• Οδηγός Σπουδών
  Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
  2020/21

Professional Doctorate in Psychology with Counselling Practice (Level 8) - Διδακτορικό στη Ψυχολογία με κατεύθυνση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία (Level 8)

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το πρόγραμμα Professional Doctorate in Psychology with Counselling Practice προσφέρει μεταπτυχιακή εκπαίδευση, διδακτορικού επιπέδου (Level 8), στη Συμβουλευτική Ψυχολογία, συνθέτοντας τους τέσσερις πυλώνες της κύριας εκπαίδευσης στον τομέα: την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, την κλινική εκπαίδευση, την ερευνητική εκπαίδευση και την προσωπική/επαγγελματική ανάπτυξη. Πρόκειται για το πρώτο διδακτορικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που συνδυάζει διδακτορικές σπουδές και κλινική εκπαίδευση. Συνδυάζει θεωρία, έρευνα και πρακτική κλινική εφαρμογή.

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι μια ειδικότητα της ψυχολογίας που εξειδικεύεται στην εφαρμογή της ψυχολογικής και ψυχοθεραπευτικής θεωρίας και έρευνας στην κλινική πρακτική. Η κύρια φιλοσοφία του προγράμματος είναι η ανθρωπιστική. Η θέση του προγράμματος αναφορικά με την κλινική πρακτική χαρακτηρίζεται από σεβασμό, εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια ως προς την υποκειμενική εμπειρία του πελάτη. Στο πρόγραμμα διδάσκεται ότι στόχος της θεραπείας είναι η προαγωγή της ψυχολογικής ευημερίας των ατόμων, εστιάζοντας στην υποκειμενική τους εμπειρία.

Το πρόγραμμα ακολουθεί τα standards του British Psychological Society (BPS) και του HCPC σχετικά με την εκπαίδευση στον τομέα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Προωθεί τη σχεσιακή προσέγγιση στη θεραπεία, που στηρίζεται στις υποθέσεις σχετικά με την ανάπτυξη της δι-υποκειμενικότητας και στις προσεγγίσεις της ψυχολογίας των δύο προσώπων (two-person psychology).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, 213-33 30 300:

 • Campus Αμαρουσίου: Σωρού 74
 • Campus Αθήνας (Κέντρο): Ακαδημίας 42
 • Campus Πειραιά: Κολοκοτρώνη 110
 • Campus Θεσσαλονίκης: Ελ. Βενιζέλου 14 & Τσιμισκή
 • Campus Ηρακλείου Κρήτης: Θαλήτα 15
 • Campus Λάρισας: 6ο χλμ. Λάρισας – Νίκαιας
 • Campus Ρόδου: Βύρωνος 1

E-mail: admissions@mitropolitiko.edu.gr

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Professional Doctorate in Psychology with Counselling Practice (Level 8) στοχεύει στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας που θα έχουν αναπτύξει μια ισχυρή ταυτότητα ως Ψυχολόγοι θα είναι υπεύθυνοι απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και στο επάγγελμα, και χαρακτηρίζονται από προσωπική ακεραιότητα και καταλληλόλητα για να ασκήσουν κλινικό έργο.

Για τους παραπάνω λόγους δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην κριτική σύνθεση στη διάρκεια της θεραπείας. Πιο συγκεκριμένα, στο 1ο έτος του προγράμματος διδάσκεται το Γνωστικό-Συμπεριφοριστικό μοντέλο και καλύπτει τις δεξιότητες του Επιπέδου 1 του BABCP. Στο 2ο έτος διδάσκονται ψυχοδυναμικές αρχές που συνδυάζονται με τις υπάρχουσες γνώσεις στη γνωστική-συμπεριφοριστική προσέγγιση. Στο 3ο έτος, διδάσκονται ιδέες και προσεγγίσεις του σύγχρονου, τρίτου κύματος γνωστικής-συμπεριφοριστικής θεραπείας όπως, “mindfulness”, “schema-focused therapy”, “acceptance & commitment therapy” και “mentalisation”. Μέρος της εκπαίδευσης συναποτελούν η προσωπική ανάπτυξη (συμπεριλαμβανόμενης της προσωπικής θεραπείας), οι αναστοχαστικές ασκήσεις, καθώς και πρακτικές δεξιότητες συμβουλευτικής.

Βίντεο Προγράμματος:

Φωτογραφίες Φορέα:

Επικοινωνία με Φορέα

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το email σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το θέμα σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το μηνυμά σας.
Invalid Input

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...