PsychologyNow Team

ΣΕΨ: Το ΝΠΔΔ ψυχολόγων καταργεί τα επαγγελματικά δικαιώματα μας

ΣΕΨ: Το ΝΠΔΔ ψυχολόγων καταργεί τα επαγγελματικά δικαιώματα μας

PsychologyNow Team

Κατάργηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Ψυχολόγων μέσω της δημιουργίας ΝΠΔΔ. Τι κρύβεται και δεν λέγεται στο σχέδιο για σύσταση ΝΠΔΔ στους Ψυχολόγους.


Όσοι ακόμα δεν έχουν πειστεί ή θεωρούν υπερβολικές τις επισημάνσεις του ΣΕΨ περί αφαίρεσης επαγγελματικών δικαιωμάτων με την ίδρυση ΝΠΔΔ, που ευαγγελίζεται ο Υφυπουργός Υγείας, κ Δ. Βαρτζόπουλος, συνεπικουρούμενος από τη σημερινή ηγεσία της ΕΛΨΕ, δημοσιεύουμε παλαιότερη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας – ΚΕΣΥ, το οποίο την τελευταία στιγμή, πριν τις εκλογές το 2019, με έγκαιρη παρέμβαση ματαίωσε ο ΣΕΨ.

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

α. όλη η κλινική εργασία, δηλαδή διαγνωστική εργασία, ψυχολογική αξιολόγηση (WAIS, WISC, MMPI, Rorschach, TAT), ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική, παρέμβαση σε κρίση, οικογενειακή θεραπεία, γνωμάτευση, εποπτεία κ.ά. θα επιτρέπεται μόνο από τους απόφοιτους του μεταπτυχιακού Κλινικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.

β. όσοι έχουν μεταπτυχιακά Κλινικής Ψυχολογίας από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να τα ισοδυναμήσουν με αυτό του ΕΚΠΑ κάνοντας κλινική άσκηση έως 2500 ώρες σε δημόσια υπηρεσία ψυχικής υγείας! Κι αν δεν υπάρχει θέση θα περιμένουν!!

Την απόφαση αυτή του ΚΕΣΥ οι διάφορες ηγεσίες της ΕΛΨΕ ουδέποτε την απέρριψαν!

Ερωτάται, λοιπόν, ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Δ. Βαρτζόπουλος, που προωθεί με έπαρση και αλαζονεία «μεταρρυθμίσεις» χωρίς τη διαβούλευση με τους επαγγελματικούς φορείς και, επίσης, λαλίστατος με τις αναχρονιστικές θεωρίες του περί της βιολογικής αιτίας της έμφυλης βίας, καθώς και η σημερινή ηγεσία της ΕΛΨΕ που έχει αναλάβει τη διάδοση και προώθηση των σχεδίων του προηγουμένου, αν προτίθεται να εφαρμόσει αυτή την απόφαση του ΚΕΣΥ ή κάποια ανάλογη, ώστε μόνο με τη δεύτερη άδεια να εργάζεται ο Ψυχολόγος και μόνο μετά από έγκριση ισοδυναμίας, των ελληνικών ή αλλοδαπών ιδιωτικών ή δημόσιων μεταπτυχιακών τίτλων, με το υπάρχον ελληνικό δημόσιο μεταπτυχιακό του ΕΚΠΑ.

Η έως σήμερα σιωπή περί του συγκεκριμένου αυτού θέματος επιβεβαιώνει τα πρωτοφανή αντιευρωπαϊκά σχέδια, που αποκαλύπτει ο ΣΕΨ.

Παραθέτουμε κατωτέρω αυτούσια την απόφαση του ΚΕΣΥ της 1ης Φεβρουαρίου 2019.

Το ΚΕΣΥ: «αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της θεσμοθέτησης της ειδικότητας του Κλινικού Ψυχολόγου καθώς και τα ακόλουθα για την εν λόγω ειδικότητα:

Α. Το έργο του/της Κλινικού Ψυχολόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει:

 1. Διαγνωστική εργασία, ψυχολογική αξιολόγηση, όπου μεταξύ άλλων χρησιμοποιεί εργαλεία της επιστήμης, όπως η κλινική συνέντευξη και παρατήρηση, οι ψυχολογικές δοκιμασίες, για τη χρήση των οποίων έχει την αποκλειστικότητα, και άλλα διαγνωστικά μέσα (n.x. WAIS, WISC, ΜΜΡΙ, Rorschach, ΤΑΤ)
 2. Παρέμβαση (π.χ. ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική, παρέμβαση στην κρίση)
 3. Πρόληψη με άτομα, οικογένειες, άλλους επαγγελματίες, φορείς και οργανισμούς στην κοινότητα
 4. Συνεργασία/ συνλειτουργία σε διεπιστημονική ομάδα (π.χ. διασυνδετική)
 5. Ερευνητική δραστηριότητα
 6. Εκπαιδευτική δραστηριότητα (π.χ. διδασκαλία, εποπτεία)
 7. Γνωμάτευση, πραγματογνωμοσύνη, έργο τεχνικού συμβούλου
 8. Δεν δύναται να συνταγογραφεί.

Β. Προσόντα του/της Κλινικού Ψυχολόγου:

Το δικαίωμα χρήσης τίτλου Κλινικού Ψυχολόγου θα απονέμεται σε αυτούς που έχουν τα παρακάτω προσόντα:

 1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου κατόπιν απόκτησης πτυχίου ΑΕΙ Ψυχολογίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία, τουλάχιστον διετούς διάρκειας πλήρους φοίτησης ή Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία, τουλάχιστον διετούς διάρκειας πλήρους φοίτησης, από Ελληνικό ΑΕΙ ή ισότιμο τίτλο της ειδικότητας αυτής του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και κατάρτιση 2ου ή 3ου κύκλου στην Κλινική Ψυχολογία θα πιστοποιείται από τίτλο σπουδών και θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α) θεωρητικά μαθήματα εξειδικευμένης μορφής σχετικά με το έργο του Κλινικού Ψυχολόγου, που να καλύπτουν τα πεδία της αξιολόγησης, της ψυχολογικής παρέμβασης, της πρόληψης και της έρευνας, καθώς και της διεπιστημονικής συνεργασίας και της γνωμάτευσης, πραγματογνωμοσύνης και τεχνικής συμβουλής

β) διπλωματική εργασία, και

γ) πρακτική άσκηση τουλάχιστον 2.500 ωρών (η οποία αντιστοιχεί σε 1 έτος άσκησης πλήρους απασχόλησης και σε 1 επιπλέον έτος άσκησης μερικής απασχόλησης) σε Ψυχιατρική Μονάδα.

 1. Σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία είναι μικρότερη των 500 ωρών, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των απαιτούμενων ωρών πρακτικής άσκησης, μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία, αποκλειστικά σε δημόσιους φορείς υπό την εποπτεία ψυχολόγου με επαρκή (τουλάχιστον 3ετή) κλινική εμπειρία.
 2. Ειδική Επιτροπή θα συσταθεί για το σκοπό που θα αποτελείται από Πανεπιστημιακούς Κλινικούς Ψυχολόγους.

Γ. Μεταβατική διάταξη

Κατά παρέκκλιση της παραπάνω διάταξης χορηγείται δικαίωμα χρήσης τίτλου ειδικότητας

«Κλινικού Ψυχολόγου»:

 1. Στους κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου που δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ειδικότητας στην Κλινική Ψυχολογία με την προϋπόθεση:

α) να έχουν ασκήσει κλινικό έργο ως Ψυχολόγοι στο ΕΣΥ ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΙΔ (εκτός ΜΚΟ) για τουλάχιστον 10 έτη, ή β) να έχουν ασκήσει κλινικό έργο ως Ψυχολόγοι στο ΕΣ ή άλλη δημόσια-υπηρεσία ή ΝΠΙΔ (εκτός ΜΚΟ) για τουλάχιστον 5 έτη και να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου σε πεδίο της Ψυχικής Υγείας.

 1. Στους κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου που είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία, το οποίο να περιλαμβάνει μαθήματα και πρακτική άσκηση, από ελληνικό ΑΕΙ ή ισότιμο τίτλο της αυτής ειδικότητας ΑΕΙ του εξωτερικού, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Εάν δεν έχουν επαρκή πρακτική άσκηση, δίνεται η δυνατότητα να συμπληρωθεί η πρακτική άσκηση έως τον αριθμό των 2.500 ωρών

β) Εάν δεν έχουν εκπονήσει διπλωματική εργασία, κρίνεται το δημοσιευμένο έργο, και συγκεκριμένα απαιτούνται τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις στην κλινική ψυχολογία σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Οι αιτήσεις για απόκτηση της ειδικότητας του Κλινικού Ψυχολόγου των παραπάνω κατηγοριών, στο πλαίσιο των μεταβατικών διατάξεων, θα πρέπει να εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή, που θα αποτελείται κυρίως από Πανεπιστημιακούς Κλινικούς Ψυχολόγους, η οποία θα αποφασίζει για τη δυνατότητα απόκτησης της ειδικότητας.

Προτείνεται η παρούσα μεταβατική διάταξη να ισχύει για τρία χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος.

Η συγκρότηση από το ΚΕ.Σ.Υ. ειδικής επιτροπής, που θα εξετάσει τα κύρια προβλήματα που αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των ψυχολόγων.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΣΥ, Καθηγητής Κ. Μάρκου»

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

H Πρόεδρος
Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα
Κλινικός Ψυχολόγος

Η Γεν. Γραμματέας
Βασιλική Δ. Καραγιάννη
Κλινικός Ψυχολόγος

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Βρείτε μας στα...