PsychologyNow Team

Οι σημαντικότεροι κλάδοι Ψυχικής Υγείας σε ένα Πτυχίο από το New York College

Οι σημαντικότεροι κλάδοι Ψυχικής Υγείας σε ένα Πτυχίο από το New York College

PsychologyNow Team

Οι σπουδές Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής στο New York College σας δίνουν μια μοναδική ευκαιρία να εξερευνήσετε και να εφαρμόσετε κριτικά έννοιες, θεωρίες και μοντέλα που χρησιμοποιούνται και στους τρεις αυτούς κλάδους.


To Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «BSc στην Ψυχολογία, την Ψυχοθεραπεία και τη Συμβουλευτική» του New York College περιλαμβάνει τρεις πολύ σημαντικούς κλάδους της ψυχικής υγείας. Πώς αυτοί οι κλάδοι συνδυάζονται στη διδασκαλία του προγράμματος;

SynenteykshBSCPsyxologiaNewYork e3Οι σπουδές Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής στο New York College σας δίνουν μια μοναδική ευκαιρία να εξερευνήσετε και να εφαρμόσετε κριτικά έννοιες, θεωρίες και μοντέλα που χρησιμοποιούνται και στους τρεις αυτούς κλάδους. Με το συγκεκριμένο πτυχίο θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των κλάδων, αποκομίζοντας μια αντίληψη της διαφορετικότητας των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται, μαζί με την κατανόηση της θεραπευτικής τους χρήσης.

Μια εξαιρετικά εξειδικευμένη, υποστηρικτική και έμπειρη ομάδα διδασκόντων θα σας καθοδηγήσει καθώς θα αναπτύσσετε γνώσεις σχετικά με τις θεωρίες, τις μεθόδους και τις συζητήσεις που είναι κεντρικές για τους τρεις βασικούς κλάδους. Θα σας υποστηρίξουμε καθώς θα εξερευνάτε την ψυχολογία, θα αποκτάτε συγκεκριμένες συμβουλευτικές δεξιότητες και θα εξετάζετε ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα που επηρεάζουν τους ρόλους του ψυχοθεραπευτή και του συμβούλου, όπως οι υποθέσεις, τα στερεότυπα, η διαφορετικότητα και η προκατάληψη. Θα εστιάσουμε επίσης στην ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων σας στη χρήση ψυχολογικών ερευνητικών μεθόδων και στην εκτίμησή σας για τα σχετικά ζητήματα δεοντολογίας.

Πόσα χρόνια σπουδών περιλαμβάνει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «BSc στην Ψυχολογία, την Ψυχοθεραπεία και τη Συμβουλευτική»; Υπάρχει δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο τέλος των σπουδών;

Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ή τέσσερα (4) έτη.

Γλώσσα παράδοσης:

Ελληνικά και Αγγλικά

Η εθελοντική πρακτική άσκηση στο τελευταίο έτος μεγιστοποιεί τις πρακτικές ικανότητες για την εφαρμογή των γνώσεων που αποκτώνται μέσω του προγράμματος, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δεξιότητες και οι δεξιότητες απασχολησιμότητας αναπτύσσονται παράλληλα.

Ποια κριτήρια χρειάζεται να διαθέτουν οι υποψήφιοι σπουδαστές του προγράμματος;

Τρία (3) έτη

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή:

- Μέσος όρος βαθμολογίας 15 και άνω στο απολυτήριο Λυκείου

- Υψηλό επίπεδο αγγλικών (IELTS 6.0 ή αναγνωρισμένο ισοδύναμο)

ή

Τέσσερα (4) έτη

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή:

- Λύκειο με βαθμό επιτυχίας στο απολυτήριο Λυκείου

- Καλό επίπεδο αγγλικών (IELTS 5.0 ή αναγνωρισμένο ισοδύναμο)

Τι θα κρατήσουν οι απόφοιτοι του προγράμματος «BSc στην Ψυχολογία, την Ψυχοθεραπεία και τη Συμβουλευτική» από αυτούς τους τρεις κλάδους;

Θα αποκομίσουν μια αντίληψη της διαφορετικότητας των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται, μαζί με την κατανόηση της θεραπευτικής τους χρήσης.

Τα διάφορα εργαστήρια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα τους δώσουν την ευκαιρία να προσομοιώσουν πραγματικές περιπτώσεις που θα συναντήσουν στην επαγγελματική τους πορεία.

BANNER NEW YORK COLLEGE BSC PSYXOLOGIA PSYXOTHERAPEIA

Η ψυχολογία είναι ένας επαγγελματικός και εκπαιδευτικός κλάδος με μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Πώς το New York College υποστηρίζει και εκσυγχρονίζεται με αυτή την ανάπτυξη της ψυχολογίας;

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε ημέρες ανάπτυξης του προσωπικού για την ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων, παρακολουθούν συνέδρια, πολλοί είναι ερευνητικά ενεργοί και επιμορφώνονται, ενώ η συντριπτική πλειονότητά τους είναι εν ενεργεία θεραπευτές και ψυχολόγοι.

Πότε ξεκινά η φοίτηση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας οι υποψήφιοι σπουδαστές;

Ημερομηνία Έναρξης:

10 Οκτωβρίου 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

New York College
Λεωφ. Αμαλίας 38
105 58 Aθήνα
Τηλ: + (30) 210 322 5961
Email: nycath@nyc.gr
Website: http://www.nyc.gr

Το προπτυχιακό πρόγραμμα παραδίδεται δια ζώσης ή online;

Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για δια ζώσης διδασκαλία αλλά έχουμε τα μέσα να επιτρέψουμε στους σπουδαστές να συμμετάσχουν σε μαθήματα μέσω διαδικτύου όταν π.χ. υπάρχουν προβλήματα υγείας.

SynenteykshBSCPsyxologiaNewYork e1

Σε ποιον κλάδο μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του ένας απόφοιτος του εκπαιδευτικού προγράμματος;

Οι απόφοιτοι εφοδιάζονται με πολλές διαφορετικές δεξιότητες για να αναλάβουν διάφορα είδη εργασίας στον τομέα της ψυχικής υγείας ή να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές σε οποιονδήποτε εξειδικευμένο τομέα της Ψυχολογίας, της Ψυχοθεραπείας ή/και της Συμβουλευτικής. Ειδικότερα, τα μαθήματα του τελευταίου έτους και η ευκαιρία για εθελοντική εργασία σε πρακτική άσκηση κατά το τελευταίο έτος μεγιστοποιούν τις πρακτικές ικανότητες για την εφαρμογή των γνώσεων που αποκτώνται μέσω του προγράμματος, εξασφαλίζοντας έτσι την παράλληλη ανάπτυξη ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων απασχολησιμότητας.

Αυτό το πρόγραμμα σπουδών είναι ένα από τα ελάχιστα πτυχία Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο που είναι διαπιστευμένο από τo Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων (BPS) ότι παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία Graduate Basis for Chartered Membership (το πρώτο βήμα για να γίνει κάποιος Καταχωρημένος-Εγγεγραμμένος Ψυχολόγος στο Ηνωμένο Βασίλειο).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών του New York College με έδρα την Αθήνα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για Graduate Basis for Chartered Membership του BPS, μέσω της Διεθνούς Διαδρομής με ατομική αίτηση.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών του New York College με έδρα την Αθήνα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ATEEN για αναγνώριση, μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους.

Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στην ψυχολογία και την ψυχοθεραπεία στο New York College, και πάλι σε συνεργασία με το University of Bolton, εγγραφόμενοι στο πρόγραμμα MSc in Counselling and Positive Psychology και/ή στο διδακτορικό πρόγραμμα.

Ποιο είναι, κατά την εμπειρία σας, το μέλλον της εκπαίδευσης της ψυχολογίας στην Ελλάδα;

Κάνουμε όλο και συχνότερη χρήση των ηλεκτρονικών πόρων και πηγών και η δυνατότητα επέκτασης των γνώσεων ή της εμπειρίας των φοιτητών στους τομείς της Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής μέσω της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του συνεργαζόμενου πανεπιστημίου μας και άλλων ηλεκτρονικών μέσων αυξάνεται συνεχώς. Παραμένουμε όμως σταθερά προσηλωμένοι στη σημασία της δια ζώσης διδασκαλίας σε μικρές ομάδες και διατηρούμε τις προσωπικές εμπειρίες που έχουμε διαπιστώσει ότι είναι τόσο ικανοποιητικές.

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ: BSc στην Ψυχολογία, την Ψυχοθεραπεία και τη Συμβουλευτική


*Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια των υπευθύνων της ιστοσελίδας*

2. banner diafhmishs mypsychologist koino

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Διαβαστε ακομη

Βρείτε μας στα...