• Οδηγός Σπουδών
  Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
  2022/23

Συνθετική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών διάρκειας τεσσάρων (4) ετών στη Συνθετική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία. Η αποδοχή της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας ήταν μία διαδικασία η οποία εξελίχθηκε εδώ και αρκετές δεκαετίες τώρα. Η συνθετική ψυχοθεραπεία «πήρε» αρκετή προσοχή από πολλούς συγγραφείς από το 1932 μέχρι σήμερα και όπως φαίνεται από έρευνες μοιάζει να είναι η πιο κοινή και συνήθης προσέγγιση στην κλινική πράξη μεταξύ των θεραπευτών διαφορετικών προσεγγίσεων.

Σήμερα υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) διαφορετικά είδη Σ.Ψ (Norcross & Goldfried, 2005) :

Α) Τεχνικός Εκλεκτισμός

Β) η Θεωρητική Σύνθεση

Γ) η Αφομοιωτική Σύνθεση

Δ) οι  Κοινοί Παράγοντες Σύνθεσης.

Στο Πειραϊκό Ινστιτούτο ακολουθούμε την Θεωρητική Σύνθεση με Μέσω το Διαθεωρητικό Μοντέλο συνθέτοντας τις Γνωσιακές Συμπεριφοριστικές θεωρίες με τα Ψυχαναλυτικά Μοντέλα θεραπείας καθώς και τη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία.

Ημερομηνία Έναρξης: Οκτώβριος του 2022

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Προσωπική Ανάπτυξη των εκπαιδευομένων
 • Εκμάθηση των δεξιοτήτων Συμβουλευτικής στους χώρους υγείας
 • Επίλυση δεοντολογικών ζητημάτων στο χώρο της ψυχικής υγείας
 • Εκμάθηση ψυχοπαθολογίας κατά DSM-V
 • Ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων και εφαρμογή των γνωσιακών συμπεριφοριστικών προσεγγίσεων σε κλινικές καταστάσεις
 • Ανάπτυξη ψυχοδυναμικών τεχνικών στη κλινική πρακτική
 • Εκμάθηση και την εις βάθος κατανόηση και εφαρμογή του συστημικού μοντέλου στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια
 • Την εξειδίκευση στη Συνθετική Συμβουλευτική κ Ψυχοθεραπεία

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

2.500 ευρώ /έτος. Στα δίδακτρα συνυπολογίζονται η διδασκαλία, η ομαδική Θεραπεία και η Εποπτεία.

Φωτογραφίες Φορέα:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΑ

Βρείτε μας στα...