PsychologyNow Team

«Γίγνεσθαι», η Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας

«Γίγνεσθαι», η Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας

PsychologyNow Team

Το «Γίγνεσθαι», η Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας δημιουργήθηκε το 2004 από μία ομάδα τεσσάρων ψυχολόγων/ψυχοθεραπευτών (Εύη Δάλλα, Ευγενία Γεωργαντά, Κατερίνα Ζύμνη, Αλέξης Χαρισιάδης), με σκοπό την μελέτη και εφαρμογή της Υπαρξιακής προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική. Ο σκοπός αυτός αναδύθηκε από την πεποίθηση ότι τα βασικά ερωτήματα που θέτει ο Υπαρξισμός είναι καίρια και καθοριστικά για τη ζωή όλων των ανθρώπων.


Ο Υπαρξισμός εστιάζει στα βασικά δεδομένα της ανθρώπινης ύπαρξης:

• Ο κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική, ξεχωριστή, αναντικατάστατη και ανεπανάληπτη οντότητα.

• Η ανθρώπινη ύπαρξη ενέχει παράδοξα και αντιφάσεις.

• Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και ικανός να επιλέξει τη στάση του απέναντι στις δυνατότητες και τους περιορισμούς της ζωής.

• Η ελευθερία του κάθε ατόμου να δημιουργήσει τον εαυτό του συνεπάγεται την ευθύνη των επιλογών του και του αυτοπροσδιορισμού του.

• Η ζωή δεν έχει εγγενές νόημα, οπότε κάθε ένας καλείται να νοηματοδοτήσει την ύπαρξη του και να πάρει θέση ακόμα και σε αυτό το δίλημμα.

• Η επίγνωση του θανάτου, όταν αντιμετωπίζεται με θάρρος καθίσταται μοχλός αλλαγής και διευκολύνει τη συνεχή και αυθεντική δημιουργία της ύπαρξης του κάθε ανθρώπου.

Η Υπαρξιακή Θεραπευτική Προσέγγιση πρεσβεύει ότι ο θεραπευτής:

• Δημιουργεί μια ισότιμη σχέση με τον θεραπευόμενο βασισμένη στον σεβασμό και την αυτονομία.

• Δεν χρησιμοποιεί δογματικές τεχνικές και θεωρίες. Αντ’ αυτού προτιμά την βαθύτερη, φαινομενολογική κατανόηση του κάθε ατόμου ως την μοναδική οντότητα που είναι.

• Πιστεύει ότι δεν υπάρχουν έτοιμες απαντήσεις στα υπαρξιακά διλήμματα.

• Δίνει έμφαση στην σχέση του ατόμου με τους άλλους και στην θεραπευτική διαδικασία στο «εδώ και τώρα».

Έτσι, το 2004 ξεκίνησε το πρώτο Εργαστήρι Υπαρξιακής Σκέψης - το οποίο, αν και έχει αλλάξει πολλές μορφές, λειτουργεί ακόμα και σήμερα. Το εργαστήρι αυτό είναι ένας χώρος συνάντησης και ανοίγματος, όπου άνθρωποι από διαφορετικά περιβάλλοντα, ψυχολόγοι και μη, βρίσκονται για να μοιραστούν προβληματισμούς σε σχέση με τα υπαρξιακά θέματα που τους απασχολούν, να ανοίξουν συζητήσεις, να «δουλέψουν», να επεξεργαστούν βιώματα και ιδέες.

 

 

Από το εργαστήρι ήταν που δημιουργήθηκε σιγά σιγά και η ανάγκη για κάτι πιο εντατικό, για κάτι περισσότερο εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε σχέση με το πώς τελικά μπορεί κανείς να λειτουργήσει ως υπαρξιακός ψυχοθεραπευτής και τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Έτσι, το 2009 λειτούργησε για πρώτη φορά το ολοκληρωμένο τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα του «Γίγνεσθαι» στην Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική.

 

 

Σκοπός του τετραετούς προγράμματος είναι να παρέχει τις θεωρητικές βάσεις της Υπαρξιακής προσέγγισης στην ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική. Ταυτοχρόνως, να διευκολύνει την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευόμενου μέσω της ανάπτυξης της αυτογνωσίας και των διαπροσωπικών δεξιοτήτων του, καθώς και της προσωπικής επεξεργασίας των βασικών θέσεων της Υπαρξιακής σκέψης, ώστε να μπορέσει τελικά να τοποθετηθεί και να εξελίξει περαιτέρω την δική του στάση στην Υπαρξιακή ψυχοθεραπεία - καθώς δεν υπάρχει μία μονοδιάσταση Υπαρξιακή ψυχοθεραπεία, αλλά μάλλον όσοι οι θεραπευτές τόσες και οι προσεγγίσεις, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Cooper (2003). Το βιβλίο του ήταν το πρώτο από μια σειρά βιβλίων που μεταφράστηκαν στα Ελληνικά και το 2008 ήρθε στην Ελλάδα για την παρουσίασή του.

 

Με τον Mick Cooper στην παρουσίαση του βιβλίου του.

 

Στην συνέχεια και άλλη σημαντικοί υπαρξιακοί θεραπευτές όπως ο Ernesto Spinelli, η Emmy vanDeurzen, o Kirk Schneider θα φιλοξενηθούν στο γίγνεσθαι με την ευκαιρία έκδοσης των βιβλίων τους στα Ελληνικά.

 

Με τον Ernesto Spinelli στο Λονδίνο

 

Με την Emmy VanDeurzen και τον Digby Tantam στην Αθήνα.

 

Υπάρχει ένα ρητό του Martin Buber, που χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό το πώς λειτουργούν τα πράγματα στο «Γίγνεσθαι» κι αυτό είναι το «Εν αρχή ην η σχέση» (1970: 32). Ο Buber (1970: 179) έλεγε πως «Όταν το εγώ μπορέσει να συναντήσει και να συνδεθεί με το εσύ, έχει ήδη υποστεί μεταμόρφωση». Πάνω σε αυτή τη βάση κινείται και η Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία και πρεσβεύει ότι ο θεραπευτής δημιουργεί μια ισότιμη σχέση με τον θεραπευόμενο, βασισμένη στον σεβασμό και την αυτονομία, δίνοντας έμφαση στην σχέση του ατόμου με τους άλλους αλλά και στο «εδώ και τώρα» της θεραπευτικής διαδικασίας. Μέρος του εκπαιδευτικού αλλά και σημαντική δραστηριότητα στη οποία συμμετέχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι είναι τα βιωματικά σεμινάρια εκτός Αθηνών. Το Κανδήλι της Εύβοιας έχει φιλοξενήσει μέχρι τώρα όλα τα βιωματικά σεμινάρια σε ένα υπέροχο πραγματικά χώρο.

 

 

Έτοιμοι για την πρωινή βόλτα

 

Σε ώρα εργασίας

 

Ξεκούραση στον κήπο

 

Το τετραετές πρόγραμμα αποτελείται από δύο κύκλους εκπαίδευσης διάρκειας δύο ετών ο καθένας, τον βασικό και τον κλινικό. Με την συμπλήρωση του πρώτου κύκλου, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να λάβει βεβαίωση εκπαίδευσης ως σύμβουλος. Με την συμπλήρωση και του δεύτερου κύκλου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να λάβει πιστοποίηση ως ψυχοθεραπευτής της υπαρξιακής προσέγγισης από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ).

Φέτος θα ξεκινήσει και ένα διετές πρόγραμμα μετεκπαίδευσης επαγγελματιών που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υπαρξιακές αρχές στην ψυχοθεραπευτική πρακτική τους.

Στο «Γίγνεσθαι» παρέχονται επίσης μαθήματα βασικών γνώσεων στην ψυχολογία, που απευθύνονται σε όποιον θέλει να αποκτήσει μια συνολική κατανόηση βασικών εννοιών της. Τα μαθήματα προσφέρουν πανεπιστημιακού επιπέδου γνώσεις σε «συμπυκνωμένη» μορφή και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όσους ενδιαφέρονται για το εκπαιδευτικό αλλά δεν έχουν πρώτο πτυχίο ψυχολογίας.

Άλλες δραστηριότητες του «Γίγνεσθαι» είναι η ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, ομάδες αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης, καθώς και εποπτεία σε εκπαιδευόμενους ατομικά ή και ομαδικά, με έμφαση στην υπαρξιακή προσέγγιση.

Το «Γίγνεσθαι» συμμετέχει σε συνέδρια και ημερίδες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 

Στο πρώτο συνέδριο στο Λονδίνο το 2008

 

Το «Γίγνεσθαι» είναι πλήρες μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ), που είναι τακτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ψυχοθεραπείας και είναι πλήρες μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ). Είναι πιστοποιημένο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης στην Υπαρξιακή προσέγγιση (ΕΑΡΤΙ) από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας. Τέλος, είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κωδ. Αδείας : 2100119) από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ).

Περισσότερες πληροφορίες για το «Γίγνεσθαι» και τις δράσεις του μπορεί να βρει κανείς στο site: http://gignesthai.gr/ ή και στα τηλέφωνα: 210 8085712 και 210 7250 065. Τα γραφεία του «Γίγνεσθαι» βρίσκονται Κηφισίας 293 και Δηληγιάννη, στην Κηφισιά.

 


the therapy network logo

 

Επισκεφθείτε το TherapyNetwork.eu και παρακολουθήστε επιμορφωτικές συνεδρίες με τους πιο γνωστούς θεραπευτές να διδάσκουν την τέχνη της ψυχοθεραπείας.

 

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...