PsychologyNow Team

Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στο ΕΣΠ, Ελαιώνας

Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στο ΕΣΠ, Ελαιώνας

PsychologyNow Team

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) προκηρύσσει θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού.


ΚΛ_ΕΛΑΙΩΝΑΣ_051219

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 05_12_2019

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ
Κοινωνικός/η Λειτουργός

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ελαιώνας

Το ΕΣΠ αναζητά έναν/μία Κοινωνικό/η Λειτουργό, για την περιοχή του Ελαιώνα που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με κυλιόμενο ωράριο και άμεση ανάληψη καθηκόντων.Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα http://www.gcr.gr/index.php/en/

Αρμοδιότητες

 • Είναι υπεύθυνος/η για την ενημέρωση και διασύνδεση με τους εισαγγελείς, επιτρόπους και άλλα πρόσωπα που είναι συνυπεύθυνα εκ του νόμου για τον ανήλικο.
 • Παρακολουθεί και ενημερώνει τον ατομικό φάκελο κάθε ανηλίκου με τη λήψη κοινωνικού ιστορικού, εξετάσεων, παραπομπών.
 • Εντοπίζει αιτήματα και ανάγκες στην δημιουργία του ατομικού σχεδίου δράσης κάθε ανηλίκου σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του φορέα.
 • Αναλαμβάνει την προετοιμασία της υποδοχής των ανηλίκων, την ενημέρωση τους και την διαδικασία ένταξης τους στη Δομή.
 • Είναι υπεύθυνος/η για την προτεραιοποίηση και τον συντονισμό της τακτοποίησης όλων των ψυχοκοινωνικών, ιατρικών, εκπαιδευτικών και νομικών του υποθέσεων που αφορούν τα παιδιά.
 • Αναλαμβάνει την ενημέρωση και πληροφόρηση των ανηλίκων σχετικά με δικαιώματα και τις διαθέσιμες παροχές κοινωνικής προστασίας, κλπ. (για παράδειγμα, τυχόν επιδόματα, πρόσβαση στο σύστημα υγείας, σχολική φοίτηση), τη διασύνδεση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την εκπαίδευση, την επιμόρφωση, την ένταξη και την κοινωνικοποίηση τους.
 • Αναλαμβάνει τη συστηματική και τακτική συνεργασία με τους ανήλικους για εμψύχωση, ενδυνάμωση, ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ενεργοποίηση και προετοιμασία λήψης απόφασης για την ένταξη τους στην κοινότητα και την αυτονόμηση τους με την ενηλικίωση, αξιολογώ-ντας από κοινού με τα μέλη της ομάδας και τους ανήλικους την πρόοδο τους καθώς και τους ατομικούς τους στόχους.
 • Συνεισφέρει στη ζωή, το περιβάλλον, και τις διαδικασίες λειτουργίας του χώρου για τη δημιουργία κοινωνικής και κοινοτικής υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, ατομικά και τους ανήλικους σε τυπικές και μη τυπικές συναντήσεις και δραστηριότητες.
 • Συμμετέχει και σχεδιάζει την οργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών και εκπαιδευτικών δράσεων εντός και εκτός ξενώνα σε συνεργασία με την ομάδα των φροντιστών.
 • Υποστηρίζει την εκπαίδευση και συνεισφέρει στην υποστήριξη των προς ενηλικίωση φιλοξενουμένων (ανάπτυξη δεξιοτήτων, σύνδεση με χώρους παραγωγής, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών).
 • Αναλαμβάνει τη συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες  του φορέα.
 • Συνοδεύει φιλοξενούμενους εκτός δομής εφόσον υπάρχει ειδική ανάγκη και δεν μπορεί η συνοδεία να γίνει από κάποιον φροντιστή.
 • Συμμετέχει στην ικανοποίηση των υποχρεώσεων προς τους φορείς χρηματοδότησης με την παροχή στοιχείων για την έγκαιρη κατάθεση των εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Συντάσσει τις αναφορές προς το ΕΚΚΑ, άλλες δημόσιες υπηρεσίες και οργανώσεις.
 • Λειτουργεί στο πλαίσιο της επαγγελματικής δεοντολογίας του κλάδου του.
 • Δουλεύει σε κυλιόμενες βάρδιες (πρωινή και απογευματινή) και Σαββατοκύριακα.
 • Συμπληρώνει και τηρεί το μηνιαίο παρουσιολόγιο του, το οποίο και παραδίδει στον Υπεύθυνο της ομάδας.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και βεβαίωση εγγραφής στον Σ.Κ.Λ.Ε.
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας ως κοινωνικός/η λειτουργός. 
 • Προηγούμενη εμπειρία συνεργασίας με διεπιστημονική ομάδα.
 • Επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη του προσφυγικού πληθυσμού σε τοπικό ή διεθνή φορέα σε τομείς παιδικής προστασίας ή υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής ή/και άλλης γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος σχετικός με το αντικείμενο εργασίας.
 • Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.
 • Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με Θέμα: ΚΛ_ΕΛΑΙΩΝΑΣ_051219  

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31/12/2019 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτου ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...