• Σπουδές Ψυχολογίας

    Η Ψυχολογία διδάσκεται σε Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα αλλά και σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια που συνεργάζονται με Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Ψυχολογία στην Ελλάδα μπορεί να σπουδάσει κανείς σε Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αλλά και σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια που συνεργάζονται με ξένα Πανεπιστήμια.


Στην Ελλάδα υπάρχουν τέσσερα Πανεπιστημιακά Τμήματα Ψυχολογίας, αναγνωρισμένα από το κράτος, που οδηγούν σε απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου, με όλα τα νόμιμα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν.

Οι σπουδές Ψυχολογίας προβλέπουν 4 χρόνια ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και μπορούν να συνεχιστούν με Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε αντίστοιχο Πανεπιστημιακό Τμήμα της χώρας ή του εξωτερικού. Επαγγελματικά δικαιώματα και χρήση του τίτλου «Ψυχολόγος» στην Ελλάδα μπορούν να αποκτήσουν και όσοι/ες έχουν σπουδάσει σε Πανεπιστημιακά Τμήματα Ψυχολογίας στο εξωτερικό, μετά από ισότιμη ακαδημαϊκή αναγνώριση αυτών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και όσοι/ες έχουν σπουδάσει σε Ιδιωτικά Πανεπιστημιακά Τμήματα Ψυχολογίας της Ελλάδας που είναι παραρτήματα ξένων Πανεπιστημίων στη χώρα μας, μπορούν να εξασφαλίσουν επαγγελματική ισοτιμία από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).

 

Ο Νέος Οδηγός Σπουδών Ψυχολογίας & Ψυχοθεραπείας 24-25 βρίσκεται εδώ!

Επίλεξε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπείας ή Ψυχικής Υγείας και σπούδασε αυτό που πάντα ήθελες!

Μπες τώρα εδώ!

 

Τμήματα Ψυχολογίας στην Ελλάδα

Τμήμα Ψυχολογίας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 1984 και άρχισε να λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1987-88 στο Ρέθυμνο. Είναι το πρώτο και παλαιότερο Τμήμα Ψυχολογίας που ιδρύθηκε στην ελληνική επικράτεια. Αρχικά το Τμήμα αυτό, όπως και τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα της πόλης του Ρεθύμνου, στεγάστηκε σε κάποιο σχολικό συγκρότημα στην περιοχή των Περιβολίων. Από το Μάρτιο του 1998 μεταφέρθηκε στην νέα Πανεπιστημιούπολη στο Γάλλο, που βρίσκεται περίπου 4 km από το κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου. Στο χώρο της νέας πανεπιστημιούπολης συγκεντρώνονται -κατά βάση- τόσο οι εκπαιδευτικές όσο και οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος. Από το 2004, το Τμήμα χαρακτηρίζεται ως αυτοδύναμο διοικητικά.

*Περισσότερα για το τμήμα μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.psychology.uoc.gr/<

Τμήμα Ψυχολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65, λειτούργησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το Τμήμα Φιλοσοφίας μαζί με τα τότε Τμήματα Κλασσικών Σπουδών, Αρχαιολογίας, Μέσων και Νεότερων Ελληνικών Σπουδών. Το τμήμα εκείνο ήταν το πρώτο Τμήμα Φιλοσοφίας που λειτούργησε ως τμήμα χωριστό στη Φιλοσοφική Σχολή από την ίδρυσή της με το Νόμο 3341 του 1925. Δημιουργήθηκε μετά από προσπάθειες του αείμνηστου Βασίλη Τατάκη, καθηγητή της Συστηματικής Φιλοσοφίας. Στο Τμήμα διδάχτηκε η Ψυχολογία ως επιστήμη ανεξάρτητη από τη Φιλοσοφία, παρά τις αντιρρήσεις των φιλοσόφων της εποχής, με εξαίρεση το Βασίλη Τατάκη. Τα τέσσερα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής λειτούργησαν ως και το ακαδημαϊκό έτος 1971-72.

Σημαντική εξέλιξη για την Ψυχολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα στα ελληνικά Α.Ε.Ι., σημειώθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1972-73. Η Ψυχολογία από ένα απλό διδασκόμενο μάθημα στο Τμήμα Φιλοσοφίας εδραιώθηκε στο νέο, για την εποχή, πρόγραμμα σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής ως τμήμα μαζί με την Παιδαγωγική. Έτσι, από το ακαδημαϊκό έτος 1972-73 ως και το ακαδημαϊκό έτος 1981-82 λειτούργησε Τμήμα Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής.

Τα επόμενα έτη αντικαταστάθηκε από τα Τμήματα Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, γνωστό και ως «Φ.Π.Ψ.». Από το τελευταίο αυτό τμήμα ανεξαρτητοποιήθηκε το σημερινό Τμήμα Ψυχολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94, με το Π.Δ. 152/93, στο οποίο δημιουργήθηκαν εξαρχής τρεις Τομείς, οι εξής:

α) ο Τομέας της Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας
β) ο Τομέας της Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας και
γ) ο Τομέας της Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας3

*Περισσότερα για το τμήμα μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.psy.auth.gr/el.

Θέλεις να σπουδάσεις Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία; Μπες στον Οδηγό Σπουδών Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας 2021/22

Τμήμα Ψυχολογίας - Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου ιδρύεται το 1989, λειτουργεί με υποψήφιους διδάκτορες το 1991 και δέχεται προπτυχιακούς φοιτητές, με εισαγωγικές εξετάσεις, από το 1992. Έκτοτε το Τμήμα διανύει μια σταθερή ανοδική πορεία εξέλιξης, γίνεται διοικητικά αυτόνομο το 1995 και σήμερα το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του ανέρχεται σε 26 μέλη.

Μέχρι σήμερα το Τμήμα αποτελεί την πρώτη επιλογή του 95% (κατά μέσο όρο) των εισαχθέντων σε αυτό φοιτητών. Επιπλέον, από την αρχή της λειτουργίας του Τμήματος και συστηματικά κάθε χρόνο, οι φοιτητές μας συγκεντρώνουν από τις υψηλότερες βάσεις μεταξύ των υποψηφίων που διαγωνίζονται για εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.

Αυτό το φαινόμενο δημιουργεί ένα ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης στους διδάσκοντες, αλλά και στους ίδιους τους φοιτητές, αν κρίνει κάποιος από το πολύ υψηλό ποσοστό συστηματικής παρακολούθησης αλλά και υψηλής επίδοσης σε όλα τα μαθήματα, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Στόχος του Τμήματος:

Μέσα σε κλίμα ευθύνης και πρόκλησης διαμορφώνονται και αναπτύσσονται η πολιτική και οι στόχοι του Τμήματος, που επιγραμματικά είναι:

  • η άρτια θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στους βασικούς κλάδους της Ψυχολογικής Επιστήμης (Ψυχοφυσιολογία, Νευροψυχολογία, Πειραματική, Γνωστική, Κοινωνική, Εξελικτική και Κλινική Ψυχολογία),
  • η εξοικείωση και η άσκηση των φοιτητών στους βασικούς κανόνες και μεθόδους επιστημονικής έρευνας για την καταγραφή, κατανόηση και ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς,
  • η περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της Ψυχολογικής Επιστήμης ως μίας εκ των Επιστημών του Ανθρώπου και της Κοινωνίας.

Η εκπαίδευση ή και μετεκπαίδευση των μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος σε χώρες όπως Γαλλία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Καναδά δίνει την ευκαιρία στους διδάσκοντες να ευαισθητοποιήσουν τους φοιτητές στην πολιτική/ιδεολογική βάση των θεωριών της Ψυχολογικής Επιστήμης, όπως αυτές αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται μέσα σε γνωστικά πλαίσια συγκεκριμένων κοινωνικοπολιτικών συστημάτων και εποχών.

Περισσότερα για το τμήμα μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://psychology.panteion.gr/.

Τμήμα Ψυχολογίας - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, γνωστό ως Πρόγραμμα Ψυχολογίας, προσφέρει έναν ολοκληρωμένο τετραετή κύκλο προπτυχιακών σπουδών, ο οποίος οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Ψυχολογίας. Πρωταρχικό μέλημα του προσωπικού του Τομέα – ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού – είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες του Τμήματος, ώστε αυτοί/ες να καταστούν ικανοί/ες να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στην επιστημονική έρευνα5

Περισσότερα για το τμήμα μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.psych.uoa.gr/

Τμήμα Ψυχολογίας - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 2019 σύμφωνα με τον Νόμο 4610/07.05.2019, που αφορά τις Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ υπ’ Αριθμ. 4610/07.05.2019, Τεύχ. 70, Άρθρο 14, Παράγρ 1, ι).

Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι η πρώτη φορά που υποδέχθηκε φοιτητές. Το Τμήμα Ψυχολογίας έχει έδρα τη Φλώρινα και εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Το Τμήμα οδηγεί σε Πτυχία Ψυχολογίας (χωρίς ειδικεύσεις και κατευθύνσεις) και σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων οριοθετείται στο 6ο Επίπεδο (αντίστοιχο του Bachelor’s Degree).

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Π.Δ.Μ. έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου (χωρίς ειδικότητα) κατόπιν αιτήσεώς τους στις Διευθύνσεις Υγείας των κατά τόπους περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278/20. 12. 1979 τ. Α’).

Περισσότερα για το τμήμα μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://psy.uowm.gr/

Τμήμα Ψυχολογίας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η παροχή ολοκληρωμένης και υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους/στις φοιτη-τές/τριες στο αντικείμενο της Ψυχολογίας.

Περαιτέρω, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, μέσω της παροχής θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων της σύγχρονης επιστήμης της Ψυχολογίας, δίνει στους/στις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα της απόκτησης ικανού υποβάθρου ικανοτήτων και δεξιοτήτων χρήσιμων, τόσο για την επαγγελματική τους κατεύθυνση σε έναν από τους τομείς εξειδίκευσης της επιστήμης της Ψυχολογίας, όσο και για τη συνέχιση της εκπαίδευσής τους σε προ-γράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, είτε βασικής, είτε εφαρμοσμένης έρευνας στην Ψυχολογία.

Περισσότερα για το τμήμα μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.uoi.gr/

Τμήμα Ψυχολογίας - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε το έτος 2023, σύμφωνα με το ΦΕΚ 83/3-4-2023 τ. Β άρθρο 128, και λειτουργεί ήδη διοικητικά, ενώ θα δεχθεί τους πρώτους φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Το Τμήμα έχει ως έδρα το Διδυμότειχο και εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Βασικός στόχος του Τμήματος είναι η άρτια θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών/τριων στους σημαντικότερους κλάδους της Ψυχολογίας, στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών στις βασικές αρχές και μεθόδους της ψυχολογικής έρευνας, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών για την κατανόηση και ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς, αλλά και στην ανάπτυξη και προώθηση της Επιστήμης της Ψυχολογίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος, οι επισκέπτες θα βρουν πληροφορίες για το ανθρώπινο δυναμικό, τις δραστηριότητες του Τμήματος και το περιεχόμενο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Περισσότερα για το τμήμα μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://psy.duth.gr/

Τμήμα Ψυχολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σώματος

Οι μαθητές/ριες της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σώματος διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα από το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάνουν πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια και τις κλινικές του, όπως οι υπόλοιποι/ες φοιτητές/ριες*.

Περισσότερα για το τμήμα μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ssas.army.gr/el

Σπουδές Ψυχολογίας σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια/Κολέγια Ελλάδας

Σπουδές ψυχολογίας μπορούν να κάνουν και ενδιαφερόμενοι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια/κολέγια στην Ελλάδα, τα οποία συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, αναγνωρισμένα στη χώρα τους. Ο χρόνος σπουδών είναι συνήθως τριετής. Οι απόφοιτοι ψυχολογίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων/κολεγίων αποκτούν πτυχίο ψυχολογίας που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν αναγνωριζόταν από το Ελληνικό κράτος και δεν οδηγούσε σε άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Ά) επαγγελματικά δικαιωμάτα Ψυχολόγου, μπορούν να αποκτήσουν οι απόφοιτοι ψυχολογίας ξένων πανεπιστημίων (με σπουδές στο εξωτερικό) και οι απόφοιτοι ιδιωτικών πανεπιστημίων/κολεγίων που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια αναγνωρισμένα στη χώρα τους μετά από γνωμάτευση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ).

Η επαγγελματική ισοτιμία που τους αναγνωρίζεται δίνεται μετά από κατάθεση αίτησης του ενδιαφερόμενου στο ΣΑΕΠ το οποίο μελετά κάθε αίτηση ξεχωριστά και ορίζει έναν έξτρα αριθμό μαθημάτων προς εξέταση στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να καλύψει το κενό μεταξύ των μαθημάτων που έχει διδαχθεί από το ξένο/ιδιωτικό πανεπιστήμιο (τριετή φοίτηση) και του Ελληνικού Πανεπιστημίου (τετρατετή φοίτηση).

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στους ιστότοπους του ΔΟΑΤΑΠ (http://www.doatap.gr/gr/) και του Υπουργείου Παιδείας (https://www.minedu.gov.gr/).

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Βρείτε μας στα...