• Οδηγός Σπουδών
  Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
  2022/23

Εκπαίδευση Ομαδικο-Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας Οικογένειας

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Η ομαδικο-αναλυτική θεραπεία ζεύγους και οικογένειας βασίζεται στις κλασικές ψυχαναλυτικές αρχές με την εφαρμογή των οποίων επιχειρεί να φωτίσει τις στενές διαπροσωπικές και τις οικογενειακές σχέσεις και δυναμικές μέσα στις οποίες αναπτύσσεται η ψυχοπαθολογία.

Η Εκπαίδευση στην ομαδικο-αναλυτική οικογενειακή θεραπεία απευθύνεται σε ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχοθεραπευτές, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν ή εργάζονται ήδη με ζευγάρια και οικογένειες.

Συντονιστής της Παιδείας Ομαδικο-Αναλυτικής Οικογενειακής Θεραπείας:

Νίκος Σταθόπουλος, Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, Ομαδικός Αναλυτής, Θεραπευτής ζεύγους και οικογένειας, Ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού, Διδάσκων Ομαδικός Αναλυτής, τ. Πρόεδρος του Family Therapy Section της IAGP, εκπρόσωπος στον PCFP Τομέα της EFPP, Ιδρυτής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του “ΔιΕπιστημονικού Κέντρου Αθηνών (ΔΕ.Κ.Α.) για το παιδί και την οικογένεια”.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαργαρίτα Βασάλου

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός της Παιδείας των Ομαδικο-Αναλυτικών Θεραπευτών Οικογένειας είναι να προάγει την βιωματική, θεωρητική και σε βάθος κατανόηση της σημασίας των σχέσεων του ατόμου, της οικογένειας και της ομάδας στα πλαίσια των αρχών που διέπουν την Ομαδική Ανάλυση.

Οι σκοποί της εκπαίδευσης είναι:

 • Η δημιουργία ενός επιστημονικού δικτύου επαγγελματιών που εφαρμόζουν την ομαδικο-αναλυτική προσέγγιση σε ευρύτερα κοινωνικά πεδία, ικανό να διευρύνει και να εμβαθύνει τη γνώση για τις ομάδες, τις οικογένειες, τους οργανισμούς και τα κοινωνικά φαινόμενα σε όλες τις εκφάνσεις τους στην καθημερινή ζωή αλλά και την κλινική τους εφαρμογή.
 • Η ευαισθητοποίηση των Εκπαιδευόμενων στην προσέγγιση της Ομαδικής Αναλυτικού τύπου Ψυχοθεραπείας σε πλαίσιο θεωρητικό, κλινικό και ερευνητικό, με βάση τις θεμελιώδεις αρχές που την διέπουν και τους Κώδικες Ηθικής Δεοντολογίας.
 • Η κλινική προσέγγιση και εφαρμογή της Ομαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας σε επίπεδο πρόληψης, θεραπείας, διαχείρισης και αποκατάστασης των διαταραχών της Ψυχικής Υγείας.

Στοχεύει να καταστήσει τους απόφοιτους ικανούς:

 • να αναγνωρίζουν τα διάφορα ομαδικά φαινόμενα, με επικέντρωση στην οικογένεια,
 • να αντιλαμβάνονται τη σχέση αυτών με ασυνείδητες διεργασίες και μηχανισμούς άμυνας, τόσο καθενός μέλους όσο και της οικογένειας-ως-όλο,
 • να ανιχνεύουν την τυχόν ψυχοπαθολογία ενός μέλους ή της οικογένειας συνολικά και να κάνουν τον απαραίτητο ψυχοθεραπευτικό σχεδιασμό,
 • να αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση συνεδριών οικογενειακής θεραπείας, εφαρμόζοντας τα ανωτέρω, και
 • να εξοικειωθούν με την ύπαρξη και λειτουργία Διεπιστημονικής Ομάδας, της οποίας θα είναι ουσιαστικά μέλη ως μελλοντικοί επαγγελματίες-θεραπευτές.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Ετήσια Δίδακτρα

 • Τα δίδακτρα για την εποπτεία είναι 2.370,00 ευρώ
 • Τα δίδακτρα για τη θεωρία είναι 1.050,00 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των 3.420,00 ευρώ μπορεί να εξοφληθεί τοις μετρητοίς ή με διευκόλυνση σε 3, 6, 9 ή 12 άτοκες δόσεις (δηλ. 12 Χ 285€ - 9 X 380€ - 6 X 570€ - 3 X 1140€).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΑ

Βρείτε μας στα...