• Οδηγός Σπουδών
    Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
    2021/22

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση την Σχεσιακή Ψυχανάλυση

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας και απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση την Σχεσιακή Ψυχανάλυση.

Το Δίπλωμα περιλαμβάνει γνώσεις σχετικά με εξατομικευμένη παρέμβαση στο χώρο συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας για παιδιά, εφήβους, ενήλικες σε βραχύχρονο και μακρόχρονο επίπεδο.

Part-time εγγραφές όλο τον χρόνο.

Full-time εγγραφές τον Σεπτέμβρίο.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Χαραλαμπίδης Σταύρος, εκλεγμένο Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών της Διεθνούς Ένωσης για την Σχεσιακή Ψυχανάλυση και Ψυχοθεραπεία, Διευθυντής Ι.Σ.Ο.Ψ.,, μοναδικός Ευρωπαίος Πιστοποιημένος Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής/ Επόπτης για την Ομαδική Ψυχοθεραπεία από το Yalom Institute Usa, Διδακτικό Μέλος του Yalom Institute Usa & Διδακτικός Ψυχαναλυτής του Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, Usa, Πιστοποιημένος Ψυχαναλυτής (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, Usa,) Πιστοποιημένος Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής από το International Board for Certification of Group Psychotherapies, Κλινικός Επόπτης (Derby Univ.,Uk), Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Διαπροσωπική Ψυχανάλυση William Allanson White Institute, USA, Διδακτικός και Εποπτικός Ψυχαναλυτής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος στο ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος με Μεταπτυχιακή Ειδίκευση (MSc) στην Συμβουλευτική (Hull Univ., Uk), Υπεύθυνος και Διδάσκων στο Διατμηματικό (με Δρομοκαΐτειο) εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εισαγωγής στην Θεωρία & Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος, Μέλος του International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy, Κλινικό Μέλος της Αμερικανικής Ένωσης Ομαδικών Ψυχοθεραπευτών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Βάλτου 10
Αμπελόκηποι

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση την Σχεσιακή Ψυχανάλυση, περιλαμβάνει γνώσεις σχετικά με εξατομικευμένη παρέμβαση στο χώρο συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας για παιδιά, εφήβους, ενήλικες σε βραχύχρονο και μακρόχρονο επίπεδο.

Οι βασικές αρχές του μοντέλου της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης αναπτυσσόμενη κυρίως στην Αμερική από το 1980 με κύριο δημιουργό τον Stephen Mitchell και προπάτορα τον μαθητή του Φρόυντ, Φερέντσι, διδάσκονται για να συμπληρώσουν τον θεωρητικό κορμό της Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας, κυρίως για περιστατικά μακρόχρονης θεραπείας που χρειάζονται την ‘πλαισίωση’ της θεραπευτικής διεργασίας με 2 τουλάχιστον συναντήσεις εβδομαδιαία. Περιληπτικά περιλαμβάνει συστατικά στοιχεία από το Αμερικανικό φεμινιστικό κίνημα κυρίως, την ψυχαναλυτική θεωρία του Εαυτού με κύριο εκφραστή τον Kohut, την θεωρία της διυ-υποκειμενικής συναλλαγής στην Ψυχαναλυτική διεργασία με θεμελιωτές τους Mitchell, Bromberg, Benjamin, Ogden, την θεωρία της Διαπροσωπικής Ψυχανάλυσης/Ψυχιατρικής με κύριο εκφραστή τον Sullivan,ερευνητικά δεδομένα από τον τομέα της Ψυχαναλυτικής μελέτης δεσμού τροφού-παιδιού με κυρίαρχη μορφή τους Daniel Stern, Beatrice Beebe.

H ατομική θεραπεία είναι μια δυαδική μελέτη (ψυχολογία δύο ατόμων) σχετικά με τις φαντασιακές, εσωτερικευμένες και πραγματικές αλληλεπιδράσεις του πελάτη στο ενδοψυχικό, διυποκειμενικό και διαπροσωπικό επίπεδο. Η Ομαδική θεραπεία είναι μια εμπλουτισμένη διαδικασία των προηγούμενων στοιχείων καθώς και η μελέτη του δυαδικού με όλα τα δυαδικά, τριαδικά και άλλα συστήματα στην ομάδα καθώς και με την ομάδα ως σύνολο. Ενώ τα δύο τελευταία στοιχεία μπορούν να αναλυθούν σε ατομική θεραπεία η διαδικασία γίνεται μάλλον περιγραφική ειδικά όταν οι αφηγήσεις του πελάτη περιλαμβάνουν άτομα εκτός της αναλυτικής δυάδας. Η από το 2008 επόπτρια του Τμήματος Ομαδικής Ψυχοθεραπείας του Ινστιτούτου Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας και συν Διευθύντρια του Yalom Institute, Usa, Dr. Ruthelen Josselson θεωρεί ότι η Ατομική Ψυχοθεραπεία είναι μια Ομαδική Ψυχοθεραπεία με δύο ανθρώπους.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Η εποπτεία, διδασκαλία και ομαδική θεραπεία κοστίζουν 225 Ε μηνιαίως. Οι προσωπικές συνεδρίες κοστίζουν 35 Ε έκαστη.
Το συνολικό κόστος (χωρίς τις εκπτωτικές δυνατότητες) λοιπόν είναι:
2,5 χρόνια × 11 μήνες (28μηνες ) × 225 Ε: 6.300 E
200 συνεδρίες × 35 Ε: 7.000 Ε
ΣΥΝΟΛΟ: 13.300 Ε

Οι πληρωμές θα γίνονται ανά μήνα με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με μετρητά.

Εκπτωτικά πακέτα για όλα μας τα Προγράμματα σπουδών

  • 15% έκπτωση αν καταβληθούν τα δίδακτρα Όλων των ετών προκαταβολικά
  • 10% έκπτωση αν καταβληθούν τα δίδακτρα 1 έτους προκαταβολικά
  • 5% έκπτωση αν καταβληθούν τα δίδακτρα εξαμήνου προκαταβολικά.

Βίντεο Προγράμματος:

Φωτογραφίες Φορέα:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΑ

Βρείτε μας στα...