• Οδηγός Σπουδών
    Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
    2020/21

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Πιστοποιημένο από την Ελληνική Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.), την European Association of Counseling (E.A.C.) και τον αναγνωρισμένο Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων N.O.C.N.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διάφορες ειδικότητες των ανθρωπιστικών επιστημών: συμβούλους ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, θεραπευτές, άτομα με ευθύνη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καθώς και σε άτομα κάθε ειδικότητας που εργάζονται με ομάδες.

Πρόκειται για ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σαν στόχο να συνθέσει τη Συμβουλευτική & την Εμψύχωση με το βιωματικό παιχνίδι & τις τέχνες. Η Συνθετική Παιγνιόδραση είναι μία βιωματική μέθοδος Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης ομάδων που προσεγγίζει αυτή τη σύνθεση και ανήκει στις θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω τέχνης.

Απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται με ομάδες όλων των ηλικιών και επιθυμούν να την εφαρμόσουν αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο.  Μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση, την εμψύχωση, τη διδασκαλία, τη θεραπεία.

Αποσκοπεί να εμπνεύσει τον σύμβουλο - συντονιστή ομάδας, να εμπλουτίσει τα εκφραστικά του μέσα, να αναπτύξει συμβουλευτικές γνώσεις & δεξιότητες, να γνωρίσει βαθύτερα τον εαυτό του, να βελτιώσει τη μεταδοτική του ικανότητα. Να προσεγγίσει τρόπους ένταξης της μεθόδου στην ομάδα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και τη μετατροπή του σε μια χαρούμενη, δημιουργική & γόνιμη εμπειρία.

Το πρόγραμμα έχει πολλαπλά θεραπευτικά οφέλη για τους συμμετέχοντες και συμβάλλει καθοριστικά στην προσωπική ανάπτυξη & αυτογνωσία των εκπαιδευομένων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να συνθέσουν τη μέθοδο με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο, να οργανώσουν & να συντονίσουν τη δική τους ομάδας Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης.

Διάρκεια προγράμματος: 3 - 4 έτη

Ημέρες μαθημάτων βασικής εκπαίδευσης: Ένα Σαββατοκύριακο το μήνα.

Στο παραπάνω πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή στις ομάδες προσωπικής ανάπτυξης & εποπτείας καθώς και οι ατομικές συνεδρίες.

Ημ/νία λήξης αιτήσεων: 20-09-2020 (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις)

Δηλώστε συμμετοχή στο Open day γνωριμίας με τη μέθοδο στις 12 & 13/9/2020

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί τρία ή τέσσερα έτη.  Οι ώρες εκπαίδευσης ορίζονται από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής, ανάλογα με την κατεύθυνση του προηγούμενου βασικού πτυχίου του εκπαιδευόμενου.  Η βασική εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, καθώς και σε ένα πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκτός Αθήνας, στο τέλος κάθε έτους.  Το πρόγραμμα εκτός απ' το βασικό κορμό, συμπεριλαμβάνει πρακτική άσκηση, εποπτεία πρακτικής άσκησης, προσωπική συμβουλευτική / θεραπεία (ατομικά / ομαδικά) & παρουσίαση εργασίας. Πολύ σημαντική και απαραίτητη για τους εκπαιδευόμενους είναι η συνεχιζόμενη επαγγελματική τους ανάπτυξη με τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, σεμινάρια κλπ.

www.empsychosis.gr

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να αναπτύξει ένα τρίπτυχο μοντέλο εκπαίδευσης (θεωρία – βιωματική εμπειρία – προσωπική ανάπτυξη) και να συνθέσει τη Συμβουλευτική και την Εμψύχωση με το βιωματικό παιχνίδι και τις τέχνες.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών & απαιτήσεων (εκπαίδευση, προσωπική & ομαδική θεραπεία, μελέτη  βιβλιογραφίας, πρακτική άσκηση και εποπτεία, ενθάρρυνση καταγραφής εκπαιδευτικού ημερολογίου, καλλιέργεια συνθετικής σκέψης), όλα τα χαρακτηριστικά δηλαδή που χρειάζεται ένας Σύμβουλος στην πορεία της εξέλιξής του.

Καθοριστικό ρόλο στο πρόγραμμα παίζει η έντονη εστίαση στην καλή θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, η οποία βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, αποδοχή & ειλικρίνεια και μπορεί να γίνει ο μοχλός που θα ωθήσει τον θεραπευόμενο να εκδιπλώσει το δυναμικό του και σε βάθος χρόνου, να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη του εαυτού του.

Τα οφέλη του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν έχουν μόνο μία διάσταση, καθώς ενώ ουσιαστικά κάποιος εκπαιδεύεται για να μπορέσει να λάβει & να μεταλαμπαδεύσει αυτή τη γνώση στην ομάδα του, την ίδια στιγμή προωθείται και η προσωπική του εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, η βιωματική εμπειρία προηγείται της θεωρίας έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να αφομοιώνει τη γνώση σε όλα τα επίπεδα. Καθώς αποδεδειγμένα η βιωματική εκπαίδευση αναπτύσσει το σύνολο της προσωπικότητας του ανθρώπου και όχι μόνο το νοητικό του πεδίο, όπως οι περισσότερες μορφές εκπαίδευσης, η μέθοδος έρχεται να λειτουργήσει ολιστικά και μέσα από τη συνθετική εμπειρία να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια πιο συνειδητή προσωπική & επαγγελματική ζωή.

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος:

Η κατανόηση & η σημαντικότητα της Συμβουλευτικής διαδικασίας. Η απόκτηση τεχνικών & δεξιοτήτων της μεθόδου, η γνώση των θεωρητικών προσεγγίσεων της Συμβουλευτικής & της διαδικασίας δημιουργίας θεραπευτικής σχέσης. Η ανάπτυξη των συμβουλευτικών δεξιοτήτων & η κατανόηση της δεοντολογίας που διέπει το επάγγελμα της Συμβουλευτικής. Η προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε ατομικές συνεδρίες, σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, πρακτικής & εποπτείας.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το πρόγραμμα κοστίζει 1.600,00€ ανά εκπαιδευτικό έτος. Για την εγγραφή απαιτείται κόστος εγγραφής 50,00€ & προκαταβολή 300,00€. Τα υπόλοιπα διαιρούνται σε 10 δόσεις των 130,00€ / μήνα. Για προεξοφλήσεις έως τις 15/7, θα γίνεται έκπτωση 15%. Οι εκπαιδευόμενοι που εγγράφονται με το παραπάνω κοστολόγιο, κλειδώνουν αυτή την τιμή, για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, ανεξάρτητα απ' τις πιθανές μελλοντικές αυξήσεις του προγράμματος.

Στα παραπάνω δίδακτρα δεν συμπεριλαμβάνονται τα κόστη ομαδικής – προσωπικής θεραπείας & εποπτείας (ειδικές τιμές για όλους τους σπουδαστές μας) καθώς και το πενθήμερο Καλοκαιρινό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Φωτογραφίες Φορέα:

Επικοινωνία με Φορέα

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το email σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το θέμα σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το μηνυμά σας.
Invalid Input

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...