• Οδηγός Σπουδών
  Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
  2020/21

Εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων παρεμβάσεων με την αξιοποίηση αφηγηματικών και αναστοχαστικών τεχνικών

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Η εκπαίδευση των συμβούλων σταδιοδρομίας στις προσεγγίσεις αυτού του είδους υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας, δίνοντας έτσι, τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξειδικευθούν και να στραφούν προς ένα ευρύ φάσμα θεωριών, εννοιολογικών κατασκευών και ιδεών, καθώς και σε μια ποικιλία σύγχρονων τεχνικών επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού.

Ο επαγγελματικός σύμβουλος αναλαμβάνει πλέον διευρυμένους ρόλους, υποστηρίζει την επαγγελματική ζωή του ατόμου και την ανάπτυξή της, σε μια πορεία δια βίου, ολιστική, διαρθρωτική και προληπτική, ενώ καθοδηγεί τους ωφελούμενους να μάθουν να επιτύχουν μια περισσότερο ικανοποιητική προσωπική και επαγγελματική ζωή αξιοποιώντας με αποτελεσματικό τρόπο το δυναμικό τους. Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας χρειάζεται να ενσωματώσουν νέες γνώσεις στις τρέχουσες παρεμβάσεις τους και να επωφεληθούν από τις πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις, οι οποίες τείνουν να είναι πιο ολιστικές και να έχουν μια πιο παγκόσμια άποψη.

Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασμός του προγράμματος αξιοποιεί τις μεταμοντέρνες θεωρήσεις στην επαγγελματική συμβουλευτική (Κατασκευή Σταδιοδρομίας, Δόμηση Ζωής, Σχεδιασμός Ζωής), ενώ η μεθοδολογία της εκπαίδευσης ακολουθεί τις αρχές της εκπαίδευσης επαγγελματιών για τις μεταμοντέρνες παρεμβάσεις αποδίδοντας έμφαση στην ενεργό συμμετοχή και το βιωματικό τρόπο μάθησης, στη σύνδεση έρευνας, εκπαίδευσης και πρακτικής εφαρμογής, στη διαμόρφωση ενός πλαισίου προθυμίας και ικανότητας συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων (εκπαιδευτών & εκπαιδευομένων) και στην προετοιμασία των επαγγελματιών συμβούλων για συλλογικά έργα. Επιπλέον, δίνεται  έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση και στην ενίσχυση της πολυδύναμης επιδεξιότητας των επαγγελματιών συμβούλων σε σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν την επαγγελματική συμβουλευτική και τον προσανατολισμό.

Μέσω της πρακτικής εφαρμογής, η οποία είναι εποπτευόμενη ενδυναμώνεται η γνώση και η ικανότητα των συμβούλων σταδιοδρομίας, με στόχο τη δημιουργία της μάθησης σε περιβάλλοντα αληθινού κόσμου, τα οποία διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο για να παρουσιάζουν μοτίβα ζωής.

Δήλωσεις Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση: https://bit.ly/EKPA_SIMVOULEFTIKI

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Γιάννης Τσιτσόπουλος
Τηλ.: 697 757 0195, 210 932 8523
E-mail: simvouleftiki@ppp.uoa.gr

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη  σύγχρονων παρεμβάσεων με την αξιοποίηση αφηγηματικών και αναστοχαστικών τεχνικών.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι να εκπαιδευθούν οι ενδιαφερόμενοι στην αξιοποίηση:

 1. της προσέγγισης του Σχεδιασμού ζωής και της συνέντευξης Κατασκευής Σταδιοδρομίας, με τη χρήση του αφηγηματικού εργαλείου «Η Επαγγελματική μου Ιστορία», η οποία εμπεριέχει αφηγηματικότητα, βιογραφικά μοτίβα και πορτραίτα ζωής,
 2. της παρέμβασης «Κατασκευάζοντας τη μελλοντική, με νόημα, ζωή μου», η οποία εμπεριέχει τρία στάδια αναστοχασμού για τον σχεδιασμό ζωής και σταδιοδρομίας, μέσω της σύνθεσης και της αφήγησης σημαντικών εμπειριών για την ανάδειξη ουσιαστικών ρόλων στη διαμόρφωση της σταδιοδρομίας.

Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η πρακτική εφαρμογή, η οποία είναι εποπτευόμενη και επικεντρώνεται:

 1. στην αξιοποίηση του αφηγηματικού εργαλείου η Επαγγελματική μου Ιστορία μέσω της επεξεργασίας μελέτης περίπτωσης, σύντομης παρουσίασης περιστατικού και ανατροφοδότησης από τον επόπτη,
 2. στο σχεδιασμό και υλοποίηση μικρο-συμβουλευτικής,
 3. στην αξιολόγηση μικροσεναρίου συμβουλευτικής μέσω αυτοπαρατήρησης και ετεροπαρατήρησης,
 4. στην παροχή ανατροφοδότησης από τον επόπτη-εκπαιδευτή.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 480 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται πριν την έναρξη του προγράμματος.

Ισχύει η ακόλουθη Εκπτωτική πολιτική:

 1. -120€ για άνεργους & μεταπτυχιακούς φοιτητές
 2. -60€ για 2 ή περισσότερες συμμετοχές προερχόμενες από τον ίδιο φορέα (π.χ. σχολικές μονάδες, ΜΚΟ, ΚΕΚ, άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς)
 3. -60€ για όσους έχουν ολοκληρώσει ήδη ένα άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α.
 4. -60€ «Early Entry» έκπτωση (καταβολή 1ης δόσης έως και 11/09/2020).

Σημείωση: Οι ανωτέρω εκπτώσεις δεν συνδυάζονται μεταξύ τους.

Η εγγραφή των συμμετεχόντων οριστικοποιείται με την εμπρόθεσμη κατάθεση της 1ης δόσης διδάκτρων. Οδηγίες καταβολής (τραπεζικός λογαριασμός κ.λπ.) παρέχονται στους συμμετέχοντες μετά την υποβολή από αυτούς της αίτησης εγγραφής τους.

Σε περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης του προγράμματος εξ υπαιτιότητας του επιμορφούμενου, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Είπαν για το πρόγραμμα μας...

«Αποκαλυπτικό, ενδιαφέρον, οργανωμένο και προσφιλές. Είχα την αίσθηση ολοκλήρωσης και εξέλιξης, επαγγελματικής και προσωπικής. Γνώρισα νέες τεχνικές και αξιόλογους συναδέλφους. Απέκτησα περισσότερη αυτοπεποίθηση».

 

«Tο πρόγραμμα αυτό μου έδωσε κίνητρο για αυτοβελτίωση. Χαίρομαι που το επίπεδο επιμόρφωσης σε καινοτόμα εργαλεία συμβουλευτικής είναι τόσο υψηλό».

 

«Με τη συνεχή επιμόρφωση από αξιόπιστους φορείς γινόμαστε καλύτεροι και, επομένως, αποτελεσματικότεροι. Άνοιξα μια πόρτα και προχωράω με περιέργεια και ενδιαφέρον να μάθω καινούργια πράγματα και να μοιραστώ την σημαντική εμπειρία που έχω».

 

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διδάσκοντες και τους διοργανωτές για το υψηλό επίπεδο του σεμιναρίου καθώς και για τη σημαντική βοήθειά τους στην κατανόηση και εμβάθυνση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο».

 

«Ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ ωραία εμπειρία και να σας συγχαρώ για το ενδιαφέρον και επιστημονικά άρτιο πρόγραμμα».

Φωτογραφίες Φορέα:

Επικοινωνία με Φορέα

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το email σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το θέμα σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το μηνυμά σας.
Invalid Input

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...