Σεμινάριο e-learning στο tetedu.gr: Aναγνώριση και διαχείριση ζητημάτων συμπεριφοράς σε περιβάλλον προσχολικής αγωγής 

ElearningTetedu Anagnwrish e

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νηπίων (προσχολική εκπαίδευση) είναι διετής και ξεκινά από τα τέσσερα έτη σύμφωνα με το Νόμο 3518/2006. Παράλληλα, η φοίτηση σε παιδικούς σταθμούς ξεκινά από την ηλικία των 2- 2 1/2 ετών. Οι παιδαγωγοί προσχολικής αγωγής έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά προκλήσεων που αφορούν όχι μόνο στην ομαλή ένταξη των νηπίων αλλά και στη διαχείριση ζητημάτων συμπεριφοράς.

Για την ομαλή λειτουργία της προσχολικής τάξης είναι πολύ σημαντικό να μπορούν οι παιδαγωγοί να αναγνωρίζουν τα ζητήματα συμπεριφοράς αλλά και να τα διαχειρίζονται ομαλά, σε συνεργασία με το λοιπό εκπαιδευτικό πλαίσιο και τους γονείς.

Ο ρόλος του παιδαγωγού/νηπιαγωγού προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, εξοικείωση με τα τυχόν ζητήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζονται στα πλαίσια της φυσιολογικής ανάπτυξης των παιδιών αλλά και τα δυνητικά συνδεόμενα με συγκεκριμένες υποκείμενες δυσκολίες, όπως οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και οι συναισθηματικού τύπου δυσκολίες -αγχώδης διαταραχή, φοβίες, άγχος αποχωρισμού κλπ. Επιπλέον, σημαντικά γεγονότα ζωής όπως η μετανάστευση, το διαζύγιο, η αλλαγή σχολικού πλαισίου, η έλευση νέου μέλους στην οικογένεια κλπ. συχνά επηρεάζουν τη συναισθηματική κατάσταση, και κατ’ επέκταση, τη συμπεριφορά των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους πρακτική οι παιδαγωγοί προσχολικής αγωγής αλλά και τις δυνατότητες που ανοίγονται για τη βελτίωση της παιδαγωγικής τους πρακτικής, συμπεριλαμβανομένου και του ρόλου τους για την υποστήριξη και καθοδήγηση της οικογένειας, το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, υλοποιεί e-learning εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Αναγνώριση και διαχείριση ζητημάτων συμπεριφοράς σε περιβάλλον προσχολικής αγωγής".

Στόχοι του Σεμιναρίου:

 • Εισαγωγή στα ζητήματα συμπεριφοράς στα πλαίσια της φυσιολογικής ανάπτυξης και στις συχνότερες νοσολογικές οντότητες που ενδεχομένως σχετίζονται με αυτά
 • Εξοικείωση με τις βασικές εκδηλώσεις των ΔΑΦ, ΔΕΠ-Υ και συναισθηματικών δυσκολιών, με έμφαση στην εικόνα και στις ανάγκες παιδιών 2-6 ετών, στο περιβάλλον προσχολικής αγωγής.
 • Εισαγωγή στις βασικές αρχές διαχείρισης των ζητημάτων συμπεριφοράς σε περιβάλλον προσχολικής αγωγής.

Έτσι ώστε οι συμμετέχοντες:

α) Να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των νηπίων με ζητήματα συμπεριφοράς

β)Να γνωρίσουν δομημένα την εικόνα που παρουσιάζουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας με ΔΑΦ/ΔΕΠΥ/Συναισθηματικές Δυσκολίες

γ) Να ανταποκρίνονται στις πολλαπλές ανάγκες συνεργασίας και αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους γονείς, συναδέλφους, εκπαιδευτικούς και ειδικούς.

Περιεχόμενο σεμιναρίου

1. Εισαγωγή στα ζητήματα συμπεριφοράς σε περιβάλλον προσχολικής αγωγής

 • Εικόνα νηπίου τυπικής ανάπτυξης – φυσιολογικά αναπτυξιακά ορόσημα
 • Ορισμός, περιγραφή ζητημάτων συμπεριφοράς
 • Κατηγορίες : στα πλαίσια φυσιολογικής ανάπτυξης, κυριότερες νοσολογικές οντότητες, σοβαρά γεγονότα ζωής
 • Ασφαλές περιβάλλον προσχολικής αγωγής: Βασικές αρχές
 • Διαχείριση ζητημάτων συμπεριφοράς- Εισαγωγή : Σκέψεις, παρατήρηση, βασικές αρχές, καλές πρακτικές.

2. Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος: Κλινική Εικόνα και Χαρακτηριστικά

 • Ορισμός, Επιδημιολογία, Κλινική εικόνα, Βιολογικό υπόβαθρο- Παράγοντες κινδύνου, χαρακτηριστικά
 • Δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές στα άτομα με ΔΑΦ μέσης και υψηλής λειτουργικότητας
 • Ο ρόλος της ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων στα άτομα με ΔΑΦ
 • Συναισθηματική νοημοσύνη
 • Ποια είναι η εικόνα του παιδιού προσχολικής ηλικίας στο νηπιαγωγείο, αναλόγως λειτουργικότητας και αναπτυξιακής φάσης
 • Εισαγωγή στις βασικές γνωστικές θεωρίες στις ΔΑΦ (περιγραφικά)

3. Διαχείριση ζητημάτων συμπεριφοράς σε παιδιά με (υποψία) Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

 • Τεχνικές Διαχείρισης για τους Παιδαγωγούς/Νηπιαγωγούς σε τάξη με παιδιά προσχολικής ηλικίας
 • Προετοιμασία τάξης παιδιών προσχολικής ηλικίας για την υποδοχή του μαθητή
 • Διαχείριση των υπολοίπων παιδιών και τρόποι διαχείρισης της γενικής στάσης τους και των ερωτήσεων τους για το νέο μαθητή με ΔΑΦ.
 • Ανάδειξη σημαντικότητας για την εξοικείωση με τον χώρο
 • Δημιουργία συνθηκών ασφαλούς περιβάλλοντος
 • Έμφαση στην ανάγκη κοινωνικοποίησης και προσαρμογής του παιδιού
 • Εισαγωγή στη χρήση οπτικοποιημένου υλικού που χρησιμοποιείται για μαθητές με ΔΑΦ

4. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ): Μια εισαγωγή

 • Ορισμός, Επιδημιολογία, Κλινική εικόνα, Βιολογικό υπόβαθρο- Παράγοντες κινδύνου, Χαρακτηριστικά.
 • Εικόνα παιδιού 2-6 ετών με ΔΕΠ-Υ, ή υποψία ΔΕΠΥ, μέσα στην τάξη
 • Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει μέσα στην σχολική τάξη ο/η νηπιαγωγός
 • Αποφυγή του «να βλέπεις παντού ΔΕΠΥ»

5. Διαχείριση ζητημάτων συμπεριφοράς που σχετίζονται με Ελλειμματική Προσοχή – Υπερκινητικότητα μέσα στην τάξη

 • Προσαρμογή τάξης για την συμμετοχή του μαθητή προσχολικής ηλικίας με ΔΕΠ-Υ
 • Δημιουργία συνθηκών ασφαλούς περιβάλλοντος (πχ πώς πρέπει να είναι τοποθετημένα στο χώρο το κάθισμα/θρανίο του παιδιού
 • Διαχείριση των υπολοίπων παιδιών και τρόποι διαχείρισης της γενικής στάσης τους και των ερωτήσεων τους για το νέο μαθητή με ΔΕΠΥ
 • Έμφαση στην ανάγκη κοινωνικοποίησης και διασφάλιση της ένταξης του παιδιού.
 • Καλές πρακτικές για την πρόληψη και διαχείριση ζητημάτων συμπεριφοράς.

6. Συναισθηματικές δυσκολίες στα παιδιά προσχολικής ηλικίας (45 λεπτά)

 • Φυσιολογικό άγχος, φόβοι, άγχος αποχωρισμού
 • Αγχώδεις και καταθλιπτικού τύπου διαταραχές, φοβίες
 • Σημαντικά γεγονότα ζωής απώλεια πένθος, μετανάστευση, διαζύγιο, αλλαγή σχολικού πλαισίου, έλευση νέου μέλους στην οικογένεια (παιδιού)

7. Τρόποι διαχείρισης συναισθηματικών δυσκολιών στα παιδιά προσχολικής ηλικίας

 • Τεχνικές διαχείρισης για τις συναισθηματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νήπια.

8. Υποψία αναπτυξιακών ή και συναισθηματικών δυσκολιών: Η διαχείριση της ενημέρωσης στους γονείς

 • Στόχοι της επικοινωνίας – ενημέρωσης
 • Η χρονική στιγμή που αποφασίζει ο νηπιαγωγός να διερευνήσει τυχόν δυσκολίες του παιδιού και στο οικογενειακό περιβάλλον
 • Οι κατάλληλες προσεγγίσεις για τους γονείς που διευκολύνουν την ενημέρωση/επικοινωνία
 • Η σημασία της ενσυναίσθησης – Συνήθη προβλήματα

9. Διατομεακή συνεργασία και δίκτυα παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης: Σχέσεις συνεργασίας με το λοιπό πλαίσιο προσχολικής αγωγής, με γονείς και δομές υποστήριξης εκτός μονάδας προσχολικής αγωγής

 • Η λειτουργία της μονάδας προσχολικής αγωγής ως σύστημα
 • Καλές πρακτικές επικοινωνίας και συνεργασίας με συναδέλφους, με το σύλλογο γονέων και με άλλους φορείς, όπου απαιτείται
 • Διαθέσιμοι πόροι για τη διάγνωση και υποστήριξη παιδιών 2-6 ετών με ΔΑΦ/ΔΕΠΥ/συναισθηματικές δυσκολίες και των οικογενειών τους.
 • Καλές πρακτικές συνεργασίας με δομείς και φορείς που παρέχουν διάγνωση και υποστήριξη παιδιών 2-6 ετών με ΔΑΦ/ΔΕΠΥ/ συναισθηματικές δυσκολίες και των οικογενειών τους.

Συμμετέχοντες – προφίλ:

 • Νηπιαγωγοί, βρεφονηπιοκόμοι και γενικά παιδαγωγοί προσχολικής αγωγής
 • Λοιποί επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας ( Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Νοσηλευτές) που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε περιβάλλον προσχολικής αγωγής.

Πληροφορίες και Εγγραφές ΕΔΩ

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, Παρασκευή Χούλη, Τηλέφωνο: 6984601372, 2105731581, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-15:00

E-mail: tete@kpechios.org, www.kpechios.org

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία του φορέα μαζί σας, ακολουθώντας τους κανόνες του GDPR (*)

Βρείτε μας στα...