PsychologyNow Team

Ο ναρκισσισμός είναι πιθανό να προβλεφθεί μέσω μηχανικής μάθησης

Ο ναρκισσισμός είναι πιθανό να προβλεφθεί μέσω μηχανικής μάθησης

PsychologyNow Team
γυναίκα με ναρκισσιμό με φόντο τον ορίζοντα
Image credit: freepik/ freepik.com

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τη μηχανική μάθηση για να προβλέψουν ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά βασισμένοι σε νευρολογικά και ψυχολογικά στοιχεία.


Σε μια καινούρια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Social Neuroscience, οι ερευνητές εφάρμοσαν τις τεχνικές της μηχανικής μάθησης για να προβλέψουν ατομικές διαφορές σε ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας χρησιμοποιώντας διακριτά δομικά χαρακτηριστικά του εγκεφάλου. Η μελέτη αντιπροσωπεύει την πρώτη προσπάθεια που έχει γίνει ποτέ να αξιοποιηθεί η μηχανική μάθηση για την αποκρυπτογράφηση των νευρικών θεμελίων του ναρκισσισμού.

Τα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως μεγαλομανία, συνεχή ανάγκη για θαυμασμό, έλλειψη ενσυναίσθησης, δικαίωμα, χειριστική συμπεριφορά, φθόνο, αλαζονεία, εύθραυστη αυτοεκτίμηση και δυσκολίες στη διατήρηση υγιών σχέσεων. Αυτά τα χαρακτηριστικά αντανακλούν μια εγωκεντρική και συχνά αλαζονική προοπτική, όπου τα άτομα μπορεί να πιστεύουν ότι είναι ανώτερα από τους άλλους και περιμένουν ειδική μεταχείριση.

Όταν τα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά είναι σοβαρά και επίμονα, μπορεί να οδηγήσουν στη διάγνωση της ναρκισσιστικής διαταραχής της προσωπικότητας, μιας σύνθετης κλινικής δομής που συχνά συνυπάρχει με άλλες ψυχολογικές διαταραχές όπως η οριακή προσωπικότητα, η κατάχρηση ουσιών, οι αντικοινωνικές τάσεις και το άγχος. Ωστόσο, η διάγνωση της ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς βασίζεται σε αυτοαναφερόμενες και παρατηρούμενες συμπεριφορές, σκέψεις και συναισθήματα. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχουν σαφείς βιολογικοί δείκτες για τη διαταραχή, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αντικειμενική αξιολόγηση της διαταραχής.

Οι ερευνητές προσπάθησαν να αναπτύξουν προγνωστικά μοντέλα που θα μπορούσαν να εκτιμήσουν τα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου με βάση τη δομή του εγκεφάλου και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Αυτό έχει πρακτικές συνέπειες για την ψυχολογία και τις κλινικές αξιολογήσεις. Τα μοντέλα πρόβλεψης θα μπορούσαν ενδεχομένως να βοηθήσουν στον εντοπισμό ατόμων που κινδυνεύουν να αναπτύξουν ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά ή να βοηθήσουν στην αξιολόγηση και τη θεραπεία των διαταραχών προσωπικότητας.

Στο εργαστήριό μας, το Εργαστήριο Κλινικών και Συναισθηματικών Νευροεπιστημών, ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για την κατανόηση του νευρωνικού αποτυπώματος της προσωπικότητας. Ειδικά των διαταραχών της προσωπικότητας. Όλοι έχουμε μια προσωπικότητα που κυμαίνεται από φυσιολογικά έως μη φυσιολογικά χαρακτηριστικά και πιστεύουμε ότι είναι θεμελιώδους σημασίας η κατανόησή της, εξήγησε ο συγγραφέας της μελέτης Alessandro Grecucci, καθηγητής συναισθηματικής νευροεπιστήμης και νευροτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τρέντο.

Οι ερευνητές διεξήγαγαν μια μελέτη χρησιμοποιώντας δεδομένα από το σύνολο δεδομένων MPI-Leipzig Mind Brain-Body, το οποίο περιλάμβανε δεδομένα δομικής μαγνητικής τομογραφίας και ερωτηματολογίου από 135 υγιείς συμμετέχοντες. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας περιλάμβαναν καλή υγεία, μη λήψη φαρμάκων και κανένα ιστορικό κατάχρησης ουσιών ή νευρολογικών ασθενειών. Καταγράφηκαν τα δημογραφικά και συμπεριφορικά δεδομένα των συμμετεχόντων.


Διαβάστε σχετικά: Τελικά είναι όλοι νάρκισσοι;


Χρησιμοποιώντας μια τεχνική μηχανικής μάθησης που ονομάζεται Kernel Ridge Regression, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου συνδέονταν με ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου του τροχιομετωπιαίου φλοιού, του Rolandic operculum, της γωνιακής έλικα, του ορθού και της έλικα του Heschl. Αυτές οι περιοχές σχετίζονται με την επεξεργασία των συναισθημάτων, την κοινωνική γνωστική επεξεργασία και την ακουστική αντίληψη.

Τα ευρήματα παρέχουν ενδείξεις ότι ακόμη και ένα τόσο οικείο πράγμα όπως η προσωπικότητα, ο εσωτερικός πυρήνας του ποιοι είμαστε, μπορεί να μελετηθεί επιστημονικά και να προβλεφθεί από τον εγκέφαλό μας, δήλωσαν οι ερευνητές. Στο εργαστήριό μας, προσπαθούμε να αναπτύξουμε μοντέλα νευρο-πρόβλεψης της προσωπικότητας και άλλων συναισθηματικών σχετικών διαστάσεων. Κάποια μέρα, αυτές οι μελέτες μπορεί να βοηθήσουν τους κλινικούς γιατρούς να χαρακτηρίσουν ενδεχόμενες δυσκολίες πριν αυτές μετατραπούν σε πλήρη διαταραχή.

Επιπλέον, οι ερευνητές κατασκεύασαν ένα προγνωστικό μοντέλο για τον προσδιορισμό των ναρκισσιστικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου με βάση συγκεκριμένες υποκλίμακες από το Personality Inventory-Revised, το ερωτηματολόγιο Short Dark Triad και το Personality Styles and States Inventory.

Τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα ανοιχτότητας, που χαρακτηρίζονται από προθυμία για εξερεύνηση νέων εμπειριών και ιδεών, ήταν πιο πιθανό να εμφανίζουν ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά. Χαμηλότερα επίπεδα συμφωνίας, τα οποία συνεπάγονται λιγότερη συνεργατικότητα, συμπάθεια και διακριτικότητα απέναντι στους άλλους, συσχετίστηκαν με ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά. Τα υψηλότερα επίπεδα ευσυνειδησίας, που υποδηλώνουν αυτοπειθαρχία, οργάνωση και συμπεριφορά προσανατολισμένη στους στόχους, συνδέθηκαν με ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά.

Επιπρόσθετα, η μελέτη βρήκε ότι τα μη φυσιολογικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών της Οριακής Προσωπικότητας, της Αντικοινωνικής, της Εθισμένης, της Αρνητικής και της Ανασφαλούς προσωπικότητας, σχετίζονταν με τα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά. Ο Μακιαβελισμός, ο οποίος χαρακτηρίζεται από χειριστική και δόλια συμπεριφορά, επίσης προβλέπει ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά. Αυτό δείχνει ότι τα άτομα με ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά ίσως παρουσιάσουν έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών προσωπικότητας, κάποια από τα οποία βρίσκονται εκτός του φυσιολογικού εύρους.

Η μελέτη παρέχει νέες γνώσεις για τα νευρωνικά θεμέλια του ναρκισσισμού. Αλλά όπως με όλες τις έρευνες, περιλαμβάνει και ορισμένους περιορισμούς. Πρώτον, η ανάλυση επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε χαρακτηριστικά φαιάς ουσίας, παραμελώντας δυνατές γνώσεις που θα μπορούσαν να αποκτηθούν από την εξερεύνηση των χαρακτηριστικών λευκής ουσίας ή της λειτουργικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Η μελλοντική έρευνα ίσως επωφεληθεί από μια πιο ολοκληρωμένη εξέταση των διαφόρων πλευρών του εγκεφάλου.

Δεύτερον, ενώ η μελέτη συμπεριλάμβανε ένα σχετικά μεγαλύτερο μέγεθος δειγμάτων συγκριτικά με προηγούμενη έρευνα, αναγνωρίζει τη δυνατότητα για ακόμα μεγαλύτερα μεγέθη δείγματος προκειμένου να ενισχυθούν οι αναλύσεις συσχετισμού σε επίπεδο εγκεφάλου.


Έρευνα: Predicting narcissistic personality traits from brain and psychological features: A supervised machine learning approach

Απόδοση: Παναγιώτα Νταλιακούρα, απόφοιτη του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ
Επιμέλεια: PsychologyNow.gr
Πηγή

*Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια των υπευθύνων της ιστοσελίδας*

2. banner diafhmishs mypsychologist koino

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Βρείτε μας στα...