Αγγελίες εργασίας

Zητείται Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής/τρια για συνεργασία σε ιδιωτικό γραφείο Ψυχολόγου - Ψυχοθεραπευτή

Zητείται Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής/τρια, με άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, και ειδίκευση στην Συστημική θεραπεία, για συνεργασία σε ιδιωτικό γραφείο Ψυχολόγου - Ψυχοθεραπευτή στην περιοχή των Μελισσίων

Θέσεις εργασίας για ένα (1) Ψυχολόγο στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος || Δομή Φωκίδας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00. Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τ

Υπενοικίαση χώρου στο Κέντρο της Αθήνας

Υπενοικιάζεται πλήρως εξοπλισμένος επαγγελματικός χώρος για ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, εξαιρετικής αισθητικής, σε πολύ κεντρικό σημείο της Αθήνας (Δίπλα στην στάση μετρό Μέγαρο Μο

Δυνατότητα συμμετοχής νέων ηλικίας 18-30 ετών σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε στέγες διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες, Ιταλία

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 30 ετών να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερι

Θέσεις εργασίας στο Τμήμα Παιδιών & Εφήβων του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης "Γαληνός"

Το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης Γαληνός ζητεί για συνεργασία Παιδοψυχιάτρους, Ψυχοθεραπευτές Παιδιών & Εφήβων, Παιδοψυχολόγους και Εργοθεραπευτές. Σχέση μερικής απασχόλη

Θέση εργασίας για ένα (1) Ψυχολόγο στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (Νομού Φωκίδας)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τις 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00. Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου γ

Βρείτε μας στα...