PsychologyNow Team

Η σωματική τιμωρία είναι το πιο συχνό τραύμα της παιδικής ηλικίας

Η σωματική τιμωρία είναι το πιο συχνό τραύμα της παιδικής ηλικίας

PsychologyNow Team
παιδί που κρύβεται κάτω από το κρεβάτι
Image credit: peoplecreations / freepik.com

Το παιδικό τραύμα είναι ο πιο συχνά αναφερόμενος τύπος τραύματος σε έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα Ελληνικού πληθυσμού, σύμφωνα με τα ευρήματα που προέκυψαν από την Ελληνική εκδοχή του Ερωτηματολογίου Πρώιμου Τραύματος.


Το ψυχολογικό τραύμα, μπορεί να οριστεί ως η επίδραση μιας τραυματικής εμπειρίας στην ψυχή του ανθρώπου που την έζησε. Τραυματική εμπειρία, μπορεί να χαρακτηριστεί κάθε γεγονός που βιώνεται ως απειλητικό για την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα και προκαλεί συναισθήματα φόβου, τρομοκρατίας και αβοηθησίας.

Το παιδικό τραύμα, εμφανίζεται κατά την εξελικτική πορεία του ανθρώπου από τη βρεφική ηλικία έως τα 18, που θεωρείται η ηλικία-ορόσημο της ενηλικίωσης. Το τραύμα μέχρι την ενηλικίωση θεωρείται ότι είναι πιο σοβαρό από τα τραύματα που συμβαίνουν μετά από αυτή, σχετικά με τις ψυχολογικές επιπτώσεις που αυτό επιφέρει σε βάθος χρόνου. Το βάθος του τραύματος, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το πότε εμφανίστηκε πρώτη φορά, τη συχνότητα και τη συμμετοχή ανθρώπων που φρόντιζαν το παιδί σε αυτό.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι βασικές κατηγορίες του τραύματος αναφέρονται στη σωματική βία, τη σεξουαλική παρενόχληση κατά την οποία το παιδί δεν μπορεί να αντιληφθεί τι συμβαίνει, τη συναισθηματική/ ψυχολογική βία, κατά την οποία το παιδί δέχεται απειλές, βιώνει την απόρριψη και δέχεται συμπεριφορές διάκρισης και την παραμέληση του παιδιού αναφορικά με την υγεία του, την εκπαίδευσή του, τη διατροφή του και την ασφάλειά του.


Διαβάστε σχετικά: Η σωματική τιμωρία οδηγεί σε προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά και όχι η κληρονομικότητα


Το παιδικό τραύμα, θεωρείται ένα πρόβλημα της δημόσιας υγείας, που απειλεί την ψυχική ευεξία των ανθρώπων. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει πολλές παγκόσμιες έρευνες, στην Ελλάδα δεν υπήρχε ερωτηματολόγιο αναφορικά με το παιδικό τραύμα και για τον λόγο αυτό διεξήχθη έρευνα σε φοιτητικό πληθυσμό όπου μεταφράστηκε και σταθμίστηκε το ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς του πρώιμου τραύματος (Early Trauma Inventory-Self-Report-ShortForm, ETI-SR-SF), το οποίο δημιουργήθηκε από τους Bremner, Bolus και Mayer το 2007 και αποτελεί ένα έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο για την εκτίμηση του παιδικού τραύματος.

Το ερωτηματολόγιο καλύπτει τέσσερεις τύπους τραυματικών εμπειριών: τραυματικές εμπειρίες ποικίλης αιτιολογίας- γενικό τραύμα (general trauma), τραυματικές εμπειρίες σωματικής κακοποίησης (physical abuse), εμπειρίες συναισθηματικής κακοποίησης (emotional abuse) και εμπειρίες σεξουαλικής κακοποίησης ή παρενόχλησης (sexual abuse).

Το δείγμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε περιελάμβανε 605 άτομα (402 γυναίκες), προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Πανεπιστημίων της Αθήνας, με μέσον όρο ηλικίας τα 24,3 έτη. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων, την ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου πρώιμου τραύματος ETI-SR-SF και την ελληνική εκδοχή της κλίμακας συμπτωμάτων σχετιζόμενων με τραύμα για ενήλικες (Trauma Symptom Checklist, TSC-40).

Ο συχνότερα αναφερόμενος τύπος παιδικού τραύματος στην παρούσα μελέτη ήταν η σωματική τιμωρία, με ποσοστό 89,9%, και ακολουθούσαν η συναισθηματική κακοποίηση (67,2%) και η σεξουαλική κακοποίηση (27%).

Τα ποσοστά αυτά είναι υψηλότερα σε σύγκριση με τα ποσοστά που βρίσκουμε στη διεθνή βιβλιογραφία και υποδεικνύουν ότι το παιδικό τραύμα και οι διάφοροι τύποι του είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στον ελληνικό φοιτητικό πληθυσμό. Φαίνεται ότι το κύριο τραύμα, που είναι η σωματική τιμωρία, αποτελεί συνηθισμένη τιμωρία και αποτελεί μέθοδο επιβολής πειθαρχίας.

Το εύρημα αυτό θα πρέπει να προβληματίσει τους ειδικούς και χρήζει επιβεβαίωσης και περαιτέρω διερεύνησης από μελέτες με μεγαλύτερα δείγματα. Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προκύπτει ότι η ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου πρώιμου τραύματος (ETI-SR-SF) αποτελεί ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω διερεύνησης του φαινομένου του ψυχικού τραύματος στον ελληνικό πληθυσμό. Τέλος, τα προκαταρκτικά ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν την αναγκαιότητα συνέχειας στην έρευνα σχετικά με τις πρώιμες τραυματικές εμπειρίες στη χώρα μας.

 

the therapy network logo

 

Επισκεφθείτε το TherapyNetwork.eu και παρακολουθήστε επιμορφωτικές συνεδρίες με τους πιο γνωστούς θεραπευτές να διδάσκουν την τέχνη της ψυχοθεραπείας.

 


Πηγή: Η συχνότητα του παιδικού τραύματος σε δείγμα Ελληνικού φοιτητικού πληθυσμού: Η Ελληνική εκδοχή του Ερωτηματολογίου Πρώιμου Τραύματος - Συγγραφείς: Ζ. Αντωνοπούλου, Γ. Κωνσταντακόπουλος, Μ. Τζινιέρη-Κοκκώση, Κ. Συνοδινού
Επιμέλεια: Γλυκερία Αποστολοπούλου, Ψυχολόγος
Εποπτεία: PsychologyNow.gr

*Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια των υπευθύνων της ιστοσελίδας*

2. banner diafhmishs mypsychologist koino

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Βρείτε μας στα...