PsychologyNow Team

Πρόεδροι Τμημάτων Ψυχολογίας στον Υπ. Παιδείας: "Ευκαιρία με προϋποθέσεις η ίδρυση νέων Τμημάτων Ψυχολογίας"

Πρόεδροι Τμημάτων Ψυχολογίας στον Υπ. Παιδείας: "Ευκαιρία με προϋποθέσεις η ίδρυση νέων Τμημάτων Ψυχολογίας"

PsychologyNow Team
το ΕΚΠΑ

Οι πρόεδροι των τμημάτων Ψυχολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων με επιστολή τους, απευθύνονται στον Υπουργό Παιδείας κο Γαβρόγλου, καταθέτοντας τις θέσεις τους για την ίδρυση των νέων Τμημάτων Ψυχολογίας.


Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ της Παιδείας,

Από καιρό η ακαδημαϊκή κοινότητα πληροφορήθηκε την επικείμενη ίδρυση ακόμα περισσότερων Τμημάτων Ψυχολογίας στη χώρα μας. Προς έκπληξή μας ο αριθμός των νέων Τμημάτων διαρκώς μεγαλώνει με αποτέλεσμα στο εγγύς μέλλον να λειτουργούν οκτώ συνολικά Τμήματα Ψυχολογίας, συμπεριλαμβανομένων των υπαρχόντων. Παρότι δεν κατέστη δυνατό να συνεισφέρουμε στον προαναφερόμενο σχεδιασμό σας, σας απευθύνουμε αυτή την επιστολή, η οποία εκφράζει τις απόψεις των μελών ΔΕΠ και των τεσσάρων Τμημάτων Ψυχολογίας της χώρας, ελπίζοντας ότι οι θέσεις των ανθρώπων που έχουν την ευθύνη της επιστημονικής κατάρτισης των ψυχολόγων στη χώρα τα τελευταία 30 χρόνια θα καταστούν χρήσιμες, έστω και αυτή τη στιγμή.

Η Ψυχολογία αποτελεί σύνθετη επιστήμη, η οποία εκτείνεται στη μελέτη όλου του φάσματος της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Κατά συνέπεια, για τη σωστή και επαρκή εκπαίδευση των φοιτητών Ψυχολογίας απαιτείται ποικιλία μαθημάτων, αίθουσες εργαστηριακού εξοπλισμού και ποικίλο εποπτικό υλικό. Διεθνώς, μάλιστα, και σε αντίθεση με τη χώρα μας, η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνο σε κατόχους μεταπτυχιακών ή και διδακτορικών (σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά για την κλινική εξάσκηση του επαγγέλματος) τίτλων σπουδών που περιλαμβάνουν εκατοντάδες ωρών εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης.

Όπως γνωρίζετε, στα υπάρχοντα Τμήματα Ψυχολογίας εισάγονται ετήσια περίπου 900 νέοι φοιτητές. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό, καθώς οι υπάρχουσες υποδομές στα Τμήματα Ψυχολογίας επαρκούν για την άρτια εκπαίδευση ενός σημαντικά μικρότερου αριθμού νέων επιστημόνων. Η κατάσταση αυτή επιτείνεται από την αδυναμία της Πολιτείας κατά την τελευταία περίπου δεκαετία να ενισχύσει ουσιωδώς τα Τμήματά μας σε ανθρώπινο δυναμικό. Τα Τμήματα Ψυχολογίας της χώρας έχουν επανειλημμένα ζητήσει τη μείωση των εισακτέων για αυτόν ακριβώς το λόγο. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εκπόνηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλα τα Τμήματα εδώ και αρκετά χρόνια. Οι υπάρχοντες φορείς, στους οποίους μπορούν να ασκηθούν οι φοιτητές μας, αδυνατούν να απορροφήσουν έναν τόσο μεγάλο αριθμό ασκουμένων, με αποτέλεσμα να μην είναι λίγες οι φορές που καθυστερεί η λήψη του πτυχίου τους λόγω της αδυναμίας ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης.

Αυτή τη στιγμή, τα λειτουργούντα Τμήματα Ψυχολογίας καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες εκπαίδευσης των νέων επιστημόνων Ψυχολόγων. Δυστυχώς, όμως, οι παράγοντες που προαναφέραμε έχουν κάθε χρόνο αυξανόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση των φοιτητών μας, δεδομένων των υψηλών διεθνών κριτηρίων για την εκπαίδευση στην Ψυχολογία αλλά και της κρισιμότητας της ποιότητας των υπηρεσιών που οι απόφοιτοί μας θα προσφέρουν. Την ίδια στιγμή, οι συνθήκες αυτές δεν επιτρέπουν την ουσιαστική ανάπτυξη του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, που είναι απολύτως αναγκαίος για την επιστήμη μας και την άσκηση του επαγγέλματός μας.

Θεωρούμε σημαντικό να ληφθεί μέριμνα, ώστε ο σχεδιασμός της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ψυχολογία στη χώρα να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) την παροχή επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού στα προγραμματιζόμενα Τμήματα, καθώς και στα υπάρχοντα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των σπουδών, και

β) τον έλεγχο και τον περιορισμό του αριθμού των εισερχόμενων φοιτητών, και επομένως των απόφοιτων ψυχολόγων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της άσκησης του επαγγέλματος, σε συνδυασμό με αύξηση των δυνατοτήτων μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης.

Διαβάστε σχετικά: Ποια είναι τα νέα Τμήματα Ψυχολογίας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια

Αναφορικά με το δεύτερο σημείο, σε περίπτωση δημιουργίας νέων Τμημάτων Ψυχολογίας, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την ανακατανομή του υφιστάμενου αριθμού των εισακτέων μεταξύ των Τμημάτων Ψυχολογίας και επ’ ουδενί τη συνολική για τη χώρα αύξηση του αριθμού των εισακτέων σε Τμήματα Ψυχολογίας. Η αύξηση του αριθμού αποφοίτων Ψυχολογίας στη χώρα μας με τις περιορισμένες δυνατότητες μεταπτυχιακής ειδίκευσης, και η λόγω της οικονομικής κρίσης περιορισμένη δυνατότητα των πολλών να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα σημάνει τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των ουσιαστικά «ανειδίκευτων» Ψυχολόγων βασικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Πολλοί εξ αυτών πιθανώς θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν περαιτέρω εξειδίκευση σε ιδιωτικούς φορείς που λειτουργούν στη χώρα μας, χωρίς όμως πραγματικό έλεγχο της ποιότητας και της ουσίας της εκπαίδευσης που προσφέρουν. Άλλοι θα προσπαθήσουν να ασκήσουν το επάγγελμα του Ψυχολόγου χωρίς καμία περαιτέρω εξειδίκευση. Καθώς η συντριπτική πλειονότητα των αποφοίτων Ψυχολογίας στρέφεται προς την κλινική άσκηση του επαγγέλματος, αυτό θα σημάνει σημαντικό κίνδυνο για την δημόσια υγεία.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Εν κατακλείδι, η ίδρυση νέων Τμημάτων Ψυχολογίας αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξη της επιστήμης της Ψυχολογίας στη χώρα μας, αλλά υπό την προϋπόθεση να συνοδευτεί από τη διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών μέσω της παροχής των αναγκαίων υποδομών και προσωπικού, καθώς και τη μη-αύξηση του συνολικού αριθμού των εισακτέων στα Τμήματα Ψυχολογίας. Διαφορετικά, πολύ φοβόμαστε ότι θα πληγεί καίρια η δυνατότητα των Πανεπιστημίων μας να παρέχουν πλήρη και ουσιαστική προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στους νέους συναδέλφους προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών, με σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με τιμή,

Εκ μέρους των μελών ΔΕΠ των Τμημάτων Ψυχολογίας

  • Στέλλα Γιακουμάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
  • Παγώνα Ρούσση, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Ψυχολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Χρυσή Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Ψυχολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Παναγιώτης Κορδούτης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Το άρθρο αναδημοσιεύεται από το alfavita.gr

Ετικέτες: ψυχολογία
Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...