• Οδηγός Σπουδών
    Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
    2018/19

Distance Learning

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Κλινική Εποπτεία με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας - ΙΣΟΨ

Το δίπλωμα περιλαμβάνει γνώσεις από θεωρητικά μοντέλα σχετικά με Σχεσιακή Ψυχαναλυτική κλινική εποπτεία εφαρμοσμένη σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους όπου εξασκείται ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία/συμβουλευτική σχετικά με εφήβους, παιδιά και ενήλικες.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Κλινική Εποπτεία με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας - ΙΣΟΨ

Το δίπλωμα περιλαμβάνει γνώσεις από θεωρητικά μοντέλα σχετικά με κλινική εποπτεία εφαρμοσμένη σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους όπου εξασκείται ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία / συμβουλευτική σχετικά με εφήβους, παιδιά και ενήλικες.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...