PsychologyNow Team

Εισαγωγή στον Αυτισμό: Κλινικά και Γνωστικά Χαρακτηριστικά

Εισαγωγή στον Αυτισμό: Κλινικά και Γνωστικά Χαρακτηριστικά

PsychologyNow Team

E-learning σεμινάριο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα tetedu.gr με εισηγητή τον Παιδοψυχίατρο Γιάννη Σύρο.


Οι διαταραχές του Αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) αποτελούν μια ομάδα από νευροψυχιατρικές διαταραχές που χαρακτηρίζονται από ειδικές καθυστερήσεις και αποκλίσεις στην ανάπτυξη των κοινωνικών, επικοινωνιακών και γνωστικών δεξιοτήτων, με τυπική έναρξη στα πρώτα χρόνια της ζωής. Παρόλο που συνήθως συνδέονται με νοητική καθυστέρηση, οι διαταραχές αυτές διαφέρουν από άλλες αναπτυξιακές διαταραχές στο ότι τα αναπτυξιακά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά τους είναι διακριτά και δεν αντανακλούν απλά το αναπτυξιακό επίπεδο.

Αν και εξακολουθούν να είναι απαραίτητοι καλύτεροι εννοιολογικοί προσδιορισμοί της αυτιστικής συμπτωματολογίας, η εγκυρότητα της ΔΑΦ ως διαγνωστική κατηγορία είναι πλέον καλά τεκμηριωμένη.

Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον αλλά και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες αποφοίτων και νέων επαγγελματιών από τον ευρύτερο χώρο των επιστημών υγείας και ψυχικής υγείας, σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ‘Εισαγωγή στον Αυτισμό: Kλινικά και Γνωστικά Χαρακτηριστικά’ είναι να προσφέρει μια προσεγμένη εξοικείωση με διάφορες πτυχές της διαταραχής, την αποσαφήνιση εννοιών και γνωρισμάτων που σχετίζονται με τον αυτισμό, ενώ δίδεται έμφαση στα κλινικά γνωρίσματα, και τα γνωστικά χαρακτηριστικά της οντότητας αυτής.

Μέσα από τις 3 μαγνητοσκοπημένες εισηγήσεις του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να κατανοήσουν τις βασικές και ποικίλες συνιστώσες της ΔΑΦ (επιδημιολογία, αιτιοπαθογένεια, διάγνωση, κλνική εικόνα κλπ), να αποκωδικοποιήσουν τον τρόπο σκέψης, τα κίνητρα και τη συμπεριφορά των ατόμων αυτών, καθώς και να εντρυφήσουν περισσότερο στην κλινική εικόνα και την κατανόηση του γνωστικού προφίλ των ατόμων με τη διαταραχή αυτή.

Εισηγητής: Γιάννης Σύρος, Παιδοψυχίατρος

3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις / 1 δοκιμασία αξιολόγησης

Εγγραφές ΕΔΩ

Στόχος του Σεμιναρίου είναι: Η γνωριμία των εκπαιδευομένων με τα βασικά γνωρίσματα του Αυτισμού, με έμφαση στα κλινικά και γνωστικά χαρακτηριστικά της διαταραχής.

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι να:

 1. να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις επάνω στις ποικίλες πτυχές της νοσολογικής αυτής οντότητας, όπως την επιδημιολογία, τις αναπτυξιακές αλλαγές, τη διαγνωστική μεθοδολογία, τον ρόλο της διεπιστημονικής συνεργασίας ειδικών για τον ορθό θεραπευτικό σχεδιασμό, κλπ με έμφαση όμως στην κλινική εικόνα και τα γνωστικά χαρακτηριστικά.
 2. Να αναπτύξουν ένα ενδιαφέρον για περαιτέρω απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν τη διαχείριση και κατανόηση της νοσολογικής αυτής οντότητας.
 3. Να μπορούν να ερμηνεύσουν τον τρόπο σκέψης, τα κίνητρα και τη συμπεριφορά των ατόμων με ΔΑΦ, μέσα από την κατανόηση των ψυχικών και γνωστικών μηχανισμών που συχνά χαρακτηρίζουν τα άτομα αυτά.

Περιεχόμενα:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι

 • Ιστορική Αναδρομή
 • Επιδημιολογία
 • Αιτιοπαθογένεια - Παράγοντες Κινδύνου
 • Επίδραση στα εμπλεκόμενα άτομα (μέλη της οικογένειας και εκτεταμένη οικογένεια)
 • Κλινικό παράδειγμα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΙΙ

 • Πρώιμες Εκδηλώσεις & Μέση ηλικία διάγνωσης
 • Ο ρόλος της Διεπιστημονικής ομάδας (παιδίατρος, παιδοψυχίατρος, αναπτυξιολόγος, παιδοψυχολόγος)
 • Διακοπή / Αντίσταση / Άλλα προβλήματα στη διάγνωση &θεραπεία
 • Λειτουργικότητα και διάγνωση, η έννοια της λειτουργικότητας στα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια.
 • Μέσα και εργαλεία (Κλινική συνέντευξη, WISC V, Κλίμακα αξιολόγησης παιδικού αυτισμού CARS, Διαγνωστική συνέντευξη αυτισμού, ADOS κ.λπ.)
 • Περιγραφή της ΔΑΦ με βάση τα σύγχρονα ταξινομικά κριτήρια του DSM V και ICD11
 • Επίπεδο βαρύτητας & λειτουργικότητα κατά DSM – V
 • Ειδικές πληροφορίες για τη χώρα σχετικά με τη διάγνωση και θεραπεία

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΙΙΙ

 • 3αδα των ελλειμμάτων βάσει των θέσεων της Lorna Wing (μειονεκτούσα κοινωνική αλληλεπίδραση, περιορισμένη κοινωνική επικοινωνία, στερεότυπες & ειδικές συμπεριφορές)
 • Αυτοτραυματικές και ετεροτραυματικές συμπεριφορές
 • Αισθητηριακές δυσλειτουργίες και συμπτώματα
 • Γνωστική Ανάπτυξη - Γνωστικές Θεωρίες – Υποκείμενα Ελλείμματα
 • Προβλήματα στις Εκτελεστικές λειτουργίες
 • Ο δείκτης νοημοσύνης στην ΔΑΦ
 • Αναπτυξιακές Αλλαγές
 • Συννοσηρότητα και Διαφορική Διάγνωση

Συμμετέχοντες – προφίλ

 • Νέοι επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικοί λειτουργοί), εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, άλλοι επιστήμονες ανθρωπιστικών επιστημών με ενδιαφέρον στη ΔΑΦ.
 • Φοιτητές ή τελειόφοιτοι αντίστοιχων σχολών.

Αξιολόγηση Σεμιναρίου: Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και ανώνυμα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του σεμιναρίου με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

Χρόνος / τόπος διεξαγωγής: Ασύγχρονα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης tetedu.gr

Διάρκεια: 2 ώρες και 45 λεπτά

Κόστος: 50,00. Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό εντός 3 ημερών από την εγγραφή, είτε μέσω πιστωτικής κάρτας με την εγγραφή στην πλατφόρμα

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, Kέντρο Παιδιού και Εφήβου, Τηλέφωνο: 6984601372, 2105731581, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-15:00

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Βρείτε μας στα...