• Οδηγός Σπουδών
    Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
    2021/22

Μετεκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική Γιουγκιανή Συμβουλευτική μέσω της Χοροθεραπείας

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Χοροθεραπεία είναι η θεραπευτική χρήση του χορού ως μεθόδου ψυχοθεραπείας και βασίζεται στην υπόθεση ότι το μυαλό και το σώμα βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση (Schoop 1974). Βασίζεται σε ψυχολογικές και σωματικές διεργασίες που συνδέουν το σώμα, τις αισθήσεις, το νου και την ψυχή. Η πρακτική της Χοροθεραπείας εφαρμόζεται σε όλους τους πολιτισμούς & διαφορετικές κοινωνίες σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη της γης ανά τους αιώνες, ενώ ως μέθοδος χρησιμοποιείται από πολλές διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις με διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές. Η Χοροθεραπεία προσεγγίζει την θεραπεία σαν ένα όλον όπου οι ψυχικοί παράγοντες επηρεάζουν τις σωματικές συνθήκες και αντίστροφα.

Το σώμα μας είναι το απόλυτο και μοναδικό μέσο που έχουμε διαθέσιμο για να δημιουργήσουμε αλλαγή στην ζωή μας και στον τρόπο που βιώνουμε τον εαυτό μας, επειδή σε αυτό «κατοικούμε» και με αυτό εκφραζόμαστε και δημιουργούμε ανά πάσα στιγμή. Το σώμα αποθηκεύει, «κρατάει» τις εμπειρίες και επικοινωνεί τις ψυχολογικές και συναισθηματικές καταστάσεις πολλές φορές περισσότερο από ότι οι λέξεις. Το σώμα μας κρατάει και επικοινωνεί προς τα έξω την «προσωπική μας ιστορία», δίνει πληροφορίες για το πώς διαχειριζόμαστε τον εσωτερικό μας κόσμο και πώς τον προβάλλουμε προς τα έξω, μας περνάει μηνύματα τα οποία οφείλουμε να παρατηρήσουμε και να ακούσουμε. Η Χοροθεραπεία κινητοποιεί το σώμα να αφυπνιστεί, να ξυπνήσει τα βασικά αρχέτυπα και να τα εκφράσει.

Ημερομηνία Έναρξης:
18 Οκτωβρίου 2021
15 Φεβρουαρίου 2022

Ελληνικο Κέντρο Επιμόρφωσης - Ψυχοθεραπεία μέσω Τεχνών
Τομέας: Τέχνες & Ψυχοθεραπεία
Τηλ.επικ.: 210-8217710, 210-8254165
Mail: info@4epsilon.gr
Site: www.4epsilon.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ειρήνη Χρυσικοπούλου

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πρόγραμμα της Χοροθεραπείας, οι σπουδαστές διδάσκονται σε βάθος μεθόδους, δεξιότητες και εφαρμογές της Χοροθεραπείας, όπως κινητικό αυτοσχεδιασμό, σωματική αυτογνωσία, αυθεντική κίνηση, σύστημα ανάλυσης κίνησης του Laban (LMA), τα αναπτυξιακά μοτίβα (laban- Bartenief), ψυχολογία, σύμβολα και αρχέτυπα στη χοροθεραπεία.

EllhnoVretKoll ess1

Τα μαθήματα γίνονται θεωρητικά και βιωματικά και διαρκούν 1 έτος (βασικό πρόγραμμα) ή 3 έτη για όσους θέλουν να εμβαθύνουν περισσότερο στο αντικείμενο.

Η αξιολόγηση γίνεται μέσω εργασιών.

  • Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:
  • Να αντιλαμβάνονται και να παρατηρούν την κίνηση και την έκφραση του ατόμου μέσα από την κίνηση και την μη λεκτική επικοινωνία, ως εργαλείο για την εργασία τους
  • Να χρησιμοποιήσουν νέες δεξιότητες προς διευκόλυνση, θεραπευτική/εκπαιδευτική παρέμβαση και αλληλεπίδραση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, με διαφορετικούς πληθυσμούς, στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης
  • Να αξιοποιούν την διευρυμένη αντίληψη και εμπειρία του δικού τους σώματος και της δικής τους δυνατότητας να εκφράζονται και να σχετίζονται μέσα από την κίνηση στην εργασία τους με τους άλλους
  • Να προωθήσουν την προσωπική τους εξέλιξη και σωματική – κιναισθητική αντίληψη και αυτογνωσία, τον τρόπο που αλληλεπιδρούν εξωλεκτικά με τους άλλους

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Α’ έτος : 2.500 E

B’ έτος : 1.500 E

Γ’ έτος :1500 Ε

Βίντεο Προγράμματος:

Φωτογραφίες Φορέα:

Επικοινωνία με Φορέα

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το email σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το θέμα σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το μηνυμά σας.
Invalid Input

Βρείτε μας στα...