• Οδηγός Σπουδών
    Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
    2022/23

Τετραετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κριτήρια εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία, όπως αυτά καθορίζονται από το European Family Therapy Association - Training Institute Chamber, του οποίου το Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης αποτελεί τακτικό μέλος.

Απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς) και σε επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων που η φύση του έργου τους αφορά σε παρέμβαση σε ανθρώπινα συστήματα (εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους, μεσολαβητές, κλπ). Στο πρόγραμμα δύναται να συμμετέχουν και φοιτητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων, εφόσον κατά την αίτησή τους έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το δεύτερο έτος σπουδών τους.

Στόχος του είναι να μυήσει τους συμμετέχοντες στο συστημικό τρόπο σκέψης και παρέμβασης και να τους προσφέρει τα απαραίτητα επιστημονικά εφόδια (γνώσεις, δεξιότητες, προσωπική εξέλιξη και ψυχική ανθεκτικότητα) για την αποτελεσματική και δεοντολογικά ορθή εξάσκηση της ψυχοθεραπείας.

Ημερομηνία Έναρξης: Σεπτέμβριος 2022
Διάρκεια Προγράμματος: 4 έτη (1000 plus ώρες εκπαίδευσης)
Ημέρες διεξαγωγής: ένα Σαββατοκύριακο το μήνα.

Χώρος διεξαγωγής: Ραδαμάνθιος 11,Ηράκλειο Κρήτης ,Τ.Κ.71201
Τηλέφωνο: 2810333278, 6973651217
Email: info@ergasystimicis.gr
Ιστότοπος: www.ergasystimicis.gr

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Τετραετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κριτήρια εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία, όπως αυτά καθορίζονται από την European Family Therapy Association –Training Institute Chamber. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους όλα τα απαραίτητα εφόδια (θεωρητικές γνώσεις, πρακτική άσκηση, εποπτεία και προσωπική ανάπτυξη), ώστε να μπορούν να παρέχουν αποτελεσματικές συστημικής κατεύθυνσης ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες σε άτομα, οικογένειες, ζευγάρια και ευρύτερα συστήματα.

Προς αυτή την κατεύθυνση επιμέρους εκπαιδευτικοί στόχοι που ορίζονται είναι:

  • Προσέγγιση κα σε βάθος κατανόηση της πρώιμης και σύγχρονης συστημικής βιβλιογραφίας μέσα από θεωρητικές εισηγήσεις, εκπόνηση εργασιών, βιωματική επεξεργασία των θεωρητικών θεμάτων και την εκ νέου θεώρησή της στα πλαίσια της θεραπευτικής διαδικασίας / πρακτικής άσκησης.
  • Καλλιέργεια ενός συστημικού τρόπου σκέψης, ενός συστημικού τρόπου προσέγγισης πολύπλοκων φαινομένων και διατύπωσης συστημικών υποθέσεων: ικανότητα ανάδυσης και μετασχηματισμού νέας πληροφορίας, διεύρυνσης του πλαισίου και αύξηση της πολυπλοκότητας.
  • Καλλιέργεια συστημικών θεραπευτικών δεξιοτήτων: ανάπτυξη θεραπευτικής σχέσης, ουδετερότητα & σεβασμός της διαφορετικότητας, εντοπισμός αποθεμάτων, αναστοχαστική ικανότητα, «αμφισβήτηση» παγιωμένων μοντέλων και ρόλων, διαχείριση ‘θεραπευτικών προκαταλήψεων’, περιέργεια και ‘θεραπευτική ασέβεια’.
  • Επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαφοροποίησης του εκπαιδευόμενου μέσα στα συναισθηματικά συστήματα όπου ανήκει (απόκτηση αυτονομίας και ασφάλειας).
  • Ανάπτυξη της ικανότητας του εκπαιδευόμενου / θεραπευτή να ελέγχει τη θέση του μέσα στο θεραπευτικό σύστημα, αξιοποιώντας τη δική του ιστορία ζωής και αποφεύγοντας τη συναισθηματική εμπλοκή με τους θεραπευόμενους.
  • Παρέμβαση στα πλαίσια της συστημικής ψυχοθεραπευτικής δεοντολογίας.

Φωτογραφίες Φορέα:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΑ

Βρείτε μας στα...