• Οδηγός Σπουδών
    Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
    2022/23

Masters in Neuropsychology - MA in Clinical Neuropsychology / MSc in Cognitive Neuropsychology

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Τα προγράμματα MA in Clinical Neuropsychology και MSc in Cognitive Neuropsychology διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα. Οι απόφοιτοι του CITY College αποκτούν το πτυχίο του Πανεπιστημίου του York, έναν τίτλο σπουδών αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και με το αντίστοιχο κύρος τόσο στην ελληνική, όσο και στην παγκόσμια αγορά εργασίας.

Τίτλοι σπουδών:

Master of Arts in Clinical Neuropsychology
Τo πρόγραµµα εμπεριέχει Practicum (Πρακτική) και απευθύνεται σε κατόχους πτυχίου ΑΕΙ στην Ψυχολογία καθώς και σε αποφοίτους και επαγγελματίες σε κλάδους σχετικούς με τις επιστήμες υγείας.

Master of Science in Cognitive Neuropsychology
Τo πρόγραµµα απευθύνεται σε κατόχους πτυχίου ΑΕΙ σε οποιοδήποτε τομέα.

Οι τίτλοι σπουδών απονέμονται απευθείας από το University of York.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
CITY College, University of York Europe Campus
Λέοντος Σοφού 3
Θεσσαλονίκη 54626
τηλ. 2310 224 026/ 2310 536 544

ή

CITY College, University of York Europe Campus
Κτίριο Στρατηγάκη
Προξένου Κορομηλά 24
Θεσσαλονίκη 54623
τηλ. 2310 224 421 / 2310 224 521

acadreg@york.citycollege.eu
www.york.citycollege.eu

Διευθύντρια Τμήματος Ψυχολογίας
Dr Suzie Savvidou, BSc, MSc, CertCouns, PhD
Associate Professor, Head of the Psychology Department

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΑ in Clinical Neuropsychology

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κλινική Νευροψυχολογία επικεντρώνεται στη μελέτη και κατανόηση των συμπεριφορικών και γνωστικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν άτομα με νευρολογικές ή νευροεκφυλιστικές παθήσεις και εγκεφαλικές βλάβες (γενετικές ή επίκτητες), όπως για παράδειγμα ασθενείς που έχουν υποστεί εγκεφαλικό, ασθενείς με νευροεκφυλιστικές παθήσεις ή άνοια, άτομα που πάσχουν από επιληψία, νευροαναπτυξιακές διαταραχές, κλπ.

Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές απαραίτητα εφόδια και εξειδίκευση, με στόχο μια καριέρα στην Κλινική Νευροψυχολογία. Στηριζόμενοι σε γνωστικές και συμπεριφορικές μετρήσεις που πραγματοποιούν, οι κλινικοί νευροψυχολόγοι στοχεύουν στην ακριβή διάγνωση των σχετικών διαταραχών και κατ’ επέκταση, στο σχεδιασμό εξατομικευμένων θεραπευτικών προγραμμάτων αποκατάστασης, προκειμένου να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νευρολογικές παθήσεις. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελείται από θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση στη νευροπαθολογική αξιολόγηση, διάγνωση, καθώς και στο σχεδιασμό σχετικών θεραπευτικών παρεμβάσεων.

MSc in Cognitive Neuropsychology

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Γνωστική Νευροψυχολογία είναι ένα πρόγραμμα που παρέχει στους φοιτητές τόσο το γνωστικό υπόβαθρο στον τομέα της Νευροψυχολογίας, όσο και τις εξειδικευμένες ερευνητικές ικανότητες που απαιτούνται για την επιδίωξη σχετικών σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο ή / και μια καριέρα με κατεύθυνση ερευνητική-ακαδημαϊκή, στο χώρο της Νευροψυχολογίας ή των Νευροεπιστημών.

Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επιστημονική έρευνα και κριτική ανάλυση γνωστικού και συμπεριφορικού φαινοτύπου που παρουσιάζουν τα διάφορα γενετικά και επίκτητα σύνδρομα. Συγκεκριμένα, στοχεύει στη παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σχετικά με τη διάγνωση και αντιμετώπιση νευροαναπτυξιακών και νευροεκφυλιστικών διαταραχών, όπως για παράδειγμα ασθενείς με άνοια, και άτομα με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Επίσης, το πρόγραμμα προσφέρει βασικές γνώσεις στο τομέα των γνωστικών νευροεπιστημών, και των σύγχρονων εργαλείων μέτρησης και ανάλυσης ηλεκτροφυσιολογικών και απεικονιστικών δεδομένων. Το πρόγραμμα αποτελείται από θεωρητικό μέρος και διπλωματική, ερευνητική εργασία.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Εγγραφών στο τηλέφωνο 2310 224 026 ή γράψτε στο acadreg@york.citycollege.eu

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΑ

Βρείτε μας στα...