• Οδηγός Σπουδών
    Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
    2018/19

Προπτυχιακά Προγράμματα Ψυχολογίας

BA in Psychology

Deree - The American College of Greece

The Psychology programme is providing students with a high quality, well rounded and challenging education. It encourages analytical and critical thinking, the careful appraisal of evidence and the application of various technical skills.

Πτυχίο Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από την έναρξη λειτουργίας του το 1987 μέχρι και σήμερα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά και ερευνητικά κύτταρα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εδρεύει στο Ρέθυμνο και είναι το πρώτο Τμήμα Ψυχολογίας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα.

Πτυχίο Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας αποσκοπεί στην παροχή άρτιας θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών σε βασικά και εξειδικευμένα πεδία της Ψυχολογίας, όπως είναι η πειραματική, η βιολογική, η γνωστική, η εξελικτική, η εκπαιδευτική/σχολική, η κοινωνική, και η κλινική ψυχολογία.

Counselling and Psychotherapy in Scotland – Diploma in Intergative Counselling

Athens Synthesis Centre

Τριετής εκπαίδευση (τετραετής για αποφοίτους Λυκείου) στις βασικές αρχές της συμβουλευτικής θεωρίας με εφαρμογή στη συνθετική συμβουλευτική η οποία περιλαμβάνει βιωματικές ασκήσεις, προσωπική ανάπτυξη, πρακτική και εποπτεία.

BSc (Hons) Applied Psychology

Mediterranean College (MC)

Το πρόγραμμα BSc (Hons) Applied Psychology αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για αυτούς που επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα στο χώρο της ψυχολογίας.

Πτυχίο Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η τριβή των φοιτητών μας με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και την έρευνα, χάρη στα ερευνητικά εργαστηριακά μας μαθήματα και την υποχρεωτική ερευνητική πτυχιακή εργασία, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας.  Η καλλιέργεια του επιστημονικού ερευνητικού τρόπου σκέψης, αναδεικνύεται και από την οργάνωση σε τακτά χρονικά διαστήματα «συνεδρίου φοι

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας οδηγούν στη χορήγηση πτυχίου Ψυχολογίας με επαγγελματικά δικαιώματα ψυχολόγου.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...