• Οδηγός Σπουδών
    Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
    2022/23

Μετεκπαίδευση στη Θεραπεία Τραύματος και τη Ψυχοτραυματολογία

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Υπεύθυνοι:
Θεόδωρος Τσιριγώτης, Psy.D. Λέκτορας Πανεπιστημίου Gibraltar, Fellow IOC, Mc Lean Hospital, Harvard Medical School, MA, USA
Αναστάσιος Χαραλαμπάκης, Μed.M., Psy.D. Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα αυτό είναι κατάλληλο για τη μετεκπαίδευση ψυχοθεραπευτών με εμπειρία τόσο στην ιδιωτική όσο και σε δημόσια ψυχοθεραπευτική πρακτική. Οι συμμετέχοντες αναμένετε να μπορούν να:

  • συσχετίσουν τη προσωπική τους επαγγελματική θεραπεία με τη θεωρία
  • αναλύσουν τις έννοιες που διδάσκονται και να τις χρησιμοποιήσουν όπου επιλεκτικά θεωρούν πως μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν
  • μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδα εποπτείας και να μοιραστούν τις επαγγελματικές τους εμπειρίες
  • να μπορούν να συγγράψουν εργασία μεταπτυχιακού επιπέδου ενσωματώνοντας θεωρητικές έννοιες, τη δική τους αξιολόγηση καθώς και να παρουσιαστεί περιπτωσιολογική μελέτη.

Το μάθημα αποτελείται από θεωρητικά, βιωματικά και εποπτικά στοιχεία. Η θεωρητική συμβολή ενθαρρύνει την κριτική εμπλοκή με τη θεωρία και την πρακτική της θεραπείας τραύματος. Η αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη και στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να εργαστούν με τη δυναμική και τις διαδικασίες της τραυματολογίας, ότι υπάρχει συνάφεια μεταξύ της θεωρητικής γνώσης του εκπαιδευόμενου και της ικανότητάς τους να ασκούν θεραπεία τραύματος. Η διδασκαλία δίνει έμφαση στις πολυεπίπεδες, πολύπλευρες διαδικασίες θεραπείας τραύματος, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της δικής της διαδικασίας.

Η κουλτούρα των μαθημάτων είναι ρητά «υψηλή υποστήριξη» και «υψηλή πρόκληση».

Η ολοκληρωμένη στάση του μαθήματος αναγνωρίζει ότι θα υπάρξουν διαφορές στο υπόβαθρο της κατάρτισης ή στη θεωρητική προσέγγιση μεταξύ των συμμετεχόντων. Εκτιμούμε την ποικιλομορφία των τρόπων κατάρτισης και των προσεγγίσεων που οι συμμετέχοντες φέρνουν στο μάθημα. Σε αυτό το Ινστιτούτο προσφέρουμε την ευκαιρία να χτίσουμε έναν συνεκτικό τρόπο εργασίας ως θεραπευτής τραύματος.

Η φιλοσοφία των μαθημάτων στοχεύει στη δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης στην οποία δημιουργείται μια συμμαχία εργασίας που ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να αναλάβουν την ευθύνη για τη δική τους μάθηση και να υποστηρίξουν τη μάθηση των άλλων μελών του μαθήματος.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Η πληρωμή και η αποπληρωμή του προγράμματος είναι οργανωμένη είτε σε εφάπαξ καταβολή είτε σε μηνιαίες δόσεις ανάλογα τις ανάγκες του σπουδαστή. Για περισσότερες πληροφορίες το κάθε ενδιαφερόμενο άτομο μπορεί να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του Ινστιτούτου.

Φωτογραφίες Φορέα:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΑ

Βρείτε μας στα...