• Οδηγός Σπουδών
  Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
  2019/20

Διεθνής εκπαίδευση στην Ελλάδα / Πιστοποίηση στην Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία & Κοινοτική Πρακτική

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Μέρος του Master του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης.
 • Πιστοποιημένη από το Dulwich Centre της Αυστραλίας (το διεθνές κέντρο που δημιούργησε την Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία)
 • Εκπαίδευση σε μία αναγνωρισμένη θεραπευτική μέθοδο που έχει επηρεάσει ριζικά τη γενικότερη συζήτηση και πρακτική στην ψυχοθεραπεία

—————————————————————————————————

 • Δύο χρόνια σπουδών
 • Ιδιαίτερα προσιτό κόστος σπουδών
 • Εκπαίδευση  ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (μέσω e-learning)
 • Ευελιξία στην οργάνωση σπουδών
 • Αναγνώριση των αποφοίτων ως αφηγηματικών θεραπευτών από το Dulwich Centre

Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία

«Ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος και το πρόβλημα είναι το πρόβλημα»

Michael White

Η Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία είναι μία εξέλιξη των Συστημικών Θεραπειών, κατά άλλους κομμάτι της Συστημικής Θεραπείας και κατά άλλους ένα βήμα πέρα από αυτήν. Διαμορφώθηκε από την ομάδα του Michael White, αυστραλού ψυχοθεραπευτή και του David Epston, νεοζηλανδού ψυχοθεραπευτή. Είναι μία θεραπεία που εντάσσεται στην κονστρουξιονιστική παράδοση της ψυχοθεραπείας.

Η πρακτική της έχει τη ζεστασιά της πρακτικής του Rogers αλλά και την ισχυρή δυναμική αλλαγής που φέρει η επικέντρωση στις λύσεις. Είναι μία ψυχοθεραπευτική πρακτική που αποφεύγει συνειδητά την ένταξη της προσωπικότητας του ανθρώπου σε νόρμες και βοηθά τον ενδιαφερόμενο να συνδεθεί με τις αξίες του, τα αποθέματά του καθώς και με τους σημαντικούς άλλους της ζωής και της ιστορίας του. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί τις συνθήκες για μια επαναδιήγηση της τρέχουσας ιστορίας του, της παρελθούσας ιστορίας του και των μελλοντικών του δυνατοτήτων, μία επαναδιήγηση η οποία είναι θεραπευτική για το άτομο αλλά και δημιουργός εναλλακτικών τρόπων συνομιλίας του ατόμου με το περιβάλλον του.

Η πρακτική της είναι χρήσιμη για την αντιμετώπιση μιας μεγάλης ποικιλίας δυσκολιών με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι ενήλικοι, παιδιά, οικογένειες και ζευγάρια.

Η πρακτική της, επίσης, ακριβώς επειδή δίνει έμφαση σε διαφορετικούς τρόπους συνομιλίας των ανθρώπων, είναι ιδανική για την εργασία με μεγαλύτερες συλλογικότητες ανθρώπων (ομάδες, κοινότητες, οργανισμούς).

Αφηγηματική κοινοτική πρακτική

Όταν αφορά την κοινοτική εργασία η Αφηγηματική Πρακτική αξιοποιεί τις ίδιες αρχές με αυτές της ψυχοθεραπευτικής εργασίας. Βοηθά τις κοινότητες να συνδεθούν με τις αξίες τους, τα αποθέματά τους και εκείνους τους τρόπους συζήτησης που αναδεικνύουν το υπάρχον δυναμικό τους για λύσεις και ανάπτυξη. Για αυτό και σε πολλά μέρη του κόσμου η Αφηγηματική Πρακτική έχει αξιοποιηθεί στη δουλειά με κοινότητες που βιώνουν κρίσεις. Μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους έχει αξιοποιηθεί είναι:

α) Βοηθώντας παιδιά να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις

β) Βοηθώντας το γεφύρωμα των γενεών σε κοινότητες μεταναστών και μειονοτήτων

γ) Βοηθώντας κοινότητες που υφίστανται σκληρές δοκιμασίες να επανασυνδεθούν με το δυναμικό τους και να αναπτυχθούν οικονομικά και πολιτιστικά.

Αυτή η εργασία έχει γίνει στη Νότιο Αφρική, τον Καναδά, τη Ρωσία, τη Βραζιλία, το Νεπάλ, την Παλαιστίνη και αφορούσε παιδιά και κοινότητες που βιώνανε τις συνέπειες της φτώχιας, του AIDS, του πολέμου, φυσικών καταστροφών, κακοποίησης, πλαισίων ζωής όπου υπάρχει χρήση ουσιών κ.οκ. Συγκεκριμένα υλικά ομαδικής και κοινοτικής εργασίας έχουν αναπτυχθεί (όπως Tο Δέντρο της Ζωής, Η Ομάδα της Ζωής, Ο Χαρταετός της Ζωής) και χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με μια μεγάλη ποικιλία αφηγηματικών πρακτικών κοινοτικής εργασίας. Πληροφόρηση για τα υλικά αυτά υπάρχει και στα Ελληνικά.

Αφηγηματική πρακτική στο σχολείο

Στο πλαίσιο του σχολείου η Αφηγηματική Πρακτική συνδυάζει τις άμεσες και εστιασμένες σε λύσεις παρεμβάσεις με πρακτικές κινητοποίησης επιμέρους ομάδων ή και του συνόλου της σχολικής κοινότητας (πρακτικές ανάλογες με αυτές που χρησιμοποιεί γενικά στην κοινοτική πρακτική). Βοηθά έτσι τόσο στην επίλυση άμεσων και δύσκολων προβλημάτων όσο και στην γενικότερη αλλαγή του κλίματος του σχολείου προς μία κατεύθυνση πιο κοντά στις προτιμώμενες κατευθύνσεις ζωής των μελών της σχολικής κοινότητας.

 

Πόλεις Διεξαγωγής Προγράμματος: Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα στόχο έχει να δώσει στους εκπαιδευόμενους τη θεωρητική κατάρτιση και τις συμβουλευτικές – θεραπευτικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να εργαστούν τόσο ιδιωτικά-κλινικά σε ευρεία γκάμα προβλημάτων (από αυτά που θεωρούνται πιο «εύκολα» έως αυτά που θεωρούνται πιο «δύσκολα») όσο και σε μία ποικιλία πλαισίων που περιλαμβάνουν εργασία με ενηλίκους, παιδιά, οικογένειες, ομάδες ή κοινότητες ανθρώπων (διαφόρων πολιτιστικών καταβολών). Οι τρόποι στους οποίους εκπαιδεύονται οι σπουδαστές μας είναι τρόποι εργασίας μη – ενοχοποιητικοί, που φέρνουν αλλαγές όχι μόνο στα άτομα αλλά και στις σχέσεις και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και τρόποι που επιδιώκουν συνειδητά και με ευθύνη να μην είναι πολιτιστικά προκατειλημμένοι. Για αυτούς του λόγους, η Αφηγηματική θεραπευτική και κοινοτική πρακτική αναδεικνύεται ως πολύ χρήσιμη και σε ιδιαίτερες περιοχές εργασίας,  όπως την εργασία σε σχολεία, την εργασία με οργανισμούς, την εργασία με πρόσφυγες και μετανάστες κ.α.

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται από το Dulwich Centre, το εκπαιδευτικό-θεραπευτικό κέντρο που δημιούργησε την αφηγηματική θεραπεία. Οδηγεί στη Βασική Πιστοποίηση Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής (Graduate Certificate in Narrative Therapy and Community Work) με το οποίο οι απόφοιτοι αναγνωρίζονται από το Dulwich Centre ως αφηγηματικοί ψυχοθεραπευτές.

Οι σπουδές αυτές αναγνωρίζονται ως τμήμα του προγράμματος Master  Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας, που διοργανώνει ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της Αυστραλίας, το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:

 • Εφόσον η εγγραφή γίνει έγκαιρα μέχρι το τέλος Αυγούστου:  3300 Є

(διπλή έκπτωση 100 ευρώ)

 • Εφόσον η εγγραφή γίνει έγκαιρα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου: 3350 Є 

(έκπτωση 50 ευρώ)

 • Εφόσον η εγγραφή γίνει από το Νοέμβριο και μετά: 3400 Є 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 • Προκαταβολή (ανάλογα με το χρόνο εγγραφής): 50 ευρώ (εγγραφή μέχρι τέλος Αυγούστου) ή 100 ευρώ (εγγραφή μέχρι τέλος Οκτωβρίου)  ή 150 ευρώ (εγγραφή από Νοέμβριο και μετά)
 • 1150 ευρώ το πρώτο έτος (σε τρεις δόσεις)
 • 2100 ευρώ το δεύτερο έτος (όπου περιλαμβάνεται και η ενότητα πιστοποίησης) (σε τρεις + τρεις δόσεις)

 ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Εξασφαλίστε τη θέση σας και επίσης έκπτωση στην εγγραφή, με το να γραφτείτε στο πρόγραμμα μέχρι τις 30 Οκτωβρίου (Προκαταβολή για εγγραφή μέχρι 30 Αυγούστου: 50 ευρώ, εγγραφή μέχρι 30 Οκτωβρίου: 100 ευρώεγγραφή μετά τις 30 Οκτωβρίου: 150 ευρώ).

Καταθέστε τα χρήματα στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς 5228-069522-814 (IBAN: GR54 0172 2280 0052 2806 9522 814), στο όνομα Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και στη συνέχεια κατεβάστε και συμπληρώστε την κάρτα εγγραφής:

Κατεβάστε την κάρτα εγγραφής στο http://narrativetherapy.gr/?page_id=636

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το πρώτο εισαγωγικό εκπαιδευτικό τριήμερο (ανοιχτή δωρεάν εκδήλωση Παρασκευής + σεμινάριο Σαββατοκύριακου) του νέου κύκλου εκπαίδευσης θα γίνει

18-20 Οκτωβρίου στην Αθήνα

και 8-10 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη 

Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν εντός ολίγων ημερών, για τους ακριβείς χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων.

(Προηγείται των σεμιναρίων Ανοιχτή Δωρεάν Εκδήλωση Γνωριμίας με την Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία).

Επικοινωνία με Φορέα

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το email σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το θέμα σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το μηνυμά σας.
Invalid Input

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...