• Οδηγός Σπουδών
  Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
  2022/23

Εκπαίδευση στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Πρόκειται για επαγγελματική εκπαίδευση στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία Αναλυτικού Τύπου.

Απευθύνεται σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες του χώρου της Ψυχικής Υγείας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εφαρμογή της Ομαδικής Ανάλυσης σε κλινικά πλαίσια και στην ιδιωτική τους πρακτική.

Πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής:

Μαργαρίτα Κρητικού, Ψυχίατρος, Ομαδική Αναλύτρια, Πρόεδρος και Ιδρυτικό Μέλος του Οργανισμού, Εκλεγμένο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Εταιρείας Ομαδικής Ψυχοθεραπείας και Ομαδικών Διαδικασιών (IAGP, 2000-2009), Πρόεδρος του Membership Committee της IAGP (2006-2009), Ιδρύτρια του Transcultural Section της IAGP, Delegate στο European Group Analytic Training Institutions Network (2005-2007), Ιδρυτικό Μέλος - President Elect και Εκπαιδεύτρια του International Organization Group Analytic Psychotherapy (IOGAP-Melbourne), Εκπρόσωπος στο Group Psychotherapy Section της EFPP.

Συντονιστής της Εκπαίδευσης της Ομαδικής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας: 

Αποστόλης Αγγελόπουλος, Ψυχολόγος, Ομαδικός Αναλυτής, Αναλυτής Ζεύγους και Οικογένειας. Ιδρυτικό Μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση (HOPE in GA) και Μέλος της Εκπαιδευτικής του Επιτροπής.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαργαρίτα Βασάλου

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός της Εκπαίδευσης στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία είναι να προάγει την βιωματική, θεωρητική και σε βάθος κατανόηση της σημασίας των σχέσεων του ατόμου και της ομάδας στα πλαίσια των αρχών που διέπουν την Ομαδική Ανάλυση.

Εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, ώστε να κατέχουν την ομαδικο-αναλυτική θεωρία και τεχνική και να είναι επαρκείς στην άσκησή της σε δημόσια ή ιδιωτικά πλαίσια. Ενθαρρύνει επίσης την κριτική γνώση της ψυχαναλυτικής θεωρίας καθώς συνδέεται άμεσα με την Ομαδική Ανάλυση.

Με τη λήξη της εκπαίδευσης σκοπός μας είναι οι απόφοιτοι Ομαδικοί Αναλυτές να έχουν:

 • Καλή γνώση της ομαδικο-αναλυτικής και της ψυχαναλυτικής θεωρίας.
 • Καλή γνώση των κλινικών εφαρμογών της Ομαδικής Ανάλυσης.
 • Ικανότητα να παρατηρούν και να ερμηνεύουν ατομικές, ομαδικές και συλλογικές συμπεριφορές, καθώς και ομαδικά φαινόμενα με ψυχοδυναμικό και ομαδικο-αναλυτικό τρόπο.
 • Ικανότητα να αξιολογούν την συμπτωματολογία των θεραπευόμενών τους από ψυχοδυναμική σκοπιά και να διαμορφώνουν βασικές υποθέσεις εργασίας σε ατομικό επίπεδο.
 • Ικανότητα να αξιολογήσουν την δυνατότητα των θεραπευόμενών τους να εμπλακούν αποτελεσματικά σε ομαδικο-αναλυτική ψυχοθεραπεία.
 • Ικανότητα να αναλαμβάνουν την οργάνωση και τον συντονισμό αναλυτικών ομάδων με επαγγελματισμό και κλινική επάρκεια.
 • Καλή γνώση των ομαδικών δυναμικών σε διάφορα κοινωνικά και επαγγελματικά πλαίσια.
 • Υψηλή αίσθηση της ηθικής ευθύνης τους και τήρηση της δεοντολογίας στην κλινική τους πρακτική.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Ετήσια Δίδακτρα

 • Τα δίδακτρα για την εποπτεία είναι 2.370,00 ευρώ
 • Τα δίδακτρα για τη θεωρία είναι 1.050,00 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των 3.420,00 ευρώ μπορεί να εξοφληθεί τοις μετρητοίς ή με διευκόλυνση σε 3, 6, 9 ή 12 άτοκες δόσεις (δηλ. 12 Χ 285€ - 9 X 380€ - 6 X 570€ - 3 X 1140€).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΑ

Βρείτε μας στα...