PsychologyNow Team

Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία (2019-2020) | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία (2019-2020) | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

PsychologyNow Team

Η Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» (αρ. συνεδρίασης 344/24.10.2019), το οποίο περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη δεκατεσσάρων (14) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.


Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και ελεύθεροι ακροατές οι οποίοι θα εμπίπτουν στις κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. και οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν έως και τρία (3) μαθήματα ανά ειδίκευση χωρίς να έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.. Στους ελεύθερους ακροατές δεν απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μετά την αποπεράτωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος και την επιτυχή εξέτασή τους, σε κάθε ελεύθερο/η ακροατή/ρια χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων που ολοκλήρωσε επιτυχώς στο Π.Μ.Σ. Τα μαθήματα που προσφέρονται κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο σε ελεύθερους ακροατές καθώς και ο ανώτερος αριθμός συμμετεχόντων ορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. κατόπιν εισήγησης των διδασκόντων των αντίστοιχων μαθημάτων.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.αφορά σε ένα πλήρες πρόγραμμα διετούς εντατικής φοίτησης (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και 2 θερινές περιόδους) στο οποίο αντιστοιχούν 150 ECTS και απονέμει:

-  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία σε μία από τις δύο (2) ειδικεύσεις:

(α) Κλινική Ψυχολογία

(β) Κλινική Νευροψυχολογία

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» ετησίως ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 14 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες, οκτώ (8) στην Ειδίκευση «Κλινική Ψυχολογία» και έξι (6) στην Ειδίκευση «Κλινική Νευροψυχολογία».

Κατηγορίες πτυχιούχων με δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Π.Μ.Σ.

Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» είναι:

  1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) Τμημάτων

Ψυχολογίας της ημεδαπής.

  1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Ψυχολογίας ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτήτρια/ή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον. 3328/2005 (Α' 80).
  2. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34του Ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος, στο Π.Μ.Σ.«Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία», υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ..

Στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας, οι οποίοι κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου στην ημεδαπή. 

Διαδικασίες Επιλογής υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Η τελική αξιολόγηση και επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης, η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο που θεραπεύει το Π.Μ.Σ. και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» στην ειδίκευση «Κλινική Ψυχολογία» γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

α) Η επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις, με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 60%, από το οποίο 30% αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν.

β) Ο βαθμός πτυχίου, σε ποσοστό 20%

γ) Η επίδοση σε διπλωματική εργασία σε ποσοστό 10%

δ) Η επίδοση σε ερευνητική και συναφή εξω-πανεπιστημιακή δραστηριότητα (π.χ. δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια και άλλη συναφής επαγγελματική δραστηριότητα), σε ποσοστό 10%.

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» στην ειδίκευση «Κλινική Νευροψυχολογία» γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

α) Η επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις, με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 50%, από το οποίο 25% αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν.

β) Ο βαθμός πτυχίου, σε ποσοστό 20%

γ) Η επίδοση σε διπλωματική εργασία σε ποσοστό 10%

δ) Η επίδοση σε ερευνητική και συναφή εξω-πανεπιστημιακή δραστηριότητα (π.χ. δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια και άλλη συναφής επαγγελματική δραστηριότητα), σε ποσοστό 10%.

ε) Ατομική Συνέντευξη σε ποσοστό 10%. Επισημαίνεται ότι προσκαλούνται σε συνέντευξη μόνον όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν περάσει στη γραπτή εξέταση και στα δύο εξεταζόμενα μαθήματα.

Δείτε την Αναλυτική Προκήρυξη.

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...