anaparastasi logo

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Διεύθυνση: Αθαμανίας 22, 10444
Λόφος Σκουζέ (Μετρό Σεπόλια)
Tηλ/Φαξ: 210 - 67 10 228, 210 - 68 29 327, 6972 245452
Email: info@anaparastasi.gr
www.anaparastasi.gr

Περιγραφή Προγράμματος
anaparastasi logo

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Κλάδος της συστημικής επιστήμης και ιδιαίτερα της Οικογενειακής Θεραπείας είναι η Συστημική Αναπαράσταση (Σ.Α.), ως μέθοδος εφαρμογής της Φαινομενολογικής Συστημικής Θεώρησης.

Η θεώρηση αυτή αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο πολύ πιο πλατιά από την ατομική του διάσταση : ο καθένας μας αλληλεξαρτάται με άλλα σημαντικά πρόσωπα διαχρονικά και είναι ένα μέρος στο ολόγραμμα σύστημα, όπου κάθε τμήμα του αναπαράγει και εμπεριέχει το όλον.

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση απευθύνεται στον ευρύτερο ψυχοκοινωνικό χώρο, σε επαγγελματίες και τελειόφοιτους αντίστοιχων τομέων. Από το 2017, το Πρόγραμμα απευθύνεται και σε απόφοιτους Γενικού Πτυχίου.

Βρείτε περισσότερα και εδώ: Μετεκπαίδευση στη Συστημική Αναπαράσταση

 

ΑΝΟΙΧΤΗ  ΗΜΕΡΙΔΑ  ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου  2017,  11.00-17.00

Το ΕΙΣΑ και ο Δρ Δημήτρης Σταυρόπουλος, φίλος και συνεργάτης του ιδρυτή της μεθόδου Bert Hellinger, και εκείνος που εισήγαγε την Συστημική Αναπαράσταση (Σ.Α.), όπως και την ονόμασε, στην Ελλάδα, σας προσκαλούν σε μιαν ανοικτή παρουσίαση της μεθόδου, όπως εφαρμόζεται από την απαρχή της μέχρι και τις τελευταίες γόνιμες εξελίξεις της.

Η Συστημική και Οικογενειακή Αναπαράσταση αφορά στην βιωματική αποτύπωση ενός συστήματος (οικογενειακού ή κοινωνικού), με την βοήθεια εκπροσώπων από τους συμμετέχοντες σε μια  ομάδα, που συνέρχεται γι’ αυτό τον σκοπό και πλαισιώνεται από την παρουσία και καθοδήγηση έμπειρου συντονιστού. Το ερευνώμενο σύστημα αποκαλύπτει πτυχές και πληροφορίες αλλιώς απροσπέλαστες, που επιτρέπουν και βιωματική αυτογνωσία αλλά και αποτελεσματικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Στην ανοιχτή αυτή συνάντηση, θα παρουσιαστούν κατ’ αρχήν οι βασικές αρχές της μεθόδου και τα θεωρητικά συμπεράσματα από την 25χρονη εφαρμογή της διεθνώς. Επίσης, θα ακολουθήσει βιωματική γνωριμία με τους νόμους και τους αρχές που αποκαλύπτονται μέσω της Σ.Α., ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις συστημικές δυναμικές που αποκαλύπτει και που καθορίζουν ‘προβλήματα και λύσεις’ στα ανθρώπινα συστήματα.

Στόχος, μια πρώτη επαφή με τις δυνατότητες αυτογνωσίας, την εμβάθυνση της αντίληψης για εμάς και την δυναμική των σχέσεων, καθώς και η άρτια και δόκιμη εφαρμογή τους στην εργασία και την ζωή.

Τόπος : Γραφεία ΕΙΣΑ -  Αθαμανίας 22, 10444 Λόφος Σκουζέ

Ώρες Διεξαγωγής :  11.00-17.00

Συμμετοχή ελεύθερη – Απαραίτητη η Δήλωση Συμμετοχής

Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης (ώρες πιστοποιημένης εκπαίδευσης ΕΙΣΑ)

Πληροφορίες- Εγγραφές :

Tηλ : 210-67 10 228,  6972 245452

info@anaparastasi.gr

www.anaparastasi.gr

 • Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση (Σ.Α.) είναι 3ετές και εκτείνεται σε τουλάχιστον 1,000 εκπαιδευτικές ώρες και έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει διεθνείς και εγχώριες προδιαγραφές ως προς την άσκηση επαγγέλματος συστημικού θεραπευτού/συμβούλου. Οι επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές / σύμβουλοι δύνανται να ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα εντός 2ετίας.

  Περιεχόμενο

  Περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:

  • Προσωπική Συστημική Θεραπεία/ Συμβουλευτική (150 ώρες)
  • Θεωρητική Κατάρτιση και Μεθοδολογία – Βιωματική Εμπειρία (550 ώρες)
  • Πρακτική άσκηση (200 ώρες)
  • Εποπτεία (70 ώρες)
  • Διεποπτεία (40 ώρες)

  Ο Βασικός του Κορμός αναπτύσσεται κατά την 1η διετία και το τελευταίο έτος εστιάζεται στην Κλινική Μεθοδολογία και Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική κατά την Πρακτική Άσκηση του Εκπαιδευόμενου.

 • Το Πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση γνώσης, αυτοσυνείδησης και δεξιότητας σε νόμους και αρχές των συστημάτων, καθώς και σε δυναμικές που παραμένουν κρυφές αλλά κυβερνούν τις ανθρώπινες σχέσεις και την ανθρώπινη ύπαρξη.

  Το Πρόγραμμα αυτό χαρακτηρίζεται από εξατομικευμένη αλλά και συλλογική βιωματική εμπειρία, με σκοπό να γίνουμε πιο δεκτικοί απέναντι στην δική μας σκιά και πιο ανοιχτοί στην σκιά του άλλου, ανοίγοντας έτσι έναν νέο ορίζοντα αμοιβαίας κατανόησης και ευαισθησίας.

  H ψυχοθεραπευτική προσέγγιση

  Κλάδος της συστημικής επιστήμης είναι και η ‘Φαινομενολογική Συστημική Θεώρηση’, με μέθοδο εφαρμογής την Συστημική Αναπαράσταση.

  Η θεώρηση αυτή αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο πολύ πιο πλατιά από την ατομική του διάσταση : ο καθένας μας αλληλεξαρτάται με άλλα σημαντικά πρόσωπα σε ομάδες και είναι ένα μέρος στο ‘ολόγραμμα’ σύστημα, όπου κάθε τμήμα αναπαράγει και εμπεριέχει το όλον. Θεμελιωτής της μεθόδου είναι ο Γερμανός ψυχοθεραπευτής και φιλόσοφος Bert Hellinger, που με μοναδικό τρόπο κατόρθωσε να ενοποιήσει ερεθίσματα και ανακαλύψεις από ολόκληρο το πεδίο της ψυχοθεραπείας και να εμφανίσει στη δεκαετία του ’80 αυτή τη νέα πρόταση.

  Συστημική αναπαράσταση είναι η ονομασία της συστημικής ψυχολογικής μεθόδου, όπου η αντιμετώπιση ενός προβλήματος, μιας κακουχίας, ενός διλήμματος για μια καίρια απόφαση κλπ. γίνεται μέσα από ένα δρώμενο, όπου εμφανίζονται / ‘στήνονται’ τα μέλη ενός συστήματος σε θέσεις και σχέσεις όσο το δυνατόν πιο πιστές στο πώς ακριβώς είναι και υπάρχουν.

  Οι συναρτήσεις, οι σχέσεις, οι εικόνες και τα συναισθήματα που αναφύονται δίνουν καίριες πληροφορίες για ολόκληρο το εξεταζόμενο σύστημα και για τον ενδιαφερόμενο οδηγώντας σε λεπτές συνειδητοποιήσεις και διευρυμένη αυτογνωσία.

 • Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών προσδιορίζεται ως μετεκπαίδευση, δηλαδή επιστημονική εξειδίκευση στην Συστημική Αναπαράσταση, προϋποθέτοντας τριτοβάθμια εκπαίδευση σε συναφείς σπουδές και αντικείμενα.

  Από το 2017, το Πρόγραμμα απευθύνεται και σε απόφοιτους Γενικού Πτυχίου.

 • Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση (Σ.Α.) είναι 3ετές.

 • Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.) Bert Hellinger, είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία. Ιδρύθηκε και προεδρεύεται από τον Δρα Δημήτρη Σταυρόπουλο και στελεχώνεται από έγκριτους ψυχολόγους, συστημικούς θεραπευτές και συμβούλους, καθώς και συμβούλους επιχειρήσεων.

  Σκοπός του Ε.Ι.Σ.Α, η παροχή συστημικών εκπαιδευτικών, θεραπευτικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και οργανισμούς/επιχειρήσεις/φορείς.

  Στόχος του Ε.Ι.Σ.Α, η ευρεία διάδοση της μεθόδου διεθνώς καθώς και των αξιόπιστων εφαρμοστών της.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Σε όλους τους φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους, του ψυχοκοινωνικού χώρου και της κοινωνικής πρόνοιας.

Σε ιδιωτική πρακτική ως Συστημικοί Σύμβουλοι/Θεραπευτές με Ειδίκευση στην Συστημική Αναπαράσταση.

Πιστοποίηση Προγράμματος

Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (ΕΕΣ)

DGfS (Deutche Gesellschaft fur Systemaufstellungen)

Ελληνικό Ινστιτούτο Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.) Bert Hellinger - Βρείτε μας στον Χάρτη

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ψυχολογίας

MSc Clinical & Community Psychology - Μεταπτυχιακό στην Κλινική και Κοινοτική Ψυχολογία

City: Αθήνα
Telephone: 2106199891
Email: admissions@mitropolitiko.edu.gr
RSForm ID: MHTROPOLITIKO_mscclinicalcommunity
Duration: 1 έτος
Type: Μεταπτυχιακά
Description:

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Clinical and Community Psychology προετοιμάζει επαγγελματίες Ψυχολόγους, ικανούς να διεκδικήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο της Κλινικής και Κοινοτικής Ψυχολογίας. Η Κλινική Κοινοτική Ψυχολογία ασχολείται με τις σχέσεις του ατόμου με την κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία. Οι επαγγελματίες Κοινοτικοί Ψυχολόγοι αναζητούν να κατανοήσουν την ποιότητα ζωής ατόμων, κοινοτήτων και κοινωνιών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της έρευνας και της δράσης.

Η Κοινοτική Ψυχολογία κάνει χρήση ποικίλων θεωριών εντός και εκτός της επιστήμης της Ψυχολογίας, προκειμένου να αναλύσει κρίσιμα θέματα των κοινοτήτων, τις σχέσεις μεταξύ τους και τις συμπεριφορές των ατόμων απέναντι σε αυτές. Είναι ένας συνδυασμός επιστήμης, θεωρίας και κλινικής γνώσης με στόχο την κατανόηση, την πρόβλεψη και την ανακούφιση του ψυχολογικού στρες και των ψυχολογικών δυσλειτουργιών και την προαγωγή της υγείας και της ατομικής εξέλιξης.

Οι πυρήνες της πρακτικής της είναι η ψυχολογική αξιολόγηση και η ψυχοθεραπεία, παρ' όλο που οι κλινικοί ψυχολόγοι ασχολούνται και με την έρευνα, την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Clinical & Community Psychology συνδυάζει τα θεωρητικά μαθήματα με την κλινική πρακτική και την έρευνα. Παρέχει υψηλής ποιότητας, σύγχρονη θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση και έρευνα στην κλινική και κοινοτική ψυχολογία, αλλά και εκπαίδευση με έμφαση στους ιστορικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της επιστήμης.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης υπό εποπτεία στο ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων κλινικών πλαισίων του Κολλεγίου και παρατήρηση κλινικών περιπτώσεων.

Το πτυχίο απονέμεται απευθείας από το συνεργαζόμενο Βρετανικό Πανεπιστήμιο, University of East London, το οποίο που ανεδείχθη 2ο στην επιλογή σπουδών στη ψυχολογία, βάσει της εθνικής έρευνας ικανοποίησης φοιτητών στο Λονδίνο (National Student Satisfaction Survey, London, 2014). Το πρόγραμμα είναι πλήρως ελληνόφωνο, γεγονός που επιτρέπει τη μέγιστη κατανόηση της επιστήμης, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα επαγγελματικής ισοδυναμίας με τους αντίστοιχους ελληνικούς τίτλους μέσω ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας.

Purpose:

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Clinical and Community Psychology έχει στόχο να παρέχει τις θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις και την εμπειρία από τις βασικές κλινικές και κοινοτικές εφαρμογές της επιστήμης της Ψυχολογίας. Είναι κατάλληλο για ευρεία γκάμα πτυχιούχων και επαγγελματιών ειδικοτήτων Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας, που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στο χώρο της Κλινικής και Κοινοτικής Ψυχολογίας.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις δύο παρακάτω κατευθύνσεις:

 • Γνωσιακή – Συμπεριφορική θεραπεία ή
 • Οικογενειακή- Συστημική Θεραπεία
Structure:

Το MSc Clinical & Community Psychology προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα και έχει διάρκεια ένα έτος. Τα μαθήματα του προγράμματος είναι τα εξής:

 • Κλινική και Κοινοτική Ψυχολογία: Θεωρία και Πράξη
 • Ερευνητική Μεθοδολογία και Μεταπτυχιακή Εργασία
 • Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία: Θεωρία
 • Οικογενειακή – Συστημική Θεραπεία: Θεωρία
 • Πρακτική στη Γνωσιακή και Συμπεριφορική Θεραπεία
 • Πρακτική στην Οικογενειακή και Συστημική Θεραπεία
Criteria:

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, στην Ψυχολογία, την Κοινωνική Ψυχολογία, τη Συμβουλευτική, την Εκπαίδευση, τη Νοσηλευτική, την Ιατρική ή άλλων συναφών αντικειμένων των Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη για την εισαγωγή στο πρόγραμμα)
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Fees:

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εγγραφών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου για να ενημερωθείτε σχετικά με τα δίδακτρα του προγράμματος.

Career:

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Clinical and Community Psychology προετοιμάζει επαγγελματίες Ψυχολόγους, ικανούς να διεκδικήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο της Κλινικής και Κοινοτικής Ψυχολογίας. Oι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και το υπόβαθρο για να:

 • Διεκδικήσουν μια θέση σε επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα (π.χ. κλινικής ψυχολογίας, συμβουλευτικής ή εκπαιδευτικής ψυχολογίας).
 • Εργαστούν σε κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς όπου απαιτείται η παρουσία και απασχόληση ειδικού ή θέσεις ερευνητικού προσωπικού.
 • Συνεχίσουν την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους κατάρτιση, με στόχο την απόκτηση επιπλέον δεξιοτήτων στη κλινική αξιολόγηση και παρέμβαση.
Certification:

Το μεταπτυχιακό MSc Clinical & Community Psychology προσφέρεται σε συνεργασία με το διακεκριμένο Βρετανικό Πανεπιστήμιο University of East London, το οποίο ανεδείχθη 2ο στην επιλογή σπουδών στην ψυχολογία, βάσει της εθνικής έρευνας ικανοποίησης φοιτητών στο Λονδίνο (National Student Satisfaction Survey, London). Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος MSc Clinical & Community Psychology στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών Master of Science από το University of East London.

Gallery:
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Clinical and Community Psychology προετοιμάζει επαγγελματίες Ψυχολόγους, ικανούς να διεκδικήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο της Κλινικής και Κοινοτικής Ψυχολογίας

MA Child Psychology for Education - Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Παιδιών εφαρμοσμένη σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια

City: Αθήνα
Telephone: 2106199891
Email: admissions@mitropolitiko.edu.gr
RSForm ID: MHTROPOLITIKO_machildpsychology
Duration: 1 έτος
Type: Μεταπτυχιακά
Description:

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών MA Child Psychology for Education προσφέρει υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δεξιότητες στην επιστήμη της Ψυχολογίας και της Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευρεία γκάμα πτυχιούχων και κυρίως σε αποφοίτους σχολών εκπαίδευσης (προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής), τμημάτων ψυχολογίας αλλά και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εμβαθύνει και να επεκτείνει τις γνώσεις του στον κλάδο της Ψυχολογίας εφαρμοσμένης στην Εκπαίδευση. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν εις βάθος και να κατανοήσουν τις αξίες και τις πρακτικές της επιστήμης της Ψυχολογίας οι οποίες εφαρμόζονται στην εκπαίδευση διαδικασία και να αναπτύξουν παράλληλα εξειδικευμένες δεξιότητες, με τις οποίες θα μπορούν στο μέλλον να κατανοήσουν συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τους φοιτητές να εφαρμόσουν τα θεωρητικά μοντέλα της Ψυχολογίας που θα διδαχθούν σε όλα τα εκπαιδευτικά πλαίσια, αλλά και στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Εστιάζει στην εκπαιδευτική διάσταση της Ψυχολογίας, γεγονός που καθιστά τους αποφοίτους ικανούς να παρέχουν εξειδικευμένη και ουσιαστική υποστήριξη σε μαθητές και εφήβους, παράλληλα αλλά και επάλληλα με την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης ενός συνεργατικού πλαισίου με τους γονείς.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εγγραφών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου της περιοχής σας:

• Campus Αμαρουσίου: Σωρού 74, Τηλ. 210-6199891
• Campus Αθήνας (Κέντρο): Πατησίων 125, Τηλ. 210-6199891
• Campus Πειραιά: Φίλωνος & Σωτήρος 1Α, Τηλ. 210-4121200
• Campus Θεσσαλονίκης: Ελ. Βενιζέλου 14 & Τσιμισκή, Τηλ. 2310-241010

E-mail: admissions@mitropolitiko.edu.gr

Purpose:

Το μεταπτυχιακό MA Child Psychology for Education προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα σε όσους θέλουν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον κλάδο της Εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι γίνονται πιο ανταγωνιστικοί στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, καθώς κατανοούν τις αξίες, πρακτικές, οργανωτικές και διαπροσωπικές διαστάσεις των επιστημών της Εκπαίδευσης και της Ψυχολογίας, καθώς και τη διασύνδεση, αλληλεπίδραση και αμοιβαία επίδραση μεταξύ τους.

Structure:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Bασικά Θέματα Aναπτυξιακής και Γνωστικής Ψυχολογίας
 • Εκπαιδευτικές Στρατηγικές
 • Κοινωνική Ψυχολογία της Εκπαίδευσης
 • Βασικά Ζητήματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • Εμπόδια στη Μάθηση και στη Διδασκαλία
 • Πτυχιακή Εργασία

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, workshops και διαλέξεις από επαγγελματίες ψυχολόγους.

Criteria:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευρεία γκάμα πτυχιούχων και επαγγελματιών πλήθους ειδικοτήτων (απόφοιτοι Σχολών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Καθηγητές Ξένων Γλωσσών, Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, κ.α.) που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στο χώρο της Εκπαίδευσης. 

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού (γνωστικών αντικειμένων όπως αυτά παρουσιάζονται παραπάνω)
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη για την εισαγωγή στο πρόγραμμα)
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Ενθαρρύνεται η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο πρόγραμμα και από υποψηφίους που δε διαθέτουν πρώτο πτυχίο, αλλά έχουν σχετική προϋπηρεσία και αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο.

Fees:

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εγγραφών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου για να ενημερωθείτε σχετικά με τα δίδακτρα του προγράμματος.

Career:

Oι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους εργαζόμενοι σε σχολεία διαφόρων βαθμίδων, κέντρα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, ιδρύματα/συλλόγους και φορείς που ασχολούνται με την υποστήριξη του παιδιού, κέντρα αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και ως σύμβουλοι συνεργαζόμενοι με χώρους όπου κρίνεται απαραίτητη η παρουσία εκπαιδευτικού με γνώσεις πάνω στην πρώιμη  αναγνώριση, αξιολόγηση και παρέμβαση πιθανών προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μαθητές και οι νέοι, αλλά και οι γονείς τους.

Certification:

Το μεταπτυχιακό MA Child Psychology for Education προσφέρεται σε συνεργασία με το διακεκριμένο Βρετανικό Πανεπιστήμιο University of East London, το οποίο ανεδείχθη 2ο στην επιλογή σπουδών στην ψυχολογία, βάσει της εθνικής έρευνας ικανοποίησης φοιτητών στο Λονδίνο (National Student Satisfaction Survey, London). Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Master of Arts από το University of East London. 

Gallery:
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών MA Child Psychology for Education προσφέρει υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δεξιότητες στην επιστήμη της Ψυχολογίας και της Εκπαίδευσης.

MSc Business Psychology - Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Εργασίας

City: Αθήνα
Telephone: 2106199891
Email: admissions@mitropolitiko.edu.gr
RSForm ID: MHTROPOLITIKO_mscbusinesspsych
Duration: 1 έτος
Type: Μεταπτυχιακά
Description:

Η Ψυχολογία της Εργασίας ασχολείται τόσο με την σχέση του ατόμου με την εργασία του, όσο και με τις σχέσεις των ανθρώπων στον εργασιακό τους χώρο. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Business Psychology σχεδιάστηκε προκειμένου να παρέχει όλη την απαραίτητη γνώση και το επιστημονικό υπόβαθρο σε όσους επιθυμούν να εξειδικευθούν και να εργασθούν ως επαγγελματίες ψυχολόγοι στον τομέα αυτό. Έναν τομέα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανάπτυξη, καθώς η Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού μιας επιχείρησης στη σημερινή – όλο προκλήσεις – αγορά, αποτελεί πλέον έναν κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας και η αντιμετώπιση και ο χειρισμός κρίσεων αποτελεί συχνό φαινόμενο.

Το πρόγραμμα έχει σύγχρονο και ρεαλιστικό προσανατολισμό και απευθύνεται κυρίως σε ψυχολόγους, αλλά η σημαντική διαφορά του σε σχέση με τα περισσότερα αντίστοιχα προγράμματα είναι ότι απευθύνεται και σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλων συναφών αντικειμένων (π.χ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού) με ενδιαφέρον για το αντικείμενο.

Οι φοιτητές θα εμβαθύνουν στα μοντέλα, τις έννοιες και τις πρακτικές εφαρμογές της Ψυχολογίας της Εργασίας, για την καλύτερη κατανόηση και τον βέλτιστο χειρισμό των στάσεων και συμπεριφορών των ανθρώπων στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Η Ψυχολογία της Εργασίας αποτελεί κλάδο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας και στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού/εταιρίας/συστήματος και στην βελτίωση της εργασιακής ικανοποίησης και ευημερίας των εργαζομένων. Το πρόγραμμα καλύπτει και τους οκτώ τομείς γνώσεων και επαγγελματικής εκπαίδευσης που απαιτείται από όσους/όσες εργάζονται στον κλάδο αυτό.

Η διδασκαλία περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, workshops, προσκεκλημένους ομιλητές, παρουσίαση και ανάλυση πραγματικών case-studies και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε οργανισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εγγραφών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου της περιοχής σας:

 • Campus Αμαρουσίου: Σωρού 74, Τηλ. 210-6199891
 • Campus Αθήνας (Κέντρο): Πατησίων 125, Τηλ. 210-6199891
 • Campus Πειραιά: Φίλωνος & Σωτήρος 1Α, Τηλ. 210-4121200
 • Campus Θεσσαλονίκης: Ελ. Βενιζέλου 14 & Τσιμισκή, Τηλ. 2310-241010

E-mail: admissions@mitropolitiko.edu.gr

Purpose:

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Business Psychology έχει στόχο να παρέχει τις θεωρητικές γνώσεις και τις πρακτικές εφαρμογές της Ψυχολογίας της Εργασίας / Οργανωσιακής Ψυχολογίας.  Είναι κατάλληλο τόσο για ψυχολόγους όσο και για ευρεία γκάμα πτυχιούχων και επαγγελματιών άλλων ειδικοτήτων, όπως Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανθρώπινου Δυναμικού, Μάρκετινγκ, Οικονομικών Επιστημών κ.α., που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στο χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.

Structure:

Το MSc Business Psychology προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα και έχει διάρκεια ένα έτος. Τα μαθήματα του προγράμματος είναι τα εξής:

 • Επιλογή και αξιολόγηση
 • Οργανωτική συμπεριφορά και οργανωτική ανάπτυξη
 • Αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Αξιολόγησης επίδοσης και ανάπτυξη καριέρας
 • Σχεδιασμός εργασιακού περιβάλλοντος
 • Εργασιακές σχέσεις και κίνητρα
 • Συμβουλευτική και ατομική ανάπτυξη
 • Μεθοδολογία έρευνα και στατιστική
 • Διπλωματική ερευνητική εργασία
 • Επαγγελματική πρακτική
Criteria:

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ψυχολογία, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, τις Οικονομικές Επιστήμες (ή σε άλλες συναφείς ειδικότητες)
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Fees:

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εγγραφών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου για να ενημερωθείτε σχετικά με τα δίδακτρα του προγράμματος.

Career:

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Business Psychology απευθύνεται σε ευρεία γκάμα πτυχιούχων και επαγγελματιών – εκτός από Ψυχολόγους – σε ειδικότητες όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ανθρώπινου Δυναμικού, Μάρκετινγκ, Οικονομικών Επιστημών κ.α., που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον κλάδο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και της Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Oι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να:

 • Εργαστούν στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων εταιριών και οργανισμών.
 • Εργαστούν ως σύμβουλος Ανθρωπίνου Δυναμικού, Διοίκησης ή Ανάπτυξης καριέρας.
 • Να συνεχίσουν σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου.
 • Να ασχοληθούν με τη διδασκαλία και την έρευνα σε αυτό το αντικείμενο.
Certification:

Το μεταπτυχιακό MSc Business Psychology προσφέρεται σε συνεργασία με το διακεκριμένο Βρετανικό Πανεπιστήμιο University of East London, το οποίο ανεδείχθη 2ο στην επιλογή σπουδών στην ψυχολογία, βάσει της εθνικής έρευνας ικανοποίησης φοιτητών στο Λονδίνο (National Student Satisfaction Survey, London). Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος MSc Business Psychology στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών Master of Science από το University of East London. 

Gallery:
Η Ψυχολογία της Εργασίας ασχολείται τόσο με την σχέση του ατόμου με την εργασία του, όσο και με τις σχέσεις των ανθρώπων στον εργασιακό τους χώρο. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Business Psychology σχε

MSc Psychology - Ψυχολογία

City: Αθήνα
Telephone: 2106199891
Email: admissions@mitropolitiko.edu.gr
RSForm ID: MHTROPOLITIKO_mscpsychology
Duration: 1 έτος
Type: Μεταπτυχιακά
Description:

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Psychology αποτελεί το πρώτο ελληνόφωνο ‘conversion’ μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ψυχολογία, σε συνεργασία με κρατικό Πανεπιστήμιο της Μ.Βρετανίας. Είναι η ιδανική λύση για αποφοίτους άλλων επιστημών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να προσανατολίσουν την καριέρα τους προς την επιστήμη της Ψυχολογίας ή να αλλάξουν τελείως καριέρα. Για παράδειγμα, Παιδαγωγοί ή εκπαιδευτικοί με ενδιαφέρον για την Ψυχολογία της Εκπαίδευσης ή την Παιδοψυχολογία ή απόφοιτοι Επιστημών Υγείας με ενδιαφέρον για την Ψυχολογία της Υγείας ή την Κλινική Ψυχολογία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλεγίων και ξένων πανεπιστημίων που επιθυμούν να σπουδάσουν ψυχολογία.

Παρέχει τη δυνατότητα σε υποψήφιους που έχουν αποκτήσει πτυχίο σε τομέα διαφορετικό από την ψυχολογία, να γνωρίσουν την επιστήμη της ψυχολογίας και τις βασικές αρχές της, να δώσουν έμφαση μέσω της πτυχιακής τους στον τομέας της ψυχολογίας που τους ενδιαφέρει και θέλουν να εντρυφήσουν περαιτέρω.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τα κριτήρια του BPS για την εγγραφή μελών σε επίπεδο αποφοίτων (Graduate Basis for Chartership).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εγγραφών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου της περιοχής σας:

• Campus Αμαρουσίου: Σωρού 74, Τηλ. 210-6199891
• Campus Αθήνας (Κέντρο): Πατησίων 125, Τηλ. 210-6199891
• Campus Πειραιά: Φίλωνος & Σωτήρος 1Α, Τηλ. 210-4121200
• Campus Θεσσαλονίκης: Ελ. Βενιζέλου 14 & Τσιμισκή, Τηλ. 2310-241010

E-mail: admissions@mitropolitiko.edu.gr

Purpose:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευρεία γκάμα πτυχιούχων που δε διαθέτουν πρώτο πτυχίο στην Ψυχολογία και επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με αυτό το αντικείμενο. Επιτρέπει τη μέγιστη κατανόηση της επιστήμης και ταυτόχρονα προσφέρει διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές.

Structure:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Γνωστική Ψυχολογία
 • Ψυχοβιολογία
 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Μέθοδοι Έρευνας
 • Ατομικές Διαφορές
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • Εννοιολογικά και Ιστορικά θέματα Ψυχολογίας
 • Διπλωματική εργασία

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, workshops και διαλέξεις από επαγγελματίες ψυχολόγους.

Criteria:

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού (ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου)
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη για την εισαγωγή στο πρόγραμμα)
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται)
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων. Ενθαρρύνεται η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο πρόγραμμα και από υποψηφίους που δε διαθέτουν πρώτο πτυχίο, αλλά έχουν σχετική προϋπηρεσία και αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο.

Fees:

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εγγραφών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου για να ενημερωθείτε σχετικά με τα δίδακτρα του προγράμματος.

Career:

Oι απόφοιτοι του MSc Psychology μπορούν να:

 • Εφαρμόσουν τις γνώσεις ψυχολογίας που θα αποκτήσουν σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς (π.χ. διαφήμιση, marketing, διοίκηση, επαγγέλματα υγείας).
 • Συνεχίσουν επαγγελματική εκπαίδευση στην ψυχολογία (π.χ. κλινική ψυχολογία, συμβουλευτική ψυχολογία, οργανωτική ψυχολογία, κ.λπ.), λόγω του ότι δίνεται η δυνατότητα απόκτησης του GBC (Graduate Basis for Chartership).
 • Συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στην Ψυχολογία.
Certification:

Το MSc Psychology προσφέρεται σε συνεργασία με το διακεκριμένο Βρετανικό Πανεπιστήμιο University of East London, το οποίο ανεδείχθη 2ο στην επιλογή σπουδών στην ψυχολογία, βάσει της εθνικής έρευνας ικανοποίησης φοιτητών στο Λονδίνο (National Student Satisfaction Survey, London).

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Master of Science από το University of East London. 

Gallery:
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Psychology αποτελεί το πρώτο ελληνόφωνο ‘conversion’ μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ψυχολογία, σε συνεργασία με κρατικό Πανεπιστήμιο της Μ.Βρετανίας. Είναι η ιδανική

Προπτυχιακά Προγράμματα Ψυχολογίας

Μεταπτυχιακά Ψυχολογίας

Ψυχοθεραπεία

Ειδική Αγωγή

Distance Learning

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...