• Οδηγός Σπουδών
    Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
    2020/21

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Συμβουλευτικής

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Συμβουλευτικής

Μονοετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Συστημική Συμβουλευτική

Ελληνικό Ινστιτούτο Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.) Bert Hellinger

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Συμβουλευτική παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις θεωρίες και τις πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και των τεχνικών της Συμβουλευτικής καθώς και της Συστημικής προσέγγισης. Περιλαμβάνει εκπαίδευση σε θεωρητικό και βιωματικό επίπεδο για ατομικά και ομαδικά πλαίσια εφαρμογής.

Μετεκπαίδευση επαγγελματικής εξειδίκευσης στην Ψυχαναλυτική –ψυχοδυναμική προσέγγιση (Sigmund Freud, Carl G. Jung, Jacques Lacan)

Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητευόμενοι τις βασικές έννοιες της ψυχανάλυσης και να μπορούν να τις θέσουν σε εφαρμογή στους χώρους της υγείας και της εκπαίδευσης .

Μετεκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική Γιουγκιανή Προσέγγιση μέσω της χρήσης της Θεραπείας μέσω των Εικαστικών Τεχνών στην εκπαίδευση και την υγεία

Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο

Στο πρόγραμμα χρήσης της Θεραπείας μέσω των Εικαστικών στην, οι σπουδαστές διδάσκονται  σε βάθος Εικαστικά, Χρωματοθεραπεία, Ιστορία της Τέχνης, Ψυχολογία, Αναλυτική προσέγγιση του Carl G.Jung, γλώσσα ανάγνωσης & ερμηνείας των συμβόλων, τις ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις που συνδέονται με την θεραπευτική διαδικασία μέσω των Εικαστικών. Τα μαθήματα γίνονται θεωρητικά και βιωματικά. Στην ολοκλή

Μετεκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική Γιουγκιανή & Προσωποκεντρική Συμβουλευτική μέσω της Παιγνιοθεραπείας

Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο

Ο στόχος του προγράμματος  είναι να φέρει τους σπουδαστές σε επαφή με τις βασικές αρχές και πρακτικές της Παιγνιοθεραπείας. Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται με βιωματικό τρόπο ενώ ακολουθεί η σύνδεσή τους με το θεωρητικό υπόβαθρο της Παιγνιοθεραπείας.

Τριετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής (Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ.)

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας του Κέντρου Εφρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής, παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις θεωρίες και τις πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών της Συμβουλευτικής. Περιλαμβάνει εκπαίδευση σε όλα τα μοντέλα και τις κατευθύνσεις της Συμβουλευτικής.

Συμβουλευτική Ψυχοσωματικής Υγείας με Εφαρμογή του Αξιολογικού Προτύπου

IST College – Independent Studies of Science and Technology

Κύριος αντικειμενικός σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν το Αξιολογικό Πρότυπο για την Προαγωγή της Ψυχοσωματικής Υγείας στη Συμβουλευτική Ψυχοσωματικής Υγείας.

Μετεκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική – Ουμανιστική Προσέγγιση μέσω της Μουσικοθεραπείας

Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο

Στα πλαίσια του προγράμματος οι σπουδαστές θα διδαχθούν μαθήματα ψυχολογίας, θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα μουσικής, (μουικό όργανο, φωνητική, αρμονία) ιστορία και θεωρητικά μοντέλα της μουσικοθεραπείας, μουσική ψυχολογία, μουσική ακρόαση και μουσικό αυτοσχεδιασμό, ενεργητική μουσικοθεαραπεία (guided imagery) εφαρμογές της μουσικής σε κλινικά και εκπαιδευτικά πλαίσια και θα συμμετέχουν σε βιωματ

Μετεκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική Γιουγκιανή Προσέγγιση μέσω της Δραματοθεραπείας

Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο

Μέσα από την θεωρία αλλά και το βίωμα διαφόρων ρόλων αλλα και την ανάλυση των ρόλων και των συναισθημάτων που σχετίζονται με αυτούς, οι μετέχοντες  βιώνουν και  κατανοούν πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην δουλειά τους το θέατρο και την Δραματοθεραπεία για να βοηθήσουν τα άτομα με τα οποία εργάζονται (παιδιά, έφηβοι και ενήλικες).

Τριετές/Τετραετές Πρόγραμμα ειδίκευσης στη Συστημική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής (Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ.)

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις θεωρίες και τις πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και των τεχνικών της Συστημικής προσέγγισης. Περιλαμβάνει εκπαίδευση σε θεωρητικό και βιωματικό επίπεδο.

Μετεκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική Γιουγκιανή Συμβουλευτική μέσω της Χοροθεραπείας

Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο

Στο πρόγραμμα της Χοροθεραπείας, οι σπουδαστές διδάσκονται σε βάθος μεθόδους, δεξιότητες και εφαρμογές της Χοροθεραπείας, όπως κινητικό αυτοσχεδιασμό, σωματική αυτογνωσία, αυθεντική κίνση, σύστημα ανάλυσης κίνησης του Laban (LMA), τα αναπτυξιακά μοτίβα (laban- Bartenief), ψυχολογία, σύμβολα και αρχέτυπα στη χοροθεραπεία.
  • 1
  • 2

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...