• Οδηγός Σπουδών
    Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
    2020/21

Distance Learning

Εξ αποστάσεως Προγράμματα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης με χαμηλά δίδακτρα σε πάνω από 200 εκπαιδευτικά αντικείμενα.

Τετράμηνη εκπαίδευση στη Διαδικτυακή Ψυχοθεραπεία

Ινστιτούτο Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας (Institute for Contemporary Psychotherapy Athens, ICPA)

Στα πλαίσια του κύκλου θα παρουσιαστούν και θα εξεταστούν ενδελεχώς, βασικές ψυχοθεραπευτικές έννοιες και θα συζητηθούν αναθεωρημένες τεχνικές που υποστηρίζουν την καινούργια ψυχική και διαπροσωπική πραγματικότητα.

Μονοετές Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στην Συστημική Αναπαράσταση

Ελληνικό Ινστιτούτο Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.) Bert Hellinger

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους καταρτιζόμενους μια σύνοψη του θεωρητικού υποβάθρου και της μεθοδολογίας της Συστημικής Αναπαράστασης, να καλλιεργήσει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες ως προς τις δυναμικές που διέπουν τα ανθρώπινα συστήματα και, έτσι, να διευρύνει το πεδίο εκλεκτικότητας στις επιλέξιμες μεθόδους, εργαλεία και τακτικές που οδηγούν σε μιαν αποτελεσματική συμβου

Η Ψυχοθεραπεία κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος Μέσης και Υψηλής Λειτουργικότητας – Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες

Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Το Πρόγραμμα επικεντρώνει στη παρουσίαση των βασικών εννοιών της ψυχοθεραπείας κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης (ΚΣΑ) όπως αυτή δομείται με τη συνθετική χρήση διαφορετικών ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, απευθυνόμενη στις δυσκολίες που παρουσιάζουν τα άτομα με ΔΑΦ Μέσης και Υψηλής Λειτουργικότητας σε συγκεκριμένους τομείς της ανάπτυξης.

Η θεραπευτική σχέση του επαγγελματία ψυχικής υγείας με το γονέα ατόμου με ΔΑΦ

Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματίες κοινωνικής φροντίδας. οι οποίοι ασχολούνται θεραπευτικά με άτομα στο φάσμα του αυτισμό και αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές αρχές και τα στάδια της σχέσης μεταξύ του θεραπευτή και του γονέα με παιδί στο φάσμα του αυτισμού.

Πρόγραμμα ειδίκευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία E-Learning

Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής (Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ.)

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και ποιοτική εκπαίδευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους ψυχοθεραπευτές με δεξιότητες και γνώσεις, ώστε ολοκληρώνοντας τη φοίτηση τους να παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες εφαρμόζοντας το Γνωσιακό-Συμπεριφορικό μοντέλο ψυχοθεραπείας.

Μονοετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Συστημική Συμβουλευτική

Ελληνικό Ινστιτούτο Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.) Bert Hellinger

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Συμβουλευτική παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις θεωρίες και τις πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και των τεχνικών της Συστημικής προσέγγισης. Περιλαμβάνει εκπαίδευση σε θεωρητικό και βιωματικό επίπεδο.

3ετες Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Συστημική Συμβουλευτική - Ειδίκευση στην Συστημική Αναπαράσταση

Ελληνικό Ινστιτούτο Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.) Bert Hellinger

Η Συστημική Αναπαράσταση είναι μια συνθετική συστημική μέθοδος ψυχοθεραπείας/συμβουλευτικής. Την ανέπτυξε ο Γερμανός θεραπευτής και φιλόσοφος Bert Hellinger στα μέσα της δεκαετίας 1980, συνθέτοντας στοιχεία από την Ψυχανάλυση, Ψυχολογία Βάθους (C.Jung), Σωματική Ψυχοθεραπεία (W. Reich), Θεραπεία Gestalt (F. Pearls), Θεραπευτική Ύπνωση (Μ. Erickson), Πρωτογενή Θεραπεία (A. Janoff), Συναλλακτική Ανά

Ειδικές θεραπείες από απόσταση: Η διασφάλιση του θεραπευτικού προγράμματος εν μέσω πανδημίας

Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η υποστήριξη της συνέχειας του θεραπευτικού προγράμματος παιδιών /εφήβων με αναπτυξιακές /συναισθηματικές διαταραχές και των οικογενειών τους, μέσω της εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες ειδικών θεραπειών.

Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική Μονοετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης E-learning

Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής (Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ.)

Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική παρέχει ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση στη διαδικασία της Συμβουλευτικής.

Εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων παρεμβάσεων με την αξιοποίηση αφηγηματικών και αναστοχαστικών τεχνικών

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων παρεμβάσεων με την αξιοποίηση αφηγηματικών και αναστοχαστικών τεχνικών.
  • 1
  • 2

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...