• Οδηγός Σπουδών
    Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
    2019/20

Distance Learning

Διεθνής εκπαίδευση στην Ελλάδα για την Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία & Κοινοτική Πρακτική

Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής (Ι.Α.Ψ.)

Η Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία είναι μία εξέλιξη των Συστημικών Θεραπειών, κατά άλλους κομμάτι της Συστημικής Θεραπείας και κατά άλλους ένα βήμα πέρα από αυτήν.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...