Δήμητρα Ρούκη

Σχέση οικογένειας-σχολείου: Πώς μπορεί να βελτιωθεί και ποια τα οφέλη της συνεργασίας τους;

Σχέση οικογένειας-σχολείου: Πώς μπορεί να βελτιωθεί και ποια τα οφέλη της συνεργασίας τους;

Δήμητρα Ρούκη
μαθήτριες που γράφουν σε μία σχολική τάξη

Η οικογένεια και το σχολικό περιβάλλον αποτελούν τα σημαντικότερα συστήματα στη ζωή των παιδιών. Πολύτιμη και σημαντική η σχέση τους, με αλληλοσυμπληρούμενους αλλά και διαφορετικούς ταυτόχρονα ρόλους!


Ανά τα έτη, έχει διατυπωθεί πλήθος απόψεων που ποικίλλουν, για το ποιο σύστημα οφείλει να επηρεάζει περισσότερο το άλλο- κατά συνέπεια και το παιδί. Από την παλαιότερη «παντοδυναμία» του δασκάλου και την ελάχιστη έως μηδενική συμμετοχή των γονέων στο σχολικό πλαίσιο, σήμερα παρατηρείται σε αρκετές περιπτώσεις απαξίωση του έργου των εκπαιδευτικών λόγω μεγαλύτερης παρεμβατικότητας των γονέων στο σχολικό πλαίσιο.

Προηγούμενες αρνητικές εμπειρίες (είτε των γονέων ως παιδιά από τους δικούς τους εκπαιδευτικούς είτε των εκπαιδευτικών από παρεμβατικούς γονείς) αλλά και η έλλειψη χρόνου δυσκολεύουν την ομαλή επικοινωνία, ακόμα κι όταν υπάρχει καλή θέληση.

Έρευνες αποδεικνύουν ωστόσο ότι στην εξελικτική πορεία του παιδιού, η ορθή συνεργασία σχολείου και οικογένειας φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Ενδεικτικά:

1. Στην καλύτερη προσαρμογή του παιδιού σε σχολείο (αντιμετώπιση άγχους αποχωρισμού και σχολικής φοβίας)
2. Στην αποτελεσματική διαχείριση επιθετικών συμπεριφορών (λεκτικής ή σωματικής μορφής, bullying, ψέματα, κλοπές)
3. Στην επιτυχή αντιμετώπιση συναισθηματικών προβλημάτων του παιδιού (μελαγχολία, φοβίες, άγχος, σχολική αποτυχία)
4. Στη βέλτιστη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι (π.χ. ΔΕΠ-Υ)
5. Στην καλλιέργεια ικανοτήτων που βοηθούν στον επαγγελματικό προσανατολισμό (δεξιότητες, προτιμήσεις, αγορά εργασίας)

Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας επιδρά γενικότερα θετικά στην ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών, στην αυτοεκτίμηση του μαθητή και στην αλλαγή των απόψεων του μαθητή για το σχολικό κλίμα (ιδίως όταν αυτό είναι προβληματικό για το παιδί). Επιπλέον, αυξάνονται τα κίνητρα των παιδιών για μάθηση γενικότερα και καλλιεργούνται υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, στα πλαίσια του σεβασμού.

Και οι γονείς αποκτούν τα εξής οφέλη:
- συναναστρέφονται περισσότερο τα παιδιά τους
- έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα την καθημερινότητά τους
- κατανοούν τις αδυναμίες και τις ικανότητές τους
- εμπλουτίζουν τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων
- βελτιώνουν την επικοινωνία με το παιδί τους
- ενθαρρύνουν τις προσπάθειες των παιδιών
- αξιολογούν πιο θετικά τους εκπαιδευτικούς

Ενώ παράλληλα το εκπαιδευτικό περιβάλλον:
- εμπλουτίζεται και αποκτά ποικιλία με τη μεταφορά της εμπειρίας και των γνώσεων των γονέων
- με τον τρόπο αυτό, δημιουργούνται συνθήκες για έγκαιρη παρέμβαση σε προβλήματα που συνδέονται είτε με τη μάθηση, είτε με τη συναισθηματική κατάσταση είτε με τη συμπεριφορά του παιδιού
- και έτσι, αυξάνεται το αίσθημα αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών

Έχοντας και οι 2 πλευρές ευθύνη να ενημερώνουν ο ένας τον άλλο για ό,τι προκύπτει, αλλά και να αλληλο-ζητούν βοήθεια -με ορθή οριοθέτηση καθηκόντων και θετική διάθεση- προλαμβάνονται έγκαιρα ζητήματα (τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι), μειώνεται το στρες και αυξάνεται η θετική διάθεση όλων των πλευρών, φέροντας τα καλύτερα αποτελέσματα!

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Βρείτε μας στα...