• Οδηγός Σπουδών
  Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
  2019/20

Η θεραπευτική σχέση του επαγγελματία ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής με τους γονείς παιδιού στο φάσμα του αυτισμού - Σειρά 2η

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι ταξινομική κατηγορία στο διαγνωστικό σύστημα DSM – 5 (Diagnostic and Statistical Manual) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης, ενώ στο διαγνωστικό σύστημα ICD -10 (International Classification of Diseases) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφέρονται ως Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ).  Kαι τα δύο διαγνωστικά συστήματα προσδιορίζουν τα άτομα με ΔΑΦ, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κοινωνική συναλλαγή και επικοινωνία, στερεοτυπίες και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές.  Μάλιστα το DSM –5 ορίζει τρεις κατηγορίες ανάλογα με την  βαρύτητα των συμπτωμάτων.

Αναλόγως της βαρύτητας των συμπτωμάτων αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργικότητα του ατόμου με ΔΑΦ τα προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας οφείλουν να είναι εξατομικευμένα για το κάθε άτομο με ΔΑΦ απαντώντας όχι μόνο στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των ατόμων με ΔΑΦ αλλά και στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Η θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευτών/-τριών, γονιών και παιδιού/ενήλικα με ΔΑΦ παρεμβάλλει σε όλες τις εκφάνσεις της θεραπευτικής διαδικασίας και καθιστά απαραίτητη τη συνεχή ενημέρωση του/των θεραπευτή/των για ζητήματα που άπτονται της θεραπευτικής διαδικασίας. Ιδιαίτερα, η θεραπευτική σχέση θεραπευτών και γονιών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική πορεία της  θεραπείας και της αποκατάστασης του παιδιού με ΔΑΦ.

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην καθημερινή πρακτική του ο/η θεραπευτής/-τρια αλλά και τις δυνατότητες που ανοίγονται για τη βελτίωση της θεραπευτικής σχέσης και άρα της θεραπείας και αποκατάστασης για το ίδιο το παιδί με ΔΑΦ, το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, υλοποιεί για δεύτερη φορά Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με αντικείμενο  «Η Θεραπευτική Σχέση του Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας με τους Γονείς  Παιδιού στο Φάσμα του Αυτισμού: Μια Εισαγωγή»  στις  1 & 2/12/2018 και 19/1/2019.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής οι οποίοι ασχολούνται θεραπευτικά με άτομα στο φάσμα του αυτισμό και αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές αρχές και τα στάδια της σχέσης μεταξύ του θεραπευτή και του γονέα με παιδί στο φάσμα του αυτισμού.

Ημερομηνίες:

- Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 (θεωρητική εκπαίδευση και βιωματικό)

- Σάββατο 19/1/2019 (παρουσιάσεις περιστατικών και συζήτηση)

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 25 συμμετέχοντες στην αίθουσα.

Αξιολόγηση Σεμιναρίου: Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και ανώνυμα ένα αξιολογητικό έντυπο στο τέλος της κάθε ημέρας του σεμιναρίου.

Δηλώσεις συμμετοχής- Εγγραφές :

Αποστολή του συμπληρωμένου δελτίου συμμετοχής στο Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση: [email protected] , ή με φαξ στο 2105789191, έως 27/11/2018

Για την οριστικοποίηση της εγγραφής απαιτείται η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού, καθώς και των δικαιολογητικών εγγράφων για την παροχή έκπτωσης ανά περίπτωση.

Λόγω των περιορισμένων θέσεων του σεμιναρίου, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

 

Δείτε το Ενημερωτικό Έντυπο.

Κατεβάστε το Δελτίο Συμμετοχής.

Δείτε το Πρόγραμμα Εισηγήσεων.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχοι:

α) Εισαγωγή των συμμετεχόντων στα βασικά χαρακτηριστικά της θεραπευτικής σχέσης που δημιουργείται και αναπτύσσεται με τους γονείς που έχουν παιδί που ανήκει στο φάσμα

β) Γνωριμία με τα στάδια του πένθους στις χρόνιες διαταραχές με έμφαση στις ΔΑΦ και το ρόλο της οικογένειας

γ) Ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε εκείνες τις βασικές αρχές της ψυχοδυναμικής και συστημικής προσέγγισης που συμβάλλουν στην αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων με έμφαση στη διαχείριση των συναισθημάτων του/της θεραπευτή/-τριας απέναντι στο θεραπευόμενο και στην οικογένειά του.

Έτσι ώστε οι συμμετέχοντες:

α) Να προσεγγίσουν δομημένα τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της  θεραπευτικής σχέσης με τους γονείς και πώς αυτή συμβάλλει στη θεραπεία και αποκατάσταση του μέλους με ΔΑΦ

β) Να προχωρήσουν σε βελτίωση της κλινικής πρακτικής τους και να βελτιώσουν την θεραπευτική διαδικασία.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Αρχική τιμή: 160,00

1) 120 ευρώ  - Για εγγραφές έως 12/11/2018.

3) 120 ευρώ - Για μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, υποψήφιους –ες διδάκτορες, ομαδικές εγγραφές ( 3 άτομα και πάνω), ανέργους, εθελοντές/τριες ΚΠΕ και άλλων δομών Ψυχικής Υγείας, καθώς και για όσους παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει  εκπαιδευτικά προγράμματα στο ΚΠΕ.  Απαραίτητη η αποστολή των κατάλληλων δικαιολογητικών ( κάρτα ανεργίας, βεβαίωση εθελοντισμού κλπ. )

4) ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΕΩΣ: 27/11/2018

Τρόπος πληρωμής

Η κατάθεση του ποσού μπορεί να γίνει σε Εθνική Τράπεζα, Αριθμός Λογαριασμού: 760/296002-85, IBAN: GR 440 110 76 000000 760 296002-85 SWIFT τράπεζας (BIG) ETHNGRAA. 

Δικαιούχος: Κέντρο Παιδιού και Εφήβου. Παρακαλείσθε να σημειώνετε το ονοματεπώνυμα και την αιτιολογία στο αποδεικτικό κατάθεσης.

Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής επιστρέφεται  στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής από τον/ην συμμετέχοντα/ουσα, με γραπτή γνωστοποίηση στο Κέντρο Παιδιού & Εφήβου έως και 10 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του Σεμιναρίου . Μετά τις 10 ημέρες, και μέχρι τις
  • επιστρέφονται χρήματα μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης του/ης συμμετέχοντα/ουσας.

Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής δεν επιστρέφεται όταν:

  • Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα ακυρώσει τη συμμετοχή του την παραμονή ή την ήμερα έναρξης του Σεμιναρίου.
  • Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα δεν εμφανιστεί στο Σεμινάριο χωρίς προειδοποίηση.
  • Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα διακόψει την παρακολούθησή του.

Περισσότερες πληροφορίες Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης,

Κ. Χούλη Παρασκευή , 2105731581, Δευτέρα – Παρασκευή 10-3μμ

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Σειρά 1η (2017-2018)

 • «Εξαιρετικές οι παρουσιάσεις στις οποίες εμπλουτίστηκε η θεωρία με κλινικά παραδείγματα, βίντεο, εικόνες και το βιωματικό!!!!»
 • Εξαιρετικό!

Φωτογραφίες Φορέα:

Επικοινωνία με Φορέα

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το email σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το θέμα σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το μηνυμά σας.
Invalid Input

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...