PsychologyNow Team

Μεγαλειώδης σειρά αρχείων της ζωής και του έργου του Sigmund Freud για πρώτη φορά σε ψηφιακά αρχεία με ελεύθερη πρόσβαση

Μεγαλειώδης σειρά αρχείων της ζωής και του έργου του Sigmund Freud για πρώτη φορά σε ψηφιακά αρχεία με ελεύθερη πρόσβαση

PsychologyNow Team

Για πρώτη φορά μπορείτε να έχετε ελεύθερη ψηφιακή πρόσβαση σε όλο το έργο του Sigmund Freud, του πατέρα της Ψυχανάλυσης.


Τα έγγραφα του Sigmund Freud (1856-1939) χρονολογούνται περίπου από τον 6ο αιώνα π.Χ. (ένα μικρό ελληνικό άγαλμα) έως το 1998, με το μεγαλύτερο μέρος του υλικού να χρονολογείται από το 1871 έως το 1939.

Η ψηφιοποιημένη συλλογή των άρθρων του Freud τεκμηριώνει τη θεμελίωση της ψυχανάλυσης, την ωρίμανση της ψυχαναλυτικής θεωρίας, τη βελτίωση της κλινικής τεχνικής της και τον πολλαπλασιασμό των οπαδών και των επικριτών της.

Πολλές πτυχές της ζωής και του έργου του Freud αντανακλούνται, συμπεριλαμβανομένων της πρώιμης ιατρικής και κλινικής κατάρτισης του, της σχέσης του με την οικογένεια, τους φίλους, τους συναδέλφους, τους φοιτητές και τους ασθενείς, της σύνδεσης του με τους πρώιμους ψυχαναλυτικούς συλλόγους, τις προοπτικές του για την αναλυτική εκπαίδευση και πολλά γραπτά του.

Η συλλογή, αποτελείται στο σύνολό της από 48.600 αντικείμενα και βρίσκεται στο Τμήμα Χειρογράφων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και είναι οργανωμένη σε δέκα σειρές, όπως περιγράφεται στο πεδίο αναζήτησης (σε PDF και HTML). Το υλικό της συλλογής είναι ως επί το πλείστον στα γερμανικά, με κάποια μέρη της στα αγγλικά και στα γαλλικά. Η ψηφιακή έκδοση περιλαμβάνει στο περιεχόμενο της πάνω από δύο χιλιάδες φακέλους. Οι ψηφιοποιημένες σειρές περιέχουν έγγραφα που είχαν δημιουργήσει ή ανήκαν στον Freud ή τα μέλη της οικογένειάς του. Επίσης διαθέσιμες ψηφιακά είναι οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Κ R. Eissler, ιδρυτή των Sigmund Freud Αρχείων (SFA), με τους συνεργάτες του Freud, τους ασθενείς του και τα μέλη της οικογένειας του από τη δεκαετία του 1950 έως τη δεκαετία του 1970. Για να υλοποιηθεί αυτό το ψηφιακό σχέδιο βοήθησε το πρώιμο ενδιαφέρον που υπήρχε για μια ψηφιακή έκδοση των εγγράφων του Freud και η συνεχή υποστήριξη από την SFA.

Από την ψηφιακή έκδοση, παραλείπεται σε μεγάλο βαθμό το μεταθανάτιο, συμπληρωματικό υλικό για τη ζωή του Freud που βρίσκεται στη σειρά αρχείων «Supplemental» και σε τμήματα των σειρών «Addition» και «Oversize». Πρωτότυπα στοιχεία στη σειρά «Closed» σειρά, δεν έχουν επίσης ψηφιοποιηθεί. Ωστόσο, φωτοτυπίες των περισσότερων από αυτών των εμπιστευτικών αρχείων, με τα ονόματα των ασθενών που επιμελήθηκε, περιλαμβάνονται στα αρχεία που έχουν ψηφιοποιηθεί στις τέσσερεις ανοικτές σειρές: Οικογενειακά Άρθρα, Γενική Αλληλογραφία, Θεματικά Αρχεία και Γραπτά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΩΝ


Οικογενειακά Άρθρα, 1851-1978
Αλληλογραφία, νομικά έγγραφα, περιουσιακά αρχεία, γραπτά, σχολικά αρχεία, έγγραφα μετανάστευσης, πιστοποιητικά, γενεαλογικά δεδομένα, μια φωτογραφία και έντυπα που τεκμηριώνουν τη ζωή και τις σχέσεις των μελών των οικογενειών Freud και Bernays. H σειρά χωρίζεται σε τρεις υποσειρές, η καθεμία τοποθετημένη με αλφαβητική σειρά με το όνομα του μέλους της οικογένειας: «Αλληλογραφία με τον Freud», «Αλληλογραφία μεταξύ Άλλων» και ένα «Θεματικό Αρχείο».

Η υποσειρά «Αλληλογραφία με τον Freud» αποτελείται από επιστολές που αντηλλάγησαν μεταξύ του Freud και των μελών της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων της μητέρας του Amalia Freud, της συζύγου του Martha Freud και των παιδιά του Εrnst L. Freud, Martin Freud, Mathilde Freud Hollitscher, Oliver Freud, Sophie Freud Halberstadt και Anna Freud, το μοναδικό από τα παιδιά του Freud που έγινε ψυχαναλύτρια. Επίσης, περιλαμβάνονται οι επιστολές προς και από τις αδελφές, τους αδελφούς, τις ανιψιές, τα ανήψια, τα εγγόνια και τα πεθερικά του, συμπεριλαμβανομένων της κουνιάδας του και έμπιστής του Minna Bernays.

Η αλληλογραφία που γράφηκε από τα μέλη της οικογένειας σε ανθρώπους εκτός από τον Freud, έχει καταχωρηθεί στην υποσειρά «Αλληλογραφία μεταξύ Άλλων». Επίσης, περιλαμβάνεται σε αυτή την υποσειρά η αλληλογραφία μεταξύ των μελών της οικογένειας και με άτομα εκτός της οικογένειας. Τέλος, η υποσειρά «Θεματικά Αρχεία» περιέχει νομικά έγγραφα, πιστοποιητικά, περιουσιακά αρχεία, σχολικά αρχεία, γραπτά και έντυπα που τεκμηριώνουν τη ζωή των μελών της οικογένειας μεμονωμένα.

Δείτε όλη τη σειρά εδώ

 

Γενική Αλληλογραφία, 1871-1996
Η αλληλογραφία, συμπεριλαμβάνει τις αρχικές επιστολές, φωτοτυπίες, μεταγραφές, μεταφράσεις και συναφές ιστορικό υλικό μεταξύ του Sigmund Freud και των φίλων του, των επαγγελματιών συνεργατών του, των μαθητών του, των ασθενών του και του ευρύτερου κοινού. Τοποθετημένα με αλφαβητική σειρά με βάση το όνομα του συνομιλητή και χρονολογικά. Η αλληλογραφία με αγνώστους είναι καταχωρημένη στο τέλος της σειράς.

Σχεδόν εξακόσιοι αποδέκτες αλληλογραφίας εκπροσωπούνται στη σειρά. Κατά καιρούς, η αλληλογραφία τους περιορίζεται σε ένα μόνο γράμμα από ή προς τον Freud. Σε άλλες περιπτώσεις, η αλληλογραφία είναι εκτεταμένη, αποκαλύπτοντας τον Freud ως έναν παραγωγικό ανταποκριτή, ο οποίος επέπληττε συχνά τους άλλους για την έλλειψη παρόμοιας επιμέλειας. Περιλαμβάνεται η αλληλογραφία με τους Karl Abraham, Alfred Adler, Franz Alexander, AA Brill, Μ Eitingon, Sándor Ferenczi, Wilhelm Fliess, Eduard Hitschmann, Ernest Jones, CG Jung, Oskar Pfister, Otto Rank, Theodor Reik, Hanns Sachs, Ernst Simmel, Wilhelm Stekel και Edoardo Weiss, μεταξύ πολλών άλλων.

Επιφανείς γυναίκες στο χώρο, που εκπροσωπούνται στη σειρά περιλαμβάνουν τις Lou Andreas-Salomé, Ruth Mack Brunswick, Emma Eckstein, Jeanne Lampl-de Groot και Joan Riviere. Αξιοσημείωτη μεταξύ των ασθενών του Freud είναι η αλληλογραφία με τον Sergius Pankejeff στον οποίο ο Freud αναφερόταν ως λυκάνθρωπο (Wolf-Man). Άλλοι εξέχοντες αποδέκτες περιλαμβάνουν τον Albert Einstein με τον οποίο ο Freud αλληλογραφούσε με ένταση, ο Carl Koller ο οποίος μοιράστηκε το ενδιαφέρον του Freud στις ιατρικές χρήσεις της κοκαΐνης και ο μυθιστοριογράφος και δοκιμιογράφος Thomas Mann.

Δείτε όλη τη σειρά εδώ

 

Θεματικά αρχεία, 1856-1988
Εδώ βρίσκονται σχολικά, πανεπιστημιακά και στρατιωτικά αρχεία, τα αρχεία των περιστατικών των ασθενών και αρχεία βιβλίων, ημερολόγια, σημειώσεις και σημειωματάρια, πιστοποιητικά γέννησης, υπηκοότητας και γάμου, βιογραφικά δεδομένα, γενέθλιες ευχές, συλλυπητήρια γράμματα, φωτοαντίγραφα των σχολιασμών βιβλίων και σχόλια περιθωρίου, χρηματοοικονομικά και περιουσιακά αρχεία, διαθήκες, αποκόμματα και άλλο έντυπο υλικό. Τοποθετημένα με αλφαβητική σειρά με βάση το όνομα του οργανισμού ή ιδρύματος ή το είδος του υλικού και χρονολογικά.

Η σειρά «Θεματικά Αρχεία» περιέχει μια ευρεία ποικιλία αρχείων που τεκμηριώνουν πολλές πτυχές της ζωής του Freud. Περιλαμβάνει αρχεία περιστατικών ασθενών από το Allgemeines Krankenhaus στη Βιέννη και στο Bellevue Σανατόριο στο Kreuzlingen της Ελβετίας, κυρίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1880. Αντίγραφα των σχολιασμών των βιβλίων και σχολίων περιθωρίου από τον Freud και άλλους παρέχουν μία ιδέα για την ανάπτυξη της ψυχαναλυτικής θεωρίας. Η καριέρα του Freud επισημαίνεται σε ένα μεγάλο αρχείο σε αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και υλικό σχετικά με το «Βραβείο Goethe» που έλαβε το 1930 και το «Βραβείο Νόμπελ» το οποίο λαχταρούσε αλλά δεν έλαβε ποτέ. Ημερολόγια που τηρούνται από τον Freud καταγράφουν τις καθημερινές δραστηριότητές του από το 1916 έως το 1918.

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του Freud τεκμηριώνονται από βιογραφικά στοιχεία, πιστοποιητικά γεννήσεως και γάμου, αρχεία γυμνασίου, πανεπιστημίου και στρατιωτικά αρχεία. Η αναχώρησή του από τη ναζιστικά ελεγχόμενη Αυστρία και η μετανάστευση του στο Λονδίνο το 1938, παρακολουθείται μέσω αμερικανικών διπλωματικών τηλεγραφημάτων και αποκόμματων εφημερίδων. Η σειρά περιλαμβάνει επίσης επιστολές και τηλεγραφήματα γραμμένα κοντά στο θάνατό του, ένα χρόνο μετά την άφιξή του στην Αγγλία.

Δείτε όλη τη σειρά εδώ

 

Γραπτά, 1877-1985
Γραπτά από τον Freud, συμπεριλαμβανομένων ιδιόγραφων χειρογράφων ή δακτυλογραφημένων, αποδείξεων μαγειρείων, έντυπων εκδόσεων και φωτοτυπιών. Ταξινομούνται χρονολογικά κυρίως από το έτος της πρώτης δημοσίευσης και σύμφωνα με την βιβλιογραφική σειρά που καθιερώθηκε από τον James Strachey στα «Ευρετήρια και Βιβλιογραφίες», τόμος 24 της Standard Έκδοσης των «Ολοκληρωμένων Ψυχολογικών Έργων» του Sigmund Freud (Λονδίνο: Hogarth Press και Ινστιτούτο Ψυχο-ανάλυσης, 1974) και για τα έργα που δημοσιεύθηκαν μετά το 1974, από τους Ingeborg Meyer-Palmedo και Gerhard Fichtner, Freud-Bibliographie mit Werkkonkordanz (Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1989). Λόγω του μεγάλου μεγέθους πολλών από αυτών των αρχείων, το υλικό έχει κατατεθεί στην «Ovesize» σειρά.

Τα γραπτά κυμαίνονται χρονολογικά από ένα άρθρο του 1877 για την πρώιμη έρευνα του Freud για τα χέλια, σε τμήματα τελευταίων μεγάλων του έργων, «Der Mann Moses und die monotheistische Religion», που δημοσιεύθηκαν λίγο πριν από το θάνατό του. Περιλαμβάνονται στη σειρά άρθρα, ιστορικά περιστατικών, αποσπάσματα βιβλίων, δημοσιευμένες επιστολές, σημειώσεις διαλέξεων, πρόλογοι, εισαγωγές, ένα ταξιδιωτικό περιοδικό, χρονολογίες, νεκρολογίες, βιβλιογραφικές σημειώσεις και πρόχειρες σημειώσεις.

 

Συνεντεύξεις και Αναμνήσεις, 1914-1998
Συνεντεύξεις με τους συνεργάτες του, τους ασθενείς και τα μέλη της οικογένειας του που πραγματοποιήθηκαν από τον Κ R. Eissler, ιδρυτή και για πολλά έτη γραμματέα των Αρχείων του Sigmund Freud και των Αναμνήσεων του, περιέχονται στην αλληλογραφία, καθώς και κείμενα και σημειώσεις που απεστάλησαν ή συλλέχθηκαν από τον Eissler. Ταξινομημένα σε δύο μέρη: Το Σετ Α περιέχει συνεντεύξεις και αναμνήσεις που άνοιξε τα έτη πριν από το 2016 και η κατηγορία Β περιέχει συνεντεύξεις που άνοιξαν πλήρως τον Οκτώβριο του 2016. Το υλικό σε κάθε σειρά έχει οργανωθεί ως συνεντεύξεις και αναμνήσεις, αλφαβητικά ανά όνομα.
Οι περισσότερες από τις συνεντεύξεις χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1950.

Περιλαμβάνονται χειρόγραφα, μερικά διορθωμένα από τον ερωτώμενο, περιλήψεις των συνεντεύξεων, που συνήθως γίνονταν όταν το υποκείμενο ζητούσε να μην μαγνητοφωνηθεί η συνέντευξη. Μεταξύ των συνεντευξιαζόμενων από τον Eissler, είναι μέλη της οικογένειας όπως οι Anna Freud Bernays, Anna Freud, Ernestine Drucker Freud, Harry Freud, Oliver Freud, and Judith Bernays Heller, εξέχοντες συνεργάτες, όπως οι Franz Alexander, Ludwig Binswanger, Felix Deutsch, Max Graf, Eduard Hitschmann, Edith Banfield Jackson, Ludwig Jekels, C. G. Jung, Oskar Pfister, Theodor Reik, Joan Riviere, Philipp Sarasin, Hermann Swoboda και Edoardo Weiss και ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων του Sergius Pankejeff. Επίσης, περιλαμβάνονται στη σειρά «Αναμνήσεις» για τον Freud, επιστολές, γραπτά και σημειώσεις που είτε απευθύνονταν ή συλλέχθησαν από τον Eissler.

Δείτε όλη τη σειρά εδώ

 

Επιπρόσθετα, 1912-1983
Σε αυτή τη σειρά περιλαμβάνονται αλληλογραφία, εκθεσιακό υλικό, φωτογραφίες, ένα ιστορικό περιστατικών, ένας πίνακας περιεχομένων, καταλόγοι και έντυπο υλικό. Ταξινομημένα σε ομάδες που αντιστοιχούν σε άλλες σειρές της συλλογής και αλφαβητικά με το όνομα του προσώπου ή του οργανισμού, το θέμα ή το είδος του υλικού.

Ψηφιοποιημένα στο πλαίσιο αυτής της σειράς είναι οι φωτοτυπίες της αλληλογραφίας του Freud με τον συγγραφέα Arnold Zweig, που έγινε διαθέσιμη το 2010 και που καταχωρήθηκε στη σειρά «Επιπρόσθετα» και όχι στη σειρά «Γενική Αλληλογραφία» λόγω του όγκου του υλικού. Η αναγνωσιμότητα των φωτοτυπιών ποικίλλει σημαντικά. Παραλείπεται από την ψηφιακή έκδοση το μεταθανάτιο, συμπληρωματικό υλικό για τη ζωή και το έργο του Freud.

Δείτε όλη τη σειρά εδώ

 

Αντικείμενα και πίνακες ζωγραφικής, γύρω στον 6ο αιώνα π.Χ. ως το 1936
Ένα ρολόι τσέπης, ένα μικρό ελληνικό άγαλμα και μια ελαιογραφία του πορτρέτου του Freud, ταξινομημένα από το είδος του υλικού.

Η σειρά περιλαμβάνει ένα ρολόι τσέπης του Freud που έδωσε στoν προσωπικό του γιατρό Max Schur και ένα μικρό ελληνικό άγαλμα που Freud που διατηρούσε στο γραφείο του και που αργότερα έδωσε στην Angelika Frink. Παρουσιάζονται εδώ φωτογραφίες των δύο αντικειμένων από πολλαπλές προβολές. Επίσης, περιλαμβάνονται φωτογραφίες από ένα πρωτότυπο πορτρέτο ελαιογραφίας του Freud από τον Wilhelm Victor Krausz που περιέχεται στη συλλογή.

Δείτε όλη τη σειρά εδώ

 

Υπερμεγέθης σειρά, 1859-1985
Συγγράμματα, πανεπιστημιακά και στρατιωτικά αρχεία, νομικά έγγραφα, αλληλογραφία, αρχεία περιστατικών ασθενών, σημειώσεις, εκθεσιακό υλικό, αποκόμματα εφημερίδων, οικογενειακό δέντρο, σκίτσα, φωτογραφίες, χάρτες και διαγράμματα. Ταξινομούνται και περιγράφονται σύμφωνα με τις σειρές, τα δοχεία, τους φακέλους από τα οποία αφαιρέθηκαν τα στοιχεία.

Αυτή η σειρά περιέχει υλικό που αφαιρέθηκε από την αρχική σειρά του, λόγω του μεγάλου φυσικού της μεγέθους. Περιλαμβάνονται στοιχεία από τα «Οικογενεικά Έγγραφα», τη «Γενική Αλληλογραφία», τα «Θεματικά Αρχεία» και τις σειρές «Γραπτά». Το μεγαλύτερο μέρος της σειράς αποτελείται από τα γραπτά του Freud που φιλοξενούνται στο σύνολό τους σε αυτή τη σειρά, λόγω του μεγάλου μεγέθους τους. Παραλείπεται από την ψηφιακή έκδοση το μεταθανάτιο υλικό από τη σειρά «Συμπληρωματικά Αρχεία».

Δείτε όλη τη σειρά εδώ


Πηγή: loc.gov

Απόδοση - Επιμέλεια: Psychologynow.gr


Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Βρείτε μας στα...