαταραχής Άγχους
Image credit: Mary Taylor / pexels.com

Τα άτομα με διάγνωση Γενικευμένης Διαταραχής Άγχους ανησυχούν πολύ. Αλλά τι φοβούνται πραγματικά;


Η διαταραχή γενικευμένου άγχους (ΓΑΔ) είναι μια ψυχολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από χρόνια, διεισδυτική, γενικευμένη ανησυχία. Ο επιπολασμός της διάρκειας ζωής της ΓΑΔ εκτιμάται σε 4 έως 6%. Η διαταραχή είναι συννοσηρή με άλλες διαταραχές άγχους και διάθεσης και προκαλεί πολλά αρνητικά αποτελέσματα για την υγεία, όπως καρδιακές παθήσεις, προβλήματα ύπνου και υψηλότερα συνολικά ποσοστά θνησιμότητας. Η ΓΑΔ διαγιγνώσκεται σε γυναίκες σε διπλάσιο ποσοστό από τους άνδρες και είναι η πιο συχνά παρατηρούμενη διαταραχή άγχους στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Η ανησυχία, που ορίζεται ως επαναλαμβανόμενες σκέψεις για αρνητικά μελλοντικά γεγονότα, είναι μέρος της ζωής. Αυτό μπορεί να είναι προσαρμοστικό, βοηθώντας την προσοχή μας και βελτιώνοντας την προετοιμασία μας ενόψει πιθανών απειλών. Τα άτομα με ΓΑΔ, ωστόσο, βιώνουν μια ακραία, χρόνια και αδιάκοπη ανησυχία που αισθάνονται ότι δεν μπορούν να ελέγξουν. Η ανησυχία δεν λειτουργεί πλέον προσαρμοστικά για αυτούς, αλλά μάλλον τους υποδουλώνει.

Τα άτομα με ΓΑΔ τείνουν να υπερεκτιμούν την πιθανότητα αρνητικών συνεπειών και προβλέπουν ότι οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Οι ανησυχίες τους μεταδίδονται σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής, συμπεριλαμβανομένων της υγείας, της οικογένειας, των σχέσεων, της επαγγελματικής κατάστασης και των οικονομικών.


Διαβάστε σχετικά: Πως διαχειριζόμαστε το άγχος και τα υπόλοιπα αρνητικά συναισθήματα;


Η ανησυχία είναι μια επίπονη γνωστική διαδικασία που χρησιμοποιείται για την πρόληψη ή την προετοιμασία για ανεπιθύμητα συμβάντα. Δυστυχώς, η χρόνια ανησυχία της ΓΑΔ είναι από μόνη της μια αντιξοότητα. Για άτομα με ΓΑΔ, η συνεχής ανησυχία για πιθανές μελλοντικές καταστροφές αποτελεί μια συνεχιζόμενη παρούσα καταστροφή.

Η ΓΑΔ είναι μια εξουθενωτική και κοινωνικά επακόλουθη διαταραχή, αλλά η κατανόησή μας σχετικά με αυτή δεν είναι καθόλου ολοκληρωμένη. Αρκετές θεωρίες προσπάθησαν τις τελευταίες δεκαετίες να εξηγήσουν τους μηχανισμούς που τη διέπουν.

Η πρώιμη θεωρία, με επικεφαλής το έργο του ψυχολόγου Thomas Borkovec, του Πανεπιστημίου Penn State, βασίστηκε στην ιδέα ότι η συνεχής ανησυχία είναι ένας μηχανισμός αποφυγής, κατά τον οποίο η γνωστική ανησυχία με αρνητικά αποτελέσματα χρησιμεύει για την προστασία των ατόμων από την εμπειρία αρνητικών συναισθημάτων. Η ύπαρξη αρνητικών σκέψεων, με άλλα λόγια, θεωρήθηκε ένας τρόπος για να αποφευχθούν τα αρνητικά συναισθήματα.

Αυτή η άποψη προέκυψε κυρίως από έρευνα που δείχνει ότι η ανησυχία (σε αντίθεση με τη χαλάρωση) ακριβώς πριν από την έκθεση σε μια εικόνα που προκαλεί φόβο μειώνει τη σωματική απόκριση στην εικόνα. Η χαμηλή αντιδραστικότητα των ανησυχιών κατά την έκθεση σε ερεθίσματα φόβου θεωρήθηκε απόδειξη αποτυχίας της συναισθηματικής επεξεργασίας, η οποία με τη σειρά της απέτρεψε την εξαφάνιση του φόβου.

Αυτό το μοντέλο γνωστικής αποφυγής, επομένως, υποστηρίζει ότι Η ανησυχία έχει λεκτική-γλωσσική φύση και ενεργεί ως στρατηγική αποφυγής για την αναστολή καθαρών νοητικών εικόνων και σχετικής σωματικής και συναισθηματικής ενεργοποίησης... Η αναστολή σωματικών αποκρίσεων και διανοητικών εικόνων αποτρέπει τη συναισθηματική επεξεργασία του φόβου, και έτσι παρατείνει την ανησυχία.

Με άλλα λόγια, γνωρίζουμε ότι οι φόβοι μπορούν να ξεπεραστούν όταν αντιμετωπίζονται πλήρως (μέσω των διαδικασιών συνήθειας και ανασταλτικής μάθησης). Η ανησυχία εμποδίζει τα άτομα να αντιμετωπίσουν πλήρως τους φόβους τους. Έτσι, τους επιβραβεύει βραχυπρόθεσμα μειώνοντας την αρνητική αντίδρασή τους σε ερεθίσματα φόβου.

Ωστόσο, η αποτυχία αντιμετώπισης του φόβου αποτρέπει την εξάλειψή του. Το αποτέλεσμα είναι ότι η στρατηγική ανησυχίας ενισχύεται ενώ ο φόβος παραμένει ενεργός, προκαλώντας περισσότερη ανησυχία.

Αυτή η διαδικασία είναι εννοιολογικά ανάλογη με τη διαδικασία του εθισμού, με την οποία η χρήση ουσιών μειώνει την άμεση ενόχληση, εμποδίζοντας τους χρήστες να αντιμετωπίσουν πλήρως και να λύσουν πραγματικά τις συναισθηματικά αγχωτικές τους περιστάσεις. Με την πάροδο του χρόνου, η ίδια η χρήση ουσιών γίνεται μεγαλύτερο πρόβλημα από οποιοδήποτε πρόβλημα χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να αποφευχθεί.

Ωστόσο, πιο πρόσφατα, πολλά δεδομένα υποδηλώνουν ότι ενώ η εμπειρία της ανησυχίας προβλέπει μειωμένη ανταπόκριση σε επακόλουθα αποτρεπτικά ερεθίσματα, στην πραγματικότητα παράγει αυξημένο αρνητικό συναίσθημα σε πραγματικό χρόνο σε άτομα με ΓΑΔ. Με άλλα λόγια, αντί να επιτρέπει την αποφυγή αρνητικής συναισθηματικότητας, η ανησυχία προκαλεί στην πραγματικότητα μια αρνητική συναισθηματική κατάσταση.

Οι συναισθηματικές αντιδράσεις των ανησυχιών σε φοβισμένα ερεθίσματα φαίνεται να αναστέλλονται επειδή η ανησυχία έχει δημιουργήσει μια υψηλότερη βάση διέγερσης. Εάν είμαι ήδη ενεργοποιημένος από την ανησυχία, η παρουσίαση ενός φοβισμένου ερεθίσματος θα προσθέσει πολύ στην ήδη υψηλή ενεργοποίησή μου.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία, οι ψυχολόγοι Μισέλ Νιούμαν του Penn State και Σάντρα Λιέρα του Πανεπιστημίου Towson πρότειναν μια νέα ερμηνευτική προσέγγιση για τη ΓΑΔ. Σύμφωνα με το Μοντέλο Αποφυγής Αντίθεσης (CAM), αυτό που αποτρέπει η ανησυχία δεν είναι η αρνητική συναισθηματική διέγερση, αλλά μάλλον οι έντονες αρνητικές συναισθηματικές μεταβολές.

Οι ψυχολόγοι αναφέρουν πρώιμες μελέτες που δείχνουν ότι βιώνουμε ένα αρνητικό συναίσθημα ως λιγότερο αποτρεπτικό όταν προηγείται ένα άλλο αρνητικό συναίσθημα, και ότι ένα θετικό συναίσθημα αυξάνεται μετά από ένα λιγότερο θετικό συναίσθημα. Οι συγγραφείς προτείνουν ότι η ανησυχία διατηρεί αρνητικό συναίσθημα (και την υψηλή διέγερση που συνοδεύει) προκειμένου να αποφευχθεί μια έντονη αρνητική συναισθηματική αντίθεση (δηλαδή, μια απότομη αύξηση του αρνητικού συναισθήματος) και να αυξηθεί η πιθανότητα μιας θετικής αντίθεσης (ανοδική πορεία προς θετικό συναίσθημα).

Έτσι, αντί να αποτρέπεται το αρνητικό συναίσθημα, στην πραγματικότητα η ανησυχία αυξάνει την αρνητική συναισθηματικότητα, ώστε να μην παρατηρούνται περαιτέρω αυξήσεις αρνητικών επιπτώσεων ή φυσιολογική ανταπόκριση ως απόκριση στην έκθεση του φόβου. Αυτή η ιδέα είναι ανάλογη με την ιδέα ότι ορισμένοι άνθρωποι υιοθετούν διαρκή απαισιοδοξία ως τρόπο αποφυγής της απογοήτευσης.

Η ανησυχία μπορεί να «ανταμείψει» τα άτομα με ΓΑΔ και συνεπώς να διατηρηθεί, επειδή αποτρέπει απότομες αυξήσεις των αρνητικών συναισθημάτων.

Μπορεί να διατηρηθεί περαιτέρω από το γεγονός ότι η αρνητική διάθεση που βιώνεται κατά τη διάρκεια της ανησυχίας μπορεί να ενισχύσει την ανάγκη να ανησυχείτε περισσότερο, από τα συστήματα ανίχνευσης απειλών που ανταποκρίνονται σε υπέρ-απόκριση, που χαρακτηρίζουν τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με ΓΑΔ, και με ελλείμματα εκμάθησης που προδιαθέτουν τα άτομα με ΓΑΔ να ερμηνεύουν την αμφισημία ως απειλή, να αποτυγχάνουν να τερματίσουν την επαγρύπνησή τους και να έχουν μια επιλεκτική μεροληπτική προσοχή προς τα ερεθίσματα που σχετίζονται με το άγχος.

Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι η χρόνια ανησυχία είναι αγχωτική, συναισθηματικά επιβλαβής και σωματικά επίπονη, τα άτομα με ΓΑΔ τείνουν να έχουν θετικές πεποιθήσεις για την ανησυχία, βλέποντάς τη ως μια χρήσιμη στρατηγική αντιμετώπισης, ένα μέσο προετοιμασίας για προβλήματα και μια κινητήρια δύναμη προς την αυτοπροστασία.

Συνήθως, οι σκέψεις ανησυχίας γίνονται προστατευτικές δεισιδαιμονίες: Έχοντας ανησυχήσει πολύ για καταστροφές που δεν υλοποιήθηκαν, πιστεύουν ότι στην πραγματικότητα η ανησυχία αποτρέπει τις καταστροφές. Η θεωρία της CAM υποδηλώνει ότι ο ρόλος της ανησυχίας στην πρόληψη απότομων αρνητικών συναισθηματικών στροφών μπορεί να είναι ένας άλλος, βασικός λόγος για τον οποίο αγκαλιάζεται και διατηρείται.


Διαβάστε σχετικά: Συμπεριφορές διαιώνισης του Άγχους


Τα τελευταία χρόνια, τα ερευνητικά ευρήματα έχουν υποστηρίξει αυτό το μοντέλο, αποδεικνύοντας ότι, πράγματι, τα άτομα με GAD τείνουν να είναι πιο ευαίσθητα στις αρνητικές συναισθηματικές αντιθέσεις. Μια πρόσφατη μελέτη της Νιούμαν και των συναδέλφων της (2019) παρακολούθησε τους συμμετέχοντες με ΓΑΔ για οκτώ ημέρες, μετρώντας την ανησυχία τους, το σκεπτικό τους (θετικό ή αρνητικό) και την ανησυχητική διέγερση μία φορά την ώρα, 10 φορές την ημέρα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μεγαλύτερη διάρκεια ανησυχίας, η αρνητική σκέψη και ο ανεξέλεγκτος τρόπος σκέψης προέβλεψαν αυξημένο άγχος – καθώς και χαμηλότερη πιθανότητα αρνητικής συναισθηματικής αντίθεσης και υψηλότερη πιθανότητα θετικής συναισθηματικής αντίθεσης μία ώρα αργότερα. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι, σύμφωνα με τη θεωρία της CAM, η ανησυχία μειώνει την πιθανότητα απότομης αύξησης των αρνητικών συναισθημάτων και το κάνει αυξάνοντας και διατηρώντας το άγχος ενεργοποίησης.

Εάν η θεωρία υποστηριχθεί περαιτέρω, μπορεί να έχει συνέπειες και στη θεραπεία. Η ΓΑΔ είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί επιτυχώς και αυτό οφείλεται εν μέρει στην ατελή κατανόηση της φύσης του φόβου. Η CAM προτείνει ότι ένας κύριος φόβος που προκαλεί ανησυχία στη ΓΑΔ είναι η αρνητική συναισθηματική αντίθεση.

Εάν συμβαίνει αυτό, τότε οι θεραπευτές μπορούν να θέσουν στο στόχαστρο συγκεκριμένα την αποφυγή αντίθεσης των πελατών — για παράδειγμα, εναλλάσσοντας επανειλημμένα κατάσταση χαλάρωσης με αρνητικά συναισθηματικά ερεθίσματα ή εκθέτοντας τους πελάτες σε αντικρουόμενες ευχάριστες και, στη συνέχεια, δυσάρεστες εικόνες σε γρήγορη διαδοχή. Η άμεση αντιμετώπιση του φόβου των εμπειριών αρνητικής αντίθεσης μπορεί να βοηθήσει στην κατάσβεσή του, απελευθερώνοντας έτσι τους πελάτες από την παγίδα ανησυχίας της ΓΑΔ.


Alk Kais
Πηγή

Απόδοση: Αλκμήνη Καισαρίδου – Ψυχολόγος
Επιμέλεια: Ισμήνη Τσοχαλή, επιμελήτρια κειμένων

 

*Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια των υπευθύνων της ιστοσελίδας*

2. banner diafhmishs mypsychologist koino

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Βρείτε μας στα...