• Οδηγός Σπουδών
  Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
  2020/21

Ἀλυπίας Τέχνη - Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία Ι

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

KEDIBIM keimΑντικείμενο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η εκπαίδευση και εξειδίκευση στη «Συνθετική Ψυχοθεραπεία». Πρόκειται για το πρώτο έτος (610 ώρες & 50 ECTS) Τετραετούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος στην Συνθετική Ψυχοθεραπεία, που αρθρώνεται σε τέσσερις αυτόνομους ετήσιους κύκλους (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV).

Η εκπαίδευση υπερκαλύπτει τα κριτήρια των Ελληνικών και Διεθνών Εταιρειών Ψυχοθεραπείας και με την ολοκλήρωση των τριών πρώτων κύκλων (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ), οι απόφοιτοι αποκτούν επάρκεια για άσκηση Συνθετικής Συμβουλευτικής στο χώρο της ψυχικής υγείας, ενώ με την ολοκλήρωση και του ΙV κύκλου αποκτούν επάρκεια για άσκηση Συνθετικής Ψυχοθεραπείας.

Παράλληλα με την ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία, δίνεται έμφαση στη σύνθεση και στη σε βάθος κατανόηση τριών σημαντικών Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων:

α) Συστημική, β) Υπαρξιακή, γ) Πολιτισμική-Πολυπολιτισμική.

Δευτερευόντως δίνεται έμφαση στις Ψυχοδυναμικές και Γνωστικο-συμπεριφορικές Προσεγγίσεις, με στόχο την καλλιέργεια της ψυχολογικής σκέψης και της σφαιρικής/συνθετικής κατανόησης του ανθρώπινου ψυχισμού.

H εκπαίδευση γίνεται σε θεωρητικό, εργαστηριακό, βιωματικό, πρακτικό και ερευνητικό επίπεδο.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Ἀλυπίας Τέχνη - Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία Ι» είναι μοριοδοτούμενο.

Ιστοσελίδα Προγράμματοςalypias-tehni.ll-learning.uth.gr

E-mail: alypias-tehni@uth.gr learning@uth.gr

Γραμματεία: 24210–06366 (9:00–15:00), 24210–74738 (Τετάρτη έως Σάββατο: 14:00–17:00), 6945330772 (12:00–17:00).

Διεύθυνση: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Τ.Κ.: 38334, Βόλος

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στοχεύει, μέσα από ένα οργανωμένο περιβάλλον μάθησης και εκπαίδευσης, να οδηγήσει τους εκπαιδευόμενους στην βαθμιαία απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, ώστε να αναπτύξουν σταδιακά τη ψυχολογική τους σκέψη και την ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται ολοκληρωμένα τον ανθρώπινο ψυχισμό και να κατανοούν τη φιλοσοφία της Συνθετικής Ψυχοθεραπευτικής Προσέγγισης στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών δυσκολιών και προβλημάτων. Συγκεκριμένα αποσκοπεί:

 • Στην κατανόηση της σημασίας της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας και στην εμβάθυνση και εξοικείωση με τη φιλοσοφία της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας,
 • Πρωτίστως, στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη θεωρία και τις τεχνικές της Συνθετικής Προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία, δίνοντας έμφαση σε τρεις σημαντικές Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις, την Υπαρξιακή, τη Συστημική και την Πολιτισμική/Πολυπολιτισμική, καθώς και στη σύνθεσή τους στην κλινική πράξη,
 • Δευτερευόντως, στην κατανόηση της θεωρίας και του τρόπου σκέψης των Ψυχοδυναμικών και Γνωστικο-συμπεριφορικών Προσεγγίσεων με στόχο την καλλιέργεια της ψυχολογικής σκέψης και της όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης και σφαιρικής κατανόησης του ανθρώπινου ψυχισμού,
 • Στην κατανόηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την εφαρμογή των ψυχοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών της Συνθετικής Προσέγγισης,
 • Στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων,
 • Στην ευαισθητοποίηση σε θέματα δεοντολογίας σε σχέση με την ψυχοθεραπευτική πράξη,
 • Στην ανάπτυξη της ικανότητας, των δεξιοτήτων και των τεχνικών που απαιτούνται για παροχή ψυχοθεραπευτικής βοήθειας σε άτομα που παρουσιάζουν ψυχολογικές δυσκολίες και προβλήματα.

Οι παραπάνω επιμέρους σκοποί προσεγγίζονται σε ένα πρώτο επίπεδο στον «κύκλο Ι». Σταδιακά επιτυγχάνονται πλήρως με την ολοκλήρωση και των τριών επόμενων ετήσιων κύκλων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα ετήσια δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 2300 ευρώ. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι επιβαρύνονται με το κόστος της προσωπικής τους ψυχοθεραπείας, που μπορεί να γίνει:

1. είτε με ψυχοθεραπευτή της επιλογής τους, οπότε το Πρόγραμμα δεν εμπλέκεται στο ύψος της αμοιβής και στον τρόπο καταβολής της,

2. είτε με ψυχοθεραπευτή/συνεργάτη του Προγράμματος με συγκεκριμένο χαμηλό ύψος αμοιβής, που καταβάλλεται απευθείας στον ίδιο.

Φωτογραφίες Φορέα:

Επικοινωνία με Φορέα

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το email σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το θέμα σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το μηνυμά σας.
Invalid Input

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...