Αποποίηση Ευθυνών

Παρακαλούμε μην προχωρήσετε στην χρήση του PsychologyNow.gr εάν δεν αποδέχεστε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Επίσης, αυτοί δύναται να τροποποιηθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Η ιστοσελίδα PsychologyNow.gr δεν παρέχει συμβουλευτική, ψυχοθεραπευτική ή ψυχολογική κατεύθυνση

Το PsychologyNow.gr δεν επιδιώκει σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει το ρόλο των ειδικών ψυχικής υγείας, αντιθέτως στοχεύει στο να τους παρέχει βήμα προς το κοινό και να προωθήσει τις υπηρεσίες τους.

Όλες οι πληροφορίες και το εν γένει περιεχόμενο που παρουσιάζονται στο PsychologyNow.gr είναι ενδεικτικές και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα για τους χρήστες του διαδικτύου, ενώ σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλές ή να αντικαταστήσουν την επαγγελματική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία ειδικών ψυχικής υγείας.

Οι αναγνώστες πρέπει πάντα να αναζητούν συμβουλές των εξειδικευμένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας για οποιαδήποτε πάθηση ή διαταραχή αντιμετωπίζουν. Οι αναγνώστες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοήσουν ή να μη συμβουλευτούν τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας εξαιτίας κάποιου άρθρου που διάβασαν στο PsychologyNow.gr.

Εάν κάποιος χρήστης / επισκέπτης του PsychologyNow.gr βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από τους αρθρογράφους/επιστημονικούς συνεργάτες/ομάδα του PsychologyNow.gr ή τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εμφανίζονται στην ενότητα Επαγγελματικός Οδηγός Ειδικών Ψυχικής Υγείας, αυτό γίνεται με δική του προσωπική αποκλειστική ευθύνη.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τα θέματα που δημοσιεύει το PsychologyNow.gr, μπορεί να μην προβεί στη χρήση της ιστοσελίδας.

Προστασία Ανηλίκων

Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε ενήλικες και ανήλικους με την απαιτούμενη γονική συναίνεση. Ρητώς δηλώνουμε ότι δεν θα συλλέξουμε ή ζητήσουμε Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων χωρίς την προηγούμενη γονική συγκατάθεση. Εάν αντιληφθούμε ότι ένας ανήλικος κάτω των 13 ετών έχει παράσχει σε μας προσωπικές πληροφορίες χωρίς την προηγούμενη γονική συναίνεση, διαγράφουμε τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα από τα αρχεία μας.

Περιορισμός Ευθύνης του PsychologyNow.gr και των Αρθρογράφων/Επιστημονικών Συνεργατών του

Επισημαίνεται ότι η χρήση του περιεχομένου του PsychologyNow.gr γίνεται αποκλειστικά με την ευθύνη του επισκέπτη.

To PsychologyNow.gr, οι αρθρογράφοι και η συντακτική ομάδα δεν παρέχουν σε καμία απολύτως περίπτωση ψυχολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προήλθαν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που βασίστηκε, μερικά ή συνολικά, σε πληροφορίες που παρείχε η Ιστοσελίδα.

Το PsychologyNow.gr σε καμία περίπτωση δε συστήνει και δεν προχωρεί σε αξιολόγηση ή/και σύγκριση ειδικών ψυχικής υγείας, ούτε εκφέρει οποιαδήποτε κρίση για τα προσόντα, την εμπειρία ή τις πιστοποιήσεις όσων επαγγελματιών εμφανίζονται στις σελίδες του. Τα προφίλ των επαγγελματιών ψυχικής υγείας δημιουργούνται είτε δωρεάν ως Επιστημονικοί Συνεργάτες είτε έπειτα από την καταβολή συνδρομής για την καταχώρησή τους στην ενότητα «Επαγγελματικός Οδηγός Ειδικών Ψυχικής Υγείας».

Τα άρθρα δημοσιεύονται έπειτα από έγκριση των διαχειριστών, οι οποίοι ενδέχεται να ελέγχουν το κείμενο μόνο για να διαπιστωθεί τυχόν παραβίαση ορισμένων όρων χρήσης (όπως υβριστικό περιεχόμενο) και σε καμία περίπτωση ως προς το περιεχόμενο καθ’ εαυτό.

Τα άρθρα τα οποία δημοσιεύονται στο PsychologyNow.gr δεν πρέπει να έχουν αναρτηθεί προηγουμένως σε ηλεκτρονική μορφή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, με εξαίρεση την επαγγελματική/προσωπική ιστοσελίδα του επαγγελματία ψυχικής υγείας ή την ιστοσελίδα του σχετικού γραφείου/εταιρείας όπου εργάζεται.

Σε περίπτωση που οι διαχειριστές εντοπίσουν ότι ένα άρθρο έχει προηγουμένως αναρτηθεί σε άλλη ιστοσελίδα, η δημοσίευσή του στο PsychologyNow.gr εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική τους ευχέρεια. Οι συντάκτες των άρθρων αποδέχονται ότι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την νομιμότητα αλλά και για την ορθότητά τους του περιεχομένου των άρθρων τους, απαλλάσσοντας το PsychologyNow.gr από οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

Στα πλαίσια ασφάλειας των πληροφοριών αλλά και των δεδομένων των χρηστών του PsychologyNow.gr, της, μπορεί να ζητηθούν ορισμένα στοιχεία από τους Επιστημονικούς Συνεργάτες κατά την εγγραφή τους, τα οποία δε χρησιμοποιούνται δημόσια, αλλά μόνο για την εξακρίβωση των στοιχείων τους ή/και της επαγγελματικής τους ιδιότητας.

Για τη διαγραφή ενός άρθρου, οι συντάκτες θα πρέπει να απευθύνονται προς τους διαχειριστές του PsychologyNow.gr.

Με την αποδοχή των όρων χρήσης από τους Επιστημονικούς Συνεργάτες του PsychologyNow.gr γίνεται αποδεκτή η πολιτική του PsychologyNow.gr σχετικά με τους όρους προβολής επαγγελματιών ψυχικής υγείας εντός της ιστοσελίδας.

Συνδρομητικές υπηρεσίες ειδικών ψυχικής υγείας - Όροι προβολής

Οι ειδικοί ψυχικής υγείας έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με το PsychologyNow.gr είτε ως απλοί αρθρογράφοι/επιστημονικοί συνεργάτες, χωρίς κόστος, είτε ως μέλη του Επαγγελματικού Οδηγού Ειδικών Ψυχικής Υγείας, καταβάλλοντας εξαμηνιαία/ετήσια συνδρομή.

Αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών από το PsychologyNow.gr στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας με επαγγελματικό προφίλ στον Επαγγελματικό Οδηγό Ειδικών Ψυχικής Υγείας μπορείτε να βρείτε εδώ. Οι τρόποι πληρωμής και όλες οι σχετικές πληροφορίες αναφέρονται αναλυτικά πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ο εκάστοτε λογαριασμός που δημιουργείται είναι αυστηρά προσωπικός και εγκρίνεται για ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονται. Η ακρίβεια και η αλήθεια των στοιχείων που υποβάλλονται βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τους ίδιους τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ενώ αποτελεί δική τους υποχρέωση να ελέγχουν ότι τα στοιχεία τους είναι ορθά, καθώς και να τα τηρούν ενημερωμένα.

Οι εγγεγραμμένοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας οφείλουν να διατηρούν μυστικά το όνομα χρήσης και τον κωδικό πρόσβασής τους. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης τους παρακαλούμε να ενημερώνετε αμέσως τους διαχειριστές του PsychologyNow.gr. Για λόγους ασφαλείας η διαγραφή προφίλ από το PsychologyNow.gr δεν είναι δυνατό να γίνει απευθείας από τους χρήστες, αλλά από τους διαχειριστές.

Στα πλαίσια διασφάλισης του περιβάλλοντος του PsychologyNow.gr, της ασφάλειας των πληροφοριών του αλλά και των δεδομένων των χρηστών, μπορεί να ζητηθούν ορισμένα στοιχεία από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας κατά την εγγραφή τους, τα οποία δε χρησιμοποιούνται δημόσια, αλλά μόνο για την εξακρίβωση των στοιχείων τους ή/και της επαγγελματικής τους ιδιότητας.

Απαγορεύεται αυστηρά η εγγραφή ως ειδικών ψυχικής υγείας, ατόμων που δεν κατέχουν τη σχετική επαγγελματική ιδιότητα όπως αυτή αναγνωρίζεται από την ελληνική νομοθεσία, καθώς η πράξη αυτή ενδέχεται να διώκεται. Το PsychologyNow.gr έχει τη δυνατότητα να υποβάλει προειδοποίηση προς μέλος για το οποίο υπάρχουν υποψίες πως δεν είναι επαγγελματίας ψυχικής υγείας, ενώ μπορεί να διαγράψει, χωρίς προειδοποίηση και αποζημίωση, σε περίπτωση ήδη καταβληθείσας συνδρομής, οποιοδήποτε μέλος διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει τη σχετική επαγγελματική ιδιότητα. Παράλληλα, επιφυλάσσεται για οποιαδήποτε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια προς την κατεύθυνση της εξακρίβωσης των στοιχείων των μελών αυτών.

Με την εγγραφή τους στο PsychologyNow.gr συμπεριλαμβάνονται η σύνδεση του προφίλ των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε διάφορες υποσελίδες του, όπως ενδεικτικά η αρχική σελίδα και οι σελίδες των άρθρων τους. Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας και ομοιομορφίας, το PsychologyNow.gr έχει το δικαίωμα να ζητά από τους ειδικούς που έχουν εγγραφεί στον Επαγγελματικό Οδηγό Ειδικών Ψυχικής Υγείας να συμπληρώνουν υποχρεωτικά συγκεκριμένα πεδία στα προφίλ τους (Ονοματεπώνυμο, φωτογραφία, τομείς ειδίκευσης, διεύθυνση) προκειμένου αυτά να είναι δημόσια προσβάσιμα.

Με την αποδοχή των όρων χρήσης από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εγγράφονται στον Επαγγελματικό Οδηγό Ειδικών Ψυχικής υγείας γίνεται αποδεκτή η πολιτική του PsychologyNow.gr σχετικά με τους όρους προβολής τους εντός της ιστοσελίδας.

Στα πλαίσια της διαφανούς λειτουργίας και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε περίπτωση που χρειάζεστε διευκρινίσεις αναφορικά με ζητήματα προβολής, μπορεί να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@psychologynow.gr  

Αγγελίες Εργασίας ή συστέγασης

Το PsychologyNow.gr παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα ανάρτησης και αναζήτησης αγγελιών εργασίας. Οι αγγελίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους και στη συνέχεια ελέγχονται από την ομάδα του PsychologyNow.gr για τυχόν παραβιάσεις των όρων χρήσης του. Η έγκριση ή η απόρριψη μίας ανάρτησης ανήκει στην διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών.

Υποβάλλοντας μία αγγελία στο PsychologyNow.gr δηλώνετε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιείτε είναι αληθή και έχετε το δικαίωμα νόμιμης χρήσης τους, συμπεριλαμβανομένων των λογότυπων, διακριτικών τίτλων, φωτογραφιών, και στοιχείων επικοινωνίας. Επίσης, αποδέχεστε ότι φέρετε αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενό της.

Οι αγγελίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του PsychologyNow.gr “ως έχουν” και ο έλεγχός τους από τους διαχειριστές αφορά μόνο σε ορθογραφία, σύνταξη και παραβιάσεις των παρόντων όρων. Σε καμία περίπτωση το PsychologyNow.gr δεν εγγυάται την ορθότητα ή την εγκυρότητα των πληροφοριών.

Η επικοινωνία μεταξύ διαφημιζόμενων και ενδιαφερόμενων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη τους. Με τη χρήση της υπηρεσίας του PsychologyNow.gr για τις αγγελίες αναγνωρίζετε το δικαίωμα των διαχειριστών του να διακόπτουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο που κριθεί πως παραβιάζει τους όρους χρήσης, και την ευχέρεια του PsychologyNow.gr να προβάλει την αγγελία σε οποιαδήποτε ενότητα της ιστοσελίδας ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει.

Πληρωμές υπηρεσιών προβολής του PsychologyNow.gr

Οποιαδήποτε συναλλαγή με το PsychologyNow.gr, είτε για συνδρομητικό προφίλ επαγγελματία ψυχικής υγείας είτε για δημοσίευση και προβολή υπηρεσιών/εκδηλώσεων επαγγελματιών και φορέων ψυχικής υγείας, αυτές πραγματοποιούνται μέσω κατάθεσης σε κάποιον από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί το PsychologyNow.gr.

Το νόμιμο παραστατικό κάθε συναλλαγής εκδίδεται με βάση τα στοιχεία που έχετε αποστείλει ηλεκτρονικά και είστε υπεύθυνοι για την ορθότητα και εγκυρότητα των στοιχείων αυτών. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το παραστατικό αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει.

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Βρείτε μας στα...