• Οδηγός Σπουδών
    Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
    2020/21

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Θεραπεία Ζεύγους

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Θεραπεία Ζεύγους που προσφέρει το ‘Λόγω Ψυχής’ - Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία- απευθύνεται σε ειδικευμένους συστημικούς ψυχοθεραπευτές στο Κλινικό Πρόγραμμα SANE System Attachment Narrative Encephalon® αλλά και σε ψυχοθεραπευτές άλλων προσεγγίσεων (με την προϋπόθεση οι τελευταίοι να έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο Θεραπείας Ζεύγους Α΄ μέρος, ώστε να είναι ήδη εξοικειωμένοι με τις βασικές αρχές τις προσέγγισης μας) που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες τους στη θεραπεία με ζευγάρια.

Ετήσια διάρκεια προγράμματος: Οκτώβριος - Ιούλιος

Ώρες και μέρες θεωρητικού-εποπτείας: Παρασκευή  9.00 - 16.00, επτά (7 ώρες), μία (1) φορά το μήνα

Κεντρικό: Στουντίου 10β, 15126 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 8033287 Fax: 210 8031341
Παράρτημα: Κυπρίων Αγωνιστών 81, 15126 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.logopsychis.gr
E-mail: info@logopsychis.gr

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στη βαθύτερη κατανόηση της σχέσης του ζευγαριού, όπως κάθε φορά αυτή διαμορφώνεται υπό τη διαρκή αλληλεπίδραση της γονιδιακής κληρονομιάς, του κοινωνικού πολιτισμικού πλαισίου, της προσωπικής ιστορίας των εμπλεκόμενων αλλά και της κοινής ιστορίας του ζευγαριού.

Η βαθύτερη αυτή κατανόηση προϋποθέτει τη δημιουργία ασφαλούς αλλά και ενεργητικής θεραπευτικής σχέσης, στην οποία ο θεραπευτής εμπλέκεται με το δικό του εσωτερικό δυναμικό (αξίες, γνώσεις, εμπειρίες, πεποιθήσεις, συναισθήματα, επικοινωνιακό προφίλ κ.α.) το οποίο είναι πολύ σημαντικό, για τη θεραπευτική διεργασία, να του είναι όσο γίνεται πιο συνειδητό. Ο θεραπευτής ζεύγους, επομένως, χρειάζεται να είναι εξοπλισμένος με πολυδιάστατες γνώσεις που τις έχει συνδέσει με την προσωπική του εμπειρία, να έχει εξασκηθεί σε τεχνικές, και να συνδέεται με οικειότητα αλλά και οριοθετημένα, ώστε να βοηθήσει το ζευγάρι να εντοπίσει τα ευάλωτα και δυνατά του στοιχεία προσβλέποντας να πάρουν από κοινού και με προσωπική ευθύνη αποφάσεις για τη σχέση και τη ζωή τους.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το ετήσιο συνολικό ποσό των διδάκτρων δίνεται είτε εφάπαξ είτε χωρισμένο σε 10 δόσεις (Οκτώβριος ως και Ιούλιος). Επίσης παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια των σπουδών. Επικοινωνήστε με τη γραμματεία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τρέχον κόστος των διδάκτρων και τους τρόπους πληρωμής. Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνεται εκπαιδευτικό υλικό (ελεύθερη πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, σε επιστημονικά περιοδικά που έχει εγγραφεί το Ινστιτούτο, καθώς και σημειώσεις).

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

«…Αυτό που κυρίως έμαθα από αυτό το σεμινάριο: την λογική, ένα βασικό άξονα πάνω στην οποία κινούμαστε σε μια συνεδρία ζεύγους. Απέκτησα ένα καινούργιο εργαλείο…»

«…Αυτό που κυρίως κατανόησα για τον εαυτό μου στο θεραπευτικό μου ρόλο είναι ότι οι δυσκολίες μου με τα ζευγάρια ανέκυπταν κυρίως από προσωπικά ζητήματα κι από όσο περισσότερο ενήμερη είμαι για αυτές τόσο καλύτερα για το ρόλο μου…»

«…Το πρόγραμμα ως τώρα με βοήθησε να εξελίξω πλευρές και να αποκτήσω νέες δεξιότητες στις συνεδρίες ζεύγους αλλά και στις ατομικές…»

«…Στο πρόγραμμα αυτό αξιολόγησα ως κυρίως θετικό τα εξής κυρίως σημεία το ότι υπήρχαν τα θεωρητικά, πρακτικά και εποπτικά κομμάτια σε ωραία αναλογία…»

«…Αυτό που κυρίως κατανόησα για τον εαυτό μου στο θεραπευτικό μου ρόλο είναι το πόσο καλή επίγνωση είναι να έχω σχετικά με τις δικές μου προσδοκίες και αντιλήψεις γύρω από τα θέματα που έχουν να κάνουν με ζευγάρια, όπως επίσης και το ρόλο που είχα και εγώ σαν παιδί μέσα στην πατρική μου οικογένεια…»

«…Στο πρόγραμμα αυτό αξιολόγησα ως θετικό το ότι κάναμε πολλές προσομοιώσεις, το ότι θίξαμε παρά πολλά διαφορετικά θέματα, το ότι η εκπαιδεύτρια μας ανέλυε πολλά δικά της περιστατικά…»

«…Στην εκπαιδεύτρια εκτίμησα περισσότερο το ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία γύρω από τα θέματα ζευγαριών και ότι είναι πολύ τρυφερή σε σχέση με τις ανάγκες του ζευγαριού…»

«…Αυτό που κυρίως έμαθα από αυτό το σεμινάριο είναι ότι η θεραπεία ζεύγους είναι ένα ανεξάντλητο θέμα …και πόσο σημαντικό είναι αρχικά να εντοπιστεί ο αρνητικός κύκλος ανατροφοδότησης στη μεταξύ τους σχέση…»

«…Αυτό που κυρίως κατανόησα για τον εαυτό μου στον θεραπευτικό μου ρόλο είναι το πόσο σημαντική είναι η επίγνωση και συνειδητοποίηση των δικών μου αντιλήψεων, προκαταλήψεων, στάσεων και προσδοκιών ως άτομο στο θέμα «ζευγάρι» και ο διαχωρισμός τους από τις ανάγκες και τις αντίστοιχες εμπειρίες στάσεις και προσδοκίες των θεραπευόμενων που είναι σε σχέση…»

«…Στο πρόγραμμα αυτό αξιολόγησα ως θετικό τα εξής κυρίως σημεία :

-Την εποπτεία

-Την πρακτική άσκηση μέσω role –playing

-το θεωρητικό υπόβαθρο της εκάστοτε θεματικής…»

«…Αυτό που κυρίως έμαθα από αυτό το σεμινάριο είναι να κάνω πολύ καλή και προσεκτική διερεύνηση των θεμάτων που φέρνουν τα ζευγάρια και να τα συνδέω με την προσωπική τους ιστορία…»

«…Αυτό που κυρίως κατανόησα για τον εαυτό μου στον θεραπευτικό μου ρόλο είναι να μην βλέπω «ισορροπία» εκεί που δεν υπάρχει, επειδή είχα την τάση να παίρνω εξισορροπητικό ρόλο στις σχέσεις…»

«…Το πρόγραμμα ως τώρα με βοήθησε να μειωθεί ο φόβος μου για το πώς δουλεύω με ζευγάρια, μέσα από την θεωρητική και πρακτική κατάρτιση που πήρα…»

«…Στο πρόγραμμα αυτό αξιολόγησα ως θετικό τα εξής κυρίως σημεία:

  1. Εκπαίδευση σε τεχνικές θεραπείας ζεύγους
  2. Πολλά παραδείγματα
  3. Προσομοιώσεις με θεραπεύτρια την εκπαιδεύτρια
  4. Πολύ καλή κάλυψη θεωρητικού κομματιού…»

«…Αυτό που κυρίως έμαθα από αυτό το σεμινάριο είναι να εμπιστεύομαι τη διαδικασία και να μην φοβάμαι να κάνω ερωτήσεις για αυτά που βλέπω ή υποθέτω…»

«…Αυτό που κυρίως κατανόησα για τον εαυτό μου στον θεραπευτικό μου ρόλο είναι ποια πράγματα με δυσκολεύουν και φοβόμουν να «ανοίξω» τέτοιες συζητήσεις…»

«…Το πρόγραμμα ως τώρα με βοήθησε, να αλλάξω τον τρόπο που βλέπω τα ζευγάρια και να εστιάσω στη δυναμική μεταξύ τους…»

«…Στο πρόγραμμα αυτό αξιολόγησα ως θετικό τα εξής κυρίως σημεία: κάλυψε πολλά θέματα και έχουμε τις σημειώσεις για να ανατρέξουμε, έγιναν πολλές συζητήσεις για απορίες και εποπτεία όταν χρειάστηκα…»

Βίντεο Προγράμματος:

Επικοινωνία με Φορέα

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το email σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το θέμα σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το μηνυμά σας.
Invalid Input

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...