• Οδηγός Σπουδών
  Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
  2018/19

Η Ψυχοθεραπεία Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης - ΨΚΣΑ στη διαχείριση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος Μέσης και Υψηλής Λειτουργικότητας – Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες | Σειρά 4η

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Psyxoth PSKA afΤο Πρόγραμμα αφορά στη παρουσίαση των βασικών εννοιών της ψυχοθεραπείας κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης (ΚΣΑ) όπως αυτή δομείται με τη συνθετική χρήση διαφορετικών ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, απευθυνόμενη στις δυσκολίες που παρουσιάζουν τα άτομα με ΔΑΦ Μέσης και Υψηλής Λειτουργικότητας σε συγκεκριμένους τομείς της ανάπτυξης.

Απευθύνεται σε Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και ειδικής Αγωγής με κλινική εμπειρία σε ΔΑΦ και/η με εμπειρία στη ψυχοθεραπεία.

Η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση των δυσκολιών που παρουσιάζουν τα άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος εντάσσεται στη συνολική και σφαιρική διαχείριση των δυσκολιών αυτών, ιδιαίτερα σε άτομα με αυτισμό μέσης και υψηλής λειτουργικότητας.

Έχει υποστηριχθεί πως επιτυχημένες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις για τον αυτισμό συνθέτουν στοιχεία διαφορετικών προσεγγίσεων, τροποποιημένα ώστε να ταιριάζουν στον τρόπο σκέψης των ατόμων με αυτισμό και προσαρμοσμένα στο εκάστοτε άτομο και την οικογένειά του (Trevarthen, Aitken, Papoudi & Robarts 1996, Klauber, 2004).

Στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου αναπτύσσουμε και εξελίσσουμε συστηματικά τα τελευταία 10 χρόνια, μέσα από την κλινική ψυχοθεραπευτική μας πρακτική με άτομα με ΔΑΦ μέσης και υψηλής λειτουργικότητας, την ψυχοθεραπεία Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης (ΚΣΑ) η οποία περιέχει στοιχεία από τη γνωσιακή - συμπεριφοριστική προσέγγιση, την ψυχοδυναμική προσέγγιση, και τις θεωρίες της αναπτυξιακής ψυχολογίας.

Στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης είναι η αναγνώριση, έκφραση, επεξεργασία και διαχείριση των συναισθημάτων του θεραπευόμενου ώστε να τροποποιηθεί αντίστοιχα η συμπεριφορά του, να ομαλοποιηθεί η ένταξή του στο εκάστοτε κοινωνικό περιβάλλον και να προληφθούν /αντιμετωπισθούν συνυπάρχουσες αγχώδεις ή καταθλιπτικές εκδηλώσεις.

Κεντρικό ρόλο στην ψυχοθεραπεία ΚΣΑ έχουν η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και η καλλιέργεια της θεραπευτικής σχέσης ανάμεσα στο θεραπευόμενο και τον θεραπευτή καθώς λειτουργούν ως εργαλεία κατανόησης, υποστήριξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Το σεμινάριο αφορά στην παρουσίαση των βασικών εννοιών της ψυχοθεραπείας Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης (ΚΣΑ) όπως αυτή δομείται με τη συνθετική χρήση διαφορετικών ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων απευθυνόμενη στις δυσκολίες που παρουσιάζουν τα άτομα με ΔΑΦ Μ&Υ Λειτουργικότητας σε συγκεκριμένους τομείς της ανάπτυξης.

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 35 συμμετέχοντες στην αίθουσα.

Αξιολόγηση Σεμιναρίου: Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ανώνυμα ένα αξιολογητικό έντυπο για κάθε σεμινάριο και ένα, συνολικά, στο τέλος της σειράς των σεμιναρίων.

Δείτε το Ενημερωτικό Έντυπο του προγράμματος.

Δείτε το Πρόγραμμα.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έκθεση σε και Εξοικείωση των συμμετεχόντων με:

 • Τις βασικές έννοιες της Ψυχοθεραπείας Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης - ΨΚΣΑ.
 • Τα κύρια χαρακτηριστικά των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος – ΔΑΦ Μέσης & Υψηλής λειτουργικότητας Μ & Υ Λ.
  • Τη μεθοδολογία εφαρμογής και υλοποίησης της ΨΚΣΑ στα πλαίσια της διαχείρισης και αξιοποίησης των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των ατόμων με ΔΑΦ Μ & Υ λειτουργικότητας

Έτσι ώστε οι συμμετέχοντες:

 • Να προσεγγίσουν τη χρήση της ΨΚΣΑ στην κλινική τους πρακτική, ή/και
 • Να οργανώσουν την ήδη εφαρμοζόμενη θεραπευτική τους πρακτική στην ΨΚΣΑ.
 • Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν σφαιρικά την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

480,00 /άτομο εφάπαξ έως 30/10/18.

550,00 ως εξής: προκαταβολή ελάχιστου ποσού 120,00 έως 30/10/2018, το υπόλοιπο σε 4 μηνιαίες δόσεις, εξόφληση το αργότερο μέχρι τη συνάντηση του Φεβρουαρίου 2019 .

480,00 Ειδική τιμή για : Για εγγραφές έως 10/10/2018, Μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες, Υποψήφιους –ες διδάκτορες, ανέργους, εν ενεργεία εθελοντές/τριες Κέντρου Παιδιού & Εφήβου και εν ενεργεία εθελοντές/τριες άλλων δομών παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Απαιτείται η αποστολή , μαζί με το δελτίο δήλωσης, του αντίστοιχου κατά περίπτωση στοιχείου: φοιτητική ταυτότητα τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, κάρτα ανεργίας, βεβαίωση /σύμβαση για εν ενεργεία εθελοντική εργασία στην έναρξη του σεμιναρίου. Πληρωμή ως εξής: προκαταβολή ελάχιστου ποσού 120,00 έως 05/12/2018 , το υπόλοιπο σε 3 μηνιαίες δόσεις, εξόφληση το αργότερο μέχρι το σεμινάριο Φεβρουαρίου 2019.

Τρόπος πληρωμής

Η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό: Εθνική Τράπεζα, Αριθμός Λογαριασμού:760/296002-85, IBAN: GR 440 110 76 000000 760 296002-85 SWIFT τράπεζας (BIGETHNGRAA. Δικαιούχος: Κέντρο Παιδιού και Εφήβου. Παρακαλούμε όπως αναγράφετε στο καταθετήριο το ονοματεπώνυμό σας και την ένδειξη «Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΨΚΣΑ_4».

Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής- προκαταβολής  επιστρέφεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής από τον/ην συμμετέχοντα/ουσα, με γραπτή γνωστοποίηση στο Κέντρο Παιδιού & Εφήβου έως και 10 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του Σεμιναρίου.
 • Μετά τις 10 ημέρες, και μέχρι την έναρξη του Σεμιναρίου, επιστρέφονται χρήματα μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης του/ης συμμετέχοντα/ουσας.

Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής δεν επιστρέφεται όταν:

 • Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα ακυρώσει τη συμμετοχή του την παραμονή ή την ήμερα έναρξης του Σεμιναρίου.
 • Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα δεν εμφανιστεί στο Σεμινάριο χωρίς προειδοποίηση.
 • Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα διακόψει την παρακολούθησή του.

Δηλώσεις συμμετοχής- Εγγραφές :

Αποστολή του συμπληρωμένου δελτίου συμμετοχής στο Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση: [email protected] & [email protected] ή με φαξ στο 2105789191, έως 05/12/2018.

Για την οριστικοποίηση της εγγραφής απαιτείται η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού, καθώς και των δικαιολογητικών εγγράφων για την παροχή έκπτωσης ανά περίπτωση.

Λόγω των περιορισμένων θέσεων του σεμιναρίου, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης,

Κ. Χούλη Παρασκευή , 2105731581, Δευτέρα – Παρασκευή 10-3μμ

Κατεβάστε τη Δήλωση Συμμετοχής.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Σειρά 3η (2017-2018)

«Το σεμινάριο σε επίπεδο δομής, παρουσιάσεων κτλ ήταν εξαιρετικό. Tο κάθε 5ωρο ήταν μεστό με συμπυκνωμένη πληροφορία.»

«Πολύ οργανωμένα όλα! Μπράβο!»

Σειρά 2η (2016-2017)

«Κατάφερα να εφαρμόσω αμέσως στη δουλειά μου, όσα πήρα από το Σεμινάριο και ένιωσα πως μπόρεσα να ανταπεξέλθω επαρκέστερα στα περιστατικά μου. Είμαι ιδιαιτέρως ικανοποιημένη που το παρακολούθησα»

«Εξαιρετική δομή – περιεχόμενο. Κατάλληλα κατανεμημένο χρονικά. Πολύ καλή Υποστήριξη»

Σειρά 1η (2015-2016)

«Η ύπαρξη ζεστού και υποστηρικτικού κλίματος σε συνδυασμό με τις πολύ ξεκάθαρες εισηγήσεις, έκανε το Σεμινάριο ενδιαφέρον και ουσιαστικό».

«Συγχαρητήρια για την άρτια οργάνωση και την άμεση αντιμετώπιση των δυσκολιών!!!!».

Φωτογραφίες Φορέα:

Επικοινωνία με Φορέα

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το email σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το θέμα σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το μηνυμά σας.
Invalid Input

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...