• Οδηγός Σπουδών
  Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
  2019/20

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Κλινική Εποπτεία με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα προσφέρεται από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας και απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Κλινική Εποπτεία με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το δίπλωμα περιλαμβάνει γνώσεις από θεωρητικά μοντέλα σχετικά με Σχεσιακή Ψυχαναλυτική κλινική εποπτεία εφαρμοσμένη σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους όπου εξασκείται ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία/συμβουλευτική σχετικά με εφήβους, παιδιά και ενήλικες.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σταύρος Χαραλαμπίδης
• Επιστημονικός Διευθυντής & Ιδρυτής Ινστιτούτου Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας και πρώην Ινστιτούτου Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας
•  Διπλά Πιστοποιημένος Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής από το Yalom Institute, USA & από τo International Board for Certification in Group Psychotherapy, CGP .
•  Πιστοποιημένος Επόπτης Ομαδικής Ψυχοθεραπείας από το Yalom Institute, USA.
•  Πιστοποιημένος Κλινικός Επόπτης (Derby Univ.,Uk)
• Ψυχαναλυτής της Σχεσιακής/Μοντέρνας Ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies ,Usa)
•  Συμβουλευτικός Ψυχολόγος (MSc,Hull Univ.,Uk)
•  τ. Λέκτορας Ψυχοπαθολογίας Πανεπιστημίου Ουαλίας (Ελληνοβρετανικό Κολέγιο)
• Διδακτικός & Εποπτικός Ψυχαναλυτής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος στο Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (πρώην Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Βάλτου 10
Αμπελόκηποι

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι στόχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Κλινική εποπτεία είναι σε πλήρη συνάφεια με οδηγίες ανάλογων μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εξωτερικού όπως και με τις οδηγίες επαγγελματικών συλλόγων ψυχολόγων, ψυχοθεραπευτών και ψυχίατρων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα οι στόχοι καθορίζονται ως εξής:

 • Ο απόφοιτος μας θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει ανώτερου επιπέδου διαπροσωπικές και γνωστικές ικανότητες ώστε να μπορεί να δημιουργεί, διατηρεί, τελειώνει εποικοδομητικά εποπτικές σχέσεις.
 • Θα μπορεί να αναλύει κριτικά τα διάφορα εκπαιδευτικά μοντέλα για τη κλινική εποπτεία και να τα συνδυάζει επαρκώς με τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα των ψυχοθεραπευτικών σχολών.
 • Θα μπορεί να συσχετίσει την φύση της εποπτικής σχέσης με την δομή των διαφόρων οργανωτικών και εργασιακών παραγόντων που αλληλεπιδρούν συνειδητά και ασυνείδητα ανάμεσα στον επόπτη και τους εποπτευόμενους.
 • θα μπορεί να συνεργασθεί με συναδέλφους της ίδιας θεωρητικής σχολής καθώς και με συναδέλφους του άλλων ψυχοθεραπευτικών ρευμάτων και ειδικοτήτων.
 • θα μπορεί να ενεργοποιεί και διαμορφώνει τον εσωτερικό του επόπτη έτσι ώστε να είναι σε συνεχόμενο διάλογο με την εποπτική του ομάδα και με τον προσωπικό του επόπτη
 • θα μπορεί να ανασυνθέτει τις διάφορες θεωρητικές σχολές της εποπτείας ώστε να καταφέρει να δημιουργήσει ένα εποπτικό μοντέλο που από τη μια να ταιριάζει στην προσωπική του δομή προσωπικότητας καθώς και στο κάθε εξειδικευμένο ζήτημα κατά περίσταση.

Στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν πιστοποιημένοι φορείς σχετικά με τον κλάδο της σχεσιακής ψυχαναλυτικής εποπτείας για επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Το πρόγραμμα αυτό έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, δημιουργώντας μια νέα λογική για το ποιος μπορεί να παρέχει σχεσιακή ψυχαναλυτική κλινική εποπτεία στον κλάδο της ψυχικής υγείας.

Κάθε ψυχαναλυτική θεραπευτική σχολή εφαρμόζει τις δικές της αρχές σχετικά με το πότε, που και πως η κλινική εποπτεία εφαρμόζεται. Το πρόγραμμα εκπαιδεύει τον κλινικό επόπτη να αντιλαμβάνεται τις διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των ψυχαναλυτικών θεραπευτικών σχολών, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει συνθετικά τις βασικές αρχές ψυχαναλυτικών μοντέλων για την ψυχική υγεία .

Το πρόγραμμα αυτό δίνει εξαιρετική έμφαση στη σχέση μεταξύ επόπτη -εποπτευομένων καθώς και στη σχέση του εποπτικού ζεύγους με τον ευρύτερο οργανισμό στον οποίο ανήκει ο επόπτης και οι εποπτευόμενοι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Σχεσιακά δυναμικά στην κλινική εποπτεία
 • Επαγγελματικά ‘όρια’ στην κλινική εποπτεία και διαδικασία σύναψης του εποπτικού συμβολαίου
 • Μοντέλα και θεωρίες κλινικής εποπτείας
 • Μοντέλα και θεωρίες ψυχαναλυτικής πράξεως και η σύνδεσή τους στην εποπτική διαδικασία και σχέση
 • Η εποπτική σχέση και πρακτική στην Γνωσιακή Αναλυτική ψυχοθεραπεία
 • Η εποπτική σχέση και πρακτική στην Σχεσιακή Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία
 • Η εποπτική σχέση και πρακτική στην Διαπροσωπική Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία
 • Η εποπτική σχέση και πρακτική στην κατά Kohut Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία
 • Η εποπτική σχέση και πρακτική στην μοντέρνα Κλαινική Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία
 • Η σύνθεση θεωριών και μοντέλων κλινικής εποπτείας
 • Ο εσωτερικός επόπτης και η σχέση του με τον εξωτερικό επόπτη

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 2.000 Ε με κατανομή σε 3 ισόποσες δόσεις ή στα 1.750 Ε με πληρωμή ολόκληρου του ποσού στην έναρξη σπουδών (οι απόφοιτοι ΙΓΑΨ, ΙΣΟΨ μόνο μπορούν να κατανείμουν το ποσό των 1.750 Ε σε 3 δόσεις). Σε κάθε περίπτωση χορηγούνται νόμιμες αποδείξεις, τιμολόγια που μπορούν να παρουσιαστούν ως νόμιμα έξοδα στην φορολογική δήλωση του κάθε φοιτητή.

Βίντεο Προγράμματος:

Φωτογραφίες Φορέα:

Επικοινωνία με Φορέα

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το email σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το θέμα σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το μηνυμά σας.
Invalid Input

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...