PsychologyNow Team

Θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου – Καρά Τεπέ Λέσβου

Θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου – Καρά Τεπέ Λέσβου

PsychologyNow Team

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου «PHC activities and PSS actions in Kara Tepe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, προκυρήσσει μία (1) θέση Κοινωνικού λειτουργού.


1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 15 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία).

Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση. Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ευάλωτων κοινωνικά πληθυσμιακών ομάδων.

Η δράση της οργάνωσης ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της υγείας. Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική τους εμπειρία και σε πλήρη ανεξαρτησία, μιλούν ανοιχτά κατά της παρεμπόδισης πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.

Οι ΓτΚ εργάζονται για την βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της πρόσβασης του πληθυσμού σε αυτό, καθώς και την διασφάλιση της σωστής διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας που υποστηρίζονται από τους ΓτΚ .

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου «PHC activities and PSS actions in Kara Tepe» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία επιθυμούν να προσλάβουν έναν/μια κοινωνικό λειτουργό για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο Καρά Τεπέ Λέσβου.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α) Για την θέση του/της Κοινωνικού/-ής Λειτουργού

Βασικές Αρμοδιότητες και Ευθύνες :

 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού (με τη συνδρομή διερμηνέα)
 • Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής συμβουλευτικής
 • Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής συμβουλευτικής και στήριξης σε επιζώντες/επιζήσασες σεξουαλικής και έμφυλης βίας (SGBV)
 • Εκτίμηση και αντιμετώπιση των αναγκών του πληθυσμού και αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής μέριμνας
 • Συνεργασία με δίκτυο του πληθυσμού και αναγνώρισης περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής μέριμνας.
 • Συνεργασία με δίκτυο ανθρωπιστικών οργανώσεων και δημοσίων φορέων για πιθανή παραπομπή του περιστατικού σε κατάλληλες υπηρεσίες.
 • Διατήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών, αποτύπωση της εργασίας με στατιστικά στοιχεία και σύνταξη σχετικών αναφορών.
 • Συνεργασία με το ιατρικό , νοσηλευτικό και ψυχοκοινωνικό προσωπικό του κλιμακίου των ΓτΚ στη Λέσβο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντισμός
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Δέσμευση στις ανθρωπιστικές αξίες

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Οι γνώσεις Αραβικών, Φαρσί, Κουρδικών θα συνεκτιμηθούν
 • Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας

4. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Βιογραφικό
 2. Τίτλος σπουδών
 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 4. Εργασιακή εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 5. Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση και γενικά
 6. Εθελοντισμός
 7. Γνώση Αγγλικών
 8. Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
 9. Γνώσεις Αραβικών, Φαρσί, Κουρδικών
 10. Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας
 11. Συμπλήρωση επισυναπτόμενης αίτησης με τεκμηρίωση για τη θέση εργασίας
 12. Συμπλήρωση/υπογραφή φόρμας συναίνεσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων (επισυνάπτεται)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hr@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Κοινωνικός Λειτουργός – Λέσβος», έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 16:00.

Δείτε την Προκήρυξη

 

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...