Αναδυόμενη ενηλικίωση

Αναζήτηση όρων

Αναδυόμενη ενηλικίωση

Αναπτυξιακή περίοδος ατόμων 18-25 ετών που μπορεί ηλικιακά να είναι ενήλικα και βιολογικά πλήρως ανεπτυγμένα, όμως μέσα τους τελούνται ακόμη διεργασίες ωρίμανσης, συνειδητοποίησης και δόμησης του «ενήλικου» εαυτού.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...