PsychologyNow Team

Α.Βαδόλας, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου: "Η συνεχιζόμενη κατάρτιση διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του θεραπευτικού έργου των επαγγελματιών ψυχικής υγείας"

Α.Βαδόλας, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου: "Η συνεχιζόμενη κατάρτιση διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του θεραπευτικού έργου των επαγγελματιών ψυχικής υγείας"

PsychologyNow Team

Συνέντευξη με τον Αντώνη Βαδόλα, Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου: "Θεωρώ όχι απλά σημαντική, αλλά απαραίτητη τη σταθερή εξέλιξη των επαγγελματιών που ασχολούνται με τον άνθρωπο και την κοινωνική φροντίδα, μιας και ασχολούμαστε με ένα δυναμικό πεδίο που μεταβάλλονται διαρκώς τα επιστημονικά δεδομένα, με βάση την έρευνα και τις κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές αλλαγές που συντελούνται και φυσικά επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων με τους οποίους εργαζόμαστε".


Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου υποστηρίζει τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης μέσα από το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης (ΤΕΤΕ). Πείτε μας λίγα λόγια για το ΤΕΤΕ, πόσα χρόνια λειτουργεί και ποιος είναι ο σκοπός του.

Στα 26 χρόνια πορείας από την ίδρυσή του το 1996, το Κέντρο Παιδιού κι Εφήβου βρίσκεται αδιάλειπτα κοντά στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας και ψυχικής υγείας, ειδικής αγωγής και κοινωνικής αλληλεγγύης. Αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες ανάγκες τους σε ένα συνεχώς και ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2014 ως φορέας εκπαιδευτικών δράσεων και υλοποίησης εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου.

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα που επικεντρώνουν σε ένα σημαντικό εύρος σύγχρονων θεμάτων, από τον αυτισμό και τις αναπτυξιακές διαταραχές, μέχρι καίρια ζητήματα που αφορούν την ψυχοθεραπεία, την ειδική αγωγή, καθώς και κοινωνικά φαινόμενα, όπως ο εργασιακός εκφοβισμός ή η νεανική παραβατικότητα.

Ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται με γνώμονα την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που θα βελτιώσουν άμεσα την πρακτική και απασχολησιμότητα των εκπαιδευομένων.

Πρώτιστο μέλημά μας είναι τα προγράμματα που σχεδιάζουμε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των εκπαιδευόμενων και αυτό να αποτυπώνεται στους υψηλούς δείκτες ικανοποίησης των εκπαιδευόμενών μας. Είναι ένας στόχος που σταθερά επιτυγχάνουμε στα χρόνια λειτουργίας του ΤΕΤΕ, αν κρίνουμε με βάση το μέσο βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά προγράμματά μας που κυμαίνεται μεταξύ 8,5-10/10.

Τι περιλαμβάνει ο εκπαιδευτικός σας σχεδιασμός για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά και με ποια κριτήρια σχεδιάζεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή σεμινάριο;

Ξεκινώντας από το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, πρωταρχικό κριτήριο σχεδιασμού των εκπαιδευτικών μας είναι η ανταπόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις που χαρακτηρίζουν την εργασία στους χώρους της υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και η κάλυψη των αναγκών όσων εμπλέκονται στην παροχή ή την λήψη υπηρεσιών.

Αξιοποιώντας την εμπειρία που έχουμε αναπτύξει τις προηγούμενες εκπαιδευτικές χρονιές, ακολουθούμε στο ΤΕΤΕ μια διεξοδική προεργασία και έναν εμβριθή σχεδιασμό του προγράμματος της επόμενης εκπαιδευτικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, διαμορφώνουμε το περιεχόμενο και τη δομή και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με εκλεκτούς συνεργάτες που διαθέτουν πολυετή εμπειρία και άριστη γνώση του αντικειμένου, ώστε το κάθε πρόγραμμα ή σεμινάριο να είναι αντάξιο των προσδοκιών των εκπαιδευομένων και να συμβάλει στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Μέσα στα 8 χρόνια λειτουργίας του ΤΕΤΕ, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν περισσότερα από 50 εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδεύτηκαν περισσότεροι από 1000 επαγγελματίες. Για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-23, εμπλουτίσαμε τους θεματικούς άξονες των προγραμμάτων, με μια σειρά από νέα εκπαιδευτικά στην πλατφόρμα elearning tetedu.gr που αφορούν ειδικά ζητήματα στο πεδίο του αυτισμού, ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπείας, ειδικής αγωγής μεταξύ άλλων.

Για παράδειγμα, έχουμε σχεδιάσει εκπαιδευτικά που εστιάζουν στην απόκτηση τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν σύγχρονες προσεγγίσεις στη φροντίδα ατόμων με αυτισμό, όπως η Προώθηση Θετικής Συμπεριφοράς (PBS), φιλοσοφικές προσεγγίσεις στο χώρο της ψυχοθεραπείας, διαχείριση φαινομένων που μας προβληματίζουν όλο και περισσότερο, όπως ο σχολικός και ο εργασιακός εκφοβισμός ή η διαχείριση πόνου που αποτελεί έναν εξελισσόμενος τομέα της ψυχολογίας της υγείας.

Το κάθε πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τα κριτήρια που προανέφερα και συνεχώς διευρύνουμε τη θεματολογία τους, χωρίς να κάνουμε συμβιβασμούς στην ποιότητα και πάντοτε με καθοδηγητικό κριτήριο να εξοπλίσουμε τους επαγγελματίες με τα απαραίτητα εφόδια τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων που προάγουν την πρακτική τους και την απασχολησιμότητά τους.

Μιλήστε μας για την πλατφόρμα elearning, tetedu.gr; Σε ποιους απευθύνεται και τι ανάγκες καλύπτει;

Ήδη από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ΤΕΤΕ καταγράψαμε τη δυσκολία πολλών επαγγελματιών να συμμετέχουν στα δια ζώσης εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέραμε είτε επειδή διαβιούν εκτός Αθήνας ή Ελλάδας είτε επειδή είχαν πολύ απαιτητικά καθημερινά προγράμματα ή άλλα πρακτικά εμπόδια.

Έτσι υλοποιήσαμε την ιδέα μιας πλατφόρμας ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες όσων δε μπορούσαν να είναι παρόντες στις συναντήσεις των εκπαιδευτικών ούτε με φυσική παρουσία ούτε με διαδικτυακή παρακολούθηση. Δημιουργήσαμε λοιπόν την πλατφόρμα tetedu.gr το 2020, πριν ακόμα ξεσπάσει η πανδημία και επικρατήσει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η πλατφόρμα μας φιλοξενεί μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα που ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί στο δικό του χρόνο, μέσα από την αποστολή βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων και εκπαιδευτικό υλικό που συνεχίζουν να βασίζονται σε μια διαδραστική λογική, με επικαιροποιημένο περιεχόμενο και παραδείγματα από το εφαρμοσμένο πεδίο.

Όπως ήδη έχω επισημάνει στην απάντηση της προηγούμενης ερώτησης, για την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο, έχουμε σχεδιάσει μια σειρά από νέα στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε ειδικά ζητήματα θεωρητικού ή εφαρμοσμένου χαρακτήρα που απασχολούν νέους και παλαιότερους επαγγελματίες.

Έτσι η πλατφόρμα tetedu.gr επιτρέπει να διευρυνθεί ο αριθμός των επαγγελματιών που μπορούν να επωφεληθούν από τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και να αναπτύξουν τις γνώσεις, την κριτική σκέψη και δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία που θα δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίξουν με μεγαλύτερη επάρκεια κι αυτοπεποίθηση τις υπηρεσίες προς τους ανθρώπους με τους οποίους εργάζονται.

Στο ΤΕΤΕ έχοντας αποκτήσει ήδη εμπειρία στη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συνεχίζουμε με σταθερά βήματα και παιδαγωγική ευαισθησία να στηρίζουμε νέους επαγγελματίες του χώρου, όσο και πιο έμπειρους που επιθυμούν να βελτιώσουν ή να διευρύνουν το φάσμα των δεξιοτήτων τους.

Πόσο σημαντική είναι κατα την γνωμη σας η συνεχιζόμενη κατάρτιση των επαγγελματιών στο χώρο της ψυχικής υγείας και της ειδικής αγωγής;

Προερχόμενος και ο ίδιος από τον χώρο της ψυχικής υγείας, έχω αναγνωρίσει τη σημασία της συνεχιζόμενης κατάρτισης σε όλα τα χρόνια της επαγγελματικής πορείας μου. Θεωρώ λοιπόν όχι απλά σημαντική, αλλά απαραίτητη τη σταθερή εξέλιξη των επαγγελματιών που ασχολούνται με τον άνθρωπο και την κοινωνική φροντίδα, μιας και ασχολούμαστε με ένα δυναμικό πεδίο που μεταβάλλονται διαρκώς τα επιστημονικά δεδομένα, με βάση την έρευνα και τις κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές αλλαγές που συντελούνται και φυσικά επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων με τους οποίους εργαζόμαστε.

Μπορεί οι ακαδημαϊκές σπουδές να είναι μια πολύτιμη αφετηρία, αλλά σίγουρα δε μπορούμε ούτε να επαναπαυόμαστε σε αυτές ούτε να έχουμε την πολυτέλεια της απόκτησης πολλαπλών μεταπτυχιακών τίτλων που προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις.

Η συνεχιζόμενη κατάρτιση όμως που μπορούν να παρέχουν ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, εστιασμένα όχι απλά σε μια γενική θεωρητική γνώση, αλλά περισσότερο σε μια επιστημονικά τεκμηριωμένη εφαρμοσμένη γνώση στο πεδίο και στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων, διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του κοινωνικού ή θεραπευτικού έργου που καλούμαστε να αναλάβουμε όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Συνάμα, είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει κανείς για να σταθεί σε ένα περιβάλλον με πολλές προκλήσεις και σε εποχές που η εργασιακή ασφάλεια βάλλεται από πολλές πλευρές.

Αρκεί να σκεφτεί την ταχύτητα που χαρακτηρίζει τις εποχές που ζούμε, καθώς και όλη την πληροφορία που μας κατακλύζει, συχνά ανεπεξέργαστη. Δείτε τη ζωή μας τρία χρόνια πριν και τρία χρόνια μετά. Οικονομική ανασφάλεια, υγειονομική επαγρύπνηση, ακραία κλιματικά φαινόμενα, αυξανόμενη βία και πολλά ακόμα έχουν διαμορφώσει ένα τοπίο, στο οποίο καλούμαστε να διαχειριστούμε δυσβάσταχτες συνθήκες τόσο για τον εαυτό μας όσο και για τον πληθυσμό με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή στην εργασία μας.

Απαιτούνται λοιπόν νέοι τρόποι κατανόησης και προσέγγισης των προβλημάτων που φέρνουν οι λήπτες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και ειδικής αγωγής. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση προσφέρει μια ουσιαστική θωράκιση, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια αίσθηση κοινότητας, καθώς ερχόμαστε σε επαφή με συναδέλφους που βιώνουν παρόμοιες δυσκολίες.

Σίγουρα η εκπαίδευση που προσφέρουμε στο ΤΕΤΕ δεν είναι η μοναδική επιλογή για τους επαγγελματίες, αλλά σίγουρα είναι μια επιλογή για την οποία μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη όλους τους παραπάνω παράγοντες και διαρκώς αναβαθμίζουμε το έργο μας μέσα από νέες συνεργασίες και διεύρυνση της δράσης μας που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό προγραμμάτων που προσφέρουν πρακτική άσκηση και εποπτεία, τη συμμετοχή μας σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και την οργάνωση ή παρουσία μας σε επιστημονικά συνέδρια.

Δείτε ΕΔΩ τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα 2022-2023.

Μάθετε περισσότερα για το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου και τα εκπαιδευτικά του προγράμματα / σεμινάρια στο tete.kpechios.org. Γνωρίστε το tetedu.gr, την πρώτη e-learning πλατφόρμα εκπαίδευσης αποκλειστικά για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, άλλες νευροαναπτυξιακές και ψυχιατρικές διαταραχές.


*Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια των υπευθύνων της ιστοσελίδας*

2. banner diafhmishs mypsychologist koino

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Βρείτε μας στα...