• Οδηγός Σπουδών
    Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
    2018/19

Ψυχοθεραπευτική Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Συνθετική – Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (European Certificate for Psychotherapy – European Association for Psychotherapy)

Athens Synthesis Centre

Τετραετής μεταπτυχιακή εκπαίδευση για πτυχιούχους επαγγελμάτων υγείας στις βασικές αρχές της συνθετικής ψυχοθεραπείας η οποία περιλαμβάνει βιωματικές ασκήσεις, προσωπική ανάπτυξη, πρακτική και εποπτεία.

Τριετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική - Οικογενειακή Συμβουλευτική

ΝΗΜΑ

Το πρόγραμμα οδηγεί σε πιστοποιητικό ειδίκευσης στη Συστημική Συμβουλευτική (θεωρία και εφαρμογές) από την «Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής». Απευθύνεται σε όσους θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις για τη Συστημική θεωρία, να ασκηθούν με βιωματικό τρόπο στην κλινική άσκηση της Συστημικής Συμβουλευτικής και να πιστοποιηθούν ως Συστημικοί Σύμβουλοι.

Εκπαίδευση στην Μη Κατευθυντική Σωματική Ψυχοθεραπεία - Σωματοσυναισθηματική Απελευθέρωση N.D.S.P-S.E.R

ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ

Το πρόγραμμα είναι εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία πάνω στην συγκεκριμένη μέθοδο. Η μέθοδος αυτή είναι νέα και ουσιαστικά συνδυάζει δύο μεθόδους σε ένα πρόγραμμα. Συνδυάζει την Μη Κατευθυντική –Παρεμβατική εμψύχωση και την σωματική θεραπεία "Σωματο-Συναισθηματικής Απελευθέρωσης & Κρανίο-ιερής θεραπείας".

Συνθετική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

Πειραϊκό Ινστιτούτο Συνθετικής Ψυχοθεραπείας

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών διάρκειας τεσσάρων (4) ετών στη Συνθετική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία.Η αποδοχή της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας ήταν μία διαδικασία η οποία εξελίχθηκε εδώ και αρκετές δεκαετίες τώρα. Η συνθετική ψυχοθεραπεία «πήρε» αρκετή προσοχή από πολλούς συγγραφείς από το 1932 μέχρι σήμερα και όπως φαίνεται από έρευνες μοιάζει να είναι η πιο κοινή και συνήθης προσέγγ

Εκπαίδευση Ομαδικών Αναλυτών

Eλληνικό Δίκτυο Ομαδικών Αναλυτών (E.Δ.Ο.Α.)

Εισαγωγή στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (Ετήσιο Σεμινάριο). Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα Ομαδικά Δυναμικά και την Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία, είτε είναι επαγγελματίας του χώρου της ψυχικής υγείας είτε όχι, καθώς και στους φοιτητές των αντιστοίχων κλάδων. Μπορεί κάποιος να κάνει μόνο το Σεμινάριο αυτό, η, να συνεχίσει μετά το Εισαγωγικό Σεμινάριο σε ένα από τα δύο επόμενα εκπαι

Παιδεία Ομαδικών Αναλυτών

Ελληνικός Οργανισμός Ψυχοθεραπείας & Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση (HOPEinGA)

Πρόκειται για επαγγελματική εκπαίδευση στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία Αναλυτικού Τύπου. Απευθύνεται σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες του χώρου της Ψυχικής Υγείας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εφαρμογή της Ομαδικής Ανάλυσης σε κλινικά πλαίσια και στην ιδιωτική τους πρακτική.

Βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ψυχοδυναμική Κλινική Πρακτική

Ελληνικός Οργανισμός Ψυχοθεραπείας & Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση (HOPEinGA)

Απευθύνεται σε επιστήμονες- επαγγελματίες ψυχικής υγείας (απόφοιτους και τελειόφοιτους) Τμημάτων Ψυχολογίας Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Ελληνικών ή ξένων πανεπιστημίων Δημόσιων ή ιδιωτικών καθώς και Ιατρούς (ειδικευόμενους ή ειδικευμένους) ή Ψυχιατρικούς Νοσηλευτές/-τριες που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν κλινικά σε ποικίλα πλαίσια και επιθυμούν να εντάξουν στην εργασία τους στοι

Τριετές Πιστοποιημένο από την EABCT Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

Με βάση τα κριτήρια για την Εκπαίδευση στη ΓΣΨ της European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, η ΕΕΓΣΨ οργάνωσε Τριετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία το οποίο ξεκίνησε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2008. Με βάση τα παραπάνω, η EABCT πιστοποίησε την ΕΕΓΣΨ και το Τριετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της τον Σεπτέμβριο του 2012, όταν δηλαδή είχε κλείσει

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση

Εργαστήρι Παιχνιδιού by Εμψύχωσις - παιχνίδι - τέχνη - τρόπο ζωής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διάφορες ειδικότητες των ανθρωπιστικών επιστημών: συμβούλους ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, θεραπευτές, άτομα με ευθύνη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καθώς και σε άτομα κάθε ειδικότητας που εργάζονται με ομάδες.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στη Συστημική Και Οικογενειακή Θεραπεία με πιστοποίηση από την EFTA

Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.)

Το Κε.Συ.Θε.Σ. προσφέρει το μοναδικό στη βορειοδυτική Ελλάδα αναγνωρισμένο από την EFTA-TIC 4ετές πρόγραμμα ειδίκευσης στην Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία. Το επαγγελματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική - Οικογενειακή Θεραπεία έχει αναπτυχθεί με βάση τις γενικές αρχές του κλάδου εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy Association

Μετεκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Ενηλίκων

ΔΙΚΕΨΥ

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Ενηλίκων είναι ένα εντατικό τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης για την εξάσκηση στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία.

Εκπαίδευση στη Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία

Κέντρο Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας & Ψυχανάλυσης (ΚΕΣΥΨΥ)

Οι εκπαιδευτές μας εργάζονται υπό το πρίσμα της σύγχρονης ψυχοδυναμικής προοπτικής, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης για να εξερευνήσουν τους συνειδητούς και ασυνείδητους τρόπους που ένα άτομο δημιουργεί νόημα, διατηρεί την αίσθηση του εαυτού του και σχετίζεται με τους άλλους και με τον κόσμο. Το έργο μας υποστηρίζεται από την τρέχουσα έρευνα για την ανθρ

Βασικές και Προηγμένες Συμβουλευτικές Δεξιότητες υπό το Γνωσιακό-Συναισθηματικό και Συμπεριφορικό Μοντέλο

Πειραϊκό Ινστιτούτο Συνθετικής Ψυχοθεραπείας

Βασική και εντατική εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών στην πρακτική εφαρμογή της Γνωσιακής – Συναισθηματικής και Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας,συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους. Πρόκειται για μια σύνθεση δύο συγγενών προσεγγίσεων, της Γνωσιακής - Συμπεριφορικής και της Λογικοθυμικής  Ψυχοθεραπείας.

Εκπαίδευση στο Κλασικό Ψυχόδραμα του Moreno

Ψυχοκίνηση, Κέντρο Ψυχοδράματος και Προσωπικής Ανάπτυξης

Eκπαίδευση ειδικών στον τομέα της ψυχικής υγείας στις ψυχοδραματικές μεθόδους και τεχνικές, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν το ψυχόδραμα ως ολοκληρωμένο θεραπευτικό και αυτογνωσιακό σύστημα στους διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής (ψυχοθεραπεία, ανάπτυξη της προσωπικότητας σε εργασιακούς χώρους, σχολεία, οργανισμούς, επιχειρήσεις, κοινότητες, φυλακές κλπ).

Παιδεία Ομαδικο-Αναλυτικής Οικογενειακής Θεραπείας

Ελληνικός Οργανισμός Ψυχοθεραπείας & Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση (HOPEinGA)

Η ομαδικο-αναλυτική θεραπεία ζεύγους και οικογένειας βασίζεται στις κλασικές ψυχαναλυτικές αρχές με την εφαρμογή των οποίων επιχειρεί να φωτίσει τις στενές διαπροσωπικές και τις οικογενειακές σχέσεις και δυναμικές μέσα στις οποίες αναπτύσσεται η ψυχοπαθολογία.

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία

Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων

Το τετραετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς και σε άλλους ειδικούς του χώρου ψυχικής υγείας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδαχθούν το συστημικό τρόπο σκέψης και τους τρόπους εφαρμογής του στη ψυχοθεραπεία με άτομα, οικογένειες και ομάδες. Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Θεραπεία προσφέρει στον ειδι

Εκπαίδευση στη μουσικοθεραπεία Guided Imagery & Music (GIM) και τεχνικών Music Imagery (MI)

SONORA - Διεπιστημονική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας & Έρευνας

H μέθοδος GIM συγκαταλέγεται μεταξύ των 5 διεθνώς αναγνωρισμένων σχολών/μοντέλων μουσικοθεραπείας (σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συνέδριο Μουσικοθεραπείας της Washington, D.C., 1999) και αποτελεί τη μεγαλύτερη και αρτιότερη σχολή Δεκτικής Μουσικοθεραπείας (μουσικής ακρόασης) για την οποία απαιτείται αυτόνομη, προηγμένη εκπαίδευση (advanced training) ως τεχνική εξειδίκευσης για επαγγελματίες ψυ

MA Counselling & Psychotherapy - Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία

Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Το MA Counselling and Psychotherapy αποτελεί το μοναδικό ελληνόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με κρατικό Βρετανικό πανεπιστήμιο. Πρόκειται για πρόγραμμα πρακτικής-βιωματικής εκπαίδευσης, με στόχο τη κατάρτιση των φοιτητών, ώστε αυτοί ως απόφοιτοι να είναι σε θέση να ασκήσουν με ασφαλή και δεοντολογικό τρόπο το επάγγελμα του συμβούλου ή / και

Diploma in Evidence based Coaching – EMCC & AC Accredited

Athens Coaching Institute

Μονοετές πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδίκευσης στο Coaching, στο επίπεδο του Practitioner Coach, διπλά πιστοποιημένο από το European Mentoring & Coaching Council και από το Association for Coaching.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...