PsychologyNow Team

Για ποιο σώμα γίνεται λόγος ; | Εργαστήριο Ανάγνωσης του κειμένου του Ζακ Λακάν η «ΤΡΙΤΗ» από τη θεωρητικό τέχνης και ψυχαναλύτρια Αντα Κλαμπατσέα

Για ποιο σώμα γίνεται λόγος ; | Εργαστήριο Ανάγνωσης του κειμένου του Ζακ Λακάν η «ΤΡΙΤΗ» από τη θεωρητικό τέχνης και ψυχαναλύτρια Αντα Κλαμπατσέα

PsychologyNow Team

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στις 11/12/2017 και στις 8/1/2018 και ώρα 21.00.


Για ποιο σώμα γίνεται λόγος ;

11 Δεκεμβρίου 2017

catklampa Εργαστήριο Ανάγνωσης

 του κειμένου του Ζακ Λακάν η «ΤΡΙΤΗ»

 από τη

​ θεωρητικό τέχνης και ψυχαναλύτρια ​

 Αντα Κλαμπατσέα

στα γραφεία τού συλλόγου FreudLacan 

ΝΕΟΦΡΟΝΟΣ 3   ΙΛΙΣΙΑ

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  21:00

 

Δ ΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ:  ΔΕΥΤΕΡΑ  11/12 ​/2017. 21.00

Ε΄   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ:  ΔΕΥΤΕΡΑ    8/1/2018. 21.00

 

Πώς μια κατ εξοχήν γλωσσική πρακτική όπως η ψυχανάλυση θα προσεγγίσει το κατ εξοχήν άλεκτο ; αναρωτιόμασταν σε προηγούμενη  συνάντηση μας. Και ποιό το κατ εξοχήν άλεκτο αν όχι το σώμα*1 ; Και με τι έχει να κάνει το σώμα αν οχι με την  απόλαυση, την ηδονή και τη ζωή *2 ; χμμμ...

«...αλλά....α λ λ ο ύ  θέλω να το πάω ξε κινώντας με αυτην την ΤΡΙΤΗ μου ..η ονοματοποιία που μου ήρθε έτσι, με έναν κάπως προσωπικό τρόπο, μου δίνει το προνόμιο,το χάρισμα-θεέ μου τι λέω ο άνθρωπος!...να μπορώ να ακούσω σε αυτό το γ ο υ ρ γο ύ ρ ι σ μ α   την...α π ό λ α υ σ η  της γάτας!...το γ ο υ ρ γ ο ύ ρ ι σ μ α είναι δίχως καμμιά αμφιβολία η α π ό λ α υ σ η  της γάτας. Αν περνάει από το  λαρύγγι της η από αλλού, δεν έχω ιδέα, όταν τις  χαϊδεύω, μοιάζει να είναι από όλο το σ ώ μ α και αυτό με κάνει να μπώ σε αυτό από το οποιο θέλω να ξε κινήσω...»

Ο Λακάν στο « Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ»  ,(1971-1972) , λέει ότι α π ό λ α υ σ η είναι η σ χ έ σ η  τού υποκειμένου τού σημαίνοντος με το σ ώ μ α του ή αν θέλετε, η σχέση τού ομιλούντος όντος με το σώμα του. Και αυτή η  σ χ έ ση  είναι της τάξης τού πραγματικού : αδύνατον να μπεί σε λόγια. Μας διέπει αλλά δεν μπορούμε να την πούμε. Αφόρητη η ένταση από ένα είναι μουγγό. Εχω την αίσθηση ότι σε τούτη τη φράση αντηχεί όχι μόνο ο διεγερσιακός χαρακτήρας της απόλαυσης΄ο διαταρακτικός΄με άλλα λόγια ο σεξουαλικός, αλλά και το ανυπόφορο που την χαρακτηρίζει : «....Απόλαυση : ό,τι κυμαίνεται απο το γαργαλητό ως την αυτοπυρπόληση» λέει ο Λακάν, αναδεικνύοντας το ανυπόφορο τού πράγματος.

Ο Μαρκ Στρως στο σεμινάριο του της 9/12/17  στην Αθήνα για το ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ, επέμεινε ιδιαίτερα στην εγγενή β ί α  της σεξουαλικότητας*3 . Μια βία  θά έλεγα , δισθενή . Γιατί εχει να κάνει  ,αφενός, με την πολιτισμική τιθάσσευση τής απόλαυσης , δηλαδή τον ακρωτηριασμό της,  αλλά  έχει να κάνει και με τη βία της διασάλευσης τού υποκειμένου του σημαίνοντος, αφετέρου .  

Ας θυμηθούμε και τον Μιλλέρ που στην ΛΑΚΑΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ γράφει : «Η σεξουαλικότητα δεν έχει να κάνει με τα φύλα, δεν αναφέρεται στα φύλα , μα σε αυτό το π λ ε ό ν α σ μ α  σε αυτήν την υ π ε ρ β ο λ ή που μετατρέπει το σώμα, από σώμα ευχαρίστησης σε σώμα λιβιδινικό , σε σώμα παράβασης»  Η σεξουαλικότητα δεν έχει να κάνει με τα φύλα μα με τη διατάραξη τού σώματος από μια στύση που, με την βίαιη εισβολή της, μετατοπίζει από την ομοιόσταση στην αταξία. Η αλλιώς από την Ευχαρίστηση στο Επέκεινα της Ευχαρίστησης. Στην Απόλαυση. Εμβληματικος τόπος σωματικών διεγέρσεων και απολαύσεων «το κρεβάτι» όπως λέει χαριεντιζόμενος τρόπον τινά  ο  -γεννημένος το 1901- Λακάν στο Α΄ κεφάλαιο του ΑΚΟΜΑ που εύστοχα ο Μιλέρ τιτλοφόρησε : ΠΕΡΙ ΑΠΟΛΑΥΣΕΩΣ / ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ.

Για την απόλαυση. Για το σώμα επομένως. Μα για ποιο σώμα πρόκειται λοιπόν ; Για ποιο σώμα προσπαθεί να μιλήσει ο Λακάν; Για ένα σώμα απολαμβάνον, για ένα σώμα απολαυσιακό, εκτός ομοιοστασίας επομένως, για ένα σώμα σε ταραχή, ένα σώμα π α ρ ά β α σ η ς . Να μιλήσει για ένα σώμα που υφαιρείται τού λόγου. Ισως αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πως δεν πρόκειται για το ολοποιημένο και ολοποιητικό, παρηγορητικό και  κ ό σ μ ι ο , συνοδευόμενο από τον Αλλον , σώμα του καθρέφτη, μα για ό, τι –ακριβώς- δ έ ν  καθρεφτίζεται σε τούτον τον κατευναστικό καθρέφτη*4 .Tον απολαυσιακό τρόμο από την ανημπόρια την καθήλωση την αβοηθησία τού υποκειμένου τού σημαίνοντος απέναντι στην ανεξέλεγκτη στύση. Για ένα σώμα απολαμβανον , ένα σώμα εκ-στασιαζόμενο, βακχικό, εξ ιστάμενο του Λογου, για ένα αδύνατον να μπει στο Λόγο Πραγματικό .  

Με τα λόγια τού Μαρκ Στρώς : ένα Σώμα Εκτοπισμένο. Παίρνοντας τη σκυτάλη θα έλεγα : Σώμα Εκτοπισμένο από τον Λόγο. Σώμα Εκτοπισμένο από την Απόλαυση. Σώμα που γεννά  απορία και φόβο . Εκτός ορίων , ένα σώμα που τρομάζει γιατί δεν ημουν εγώ  α υ τ ό . 

«Υπάρχουν καταστάσεις όπου η αξιοπρέπεια δεν έχει θέση...μια από αυτές και ο έρωτας ΄είναι αδύνατον να κάνει κανείς έρωτα διατηρώντας την αξιοπρέπεια του» γράφει ο Αγκάμπεν. Το σεξ , η σεξουαλικότητα δεν μπορεί να είναι κόσμια΄ η σεξουαλικότητα είναι εγγενώς βίαιη. 

Και μοιάζει π α ρ ά δ ό ξ ο  μα κανείς , ίσως , δεν εχει μιλήσει πιο καίρια για α υ τ ό  το μυστήριο τού , ομιλούντος εν τέλει, σώματος, για α υ τ ό  το σώμα που δεν είναι του καθρέφτη  μα έχει πιο πολύ να κάνει με το γουργουρητό μιας α δ ι α ν ό η τ η ς  ζ ω ή ς,  από τον λιτό , αυστηρό και συνάμα έμπλεο ανάλαφρης ευρυθμίας ( δίχως να «χρειάζεται»  τη λιγωτική υπερβολή τού μπαρόκ) προτεστάντη ΝΤΡΑΓΙΕΡ στην ταινία ΛΟΓΟΣ /ORDET (ordet: σημαίνον εξαιρετικής δυναμικής), από όπου και η φωτογραφία.

Για ποιο σώμα γίνεται λόγος ;

klampa 11 Δεκεμβρίου 2017

 Εργαστήριο Ανάγνωσης

 του κειμένου του Ζακ Λακάν η «ΤΡΙΤΗ»

 από την

​ θεωρητικό τέχνης και ψυχαναλύτρια ​

 Αντα Κλαμπατσέα

στα γραφεία τού συλλόγου Freud Lacan 

ΝΕΟΦΡΟΝΟΣ 3   ΙΛΙΣΙΑ

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  21:00

 

Δ ΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ:  ΔΕΥΤΕΡΑ  11/12 ​/2017. 21.00

Ε΄   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ:  ΔΕΥΤΕΡΑ      8/1/2018. 21.00

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...