Νέα e-learning σεμινάρια από το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

TeteduSeminar e1

Tα e-learning σεμινάρια του tetedu.gr απαντούν στις ανάγκες των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Ξεκίνησε την εκπαιδευτική σου εμπειρία τώρα!

Kανε κλικ στις εικόνες και γνώρισέ τα e – learning σεμινάρια της πρώτης εκπαιδευτικής πλατφόρμας αποκλειστικά για επαγγελματίες ψυχικής υγείας!

 

TeteduSeminar e2

 • Δομή: 6 εισηγήσεις / 1 δοκιμασία αξιολόγησης
 • Κόστος: συμμετοχής: 90 ευρώ

Σκοπός: οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στα βασικά χαρακτηριστικά της θεραπευτικής σχέσης που αναπτύσσεται με τους γονείς παιδιού στο φάσμα του αυτισμού.

Ώστε: να είναι σε θέση να αναπτύξουν αποδοτικά αυτή τη σχέση και να βελτιώσουν την κλινική τους πρακτική

Δείτε περισσότερα εδώ.

 

TeteduSeminar e3

 • Δομή: 12 περίπου ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης (βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις & συνεδρίες ) και 1 δοκιμασία αξιολόγησης για την λήψη της βεβαίωσης
 • Κόστος: συμμετοχής: 120 ευρώ

Σκοπός: οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να προσαρμόσουν το θεραπευτικό πλαίσιο, τη στοχοθεσία, το θεραπευτικό συμβόλαιο με τους γονείς, το θεραπευτικό υλικό και τη συνεργασία με συναδέλφους και διεπιστημονικές ομάδες, σε συνθήκες εξ αποστάσεως θεραπείας.

Ώστε: να είναι σε θέση να υλοποιούν τη θεραπεία σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν φυσική παρουσία (θέματα προσβασιμότητας, απόσταση, αδυναμία μετακίνησης).

Δείτε περισσότερα εδώ.

 

TeteduSeminar e4

 • Δομή / Περιεχόμενο: 6 εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης
 • Κόστος: 90 ευρώ

Σκοπός: η ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών για τη διαχέιριση του πένθους και της απώλειας, με όχημα την τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση και κλινική πρακτική.

Ώστε: οι συμμετέχοντες να ξεκινήσουν μια πορεία εμβάθυνσης στα θέματα πένθους και απώλειας και να προαγάγουν τις δεξιότητες τους για την αναγνώριση, αποδοχή και διαχείριση του πένθους στα πλαίσια της επαγγελματικής τους πρακτικής.

Δείτε περισσότερα εδώ.

 

TeteduSeminar e5

 • Δομή / περιεχόμενο: 11 ώρες εισηγήσεων, 4 ώρες βιντεοσκοπημένες οδηγίες αντιμετώπισης περιστατικών και 1 δοκιμασία αξιολόγησης
 • Κόστος: 160 ευρώ

Σκοπός: η απόκτηση γνώσεων και η κατάκτηση δεξιοτήτων πάνω στις βασικές αρχές πρόληψης, στις τεχνικές αντιμετώπισης και διάσωσης σε μια σειρά από συχνά εμφανιζόμενα περιστατικά σε περιβάλλον ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Ώστε: οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τα συχνότερα πιθανά συμβάντα και να μπορούν να τα χειριστούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο της εργασίας τους.

Δείτε περισσότερα εδώ.

 

TeteduSeminar e6

 • Δομή / περιεχόμενο: 6 ωριαίες βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις και μια δοκιμασία αξιολόγησης
 • Κόστος: 90 ευρώ
 • Διαθέσιμο έως Δεκέμβριο 2021

Σκοπός: η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το πλαίσιο της ψυχαναλυτικής προσέγγισης του ψυχισμού και των κλινικών διαταραχών και η εισαγωγή στην εφαρμογή βασικών ψυχαναλυτικών όρων και εννοιών σε κλινικά περιστατικά από την ψυχαναλυτική βιβλιογραφία.

Ώστε: να μπορούν να σκέφτονται και να προσεγγίζουν τα φαινόμενα του ψυχισμού υπό το ψυχαναλυτικό πρίσμα και να αναπτύξουν ένα ενδιαφέρον για περαιτέρω ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την ψυχαναλυτική ή ψυχοδυναμική θεωρία και πράξη.

Δείτε περισσότερα εδώ.

 

TeteduSeminar e7

 • Δομή / περιεχόμενο: 25 ώρες βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 ώρα βιντεοσκοπημένη συζήτηση, 1 δοκιμασία αξιολόγησης / ενότητα, 1 συνολική δοκιμασία αξιολόγησης
 • Κόστος: 320 ευρώ
 • Διαθέσιμο έως Οκτώβριο 2021

Σκοπός: η βελτίωση της θεραπευτικής και ευρύτερης επαγγελματικής πρακτικής των συμμετεχόντων, μέσω της εμβάθυνσης στους διαθέσιμους τρόπους παρέμβασης.

Ώστε: να μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά με άλλους επαγγελματίες στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας και διατομεακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των πυρηνικών και δευτερογενών δυσκολιών του ατόμου με ΔΕΠΥ και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του ιδίου και της οικογένειας του.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, tete.kpechios.org,  2105731581, tete@kpechios.org

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΑ

Βρείτε μας στα...