PsychologyNow Team

Απάντηση του καθ. Ψυχιατρικής Δημ. Πλουμπίδη προς τον ΣΕΨ σχετικά με τους Κλινικούς Ψυχολόγους

Απάντηση του καθ. Ψυχιατρικής Δημ. Πλουμπίδη προς τον ΣΕΨ σχετικά με τους Κλινικούς Ψυχολόγους

PsychologyNow Team

Ο καθηγητής Ψυχιατρικής κος Πλουμπίδης απαντά με επιστολή του προς το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων σχετικά με την απόφαση του ΚΕΣΥ για το θέμα των Κλινικών Ψυχολόγων.


Προς το Δ.Σ. του ΣΕΨ , για τις ανακοινώσεις της 5ης και 8ης Ιουνίου 2019

Απαντώ προσωπικά στις δυο ανακοινώσεις σας καθώς θεσμική απάντηση μπορείτε να λάβετε μόνο από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Αντιπαρέρχομαι τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς αλλά οφείλω να σας υπενθυμίσω ότι τα επιστημονικά σωματεία του χώρου της υγείας είχαν πάντα και σε δύσκολα χρόνια ως αρχή την αποφυγή πολιτικών χαρακτηρισμών στην επιχειρηματολογία τους. Πριν φύγουμε από το προσωπικό ζήτημα οφείλω μια εξήγηση για την λέξη Uber που χρησιμοποίησα, για να τονίσω ότι η απουσία ελληνικού κανονιστικού πλαισίου για τους κλινικούς ψυχολόγους επιτρέπει την νομιμοποίηση μέσω της σύνδεσης (affiliation) με διάφορα ξένα κέντρα και αυτό αποτελεί πρόβλημα που λαμβάνει συνεχώς νέες διαστάσεις. Ολόκληρη η ιστορία μου στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας δεν στοιχειοθετεί όποια άλλη υποτιμητική ερμηνεία για τους συναδέλφους ψυχολόγους.

Ένα σημείο που κακώς δεν είχα προσέξει στον τίτλο της απόφασης του ΚΕΣΥ και ζητώ συγγνώμη γι΄ αυτό είναι ο ίδιος ο τίτλος της απόφασης: "Σχετικώς με την άσκηση του επαγγέλματος Κλινικού Ψυχολόγου" που αφήνει την εντύπωση ότι όποιος δεν έχει την εξειδίκευση (ειδικότητα) του κλινικού ψυχολόγου δεν μπορεί να ασκεί καθήκοντα που του επιτρέπει όμως να ασκεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Για να πάμε στην ουσία του προβλήματος. Η προσπάθεια αυτή θεσμοθέτησης του τίτλου του κλινικού ψυχολόγου ήλθε για να ολοκληρώσει την ανάλογη προσπάθεια του 2002, υπό την προεδρία της καθηγ. Μ. Χαρίτου, με ανάλογα κριτήρια και στόχους, αλλά χωρίς ευτυχή κατάληξη στην Ολομέλεια του ΚΕΣΥ.

Στόχος της Επιτροπής, σε συνεργασία με έξι καθηγητές κλινικής ψυχολογίας από όλα τα τμήματα ψυχολογίας της Ελλάδας δηλαδή πανεπιστήμιο Αθηνών, Πάντειο πανεπιστήμιο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, που υποτιμάτε στην ανακοίνωση σας, ήταν να θεσμοθετήσει την εξειδίκευση του κλινικού ψυχολόγου για να μπορέσουν με αυτό τον τρόπο να παραχθούν στελέχη με κατοχυρωμένο τον τίτλο του κλινικού ψυχολόγου, τα οποία θα μπορούν στις διάφορες υπηρεσίες να παρέχουν ώρες εποπτείας σε άλλους εκπαιδευόμενους ψυχολόγους και έτσι να λειτουργούν πολλαπλασιαστικά. Οι 2.500 ώρες,που λοιδορείτε, αντιστοιχούν στην ουσία σε δύο χρόνια εκπαίδευσης, που αποτελεί ένα συνηθισμένο χρόνο εκπαίδευσης σχετικά με την κλινική πρακτική. Η παραγωγή εξειδικευμένων στελεχών ήταν ο κύριος στόχος και τα όσα αναφέρετε περί αποκλεισμών των περισσότερων ψυχολόγων χρειάζονται περισσότερη προσοχή. Η απόφαση προβλέπει την αναγνώριση των ξένων σχετικών τίτλων. Επίσης οι μεταβατικές διατάξεις, που επίσης λοιδορείτε, προβλέπουν την απόκτηση του τίτλου από ψυχολόγους που εργάζονται στο δημόσιο σύμφωνα με τον χρόνο προϋπηρεσίας, αναγνωρίζω όμως ότι δεν εξαντλούν το ζήτημα. Επίσης γνωρίζουμε ότι οι χώροι εκπαίδευσης των ψυχολόγων είναι ανεπαρκείς και ότι θα έπρεπε σε αυτούς να περιληφθούν και άλλα πιστοποιημένα κέντρα εκπαίδευσης, χωρίς και έτσι να λύνεται το πρόβλημα της επαρκείας των χώρων εκπαίδευσης.

Κεντρικό σημείο της απόφασης είναι η προτεινόμενη σύσταση Επιτροπής (ΝΠΔΔ) του Υπ.Υγείας που θα απονέμει τον τίτλο του κλινικού ψυχολόγου. Η Επιτροπή αυτή, που αποτελεί κεντρικό ζήτημα απλώς αναφέρεται χωρίς να εξειδικεύεται περισσότερο. Η πρόταση της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας προς την Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΣΥ δεν περιελάμβανε μόνο Πανεπιστημιακούς ψυχολόγους στη σύνθεση της.

Η εργασία της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2018. Η απόφαση πέρασε αργότερα από την Εκτελεστική επιτροπή και την Ολομέλεια και προς το Υπ. Υγείας εστάλη με ημερομηνία 4.2.2019. Η απόφαση του ΚΕΣΥ έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Είχαμε την πεποίθηση της δυνατότητας διορθωτικών παρεμβάσεων που δυστυχώς δεν ζητήθηκαν εγκαίρως από την ηγεσία του Υπ. Υγείας. Ορισμένα προβλήματα με τις μεταβατικές διατάξεις, την σύνθεση και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής που θα παρέχει τον τίτλο της εξειδίκευσης, ακόμα και κάποια ζητήματα εναρμόνισης με οδηγίες της Ε.Ε. Πριν την λήψη δεσμευτικών αποφάσεων η συμβολή των συλλόγων των ψυχολόγων θα ήταν σημαντική και αυτό δεν έγινε. Εναπόκειται στην ηγεσία του Υπ.Υγείας να συγκαλέσει ομάδα εργασίας που θα ολοκληρώσει το έργο.

Υπερασπίζομαι την ανάγκη θεσμοθέτησης της μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στην κλινική ψυχολογία για να αποκτήσουμε στελέχη ψυχολόγους με επίσημα αναγνωρισμένο αυτό τον τίτλο.

Πιστεύω ότι με αυτές τις διευκρινίσεις θα αναθεωρήσετε τουλάχιστον κάποια από τα επιχειρήματα σας.

Δημ. Πλουμπίδης

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Βρείτε μας στα...