• Οδηγός Σπουδών
    Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
    2020/21

Ψυχοθεραπευτική Εκπαίδευση

Τα προγράμματα απευθύνονται σε επαγγελματίες αλλά και ειδικευόμενους Ψυχολόγους, Ψυχοθεραπευτές, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας κ.α.

Εκπαίδευση στη Συνθετική – Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (European Certificate for Psychotherapy – European Association for Psychotherapy)

Athens Synthesis Centre

Αυτό το πρόγραμμα θα σας παράσχει μια ισχυρή βάση γνώσεων και την εξειδίκευση να εργάζεστε ως συνθετικός ψυχοθεραπευτής με ένα ευρύ φάσμα πελατών σε μια ποικιλία περιβαλλόντων.

3ετες Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Συστημική Συμβουλευτική - Ειδίκευση στην Συστημική Αναπαράσταση

Ελληνικό Ινστιτούτο Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.) Bert Hellinger

Η Συστημική Αναπαράσταση είναι μια συνθετική συστημική μέθοδος ψυχοθεραπείας/συμβουλευτικής. Την ανέπτυξε ο Γερμανός θεραπευτής και φιλόσοφος Bert Hellinger στα μέσα της δεκαετίας 1980, συνθέτοντας στοιχεία από την Ψυχανάλυση, Ψυχολογία Βάθους (C.Jung), Σωματική Ψυχοθεραπεία (W. Reich), Θεραπεία Gestalt (F. Pearls), Θεραπευτική Ύπνωση (Μ. Erickson), Πρωτογενή Θεραπεία (A. Janoff), Συναλλακτική Ανά

Συνθετική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

Πειραϊκό Ινστιτούτο Συνθετικής Ψυχοθεραπείας

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών διάρκειας τεσσάρων (4) ετών στη Συνθετική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία.Η αποδοχή της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας ήταν μία διαδικασία η οποία εξελίχθηκε εδώ και αρκετές δεκαετίες τώρα. Η συνθετική ψυχοθεραπεία «πήρε» αρκετή προσοχή από πολλούς συγγραφείς από το 1932 μέχρι σήμερα και όπως φαίνεται από έρευνες μοιάζει να είναι η πιο κοινή και συνήθης προσέγγ

Παιδεία Ομαδικών Αναλυτών

Ελληνικός Οργανισμός Ψυχοθεραπείας & Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση (HOPEinGA)

Πρόκειται για επαγγελματική εκπαίδευση στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία Αναλυτικού Τύπου. Απευθύνεται σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες του χώρου της Ψυχικής Υγείας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εφαρμογή της Ομαδικής Ανάλυσης σε κλινικά πλαίσια και στην ιδιωτική τους πρακτική.

Βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ψυχοδυναμική Κλινική Πρακτική

Ελληνικός Οργανισμός Ψυχοθεραπείας & Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση (HOPEinGA)

Απευθύνεται σε επιστήμονες- επαγγελματίες ψυχικής υγείας (απόφοιτους και τελειόφοιτους) Τμημάτων Ψυχολογίας Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Ελληνικών ή ξένων πανεπιστημίων Δημόσιων ή ιδιωτικών καθώς και Ιατρούς (ειδικευόμενους ή ειδικευμένους) ή Ψυχιατρικούς Νοσηλευτές/-τριες που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν κλινικά σε ποικίλα πλαίσια και επιθυμούν να εντάξουν στην εργασία τους στοι

Τριετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο Θεωρητικό, όσο και Πρακτικό/Κλινικό μέρος. Τόσο το θεωρητικό μέρος, όσο και το Πρακτικό/Κλινικό μέρος καλύπτονται και στα τρία έτη. Το Θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει συμμετοχή σε σεμινάρια και διαλέξεις, ενώ το Πρακτικό/Κλινικό μέρος περιλαμβάνει συμμετοχή σε διήμερα Video-Workshops, παρακολούθηση κλινικών περιστατικών στους συνεργαζόμενους φορείς, καθώς και ατομικές σ

Πιστοποίηση στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία

Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.)

Σκοπός του Προγράμματος είναι τα άτομα τα οποία θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους, να είναι σε θέση να κάνουν αποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις, σε άτομα ζευγάρια, οικογένειες και επαγγελματικούς χώρους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα και προβλήματα σχέσεων και οργάνωσης.

Μονοετές Εξειδικευμένο Πρόγραμμα στην Εφαρμογή της Γνωσιακής – Συμπεριφορικής στη Θεραπεία Παιδιών & Εφήβων

Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής (Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ.)

Το μονοετές αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες της ψυχικής υγείας με ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο μοντέλο της Γνωσιακής – Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας και σκοπός του προγράμματος είναι η περαιτέρω εξειδίκευση τους στην θεραπεία παιδιών και εφήβων.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εφαρμοσμένης Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος

Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας - ΙΣΟΨ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (πρώην Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας) και απονέμει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος. Το Δίπλωμα περιλαμβάνει γνώσεις σχετικά με Θεραπευτικές Ομάδες και Ομαδικά Δυναμικά στο χώρο συμβουλευτικής

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό μοντέλο και την Σχεσιακή Ψυχανάλυση

Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας - ΙΣΟΨ

Το Δίπλωμα περιλαμβάνει γνώσεις σχετικά με εξατομικευμένη παρέμβαση στο χώρο συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας για παιδιά, εφήβους, ενήλικες σε βραχύχρονο και μακρόχρονο επίπεδο.

Εκπαίδευση στη Συστημική Συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης - ΝΗΜΑ

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επιχειρεί να παρέχει στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας μια ολοκληρωμένη εξειδίκευση στη συμβουλευτική ψυχικής υγείας με εργαλείο την εξελικτική συστημική προσέγγιση.

Κλινική Εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική/Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών & Ενηλίκων

ΔΙΚΕΨΥ

Η κλινική εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική/Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Ενηλίκων είναι ένα εντατικό τετραετές πρόγραμμα που απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην εξάσκηση της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας.

Εκπαίδευση Ομαδικών Αναλυτών

Eλληνικό Δίκτυο Ομαδικών Αναλυτών (E.Δ.Ο.Α.)

Σκοπός είναι να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες ως Ομαδικοί Αναλυτές.

Παιδεία Ομαδικο-Αναλυτικής Οικογενειακής Θεραπείας

Ελληνικός Οργανισμός Ψυχοθεραπείας & Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση (HOPEinGA)

Η ομαδικο-αναλυτική θεραπεία ζεύγους και οικογένειας βασίζεται στις κλασικές ψυχαναλυτικές αρχές με την εφαρμογή των οποίων επιχειρεί να φωτίσει τις στενές διαπροσωπικές και τις οικογενειακές σχέσεις και δυναμικές μέσα στις οποίες αναπτύσσεται η ψυχοπαθολογία.

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία

Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων

Το τετραετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς και σε άλλους ειδικούς του χώρου ψυχικής υγείας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδαχθούν το συστημικό τρόπο σκέψης και τους τρόπους εφαρμογής του στη ψυχοθεραπεία με άτομα, οικογένειες και ομάδες. Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Θεραπεία προσφέρει στον ειδι

MA Counselling & Psychotherapy - Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία

Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Το MA Counselling and Psychotherapy αποτελεί το μοναδικό ελληνόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με κρατικό Βρετανικό πανεπιστήμιο. Πρόκειται για πρόγραμμα πρακτικής-βιωματικής εκπαίδευσης, με στόχο τη κατάρτιση των φοιτητών, ώστε αυτοί ως απόφοιτοι να είναι σε θέση να ασκήσουν με ασφαλή και δεοντολογικό τρόπο το επάγγελμα του συμβούλου ή / και

Διετές – Τριετές πρόγραμμα ειδίκευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής (Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ.)

Το ανανεωμένο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής παρέχει ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη, επαγγελματική εκπαίδευση στη θεωρία και στις κλινικές εφαρμογές του μοντέλου.

Μονοετές Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης στην Κλινική Ύπνωση – Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία

Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής (Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ.)

Το μονοετές πρόγραμμα ειδίκευσης στην Κλινική Ύπνωση – Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής παρέχει πλήρη επαγγελματική εκπαίδευση στην Κλινική Ύπνωση – με εξειδίκευση στη Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία. Ξεκινάει με εκπαίδευση στις βασικές αρχές και τεχνικές της Κλινικής Ύπνωσης και συνεχίζεται με εκπαίδευση στις πιο σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό μοντέλο και την Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία

Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας - ΙΣΟΨ

Το Δίπλωμα περιλαμβάνει γνώσεις σχετικά με εξατομικευμένη παρέμβαση στο χώρο συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας για παιδιά, εφήβους, ενήλικες σε βραχύχρονο και μακρόχρονο επίπεδο.

SANE - Κλινικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία 'Λόγω Ψυχής'

Το Κλινικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία που προσφέρει το Ινστιτούτο απευθύνεται σε επαγγελματίες της ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να ειδικευτούν στο SANE - System Attachment Narrative Encephalon® μια προσέγγιση που εμπλουτίζει τη σύγχρονη μετανεωτερική συστημική θεώρηση με τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού, την αφηγηματική ψυχολογία και τα σύγχρονα ευρήματα των νευρο
  • 1
  • 2

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...