• Οδηγός Σπουδών
    Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
    2018/19

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας οδηγούν στη χορήγηση πτυχίου Ψυχολογίας με επαγγελματικά δικαιώματα ψυχολόγου.

Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή και αποβάλλεται με τη λήψη του πτυχίου.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή. Ως υποχρεωτικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα στα οποία η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φοιτητών. Ως μαθήματα κατ’ επιλογή χαρακτηρίζονται τα μαθήματα εκείνα από τα οποία ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει ορισμένα, ώστε να συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Ας σημειωθεί ότι η παρουσία στις διαλέξεις αποτελεί ακαδημαϊκή υποχρέωση των φοιτητών, παρόλο που δεν ελέγχεται. Η συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων, η συμμετοχή στα σεμινάρια και η άμεση επικοινωνία με τους διδάσκοντες είναι απολύτως απαραίτητες για την κατάρτιση των φοιτητών και δεν υποκαθίσταται με ηλεκτρονικά ή άλλα βοηθήματα που έχουν αποκλειστικά συμπληρωματικό χαρακτήρα.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Ψυχολογίας έχει ως κύριο σκοπό την εκπαίδευση ψυχολόγων, ικανών να εργαστούν στη διδασκαλία, στην έρευνα και στις πρακτικές εφαρμογές της Ψυχολογίας. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή γενικών και ειδικών επιστημονικών γνώσεων, με την κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα επιστημονικής μεθοδολογίας και αξιολόγησης, με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και με την υλοποίηση πρακτικής άσκησης στο τελευταίο έτος των σπουδών τους.

Ειδικότερα, το Τμήμα Ψυχολογίας έχει τους εξής στόχους:

  • την καλλιέργεια και προαγωγή της έρευνας, της διδασκαλίας και των πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης της Ψυχολογίας,
  • τη διάχυση και την αξιοποίηση της τεκμηριωμένης ψυχολογικής γνώσης, και
  • την παροχή ψυχολογικής κατάρτισης στους φοιτητές και στους πτυχιούχους των καθηγητικών Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων συμβάλλει στη βελτίωση της ευημερίας και της ψυχικής υγείας ολόκληρου του πληθυσμού της χώρας, ανεξαρτήτως ηλικίας.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Δωρεάν

Φωτογραφίες Φορέα:

Επικοινωνία με Φορέα

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το email σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το θέμα σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το μηνυμά σας.
Invalid Input

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...