PsychologyNow Team

Νίκος Μακρής, Καθηγητής Ψυχολογίας ΔΠΘ, Πρόεδρος ΕΛΨΕ: «Η σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση και την πλήρη ρύθμιση του επαγγέλματος».

Νίκος Μακρής, Καθηγητής Ψυχολογίας ΔΠΘ, Πρόεδρος ΕΛΨΕ: «Η σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση και την πλήρη ρύθμιση του επαγγέλματος».

PsychologyNow Team

Το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει έντονα η συζήτηση για τη σύσταση ενός ΝΠΔΔ Ψυχολόγων. Ο κος Νίκος Μακρής, Καθηγητής Ψυχολογίας ΔΠΘ, Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, που πρωτοστατεί σε αυτή την πρωτοβουλία, μίλησε αποκλειστικά στο PsychologyNow για τη σημασία της ύπαρξης ενός ΝΠΔΔ Ψυχολόγων και καταθέτει τα επιχειρήματα που θα προασπίσουν το επάγγελμα του Ψυχολόγου στην Ελλάδα.


1. Γιατί η ΕΛΨΕ ανέλαβε αυτήν την πρωτοβουλία για τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ; Ποιες ανάγκες διακρίνατε στο επάγγελμα του ψυχολόγου και προχωρήσατε στην πρότασή σας;

Το ζήτημα της σύστασης ενός Ν.Π.Δ.Δ. για τους ψυχολόγους αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί επί σειρά ετών, ακόμη και δεκαετιών. Παρά τις προσπάθειες πλήρους ρύθμισης του επαγγέλματος, όλα αυτά τα χρόνια, αυτές δεν έχουν καρποφορήσει λόγω των διαφωνιών και των αντιδράσεων ατόμων και φορέων που αντιστέκονται στην αλλαγή. Όμως, δεν είναι δυνατόν να λειτουργούμε σήμερα με νόμο που ψηφίστηκε προ σαραντακονταετίας.

Στην προσπάθεια της ΕΛΨΕ των τελευταίων μηνών συνδράμει η ομάδα "Πρωτοβουλία Σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. Ψυχολόγων", που αποτελείται αυτή τη στιγμή από 3.000 επαγγελματίες ψυχολόγους. Επομένως, αν και η ερώτησή σας αναφέρεται σε πρωτοβουλία της ΕΛΨΕ, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η προσπάθεια αυτή δεν είναι αποκλειστικά της ΕΛΨΕ, αλλά και της ομάδας "Πρωτοβουλία".

Οι ενέργειες αυτές προέκυψαν μετά από γνωστές διαπιστώσεις, οι οποίες αφορούν στα εξής:

 • Το επάγγελμα του/της Ψυχολόγου στην Ελλάδα δεν έχει πλήρη ρύθμιση.
 • Η μόνη απαίτηση είναι η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, που παρέχεται από τις Διευθύνσεις Επαγγελμάτων Υγείας με βάση την κατοχή πτυχίου Ψυχολογίας. Επιπλέον, η διάρκεια σπουδών που απαιτείται, στη χώρα μας, για την λήψη Άδειας είναι μικρότερη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
 • Δεν υπάρχει ρύθμιση ούτε για τις ειδικότητες στην Ψυχολογία ούτε για την εξειδίκευση στην ψυχοθεραπεία, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε να αυτοαποκαλείται «ψυχοθεραπευτής» ή για, παράδειγμα, «κλινικός ψυχολόγος», «κοινωνικός ψυχoλόγος», «αναπτυξιακός ψυχολόγος» -είναι παράδοξο και αντιφατικό άτομα που αντιτίθενται στη ρύθμιση ειδικοτήτων να υπογράφουν χρησιμοποιώντας τίτλους που υποδηλώνουν ότι κατέχουν κάποια ειδικότητα.
 • Δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος για την επιστημονική και δεοντολογικά ορθή άσκηση του επαγγέλματος.
 • Δεν υπάρχει ψυχολογική υπηρεσία στις δομές του ΕΣΥ, γεγονός που δημιουργεί δυσκολίες στην παροχή ψυχολογικής βοήθειας και στην ανάπτυξη του επαγγέλματος.
 • Υπάρχει πολυδιάσπαση στους φορείς των ψυχολόγων και έλλειψη ενός δημόσιου φορέα που θα εκπροσωπεί το επάγγελμα και θα επιβλέπει την άσκησή του.

Συνεπώς, η πρόταση για τη δημιουργία ενός Ν.Π.Δ.Δ. για τους ψυχολόγους έχει ως στόχο την πλήρη ρύθμιση και οργάνωση του επαγγέλματος, την αναβάθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την προάσπιση των κοινωνικών αναγκών και του δημόσιου συμφέροντος. Φυσικά, κανείς δεν εγγυάται αν, σε περίπτωση που το νομοσχέδιο διαμορφωθεί και υλοποιηθεί η σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ., θα ληφθούν υπόψη και σε ποιο βαθμό οι προτάσεις μας.

2. Το επάγγελμα του ψυχολόγου είναι κατοχυρωμένο σύμφωνα με το νόμο 991/79. Πώς ένα Ν.Π.Δ.Δ. θα αναβαθμίσει ή/και θα προασπίσει το επάγγελμα του ψυχολόγου;

Το επάγγελμα του/της ψυχολόγου κατοχυρώθηκε πριν από 45 χρόνια με τον νόμο 991/1979, ο οποίος ρυθμίζει την απαιτούμενη εκπαίδευση για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Ωστόσο, αυτός ο νόμος δεν επαρκεί πλέον για την πλήρη θεσμική και επαγγελματική οργάνωση. Άλλωστε, με βάση στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη ημερίδα της ΕΛΨΕ, η Ελλάδα είναι μεταξύ των ελάχιστων σε αριθμό χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες η ρύθμιση του επαγγέλματος είναι ελλιπής.

Η θεσμοθέτηση ενός Ν.Π.Δ.Δ. Ψυχολόγων μπορεί να προσφέρει αναβάθμιση και προστασία στο επάγγελμα μέσω των εξής τρόπων:

Με την υποχρέωση όλων των ψυχολόγων που ασκούν το επάγγελμα να εγγράφονται σε αυτό, το Ν.Π.Δ.Δ.

 1. θα επιβλέπει την επαγγελματική συμπεριφορά των ψυχολόγων και θα διασφαλίζει την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας,
 2. θα συνδράμει στην αναγνώριση της ψυχολογίας ως ανεξάρτητης επιστήμης, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του κοινού,
 3. θα οργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα, συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ψυχολόγων,
 4. θα θεσμοθετεί δομές και καθήκοντα στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, παρέχοντας στους ψυχολόγους σαφείς επαγγελματικές αρμοδιότητες και δυνατότητες εξέλιξης,
 5. θα διασυνδέει τις/τους ψυχολόγους τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας, όσο και σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, αναπτύσσοντας διάλογο με διεθνή Ν.Π.Δ.Δ. Ψυχολόγων σχεδιάζοντας, διερευνώντας, εφαρμόζοντας και ανταλλάσσοντας αποτελεσματικά πρωτόκολλα παρέμβασης σε όλα τα επίπεδα άσκησης του επαγγέλματος και στα πεδία εφαρμογής της Ψυχολογίας. Κατά αυτόν τον τρόπο, η παγκόσμια εμπειρία θα προσαρμόζεται και θα αξιοποιείται προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας,
 6. θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας και θα εκπροσωπεί τους ψυχολόγους σε διαπραγματεύσεις με το κράτος,
 7. θα διατηρεί επίσημο μητρώο ψυχολόγων, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εγγεγραμμένοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Σε αυτό το μητρώο θα εγγραφούν όλοι/ες όσοι/ες κατέχουν σήμερα Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, ο αριθμός των οποίων ξεπερνά, σήμερα, τις 50.000 άτομα και οι οποίοι, αφενός δεν υποχρεώνονται να εγγραφούν σε κάποιο φορέα και, αφετέρου, βιώνουν την ανάγκη ύπαρξης ενός θεσμικού πλαισίου οργάνωσης τους.

Η θεσμοθέτηση, λοιπόν, ενός Ν.Π.Δ.Δ. θα επιτρέψει τη συστηματική οργάνωση, εποπτεία και ανάπτυξη του επαγγέλματος του ψυχολόγου, καλύπτοντας τα κενά της υπάρχουσας νομοθεσίας και ενισχύοντας την ποιότητα και αξιοπιστία των ψυχολογικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Είναι προφανές, λοιπόν, πώς ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο προστατεύει πρωτίστως τους πολίτες που αναζητούν ψυχολογική βοήθεια και υποστήριξη.

3. Ποια θα είναι η λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. και πώς θα γίνεται η εγγραφή των ψυχολόγων; Νέοι απόφοιτοι ψυχολογίας και παλιότεροι επαγγελματίες θα έχουν διαφορετικά κριτήρια ένταξης; Θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις;

Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής: Καμία Άδεια δεν θα ανακληθεί! Στην πρότασή μας για το Σχέδιο Νόμου περί της ίδρυσης Ν.Π.Δ.Δ. Ψυχολόγων, το οποίο καταρτίσαμε από κοινού με την «Πρωτοβουλία», προτείνουμε ότι μέλη του Ν.Π.Δ.Δ. θα γίνουν, όπως ειπώθηκε προηγουμένως, όλες και όλοι οι ενεργοί ψυχολόγοι στη χώρα, που διαθέτουν Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.

Το μόνο που μπορεί να ληφθεί ως μεταβατική ρύθμιση είναι το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα πρέπει να εγγραφούν στο Ν.Π.Δ.Δ. όλες και όλοι οι ενεργοί ψυχολόγοι με Άδεια, με σκοπό να συνεχίσουν να ασκούν νόμιμα το επάγγελμα. Προφανώς λοιπόν, θα υπάρξει ένα επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που θα οριστεί από το Υπουργείο Υγείας να προβεί σε ενέργειες ενημέρωσης των ψυχολόγων σε όλη την χώρα και, αφού παρέλθει το χρονικό αυτό διάστημα, να προκηρύξει τις πρώτες εκλογές του Ν.Π.Δ.Δ., από τις οποίες θα προκύψει και το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Εκτιμώ πως οποιαδήποτε αλλαγή στη διαδικασία εγγραφής νέων αποφοίτων Ψυχολογίας, αν υπάρξει και όποτε υπάρξει, θα απαιτεί, όπως είναι προφανές, τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των επαγγελματιών ψυχολόγων και θα δρα προς το συμφέρον τους, όποιο οι ίδιοι κρίνουν ότι είναι αυτό.

Συμπληρωματικά, να αναφέρω ότι Όργανα του Ν.Π.Δ.Δ. που αναφέρονται στο Σχέδιο Νόμου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), που θα εδρεύει στην Αθήνα και θα εκλέγεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια από τα τακτικά μέλη, και η Γενική Συνέλευση των Εκπροσώπων των μελών, που είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου.

Παράλληλα, σε κάθε Περιφέρεια θα υφίσταται Περιφερειακό Τμήμα, σκοπός του οποίου θα είναι να συνενώνει, συσσωματώνει και εκπροσωπεί τις/τους ψυχολόγους με βάση την Περιφέρεια όπου εργάζονται και να εκλέγει αντίστοιχα εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση των Εκπροσώπων.

Στο πλαίσιο του Ν.Π.Δ.Δ. θα λειτουργεί επίσης Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία θα ασκεί έλεγχο νομιμότητας και οικονομικό έλεγχο του Δ.Σ.

4. Στην πρόταση για το Ν.Π.Δ.Δ προβλέπονται αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η ψυχοθεραπεία σήμερα από τους επαγγελματίες ψυχολόγους; Θα υπάρξουν αλλαγές στον κώδικα δεοντολογίας και αν ναι ποιες θα είναι αυτές;

Στην πρόταση για το Ν.Π.Δ.Δ. ΔΕΝ προβλέπονται συγκεκριμένες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η ψυχοθεραπεία από τους επαγγελματίες ψυχολόγους. Ωστόσο, η σύσταση ενός τέτοιου φορέα μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μελλοντικές βελτιώσεις και τροποποιήσεις στον τομέα αυτό ενισχύοντας την εποπτεία και τη ρύθμιση του επαγγέλματος.

Ως προς το δεύτερο υποερώτημά σας, σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας, θα πρέπει να επισημάνω ότι υπάρχει ήδη Κώδικας Δεοντολογίας Ψυχολόγων (ΦΕΚ 18.6.2019, Τ.2ο, Αρ. φύλλου 2344) και, φυσικά, ο Κώδικας Δεοντολογίας Ψυχολόγων του ΣΕΨ. Η διαμόρφωση ενός νέου Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί έργο του Ν.Π.Δ.Δ, στην περίπτωση που αυτό συσταθεί. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν θα διαμορφωθεί νέος κώδικας και τι αυτός θα περιλαμβάνει. Αν υπάρξει νέος κώδικας, το περιεχόμενο του και οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις θα λάβουν, εκτιμώ, υπόψη τις ανάγκες του επαγγέλματος και της επιστήμης.

Ωστόσο, θα πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι η ΕΛΨΕ, όπως είναι ήδη γνωστό, διαπιστώνοντας την ανάγκη για έναν αναλυτικό και σύγχρονο Κώδικα Δεοντολογίας που να συμβαδίζει τόσο με τις τρέχουσες συνθήκες στη χώρα όσο και με τα διεθνή πρότυπα έχει συστήσει ομάδα εργασίας από επαγγελματίες και ερευνητές, η οποία έχει επεξεργαστεί έναν αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων που λαμβάνει υπόψη του τους παραπάνω κώδικες αλλά και τους Κώδικες Δεοντολογίας Ψυχολόγων στη διεθνή κοινότητα (όπως για παράδειγμα, αυτόν της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρίας_BPS, της Γερμανικής Ψυχολογικής Εταιρίας_AGPP, και της Αμερικάνικης Ψυχολογικής Εταιρίας_APA).

Σε αυτόν τον κώδικα συμπεριλαμβάνονται Γενικές Αρχές Ηθικής και Δεοντολογίας, Οδηγίες για τον τρόπο Άσκησης του Επαγγέλματος, Κώδικας Ερευνητικής Ηθικής και Δεοντολογίας. Η συγκεκριμένη αυτή δράση της ΕΛΨΕ βασίζεται στους ήδη υπάρχοντες κώδικες, έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό τους, δεν τους αναιρεί ούτε προκαταλαμβάνει ενέργειες ή/και αποφάσεις του Ν.Π.Δ.Δ.

5. Όπως βλέπουμε από τις ανακοινώσεις, το «εισιτήριο» για την εγγραφή στο Ν.Π.Δ.Δ. θα είναι η άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου, που δίδεται από τις Περιφέρειες μετά από την ολοκλήρωση της φοίτησης στα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστημιακά τμήματα ψυχολογίας. Θα γίνουν αλλαγές στον τρόπο χορήγησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος;

Το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στο υπουργείο ΔΕΝ περιλαμβάνει προτάσεις για αλλαγές στη διαδικασία αυτή. Καθώς η ερώτησή σας αυτή, όπως και οι δύο προηγούμενες, απευθύνονται στην ΕΛΨΕ ως αυτή να είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση σχετικών προτάσεων ή/και αποφάσεων, θα ήθελα να το τονίσω πως η ΕΛΨΕ δεν είναι το Ν.Π.Δ.Δ. και δεν επιδιώκει να γίνει ή να υποκαταστήσει τον ρόλο του. Το νομοσχέδιο θα το επεξεργαστεί η αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή που θα οριστεί από το Υπουργείο Υγείας και το οποίο, ως είθισται, θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

6. Αν προχωρήσει η σύσταση Ν.Π.Δ.Δ., θα υπάρξουν ρυθμίσεις για την τακτική ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή θα ισχύει εφάπαξ με τα επαγγελματικά δικαιώματα και προνόμια που απορρέουν από αυτή;

Στο παρόν Σχέδιο Νόμου που έχουμε επεξεργαστεί μαζί με την «Πρωτοβουλία» δεν υπάρχει καμία αναφορά σε τακτική ανανέωση της Άδειας, ούτε πρόβλεψη για διπλή Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου, ούτε άλλες προβλέψεις οι οποίες υπονοούνται από ανυπόστατες φήμες που αναπαράγονται κατά καιρούς.

Κατ’ επέκταση, το Σχέδιο Νόμου αφήνει απαράλλαχτο το ισχύον καθεστώς ως προς την Άδεια, δηλαδή την πάγια ισχύ της με τα επαγγελματικά δικαιώματα και προνόμια που απορρέουν από αυτή. Από κει και πέρα, όπως έχετε καταλάβει, τον λόγο έχουν οι επαγγελματίες ψυχολόγοι και εκείνοι θα αποφασίζουν, μέσω των εκπροσώπων που θα εκλέγουν, ποιο θα είναι το μέλλον του επαγγέλματός τους, ρυθμίζοντας κατά βούληση τα επιμέρους θέματα.

Χρειάζεται να γίνει ξεκάθαρο ότι η ΕΛ.Ψ.Ε. και η «Πρωτοβουλία» προτείνουν ουσιαστικά ένα Σχέδιο Νόμου που αφορά στο πλαίσιο, βάσει του οποίου θα λαμβάνονται οι αποφάσεις από το σύνολο των ψυχολόγων, και όχι τις ίδιες τις αποφάσεις. Τις αποφάσεις θα τις λάβουν οι επαγγελματίες.

7. Γνωρίζουμε ότι οι σπουδές ψυχολογίας έχουν διαφορετική χρονική διάρκεια στα δημόσια και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια ενώ παλαιότερα είχε συζητηθεί η επέκταση των ετών φοίτησης στα 5 χρόνια. Μέσα από τη λειτουργία ενός Ν.Π.Δ.Δ θα προταθούν και αλλαγές στα προγράμματα σπουδών ώστε να ευθυγραμμιστούν όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς και να μην υπάρχουν ψυχολόγοι διαφορετικών χρόνων φοίτησης;

Η σύσταση και λειτουργία ενός Δημόσιου φορέα μπορεί να προσφέρει μια ευκαιρία για την αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών στην Ψυχολογία. Μέσω αυτού του δημόσιου φορέα, μπορεί να προταθούν αλλαγές στα προγράμματα σπουδών με στόχο την προσαρμογή και ευθυγράμμισή τους με κοινά πρότυπα και απαιτήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια και η ποιότητα της εκπαίδευσης των μελλοντικών ψυχολόγων.

Άλλωστε, η επέκταση των χρόνων σπουδών στην Ψυχολογία ήταν σημείο σύγκλισης απόψεων ΕΛΨΕ και ΣΕΨ σε παλαιότερες σχετικές διαβουλεύσεις. Ωστόσο, θεωρώ δεδομένο ότι ο φορέας αυτός, εφόσον συσταθεί, θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλους φορείς, όπως τα Τμήματα Ψυχολογίας στη χώρα -μέσω του δικτύου των Προέδρων τους-, με εκπροσώπους των κολλεγίων και φυσικά με εκπροσώπους άλλων φορέων σχετικών με το επάγγελμα του/της ψυχολόγου, σε ένα πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων.

Αν μετά από τις αυτές τις επικοινωνίες και ανταλλαγές απόψεων προκύψει τυχόν επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, αυτή θέλω να πιστεύω, και εύχομαι, πως θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου εκπαίδευσης για τους μελλοντικούς ψυχολόγους συμβατό με τα διεθνή πρότυπα, ανεξαρτήτως του εκπαιδευτικού ιδρύματος από το οποίο προέρχονται. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι όλοι οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει τις ίδιες βασικές γνώσεις και δεξιότητες, καθιστώντας τον επαγγελματικό τομέα της Ψυχολογίας πιο ομοιόμορφο και ενιαίο.

8. Είναι γνωστό ότι λίγοι φοιτητές ψυχολογίας, γίνονται αποδεκτοί στα λιγοστά δημόσια και ακριβά μεταπτυχιακά προγράμματα, στους οποίους απονέμονται άτυπα τίτλοι που δεν αναγνωρίζονται όμως ως ειδικότητες στον επαγγελματικό χώρο π.χ. σχολικός ή κλινικός ψυχολόγος. Υπάρχει προοπτική να οριστούν ειδικότητες και να υπάρχουν ψυχολόγοι με και χωρίς ειδικότητα; Υπάρχει πρόβλεψη να «ανοίξουν» περισσότερα μεταπτυχιακά ή να δέχονται περισσότερους φοιτητές τα υπάρχοντα;

Στο πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται η ερώτησή σας υπάρχει σημαντική συζήτηση για την προοπτική προσδιορισμού ειδικοτήτων και την πιθανότητα να υπάρχουν ψυχολόγοι με και χωρίς ειδικότητα. Αν και στην πρόταση που εμείς υποβάλαμε δεν προβλέπονται συγκεκριμένες αλλαγές, η γενικότερη συζήτηση περιλαμβάνει τη δυνατότητα προσδιορισμού ειδικοτήτων για την καλύτερη αναγνώριση και διάκριση των επαγγελματικών ρόλων των ψυχολόγων. Αλλά, αυτό είναι, επίσης, ένα ζήτημα για το οποίο αρμόδιο θα είναι το Ν.Π.Δ.Δ.

Επίσης, η ανάγκη για περισσότερα και πιο προσιτά μεταπτυχιακά προγράμματα είναι εμφανής. Έτσι, λοιπόν, αν και δεν είναι ακόμα γνωστό ποιες από τις προτάσεις μας θα υιοθετηθούν από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή - άλλωστε όπως ήδη επεσήμανα, το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στο Υπουργείο δεν προβλέπει σχετικές αλλαγές- η δημιουργία του Ν.Π.Δ.Δ. παρέχει το πλαίσιο για την εξέταση και πιθανή υλοποίηση προτάσεων που θα βελτιώσουν την εκπαίδευση και την επαγγελματική αναγνώριση των ψυχολόγων στην Ελλάδα.

Η εναρμόνιση των προγραμμάτων σπουδών, η καθιέρωση ειδικοτήτων και η επέκταση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι σημαντικά ζητήματα που μπορούν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση του επαγγέλματος και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ωστόσο, πρόκειται για ζητήματα, που απαιτούν εκτεταμένες διαβουλεύσεις και έπονται της ίδρυσης Ν.Π.Δ.Δ.

9. Ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσετε τώρα για να προχωρήσει η σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ; Πότε πιστεύετε ότι θα υλοποιηθεί η πρότασή σας;

Η σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση και την πλήρη ρύθμιση του επαγγέλματος. Τα ουσιαστικά βήματα που έπρεπε να γίνουν από εμάς έχουν ήδη υλοποιηθεί, επομένως, δεν υπάρχουν πολλά άλλα που μπορούν να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς πλέον η ευθύνη ανήκει στην πολιτεία μέσω του αρμόδιου Υπουργείου.

Το μόνο που μπορώ να κάνω τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι, απλά, να ευχηθώ να ολοκληρωθεί το νομοσχέδιο, να ξεκινήσει, άμεσα, η δημόσια διαβούλευση, να προωθηθεί στη Βουλή προς ψήφιση, και να υλοποιηθεί η σύσταση του νέου φορέα. Ως προς το πότε θα υλοποιηθεί η πρόταση, αυτό είναι κάτι στο οποίο ούτε η ΕΛΨΕ ούτε η «Πρωτοβουλία», ούτε εγώ προσωπικά μπορούμε να απαντήσουμε, καθώς, όπως ήδη τόνισα, είναι καθαρά ζήτημα της πολιτείας.

Στο σημείο αυτό, θα σας παρακαλούσα να μου επιτρέψετε να προσθέσω και κάτι επιπλέον.

Αν και προηγουμένως απάντησα στο ερώτημα σας σχετικά με τα επόμενα βήματα της ΕΛΨΕ για τη σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ., θα ήθελα τώρα να επισημάνω τι ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ να κάνει η ΕΛΨΕ:

Ακόμα και αν αντιμετωπίζουμε καθημερινές προκλήσεις από ανυπόστατες και μη έγκυρες πληροφορίες που διαδίδονται με διάφορους τρόπους τον τελευταίο καιρό, η ΕΛΨΕ δεν θα εμπλακεί σε αντιπαράθεση που θα έχει εκλαϊκευτικό χαρακτήρα. Αυτό συμβαίνει για δύο βασικούς λόγους: πρώτον, διότι κάτι τέτοιο δεν συμβαδίζει με τη φιλοσοφία και τη στάση που έχει επιδείξει η ΕΛΨΕ από την ίδρυσή της, και δεύτερον, και πιο σημαντικό, διότι κάτι τέτοιο έχει αρνητικές συνέπειες για την ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ στη χώρα και προσβάλλει τον κοινό νου, αλλά και το κοινωνικό σύνολο που βλέπει την Ψυχολογία και αυτούς που την υπηρετούν ως ελπίδα.

Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας, κυρίως προς τον εαυτό μου, ότι ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχω αυτή τη στιγμή – άλλωστε δεν θα είμαι για πάντα πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΨΕ – θέτω ως προσωπικό στόχο να ενημερώσω το ευρύ κοινό για τον πολύπλευρο ρόλο του/της ψυχολόγου. Επιπλέον, επιδιώκω να αναδείξω τη σημασία της Ψυχολογίας ως επιστήμης και επαγγέλματος και να διασαφηνίσω τις παρανοήσεις που παρατηρώ καθημερινά σχετικά με τον ρόλο του/της ψυχολόγου. Αυτές οι παρανοήσεις δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα της Ψυχολογίας ως επιστήμης και επαγγέλματος, μια εικόνα που πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή στο ευρύ κοινό στη χώρα μας.


*Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια των υπευθύνων της ιστοσελίδας*

2. banner diafhmishs mypsychologist koino

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Βρείτε μας στα...