anaparastasi logo

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Διεύθυνση: Αθαμανίας 22, 10444
Λόφος Σκουζέ (Μετρό Σεπόλια)
Tηλ/Φαξ: 210 - 67 10 228, 210 - 68 29 327, 6972 245452
Email: [email protected]
www.anaparastasi.gr

Περιγραφή Προγράμματος
anaparastasi logo

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Κλάδος της συστημικής επιστήμης και ιδιαίτερα της Οικογενειακής Θεραπείας είναι η Συστημική Αναπαράσταση (Σ.Α.), ως μέθοδος εφαρμογής της Φαινομενολογικής Συστημικής Θεώρησης.

Η θεώρηση αυτή αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο πολύ πιο πλατιά από την ατομική του διάσταση : ο καθένας μας αλληλεξαρτάται με άλλα σημαντικά πρόσωπα διαχρονικά και είναι ένα μέρος στο ολόγραμμα σύστημα, όπου κάθε τμήμα του αναπαράγει και εμπεριέχει το όλον.

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση απευθύνεται στον ευρύτερο ψυχοκοινωνικό χώρο, σε επαγγελματίες και τελειόφοιτους αντίστοιχων τομέων. Από το 2017, το Πρόγραμμα απευθύνεται και σε απόφοιτους Γενικού Πτυχίου.

Βρείτε περισσότερα και εδώ: Μετεκπαίδευση στη Συστημική Αναπαράσταση

 

ΑΝΟΙΧΤΗ  ΗΜΕΡΙΔΑ  ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου  2017,  11.00-17.00

Το ΕΙΣΑ και ο Δρ Δημήτρης Σταυρόπουλος, φίλος και συνεργάτης του ιδρυτή της μεθόδου Bert Hellinger, και εκείνος που εισήγαγε την Συστημική Αναπαράσταση (Σ.Α.), όπως και την ονόμασε, στην Ελλάδα, σας προσκαλούν σε μιαν ανοικτή παρουσίαση της μεθόδου, όπως εφαρμόζεται από την απαρχή της μέχρι και τις τελευταίες γόνιμες εξελίξεις της.

Η Συστημική και Οικογενειακή Αναπαράσταση αφορά στην βιωματική αποτύπωση ενός συστήματος (οικογενειακού ή κοινωνικού), με την βοήθεια εκπροσώπων από τους συμμετέχοντες σε μια  ομάδα, που συνέρχεται γι’ αυτό τον σκοπό και πλαισιώνεται από την παρουσία και καθοδήγηση έμπειρου συντονιστού. Το ερευνώμενο σύστημα αποκαλύπτει πτυχές και πληροφορίες αλλιώς απροσπέλαστες, που επιτρέπουν και βιωματική αυτογνωσία αλλά και αποτελεσματικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Στην ανοιχτή αυτή συνάντηση, θα παρουσιαστούν κατ’ αρχήν οι βασικές αρχές της μεθόδου και τα θεωρητικά συμπεράσματα από την 25χρονη εφαρμογή της διεθνώς. Επίσης, θα ακολουθήσει βιωματική γνωριμία με τους νόμους και τους αρχές που αποκαλύπτονται μέσω της Σ.Α., ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις συστημικές δυναμικές που αποκαλύπτει και που καθορίζουν ‘προβλήματα και λύσεις’ στα ανθρώπινα συστήματα.

Στόχος, μια πρώτη επαφή με τις δυνατότητες αυτογνωσίας, την εμβάθυνση της αντίληψης για εμάς και την δυναμική των σχέσεων, καθώς και η άρτια και δόκιμη εφαρμογή τους στην εργασία και την ζωή.

Τόπος : Γραφεία ΕΙΣΑ -  Αθαμανίας 22, 10444 Λόφος Σκουζέ

Ώρες Διεξαγωγής :  11.00-17.00

Συμμετοχή ελεύθερη – Απαραίτητη η Δήλωση Συμμετοχής

Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης (ώρες πιστοποιημένης εκπαίδευσης ΕΙΣΑ)

Πληροφορίες- Εγγραφές :

Tηλ : 210-67 10 228,  6972 245452

[email protected]

www.anaparastasi.gr

 • Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση (Σ.Α.) είναι 3ετές και εκτείνεται σε τουλάχιστον 1,000 εκπαιδευτικές ώρες και έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει διεθνείς και εγχώριες προδιαγραφές ως προς την άσκηση επαγγέλματος συστημικού θεραπευτού/συμβούλου. Οι επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές / σύμβουλοι δύνανται να ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα εντός 2ετίας.

  Περιεχόμενο

  Περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:

  • Προσωπική Συστημική Θεραπεία/ Συμβουλευτική (150 ώρες)
  • Θεωρητική Κατάρτιση και Μεθοδολογία – Βιωματική Εμπειρία (550 ώρες)
  • Πρακτική άσκηση (200 ώρες)
  • Εποπτεία (70 ώρες)
  • Διεποπτεία (40 ώρες)

  Ο Βασικός του Κορμός αναπτύσσεται κατά την 1η διετία και το τελευταίο έτος εστιάζεται στην Κλινική Μεθοδολογία και Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική κατά την Πρακτική Άσκηση του Εκπαιδευόμενου.

 • Το Πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση γνώσης, αυτοσυνείδησης και δεξιότητας σε νόμους και αρχές των συστημάτων, καθώς και σε δυναμικές που παραμένουν κρυφές αλλά κυβερνούν τις ανθρώπινες σχέσεις και την ανθρώπινη ύπαρξη.

  Το Πρόγραμμα αυτό χαρακτηρίζεται από εξατομικευμένη αλλά και συλλογική βιωματική εμπειρία, με σκοπό να γίνουμε πιο δεκτικοί απέναντι στην δική μας σκιά και πιο ανοιχτοί στην σκιά του άλλου, ανοίγοντας έτσι έναν νέο ορίζοντα αμοιβαίας κατανόησης και ευαισθησίας.

  H ψυχοθεραπευτική προσέγγιση

  Κλάδος της συστημικής επιστήμης είναι και η ‘Φαινομενολογική Συστημική Θεώρηση’, με μέθοδο εφαρμογής την Συστημική Αναπαράσταση.

  Η θεώρηση αυτή αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο πολύ πιο πλατιά από την ατομική του διάσταση : ο καθένας μας αλληλεξαρτάται με άλλα σημαντικά πρόσωπα σε ομάδες και είναι ένα μέρος στο ‘ολόγραμμα’ σύστημα, όπου κάθε τμήμα αναπαράγει και εμπεριέχει το όλον. Θεμελιωτής της μεθόδου είναι ο Γερμανός ψυχοθεραπευτής και φιλόσοφος Bert Hellinger, που με μοναδικό τρόπο κατόρθωσε να ενοποιήσει ερεθίσματα και ανακαλύψεις από ολόκληρο το πεδίο της ψυχοθεραπείας και να εμφανίσει στη δεκαετία του ’80 αυτή τη νέα πρόταση.

  Συστημική αναπαράσταση είναι η ονομασία της συστημικής ψυχολογικής μεθόδου, όπου η αντιμετώπιση ενός προβλήματος, μιας κακουχίας, ενός διλήμματος για μια καίρια απόφαση κλπ. γίνεται μέσα από ένα δρώμενο, όπου εμφανίζονται / ‘στήνονται’ τα μέλη ενός συστήματος σε θέσεις και σχέσεις όσο το δυνατόν πιο πιστές στο πώς ακριβώς είναι και υπάρχουν.

  Οι συναρτήσεις, οι σχέσεις, οι εικόνες και τα συναισθήματα που αναφύονται δίνουν καίριες πληροφορίες για ολόκληρο το εξεταζόμενο σύστημα και για τον ενδιαφερόμενο οδηγώντας σε λεπτές συνειδητοποιήσεις και διευρυμένη αυτογνωσία.

 • Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών προσδιορίζεται ως μετεκπαίδευση, δηλαδή επιστημονική εξειδίκευση στην Συστημική Αναπαράσταση, προϋποθέτοντας τριτοβάθμια εκπαίδευση σε συναφείς σπουδές και αντικείμενα.

  Από το 2017, το Πρόγραμμα απευθύνεται και σε απόφοιτους Γενικού Πτυχίου.

 • Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση (Σ.Α.) είναι 3ετές.

 • Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.) Bert Hellinger, είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία. Ιδρύθηκε και προεδρεύεται από τον Δρα Δημήτρη Σταυρόπουλο και στελεχώνεται από έγκριτους ψυχολόγους, συστημικούς θεραπευτές και συμβούλους, καθώς και συμβούλους επιχειρήσεων.

  Σκοπός του Ε.Ι.Σ.Α, η παροχή συστημικών εκπαιδευτικών, θεραπευτικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και οργανισμούς/επιχειρήσεις/φορείς.

  Στόχος του Ε.Ι.Σ.Α, η ευρεία διάδοση της μεθόδου διεθνώς καθώς και των αξιόπιστων εφαρμοστών της.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Σε όλους τους φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους, του ψυχοκοινωνικού χώρου και της κοινωνικής πρόνοιας.

Σε ιδιωτική πρακτική ως Συστημικοί Σύμβουλοι/Θεραπευτές με Ειδίκευση στην Συστημική Αναπαράσταση.

Πιστοποίηση Προγράμματος

Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (ΕΕΣ)

DGfS (Deutche Gesellschaft fur Systemaufstellungen)

Ελληνικό Ινστιτούτο Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.) Bert Hellinger - Βρείτε μας στον Χάρτη

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ψυχολογίας

Master (MA) in Applied Educational Psychology

City: Αθήνα
Telephone: 210 600 9800
Email: [email protected]
RSForm ID: Sample_DEREE_MasterMAAppliedEducationalPsychology
Duration: 1 με 2 χρόνια
Type: Μεταπτυχιακά
Description:

The MA in Applied Educational Psychology is a degree program for educators, psychologists, and other professionals in education who are seeking to work with children, adolescents, families, and schools. The program focuses on the development of specialized knowledge and skills that maximize the effectiveness of the learning process and prepare candidates to conduct assessment, prevention, and interventions for students’ psychological and learning difficulties. The program equips candidates from a variety of backgrounds with the specialist knowledge and skills required to help children and youth succeed academically, socially, behaviorally, and emotionally, and to serve as positive agents of change in challenging environments. This is achieved through an integrated curriculum of academic theory, skills development, and practical experiences in the form of a supervised practicum at appropriate professional settings.

Duration of the postgraduate degree varies from 1 to 2 years, depending on the program type. Each program has different credit requirements.

 • FALL TERM begins in September ends in December
 • WINTER TERM begins in January ends in April
 • SPRING TERM begins in April last day of classes in July
Purpose:

The MA in Applied Educational Psychology program prepares students to work primarily in schools, in organizations serving school-age populations, and in private practice. This degree is ideal for individuals who are interested in:

 • Working directly with children and adolescents
 • Supporting students with mental health needs by providing counseling, skill instruction, and learning and support plans
 • Assessing and evaluating individual differences to identify intervention strategies
 • Working collaboratively with parents and teachers to support children’s success
 • Using research to inform practices
 • Developing strong team member and leadership skills
 • Promoting appreciation and support for human diversity
 • Demonstrating the highest standards for ethical and professional behavior
 • Helping students thrive at home, in school, and in life.
Structure:

The program may be completed in one year (full-time) or up to three years (part-time). Classes run during weekdays, Monday to Thursday, 17:00-20:00. New students are admitted at the start of the fall, winter and spring terms. The field placement provides students with the opportunity to function in a professional setting under supervision. The placement may occur in a kindergarten, elementary, high school, or community setting and thereby allows students to develop a professional role and actively participate in multidisciplinary settings.

Criteria:

Applicants should be able to demonstrate:

 • Competence to undertake graduate work: A college or university degree in any of the social or health sciences.
 • Evidence of proficiency in the English language: TOEFL, IELTS, Proficiency, or GCE.
 • Motivation and/or relevant experience to specialize in this area: Work experience in education, counseling, sponsorship, relevant social/community/voluntary work etc.
 • Suitability for counseling and therapeutic work with children: Evidence of personal maturity and resilience sufficient to cope with the emotional demands of counseling will be sought during the interview and from the reference letters.
Career:
 • If you work in the field of psychology, the program will provide you with specialized tools and methods of assessment, intervention, and consultation applied to educational and mental health settings.
 • If you work in the field of education, the program will enhance your teaching performance and your educational role through specialized courses and workshops that will help you identify, assess, and appropriately manage students’ behavior in and out of class.
 • Apply knowledge in real school settings under the guidance and support of highly trained faculty, through the program’s supervised field placement.
 • Combine two fields of study – educational and counseling psychology – that will support your work as an educator or consultant and will provide you with the opportunity to participate in academic research projects.
Certification:

Deree – The American College of Greece is accredited by the New England Commission of Higher Education (NECHE) and validated by the Open University, UK.

Gallery:
The MA in Applied Educational Psychology is a degree program for educators, psychologists, and other professionals in education who are seeking to work with children, adolescents, families, and school

MSc Counselling & Psychology in Educational Settings - Μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική

City: Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Telephone: 210 88 99 600, 2310 287 779
Email: [email protected]
Video: lmjTK3tsM1w
RSForm ID: MEDITER_MSCCounselEducational
Start Date: 2018-10-01
Duration: 2 έτη (part time) με μαθήματα απογεύματα ή Σάββατο πρωί.
Type: Μεταπτυχιακά
Description:

Το εν λόγω πρόγραμμα είναι το μοναδικό Master of Science στην Ελλάδα που επικεντρώνεται στις εφαρμογές της ψυχολογίας στην εκπαίδευση που ταυτόχρονα εμπλουτίζει τις δεξιότητες συμβουλευτικής των φοιτητών.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Counselling & Psychology in Educational Settings υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο του Derby για άτομα που επιθυμούν να εργαστούν σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς, σε συμβουλευτικά κέντρα, σε μονάδες κοινοτικής στήριξης, ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές ΜΚΟ, σε μονάδες υγείας και ως ελεύθεροι επαγγελματίες-σύμβουλοι.

 • Το μοναδικό Master στην Ελλάδα που συνδυάζει δύο τομείς: Εκπαιδευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική, με έμφαση στη Συστημική Θεραπεία.
 • Πληροί τα κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών Σχολικής Ψυχολογίας του ΙΕΠ (Ινστ.Εκπ/κής Πολιτικής).
 • Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση με οργανωμένη εποπτεία.

Πληροφορίες προγράμματος μέσω website: https://www.medcollege.edu.gr/courses/msc-counselling-psychology-educational-settings/

Purpose:

Το MSc Counselling & Psychology in Educational Settings είναι ένα άκρως βιωματικό και εφαρμοσμένο πρόγραμμα, που συνθέτει ειδικές γνώσεις ψυχολογίας και συμβουλευτικής με σκοπό να εφοδιάσει τον εκπαιδευόμενο με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους ως προς την πρόληψη και αντιμετώπιση των ποικίλων δυσκολιών που διαμορφώνονται και εκφράζονται στο σχολικό περιβάλλον και ταυτόχρονα να εφαρμόσουν τις δεξιότητες συμβουλευτικής στην ορθή καθοδήγηση τόσο των επαγγελματιών όσο και των γονιών σε θέματα που αφορούν την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών/εφήβων.

Structure:

Έτος 1

Εξάμηνο 1

 • Cognitive & Language Development in Learning: Assessment and Diagnosis
  Γνωστική και Γλωσσική Ανάπτυξη στη Μάθηση: Αξιολόγηση και Διάγνωση
  (20 credits)
 • Social & Emotional Development: Assessment and Diagnosis
  Κοινωνική και Συναισθηματική Ανάπτυξη: Αξιολόγηση και Διάγνωση
  (20 credits)

Εξάμηνο 2

 • Specific LD and Atypical Development: Assessment and Diagnosis
  Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και Άτυπη Ανάπτυξη: Αξιολόγηση και Διάγνωση
  (20 credits)
 • School Context, Ethics & Legislation in Action
  Σχολικό Πλαίσιο, Δεοντολογία και Νομοθεσία στη Πράξη
  (20 credits)

Έτος 2

Εξάμηνο 3

Quantitative and Qualitative Research Methods
Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας
(20 credits

Εξάμηνο 4

Counselling Skills in Action
Δεξιότητες Συμβουλευτικής στην Πράξη
(20 credits)

Dissertation
Πτυχιακή
(20 credits)

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι:

 • θα συνδέσουν τη θεωρία με την κλινική πρακτική.
 • Θα μελετήσουν τα γνωστικά, γλωσσικά, κοινωνικά και συναισθηματικά στάδια της ανάπτυξης.
 • Θα είναι σε θέση να αντιληφθούν και να αξιολογήσουν τη γνωστική, λεκτική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη.
 • Θα μελετήσουν τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και την άτυπη ανάπτυξη
 • Θα εμπλουτίσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους στη συμβουλευτική
 • θα μελετήσουν τη σημαντικότητα των ηθικών, νομικών και δεοντολογικών προεκτάσεων του κώδικα πρακτικής
 • θα αναλογιστούν τη σημαντικότητα της έρευνας στον κλάδο της Σχολικής Ψυχολογίας και θα εξοικειωθούν με τη διεξαγωγή ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας.

Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται:

 • Να αναπτύξουν κριτική ικανότητα και ακαδημαϊκή σκέψη
 • Να αναπτύξουν ικανότητες ακαδημαϊκής γραφής και δημιουργίας επιχειρημάτων
 • Να ενισχύσουν την αυτογνωσία τους μέσα από ομάδες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης
 • Να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα και ορθή χρήση της κλινικής εποπτείας.
 • Να διεξάγουν έρευνα σχετική με τη θεωρία και πρακτική της συνθετικής συμβουλευτικής.

Η διδασκαλία και η μάθηση έχει έντονο πρακτικό και βιωματικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει:

 • διαλέξεις
 • σεμινάρια
 • συνεδρίες συζήτησης
 • εκμάθηση βασισμένη σε περιπτώσεις
 • διαδραστικά εργαστήρια
 • εργαστηριακά μαθήματα

Οι φοιτητές συμπληρώνουν τη θεωρητική τους κατάρτιση με υποχρεωτική εποπτευόμενη κλινική πρακτική 100 ωρών. Το Κολλέγιο διατηρεί ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων και ιδρυμάτων, υποστηρίζοντας τους φοιτητές στην εύρεση του κατάλληλου χώρου πρακτικής.

Criteria:

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

 • Απόφοιτοι πανεπιστημίου ή κολλεγίου με προπτυχιακό τίτλο σπουδών Ψυχολογίας ή Παιδαγωγικών.
 • Απόφοιτοι πανεπιστημίου ή κολλεγίου με προπτυχιακό τίτλο σπουδών στις κοινωνικές επιστήμες ή σε τομέα που περιέχει σημαντικό στοιχείο της Ψυχολογίας.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Αντίγραφο τελευταίου τίτλου σπουδών
 • Βιογραφικό σημείωμα (στα αγγλικά)
 • Συστατικές επιστολές (2)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου IELTS (6.5) ή αντίστοιχο *
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
 • Φωτογραφίες (2)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου

* Υποψήφιοι που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό τεστ αξιολόγησης αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College (placement test).

Fees:

Το Mediterranean College προσφέρει στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του πολλαπλές εναλλακτικές αποπληρωμής των ετήσιων διδάκτρων και fees. Επισκεφθείτε την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση και συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη σχετική φόρμα: http://bit.ly/2vrY3lL

Ένας εξειδικευμένος σύμβουλος εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσει αναλυτικά.

Career:

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, έχει διαμορφωθεί ώστε να πληροί τα κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στη Σχολική ή Εκπαιδευτική Ψυχολογία, όπως αυτά έχουν οριστεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αριθμός πρωτοκόλλου: 342/19-01-2017).

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν να εργαστούν σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς, σε συμβουλευτικά κέντρα, σε μονάδες κοινοτικής στήριξης, ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές ΜΚΟ, σε μονάδες υγείας και ως ελεύθεροι επαγγελματίες-σύμβουλοι.

Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος DPsych ή PhD.

Certification:

Το MSc Counselling Psychology in Educational Settings προσφέρεται από το University of Derby, το οποίο συγκαταλέγεται πλέον στα 30 καλύτερα Βρετανικά Πανεπιστήμια (ανάμεσα σε 121 ιδρύματα), σύμφωνα με τον Πανεπιστημιακό οδηγό του Guardian 2019, και κατέχει την 1η θέση σε σπουδές Ψυχολογίας, στην Ελλάδα.

Gallery:
Το εν λόγω πρόγραμμα είναι το μοναδικό Master of Science στην Ελλάδα που επικεντρώνεται στις εφαρμογές της ψυχολογίας στην εκπαίδευση που ταυτόχρονα εμπλουτίζει τις δεξιότητες συμβουλευτικής των φοιτη

MSc Applied Psychology: Clinical Psychology & Counselling - Μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία & Συμβουλευτική

City: Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Telephone: 210 88 99 600, 2310 287 779
Email: [email protected]
Video: lmjTK3tsM1w
RSForm ID: MEDITER_MSCAppliedPsychologyClinical
Start Date: 2018-10-01
Duration: 2 έτη (part time) με μαθήματα απογεύματα ή Σάββατο πρωί.
Type: Μεταπτυχιακά
Description:

Το MSc in Applied Psychology: Clinical Psychology & Counselling έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους φοιτητές να εργαστούν αποτελεσματικά ως κλινικοί ψυχολόγοι με κλινικούς πληθυσμούς και άλλους επαγγελματίες.

 • Αποτελεί το μοναδικό Master στην Ελλάδα που συνδυάζει δύο τομείς: Κλινική Ψυχολογία και Συμβουλευτική, με έμφαση στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία (CBT).
 • Περιλαμβάνει κλινική πρακτική με οργανωμένη εποπτεία.
 • Δημιουργεί απόφοιτους αυτόνομους ψυχολόγους, με δυνατότητα αξιολόγησης – παρέμβασης – θεραπείας.

Πληροφορίες προγράμματος μέσω website: https://www.medcollege.edu.gr/courses/msc-applied-psychology-clinical-psychology-counselling/

Purpose:

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κλινική Ψυχολογία & Συμβουλευτική καλύπτει θεωρίες και εμπειρικά στοιχεία σχετικά με την ψυχική υγεία, τις διαταραχές και την ψυχοπαθολογία, τη νευροψυχολογία και την ψυχοφαρμακολογία. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην κατανόηση της ψυχολογικής λειτουργίας καθώς και τρόπους αντιμετώπισης των ψυχολογικών δυσλειτουργιών και διαταραχών, λαμβάνοντας υπόψη την καθημερινή λειτουργικότητα.

Structure:

Το MSc Applied Psychology: Clinical Psychology & Counselling περιλαμβάνει έξι (6) μαθήματα των 20 διδακτικών μονάδων (credits) με μια μεταπτυχιακή ερευνητική εργασία (60 διδακτικές μονάδες).

Μέσω της ενότητας «Therapeutic Counselling Skills in Action», οι φοιτητές θα συμμετάσχουν σε εποπτευόμενη πρακτική άσκηση και θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία που θα συμπληρώσει την μάθησή τους στο πρόγραμμα και την εξειδίκευσή τους. Η εύρεση πλαισίου πρακτικής και η ικανοποίηση των σχετικών απαιτήσεων του πλαισίου είναι ευθύνη των φοιτητών, ωστόσο το Κολλέγιο υποστηρίζει στην εύρεση κατάλληλου πλαισίου, μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων φορέων και ιδρυμάτων. Οι φοιτητές πρέπει να συγκεντρώσουν ένα ελάχιστο σύνολο 100 ωρών πρακτικής και 20 ωρών εποπτείας. 

Έτος 1

Εξάμηνο 1

 • Applied Clinical Psychology
  Εφαρμοσμένη Κλινική Ψυχολογία
  (20 credits)
 • Neuropsychology
  Νευροψυχολογία
  (20 credits)

Εξάμηνο 2

 • Psychopharmacology
  Ψυχοφαρμακολογία
  (20 credits)
 • Disorders and Psychopathology
  Διαταραχές και Ψυχοπαθολογία
  (20 credits)

Έτος 2

Εξάμηνο 3

Quantitative and Qualitative Research Methods
Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας
(20 credits)

Εξάμηνο 4

Therapeutic Counselling Skills in Action
Θεραπευτική Παρέμβαση και
Δεξιότητες Συμβουλευτικής στην Πράξη
(20 credits)

Dissertation
Πτυχιακή
(20 credits)

Criteria:

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

 • Απόφοιτοι πανεπιστημίου ή κολλεγίου με προπτυχιακό τίτλο σπουδών Ψυχολογίας.
 • Απόφοιτοι πανεπιστημίου ή κολλεγίου με προπτυχιακό τίτλο σπουδών στις κοινωνικές επιστήμες ή σε τομέα που περιέχει σημαντικό στοιχείο της Ψυχολογίας.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Αντίγραφο τελευταίου τίτλου σπουδών
 • Βιογραφικό σημείωμα (στα αγγλικά)
 • Συστατικές επιστολές (2)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου IELTS (6.5) ή αντίστοιχο *
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
 • Φωτογραφίες (2)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου

* Υποψήφιοι που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό τεστ αξιολόγησης αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College (placement test).

Fees:

Το Mediterranean College προσφέρει στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του πολλαπλές εναλλακτικές αποπληρωμής των ετήσιων διδάκτρων και fees. Επισκεφθείτε την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση και συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη σχετική φόρμα: http://bit.ly/2vrY3lL

Ένας εξειδικευμένος σύμβουλος εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσει αναλυτικά.

Career:

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε διαφορετικά πλαίσια, όπως:

 • χώρους ψυχικής υγείας
 • νοσοκομεία και κλινικές
 • μονάδες αποκατάστασης
 • ΜΚΟ
 • διαγνωστικά κέντρα
 • ως ερευνητές
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες – σύμβουλοι

Επίσης, οι απόφοιτοι έχουν δυνατότητα ακαδημαϊκής συνέχισης των σπουδών τους για διδακτορικό αλλά και δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης στο εξωτερικό.

Certification:

Το MSc Applied Psychology: Clinical Psychology & Counselling προσφέρεται από το University of Derby, το οποίο συγκαταλέγεται πλέον στα 30 καλύτερα Βρετανικά Πανεπιστήμια (ανάμεσα σε 121 ιδρύματα), σύμφωνα με τον Πανεπιστημιακό οδηγό του Guardian 2019, και κατέχει την 1η θέση σε σπουδές Ψυχολογίας, στην Ελλάδα.

Gallery:
Το MSc Applied Psychology: Clinical Psychology & Counselling έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους φοιτητές να εργαστούν αποτελεσματικά ως κλινικοί ψυχολόγοι με κλινικούς πληθυσμούς και άλλους επαγ

MSc Clinical & Community Psychology - Μεταπτυχιακό στην Κλινική και Κοινοτική Ψυχολογία

City: Αθήνα
Telephone: 2106199891
Email: [email protected]
RSForm ID: MHTROPOLITIKO_mscclinicalcommunity
Duration: 1 έτος
Type: Μεταπτυχιακά
Description:

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Clinical and Community Psychology προετοιμάζει επαγγελματίες Ψυχολόγους, ικανούς να διεκδικήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο της Κλινικής και Κοινοτικής Ψυχολογίας. Η Κλινική Κοινοτική Ψυχολογία ασχολείται με τις σχέσεις του ατόμου με την κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία. Οι επαγγελματίες Κοινοτικοί Ψυχολόγοι αναζητούν να κατανοήσουν την ποιότητα ζωής ατόμων, κοινοτήτων και κοινωνιών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της έρευνας και της δράσης.

Η Κοινοτική Ψυχολογία κάνει χρήση ποικίλων θεωριών εντός και εκτός της επιστήμης της Ψυχολογίας, προκειμένου να αναλύσει κρίσιμα θέματα των κοινοτήτων, τις σχέσεις μεταξύ τους και τις συμπεριφορές των ατόμων απέναντι σε αυτές. Είναι ένας συνδυασμός επιστήμης, θεωρίας και κλινικής γνώσης με στόχο την κατανόηση, την πρόβλεψη και την ανακούφιση του ψυχολογικού στρες και των ψυχολογικών δυσλειτουργιών και την προαγωγή της υγείας και της ατομικής εξέλιξης.

Οι πυρήνες της πρακτικής της είναι η ψυχολογική αξιολόγηση και η ψυχοθεραπεία, παρ' όλο που οι κλινικοί ψυχολόγοι ασχολούνται και με την έρευνα, την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Clinical & Community Psychology συνδυάζει τα θεωρητικά μαθήματα με την κλινική πρακτική και την έρευνα. Παρέχει υψηλής ποιότητας, σύγχρονη θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση και έρευνα στην κλινική και κοινοτική ψυχολογία, αλλά και εκπαίδευση με έμφαση στους ιστορικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της επιστήμης.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης υπό εποπτεία στο ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων κλινικών πλαισίων του Κολλεγίου και παρατήρηση κλινικών περιπτώσεων.

Το πτυχίο απονέμεται απευθείας από το συνεργαζόμενο Βρετανικό Πανεπιστήμιο, University of East London, το οποίο που ανεδείχθη 2ο στην επιλογή σπουδών στη ψυχολογία, βάσει της εθνικής έρευνας ικανοποίησης φοιτητών στο Λονδίνο (National Student Satisfaction Survey, London, 2014). Το πρόγραμμα είναι πλήρως ελληνόφωνο, γεγονός που επιτρέπει τη μέγιστη κατανόηση της επιστήμης, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα επαγγελματικής ισοδυναμίας με τους αντίστοιχους ελληνικούς τίτλους μέσω ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εγγραφών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου της περιοχής σας: 

 • Campus Αμαρουσίου: Σωρού 74, Τηλ. 210-6199891
 • Campus Αθήνας (Κέντρο): Πατησίων 125, Τηλ. 210-6199891
 • Campus Πειραιά: Φίλωνος & Σωτήρος 1Α, Τηλ. 210-4121200
 • Campus Θεσσαλονίκης: Ελ. Βενιζέλου 14 & Τσιμισκή, Τηλ. 2310-241010

E-mail: [email protected]

Purpose:

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Clinical and Community Psychology έχει στόχο να παρέχει τις θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις και την εμπειρία από τις βασικές κλινικές και κοινοτικές εφαρμογές της επιστήμης της Ψυχολογίας. Είναι κατάλληλο για ευρεία γκάμα πτυχιούχων και επαγγελματιών ειδικοτήτων Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας, που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στο χώρο της Κλινικής και Κοινοτικής Ψυχολογίας.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις δύο παρακάτω κατευθύνσεις:

 • Γνωσιακή – Συμπεριφορική θεραπεία ή
 • Οικογενειακή- Συστημική Θεραπεία
Structure:

Το MSc Clinical & Community Psychology προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα και έχει διάρκεια ένα έτος. Τα μαθήματα του προγράμματος είναι τα εξής:

 • Κλινική και Κοινοτική Ψυχολογία: Θεωρία και Πράξη
 • Ερευνητική Μεθοδολογία και Μεταπτυχιακή Εργασία
 • Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία: Θεωρία
 • Οικογενειακή – Συστημική Θεραπεία: Θεωρία
 • Πρακτική στη Γνωσιακή και Συμπεριφορική Θεραπεία
 • Πρακτική στην Οικογενειακή και Συστημική Θεραπεία
Criteria:

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, στην Ψυχολογία, την Κοινωνική Ψυχολογία, τη Συμβουλευτική, την Εκπαίδευση, τη Νοσηλευτική, την Ιατρική ή άλλων συναφών αντικειμένων των Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη για την εισαγωγή στο πρόγραμμα)
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Fees:

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εγγραφών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου για να ενημερωθείτε σχετικά με τα δίδακτρα του προγράμματος.

Career:

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Clinical and Community Psychology προετοιμάζει επαγγελματίες Ψυχολόγους, ικανούς να διεκδικήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο της Κλινικής και Κοινοτικής Ψυχολογίας. Oι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και το υπόβαθρο για να:

 • Διεκδικήσουν μια θέση σε επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα (π.χ. κλινικής ψυχολογίας, συμβουλευτικής ή εκπαιδευτικής ψυχολογίας).
 • Εργαστούν σε κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς όπου απαιτείται η παρουσία και απασχόληση ειδικού ή θέσεις ερευνητικού προσωπικού.
 • Συνεχίσουν την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους κατάρτιση, με στόχο την απόκτηση επιπλέον δεξιοτήτων στη κλινική αξιολόγηση και παρέμβαση.
Certification:

Το μεταπτυχιακό MSc Clinical & Community Psychology προσφέρεται σε συνεργασία με το διακεκριμένο Βρετανικό Πανεπιστήμιο University of East London, το οποίο ανεδείχθη 2ο στην επιλογή σπουδών στην ψυχολογία, βάσει της εθνικής έρευνας ικανοποίησης φοιτητών στο Λονδίνο (National Student Satisfaction Survey, London). Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος MSc Clinical & Community Psychology στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών Master of Science από το University of East London.

Gallery:
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Clinical and Community Psychology προετοιμάζει επαγγελματίες Ψυχολόγους, ικανούς να διεκδικήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο της Κλινικής και Κοινοτικής Ψυχολογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία»

City: Αθήνα
Telephone: 2107277965
Email: [email protected]
PDF: /ODIGOS_SPOUDON_18-19/EKPA/School-Psychology-EKPA.pdf
RSForm ID: EKPA_PMSSxolikiPsyxologia
Start Date: 2018-09-10
Registration Date: 2018-08-31
Duration: Η χρονική διάρκεια για την απονομή Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και η μέγιστη σε έξι (6).
Type: Μεταπτυχιακά
Description:

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» με δύο κατευθύνσεις: α) «Σχολική Ψυχολογία» και β) «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 .

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 προβλέπεται η εισαγωγή σαράντα (40) φοιτητών/τριών, για τις δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία».

Η επανίδρυση και ο Κανονισμός του ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία» έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ .

Structure:

Ύλη εξετάσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία :

Γνωστική Ψυχολογία

Ορισμός, αντικείμενο και ιστορία της Γνωστικής Ψυχολογίας. Ερευνητικές μέθοδοι της γνωστικής ψυχολογίας (πειραματικές, νευροαπεικονιστικές, προσομοιώσεις, τεχνητή νοημοσύνη, λεκτικές αναφορές, κ.λπ.). Η φυσιολογική βάση των γνωστικών διεργασιών. Η θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών. Η γνώση και η αναπαράστασή της (σημασιολογικές αναπαραστάσεις: σημασιολογικά χαρακτηριστικά, σημασιολογικά δίκτυα, προτασιακές, σχήμα, σενάρια. Aναλογικές αναπαραστάσεις: Nοερές εικόνες, νοερά μοντέλα). Οι γνωστικές λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης και της μνήμης. Η οργάνωση των πληροφοριών στη μνήμη.Ορισμός και φύση της σκέψης. Χαρακτηριστικά της σκέψης σε αντιδιαστολή προς άλλες γνωστικές λειτουργίες. Μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες της μελέτης της σκέψης. Θεωρίες για τη σκέψη και πειραματικά πρότυπα πάνω στα οποία στηρίζονται. Λύση προβλημάτων. Συλλογιστική: Τα δύο βασικά είδη λογικής σκέψης (παραγωγή, επαγωγή) και οι αντίστοιχες ψυχολογικές απόψεις. Αναλογική σκέψη - Η σημασία της για τη λύση προβλημάτων. Τα χαρακτηριστικά, η κατανόηση και η κατάκτηση της γλώσσας. Το γνωστικό πλαίσιο της χρήσης της γλώσσας. Θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης. Σύγχρονα διεπιστημονικά θέματα: συγκινήσεις, συνείδηση.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 1. Eysenck, M. W. (2010). Βασικές αρχές γνωστικής ψυχολογίας. Αθήνα: Gutenberg.
 2. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. Γνωστική Ψυχολογία: Από την αναπαράσταση της γνώσης στο θυμικό και στη δράση. Πεδίο.
 3. Πόθος, Ε., & Οικονόμου, Η. (2010). Θέματα Γνωσιακής Ψυχολογίας. Αθήνα: Gutenberg.
 4. Ρούσσος, Π. Λ. (2012). Γνωστική Ψυχολογία: Οι βασικές γνωστικές διεργασίες. Αθήνα: ΤΟΠΟΣ.
 5. Ρούσσος, Π. Λ. (Επιμ.) (2014). Γνωστική Ψυχολογία: Οι ανώτερες γνωστικές διεργασίες. Αθήνα: ΤΟΠΟΣ.

Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Έννοια και έργο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Η έννοια της Ανάπτυξης, τα βασικά ερωτήματα γύρω από αυτήν και οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη. Ο ρόλος της κληρονομικότητας και του περιβάλλοντος. Βιολογική, Γνωστική, Συναισθηματική και Κοινωνική Ανάπτυξη στην προσχολική, την σχολική (μέση παιδική) και την εφηβική ηλικία.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

1.Feldman, R. (2009). Εξελικτική Ψυχολογία. Δια Βίου Ανάπτυξη. Αθήνα: Gutenberg
2. Lightfoot, C., Cole, M., & Cole, S.R. (2000). Η ανάπτυξη των παιδιών. Αθήνα: Gutenberg
3. Baucum, D., & Craig, J.C. (2008). Η ανάπτυξη του ανθρώπου. Αθήνα: Παπαζήση.
4. Shaffer, D. R. (2004). Εξελικτική Ψυχολογία. Παιδική Ηλικία και Εφηβεία. Αθήνα: Έλλην.

Κοινωνική Ψυχολογία και Δυναμική των Διαπροσωπικών Σχέσεων

α) Σκοπός και έργο της Κοινωνικής Ψυχολογίας, κρίση της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Πειραματικές και μη πειραματικές μέθοδοι της κοινωνικοψυχολογικής έρευνας, ερευνητική δεοντολογία, β) Στάσεις και η σχέση τους με τις Αξίες και τις Ιδεολογίες, διαμόρφωση Στάσεων, δομή και λειτουργία των Στάσεων, ανακολουθία Στάσεων-Συμπεριφοράς και οι σχετικές θεωρίες, γ) Αλλαγή των Στάσεων, Ενδοτικότητα, Γνωστική Ασυμφωνία, δ) Ομάδα και διαστάσεις διαμόρφωσης της ομάδας, Επίδραση της ομάδας στην ατομική απόδοση, Ομαδική συνεκτικότητα, Ομαδική κοινωνικοποίηση, Νόρμες, Δομή της ομάδας, ε) Διαπροσωπικές σχέσεις στην Κοινωνική Ψυχολογία, η Θεωρία του Bales για την κοινωνική αλληλεπίδραση σε ομάδες, μη λεκτική συμπεριφορά και διαφυλικές σχέσεις, δομικές και λειτουργικές προσεγγίσεις της μη λεκτικής συμπεριφοράς, μοντέλα περιγραφής της αλληλεπίδρασης και ο ρόλος της γλώσσας (προσέγγιση D. Graddol), τελετουργίες - εθιμοτυπίες (θεωρία του E. Goffman), στ) Πρώιμες σχέσεις και διαπολιτισμικές διαφορές, Θεωρία των Προσωπικών Νοητικών Κατασκευών του G. Kelly, Αιτιακές αποδόσεις στις στενές/οικείες και στις κοινωνικές σχέσεις, και ζ) Δίκτυα σχέσεων και οι επιδράσεις τους στις σχέσεις, η κοινωνική συμμετοχή, οι αρχές της συναλλαγής, θεωρίες της αλληλεξάρτησης και της ισότητας.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 1. Hogg, M. A. &Vaughan, G. A. (2010). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: εκδ. Gutenberg, Γ. Δαρδανός-Κ. Δαρδανός Ο.Ε.
 2. Miell D. & Dallos, R. (2011). Διαπροσωπικές Σχέσεις: Mια συνεχής κοινωνική αλληλεπίδραση, Αθήνα, εκδ. Πεδίο.
 3. Κοκκινάκη, Φ. (2005). Κοινωνική Ψυχολογία: Εισαγωγή στη Μελέτη της Κοινωνικής Συμπεριφοράς. Αθήνα: Gutenberg Γ. Δαρδανός Κ. Δαρδανός Ο.Ε., Αθήνα
 4. Γεώργας, Δ. (1995). Κοινωνική Ψυχολογία, τόμ. α' και β' (4η έκδοση). Αθήν: Ελληνικά Γράμματα.

Εξετάσεις

Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν 10 Σεπτεμβρίου και 12 Σεπτεμβρίου 2018 στη Φιλοσοφική Σχολή.

*Οι ημερομηνίες των εξετάσεων θα ισχύσουν υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιευθεί το ΦΕΚ της επανίδρυσης και του Κανονισμού μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2018.

Δευτέρα 10η Σεπτεμβρίου 2018, 17.00-19.00

Για την κατεύθυνση «Σχολική Ψυχολογία» θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο: Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Για την κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο: Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Τετάρτη 12η Σεπτεμβρίου 2018, 11.30-13.30

Για την κατεύθυνση «Σχολική Ψυχολογία» θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο: Γνωστική Ψυχολογία

Για την κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική Ψυχολογία και Δυναμική των Διαπροσωπικών Σχέσεων

 

Όσοι υποψήφιοι δεν θα έχουν επαρκή επίδοση στις γραπτές αυτές εξετάσεις, θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής.

Θα υπάρξει ανακοίνωση των αμφιθεάτρων που θα δοθούν οι γραπτές εξετάσεις.

*Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος για νεότερες πληροφορίες :http://www.psych.uoa.gr

Criteria:

Δικαίωμα υποψηφιότητας:

Α) για την ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία» ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων και αντιστοίχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Β) για την ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντιστοίχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Σχολών ή/και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Μουσικών Σπουδών, Θεατρικών Σπουδών, Καλών Τεχνών, Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας/Μοριακής Βιολογίας, καθώς και Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας των ΑΤΕΙ, της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν, επίσης, φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι έχουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών, αλλά δεν έχουν ακόμη ορκισθεί. Οι υποψήφιοι της περίπτωσης αυτής οφείλουν να καταθέσουν το πτυχίο τους μέχρι την ημερομηνία της συνέντευξης.

Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής ολοκλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, εργαστήρια,πρακτικές ασκήσεις, εποπτεία καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό Σπουδών και στον Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 12/07/2018 έως και 31/08/2018 στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας, γραφείο 533, 5ος όροφος,Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες (10.00 - 14.00). Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210-7277965.

Να ληφθεί υπόψη ότι αιτήσεις δεν θα παραλαμβάνονται από 13 - 19 Αυγούστου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας αυτοπροσώπως ή μόνο με εταιρεία ταχυμεταφορών-courier(τα έξοδα βαρύνουν τον αποστολέα) έως και 31 Αυγούστου 2018. Διεύθυνση αποστολής: Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών,Γραφ. 533, 5ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,Τ.Κ. 157 03, Αθήνα.Τηλ. επικοινωνίας: 2107277965.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές οφείλουν να υποβάλουν:

1. Αίτηση εγγραφής στην κατεύθυνση του ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία», που επιθυμούν. Η αίτηση είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα του Τμήματος, στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.psych.uoa.gr/proboli-newn/aithsh.html

2. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική εμπειρία, η επιστημονική ή/και κοινωνική δραστηριότητα

3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών

5. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων

6. Τεκμήριο επαρκούς κατοχής ξένης γλώσσας

7. Αντίτυπα ερευνητικών δημοσιευμάτων (εφόσον υπάρχουν)

8. Συστατικές επιστολές(εφόσον υπάρχουν)

Επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται μετά από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις και συνέντευξη ως εξής:Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση σε δύο γνωστικά αντικείμενα. Στο τρίτο στάδιο, οι υποψήφιοι/ες που θα επιτύχουν και στα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν, θα κληθούν σε συνέντευξη προκειμένου να συνεκτιμηθούν η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα.

Α . Για την ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία» η εξέταση  θα είναι στα γνωστικά αντικείμενα: 

α) Αναπτυξιακή Ψυχολογία

β) Γνωστική Ψυχολογία

Β. Για την ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα» η εξέταση θα είναι στα γνωστικά αντικείμενα:

α) Αναπτυξιακή Ψυχολογία

β) Κοινωνική Ψυχολογία και Δυναμική των Διαπροσωπικών Σχέσεων

Fees:

Οι φοιτητές φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών καταβάλλοντας α) το ποσό των 2.400,00 € ετησίως για την κατεύθυνση «Σχολική Ψυχολογία» (1200 € για κάθε εξάμηνο φοίτησης, τα οποία καταβάλλονται στην έναρξη κάθε εξαμήνου) και β) το ποσό των 1.800,00 € ετησίως για την κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» (900€ για κάθε εξάμηνο φοίτησης, τα οποία καταβάλλονται στην έναρξη κάθε εξαμήνου).

Certification:

Το ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Σχολική Ψυχολογία», στις εξής ειδικεύσεις:

- «Σχολική Ψυχολογία»

- «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα»

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Gallery:
Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» με δύο κατευθύνσεις: α) «Σχολική Ψυχο

Master (MS) in Counseling Psychology & Psychotherapy

City: Αθήνα
Telephone: 210 600 9800
Email: [email protected]
RSForm ID: Sample_DEREE_MasterMSCounselingPsychologyPsychotherapy
Duration: 1 με 2 χρόνια
Type: Μεταπτυχιακά
Description:

The MS in Counseling Psychology and Psychotherapy balances theoretical perspectives with the application of techniques and approaches, aiming to train students who wish to work with a variety of client/patient groups in various settings. The program prepares participants to conduct assessment, prevention, and interventions for psychological difficulties, and to serve the profession and the client by offering high-quality services based on theory, high ethical integrity, and empirically validated practices.

Student develop specialized knowledge and competencies, and gradually adopt a range of roles relating to the practice of counseling psychology. Professional skills are initially developed through pre-practicum experiences (as part of coursework) and, following, through the completion of at least 700 hours of supervised practical training in mental health settings.

Duration of the postgraduate degree varies from 1 to 2 years, depending on the program type. Each program has different credit requirements.

 • FALL TERM begins in September ends in December
 • WINTER TERM begins in January ends in April
 • SPRING TERM begins in April last day of classes in July
Purpose:

In the first year, the program aims to provide the student with core theoretical and research knowledge in areas relating to Counseling Psychology. In the second year, students enroll in skill-based courses from different theoretical orientations, are assigned to supervised practicum(s) (700 hours) and complete the research thesis.

Structure:

The program may be completed in two years (full-time) or up to four years (part-time). Classes run Mondays to Thursdays, 17:00-20:00. New students are admitted at the start of the fall, winter and spring terms.

Practical training is undertaken within counseling agencies and/or organizations from our network of collaborators that offer counseling as part of their services. The practicum is supervised by licensed psychologists at the local training partners and by faculty supervisors and enables students to gradually further develop their skills as a counselor by working with actual clients and gaining experience of working alongside and under the supervision experienced colleagues. Students may opt to acquire training experience in a variety of settings with different populations:

 • Our program operates its own counseling center that offers counseling and assessment services to the ACG community. MS candidates are enrolled as counseling trainees and offer services under the supervision of our clinical faculty.
 • A number of short- and long-term training agreements are established each year with private and public institutions/organizations that offer counseling services and research opportunities.
 • Collaborations with NGOs, to support their work, provide our students with the opportunity for training in nonconventional venues and environments such as national abuse prevention programs and street work/counseling.
Criteria:

In order to be considered for entry to the program, applicants will normally be at least 23 years old and should be prepared to demonstrate the following:

 • Competence to undertake graduate work: a College or University degree in psychology. Applicants who do not have a first degree in psychology may opt to attend a graduate conversion course, leading to a Graduate Certificate in Psychology, prior to applying to the program.
 • Evidence of proficiency in the English language: TOEFL, IELTS, Proficiency, or GCE.
 • Suitability for counseling: Evidence of personal maturity and resilience sufficient to cope with the emotional demands of counseling and psychotherapy will be sought during the personal interview and from references.
Career:
 • Benefit from the program’s integrated curriculum, which involves psychology theory, skills development, and practical experience, to grow into a self-reflective and ethical practitioner committed to professional development and to the maintenance of professional standards.
 • Take a critical academic approach to theory, practice, and research in counseling psychology and psychotherapy, and prepares them to work as independent professionals.
 • Acquire the methodological knowledge and skills you will need to undertake a major piece of individual research.
 • Gain professional experience through skill-based courses and supervised practicum in an array of collaborating organizations.
Certification:

Deree – The American College of Greece is accredited by the New England Commission of Higher Education (NECHE) and validated by the Open University, UK.

Gallery:
The MS in Counseling Psychology and Psychotherapy balances theoretical perspectives with the application of techniques and approaches, aiming to train students who wish to work with a variety of clien

MSc Applied Psychology: Health Psychology & Counselling - Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Υγείας & Συμβουλευτική

City: Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Telephone: 210 88 99 600, 2310 287 779
Email: [email protected]
Video: lmjTK3tsM1w
RSForm ID: MEDITER_MSCAppliedPsychologyHealthPsychology
Start Date: 2018-10-01
Duration: 2 έτη (part time) με μαθήματα απογεύματα ή Σάββατο πρωί.
Type: Μεταπτυχιακά
Description:

Το MSc in Applied Psychology: Health Psychology & Counselling έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους φοιτητές να εργαστούν αποτελεσματικά ως ψυχολόγοι υγείας με τους ασθενείς, φροντιστές και άλλους επαγγελματίες.

 • Αποτελεί το μοναδικό Master στην Ελλάδα που συνδυάζει δύο τομείς: Ψυχολογία Υγείας και Συμβουλευτική, με έμφαση στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία (CBT).
 • Περιλαμβάνει κλινική πρακτική με οργανωμένη εποπτεία.
 • Δημιουργεί απόφοιτους αυτόνομους ψυχολόγους, με δυνατότητα αξιολόγησης – παρέμβασης – θεραπείας.

Πληροφορίες προγράμματος μέσω websitehttps://www.medcollege.edu.gr/courses/msc-applied-psychology-health-psychology-counselling/

Purpose:

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ψυχολογία Υγείας & Συμβουλευτική καλύπτει τις ψυχολογικές θεωρίες της υγείας και της ασθένειας, τονίζοντας τη σημασία της προαγωγής της υγείας, της πρόληψης των κινδύνων και της αλλαγής της συμπεριφοράς. Το πρόγραμμα υπογραμμίζει επίσης τη σημασία των εμπειρικών στοιχείων, της νομοθεσίας, της δεοντολογίας και των συναφών συνθηκών (π.χ. κοινωνικών, πολιτικών) και των σχετικών με την υγεία νομοθεσιών.

Structure:

Το MSc Applied Psychology: Health Psychology & Counselling περιλαμβάνει έξι (6) μαθήματα των 20 διδακτικών μονάδων (credits) και μια μεταπτυχιακή ερευνητική εργασία (60 διδακτικές μονάδες).

Μέσω της ενότητας «Therapeutic Counselling Skills in Action», οι φοιτητές θα συμμετάσχουν σε εποπτευόμενη πρακτική άσκηση και θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία που θα συμπληρώσει τη μάθησή τους στο πρόγραμμα και την εξειδίκευσή τους ως ψυχολόγοι υγείας. Η εύρεση πλαισίου πρακτικής και η ικανοποίηση των σχετικών απαιτήσεων του πλαισίου είναι ευθύνη των φοιτητών, ωστόσο το Κολλέγιο υποστηρίζει την εύρεση κατάλληλου πλαισίου, μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων φορέων και ιδρυμάτων. Οι φοιτητές πρέπει να συγκεντρώσουν ένα ελάχιστο σύνολο 100 ωρών πρακτικής και 20 ωρών εποπτείας.

Έτος 1

Εξάμηνο 1

 • Applied Health Psychology and Well-being
  Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Υγείας και Ευεξία
  (20 credits)
 • Health Promotion and Behaviour Change
  Προώθηση της Υγείας και Αλλαγή Συμπεριφοράς
  (20 credits)

Εξάμηνο 2

 • Living and Coping with Long-term Conditions
  Αντιμετωπίζοντας και Ζώντας με Μακροχρόνιες Ασθένειες
  (20 credits)
 • Psychology of Illness
  Ψυχολογία της Ασθένειας
  (20 credits)

Έτος 2

Εξάμηνο 3

Quantitative and Qualitative Research Methods
Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας
(20 credits

Εξάμηνο 4

Therapeutic Counselling Skills in Action
Θεραπευτική Παρέμβαση και
Δεξιότητες Συμβουλευτικής στην Πράξη
(20 credits)

Dissertation
Πτυχιακή
(20 credits)

Criteria:

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

 • Απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή κολλεγίου με προπτυχιακό τίτλο σπουδών Ψυχολογίας.
 • Απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή κολλεγίου με προπτυχιακό τίτλο σπουδών στις κοινωνικές επιστήμες ή σε τομέα που περιέχει σημαντικό στοιχείο της Ψυχολογίας.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Αντίγραφο τελευταίου τίτλου σπουδών
 • Βιογραφικό σημείωμα (στα αγγλικά)
 • Συστατικές επιστολές (2)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου IELTS (6.5) ή αντίστοιχο *
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
 • Φωτογραφίες (2)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου

* Υποψήφιοι που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό τεστ αξιολόγησης αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College (placement test).

Fees:

Το Mediterranean College προσφέρει στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του πολλαπλές εναλλακτικές αποπληρωμής των ετήσιων διδάκτρων και fees. Επισκεφθείτε την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση και συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη σχετική φόρμα: http://bit.ly/2vrY3lL

Ένας εξειδικευμένος σύμβουλος εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσει αναλυτικά.

Career:

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε διαφορετικά πλαίσια, όπως:

 • νοσοκομεία και κλινικές
 • σε προγράμματα προώθησης της υγείας / πρόληψης ασθενειών
 • ως ερευνητές
 • ΜΚΟ
 • μονάδες υγείας
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες – σύμβουλοι

Επίσης, οι απόφοιτοι έχουν δυνατότητα ακαδημαϊκής συνέχισης των σπουδών τους για διδακτορικό αλλά και δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης στο εξωτερικό.

Certification:

Το MSc Applied Psychology: Health Psychology & Counselling προσφέρεται από το University of Derby, το οποίο συγκαταλέγεται πλέον στα 30 καλύτερα Βρετανικά Πανεπιστήμια (ανάμεσα σε 121 ιδρύματα), σύμφωνα με τον Πανεπιστημιακό οδηγό του Guardian 2019, και κατέχει την 1η θέση σε σπουδές Ψυχολογίας, στην Ελλάδα.

Gallery:
Το MSc in Applied Psychology: Health Psychology & Counselling έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους φοιτητές να εργαστούν αποτελεσματικά ως ψυχολόγοι υγείας με τους ασθενείς, φροντιστές και άλλους

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας»

City: Αθήνα
Telephone: 2107222723
Email: [email protected]
RSForm ID: MedschoolEKPA_programmametaptyxiakwnspoudwnPMS
Start Date: 2018-10-01
Registration Date: 2018-09-15
Duration: Διετές (4 διδακτικά εξάμηνα) με απογευματινές παρακολουθήσεις τριών ημερών ανά εβδομάδα.
Type: Μεταπτυχιακά
Description:

Το επανιδρυθέν διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» που οργανώνει και λειτουργεί η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πρόκειται να δεχθεί φοιτητές/τριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (σε ειδικό έντυπο που θα βρείτε στην ιστοσελίδα healthpromotion.med.uoa.gr
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για τους/τις πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού)
 • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού (ή και μεταπτυχιακού, αν υπάρχει)
 • Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας, καθώς και όποια άλλη επαγγελματική ή εθελοντική δραστηριότητα εκτιμά ο/η ίδιος/α ότι σχετίζεται με το αντικείμενο του ΠΜΣ.
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 ή καλή Β2) σύμφωνα με το άρθρο 1 π.δ 146/2007.
 • Δύο συστατικές επιστολές (σε ειδικό έντυπο που θα βρείτε στην ιστοσελίδα healthpromotion.med.uoa.gr) .
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)
 • Ηλεκτρονικό αντίγραφο διπλωματικής εργασίας του Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών (εάν υπάρχει)
 • Φωτοαντίγραφο ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατηρίου που αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου του.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από 15/07/2018 έως 28/07/2018 και από 25/8/2018 έως 15/9/2018. Ο φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται από τον/ην υποψήφιο/α ή αποστέλλεται μέσω υπηρεσίας courier στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Μ.Σ «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας»
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 25 (2ος όροφος)
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΤΗΣΕΩΝ: 10:00 – 14:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Οι συνεντεύξεις για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων φοιτητών/τριών θα λάβουν χώρα στις 20 με 25 Σεπτεμβρίου 2018. Ανακοίνωση για τις ακριβείς ημερομηνίες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. στις αρχές Σεπτεμβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Χριστίνα Δημητρακάκη, [email protected], τηλ. επικοινωνίας: 210-722 2723)

Purpose:

Το ΠΜΣ Προαγωγής και Αγωγής Υγείας αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πτυχιούχων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) στα αντικείμενα της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, τα οποία περιλαμβάνουν τη μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στην υγεία και τη μελέτη των τρόπων αντιμετώπισής τους. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν πρωτίστως το φυσικό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Στα αντικείμενα εκπαίδευσης περιλαμβάνονται επίσης βασικές γνώσεις στατιστικής, επιδημιολογίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, παιδαγωγικής και μεθοδολογία έρευνας. Βασικός στόχος του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες στα πεδία του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, καθώς και του σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών Προαγωγής Υγείας στη χώρα μας.

Structure:

1ο ΕΤΟΣ

Α1. ΥΓΕΙΑ -ΑΡΡΩΣΤΙΑ (ΠΜ 6)

Α2. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΜ 6)

Α3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ -ΑΡΧΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΜ 6)

Α4. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΜ 6) 5

Α5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ & ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ I (ΠΜ 6)

Β1. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΜ 6)

Β2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ & ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ II (ΠΜ 6)

Β3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΜ 6)

Β4. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΜ 6)

Β5. ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΜ 6)

2ο ΕΤΟΣ

Γ1. ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (ΠΜ 5)

Γ2. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΜ 5)

Γ3. ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΠΜ 5)

Δ1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (ΠΜ 5)

Δ2. ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΜ 5)

Δ3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΜ 5)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΜ 30)

 

*1 Πιστωτική Μονάδα (ΠΜ) αντιστοιχεί σε 25–30 ώρες εργασίας του φοιτητή-τριας

Criteria:

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ, τα οποία αξιολογούν τους υποψηφίους με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

– Βαθμό πτυχίου

– Προφορική συνέντευξη

– Συστατικές επιστολές

– Επίδοση σε δοκιμασία απόδοσης περίληψης επιστημονικής δημοσίευσης από τα αγγλικά στα ελληνικά

– Επίδοση σε διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει)

– Ερευνητική & επαγγελματική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχει)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής των φοιτητών/τριών περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

Α) Αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ

Β) Συνέντευξη υποψηφίου από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

Fees:

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» ολοκληρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Το επανιδρυθέν διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» που οργανώνει και λειτουργεί η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και το Τμ

MSc Business Psychology - Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Εργασίας

City: Αθήνα
Telephone: 2106199891
Email: [email protected]
RSForm ID: MHTROPOLITIKO_mscbusinesspsych
Duration: 1 έτος
Type: Μεταπτυχιακά
Description:

Η Ψυχολογία της Εργασίας ασχολείται τόσο με την σχέση του ατόμου με την εργασία του, όσο και με τις σχέσεις των ανθρώπων στον εργασιακό τους χώρο. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Business Psychology σχεδιάστηκε προκειμένου να παρέχει όλη την απαραίτητη γνώση και το επιστημονικό υπόβαθρο σε όσους επιθυμούν να εξειδικευθούν και να εργασθούν ως επαγγελματίες ψυχολόγοι στον τομέα αυτό. Έναν τομέα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανάπτυξη, καθώς η Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού μιας επιχείρησης στη σημερινή – όλο προκλήσεις – αγορά, αποτελεί πλέον έναν κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας και η αντιμετώπιση και ο χειρισμός κρίσεων αποτελεί συχνό φαινόμενο.

Το πρόγραμμα έχει σύγχρονο και ρεαλιστικό προσανατολισμό και απευθύνεται κυρίως σε ψυχολόγους, αλλά η σημαντική διαφορά του σε σχέση με τα περισσότερα αντίστοιχα προγράμματα είναι ότι απευθύνεται και σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλων συναφών αντικειμένων (π.χ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού) με ενδιαφέρον για το αντικείμενο.

Οι φοιτητές θα εμβαθύνουν στα μοντέλα, τις έννοιες και τις πρακτικές εφαρμογές της Ψυχολογίας της Εργασίας, για την καλύτερη κατανόηση και τον βέλτιστο χειρισμό των στάσεων και συμπεριφορών των ανθρώπων στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Η Ψυχολογία της Εργασίας αποτελεί κλάδο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας και στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού/εταιρίας/συστήματος και στην βελτίωση της εργασιακής ικανοποίησης και ευημερίας των εργαζομένων. Το πρόγραμμα καλύπτει και τους οκτώ τομείς γνώσεων και επαγγελματικής εκπαίδευσης που απαιτείται από όσους/όσες εργάζονται στον κλάδο αυτό.

Η διδασκαλία περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, workshops, προσκεκλημένους ομιλητές, παρουσίαση και ανάλυση πραγματικών case-studies και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε οργανισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εγγραφών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου της περιοχής σας:

 • Campus Αμαρουσίου: Σωρού 74, Τηλ. 210-6199891
 • Campus Αθήνας (Κέντρο): Πατησίων 125, Τηλ. 210-6199891
 • Campus Πειραιά: Φίλωνος & Σωτήρος 1Α, Τηλ. 210-4121200
 • Campus Θεσσαλονίκης: Ελ. Βενιζέλου 14 & Τσιμισκή, Τηλ. 2310-241010

E-mail: [email protected]

Purpose:

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Business Psychology έχει στόχο να παρέχει τις θεωρητικές γνώσεις και τις πρακτικές εφαρμογές της Ψυχολογίας της Εργασίας / Οργανωσιακής Ψυχολογίας.  Είναι κατάλληλο τόσο για ψυχολόγους όσο και για ευρεία γκάμα πτυχιούχων και επαγγελματιών άλλων ειδικοτήτων, όπως Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανθρώπινου Δυναμικού, Μάρκετινγκ, Οικονομικών Επιστημών κ.α., που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στο χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.

Structure:

Το MSc Business Psychology προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα και έχει διάρκεια ένα έτος. Τα μαθήματα του προγράμματος είναι τα εξής:

 • Επιλογή και αξιολόγηση
 • Οργανωτική συμπεριφορά και οργανωτική ανάπτυξη
 • Αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Αξιολόγησης επίδοσης και ανάπτυξη καριέρας
 • Σχεδιασμός εργασιακού περιβάλλοντος
 • Εργασιακές σχέσεις και κίνητρα
 • Συμβουλευτική και ατομική ανάπτυξη
 • Μεθοδολογία έρευνα και στατιστική
 • Διπλωματική ερευνητική εργασία
 • Επαγγελματική πρακτική
Criteria:

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ψυχολογία, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, τις Οικονομικές Επιστήμες (ή σε άλλες συναφείς ειδικότητες)
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Fees:

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εγγραφών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου για να ενημερωθείτε σχετικά με τα δίδακτρα του προγράμματος.

Career:

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Business Psychology απευθύνεται σε ευρεία γκάμα πτυχιούχων και επαγγελματιών – εκτός από Ψυχολόγους – σε ειδικότητες όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ανθρώπινου Δυναμικού, Μάρκετινγκ, Οικονομικών Επιστημών κ.α., που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον κλάδο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και της Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Oι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να:

 • Εργαστούν στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων εταιριών και οργανισμών.
 • Εργαστούν ως σύμβουλος Ανθρωπίνου Δυναμικού, Διοίκησης ή Ανάπτυξης καριέρας.
 • Να συνεχίσουν σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου.
 • Να ασχοληθούν με τη διδασκαλία και την έρευνα σε αυτό το αντικείμενο.
Certification:

Το μεταπτυχιακό MSc Business Psychology προσφέρεται σε συνεργασία με το διακεκριμένο Βρετανικό Πανεπιστήμιο University of East London, το οποίο ανεδείχθη 2ο στην επιλογή σπουδών στην ψυχολογία, βάσει της εθνικής έρευνας ικανοποίησης φοιτητών στο Λονδίνο (National Student Satisfaction Survey, London). Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος MSc Business Psychology στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών Master of Science από το University of East London. 

Gallery:
Η Ψυχολογία της Εργασίας ασχολείται τόσο με την σχέση του ατόμου με την εργασία του, όσο και με τις σχέσεις των ανθρώπων στον εργασιακό τους χώρο. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Business Psychology σχε

Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων

City: Αθήνα
Telephone: 2132013225
Email: [email protected]
RSForm ID: SxolhEpisthmwn_PsyxikiYgeiaPsyxiatriki
Start Date: 2018-10-01
Registration Date: 2018-08-08
Duration: 2 έτη (Η έναρξη του Π.Μ.Σ. ορίζεται τον Οκτώβριο 2018 και θα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωσή του, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Type: Μεταπτυχιακά
Description:

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων» (Φ.Ε.Κ. υπό δημοσίευση).

Το Π.Μ.Σ. διάρκειας δύο (2) ετών, οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών - Master of Sciences (Δ.Μ.Σ.-M.Sc.) «Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων» / “Child and Adolescent Mental Health and Psychiatry”.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας ιδιοχείρως ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από 11/07/2018 έως και 08/08/2018 καθημερινά και ώρες 11:00 – 16:00:

Γραμματεία Π.Μ.Σ. (κα Α. Καλύβα) – Γραφείο Καθηγητή Παιδοψυχιατρικής Γερ. Κολαΐτη
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» (κεντρικό κτήριο, 1ος όροφος, 7ο γραφείο μετά γραφείο Διοίκησης)
Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδή, 115 27 Αθήνα
Τηλ. επικοινωνίας: 2132013225 (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 11:00-14:00)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας που οι υποψήφιοι προμηθεύονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή από την ιστοσελίδα www.mastercamh.med.uoa.gr
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου (αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής) ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
 5. Σύντομο σημείωμα, στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους οι υποψήφιοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Π.Μ.Σ.
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές, σε σφραγισμένο φάκελο, υπογεγραμμένο από το άτομο που χορηγεί τη συστατική επιστολή
 7. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας (π.χ. Lower, Proficiency)
 8. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού βασικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (ή επικυρωμένη σχετική υπεύθυνη δήλωση)
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 10. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (αν υπάρχει)
 11. Επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια των υποψηφίων (αν υπάρχουν) σε ηλεκτρονική μορφή (CD/DVD)
 12. Αποδεικτικά που δηλώνουν επιστημονική ή εργασιακή εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος (αν υπάρχουν)
 13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (με γνήσιο υπογραφής) στην οποία να αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

«Δηλώνω ότι στην αίτησή μου για υποψηφιότητα συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. “Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων” του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019:

 1. Έχω επισυνάψει τα δικαιολογητικά 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 καθώς και 10, 11, 12 (αν υπάρχουν), σε μορφή γνήσιων αντιγράφων.
 2. Τα πιστοποιητικά τα οποία έχω καταθέσει σε μορφή απλού φωτοτυπημένου εγγράφου προς απόδειξη των στοιχείων που αναφέρω στο βιογραφικό σημείωμα είναι γνήσια και έχουν αληθές περιεχόμενο.
 3. Μπορώ να ανταποκριθώ πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. και ότι θα συμμετέχω στην υποχρεωτική πρακτική άσκηση του Β’ και Γ’ εξαμήνου σπουδών».

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες, δεν θα επιστρέφονται.

Purpose:

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της ψυχικής υγείας και ψυχιατρικής των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών τους. Ειδικότερα, το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος περιλαμβάνει:

 • την παιδική και εφηβική βιο-ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη
 • την ψυχιατρική παιδιών και εφήβων
 • την ανίχνευση, διαγνωστική αξιολόγηση, διαχείριση και θεραπευτική αντιμετώπιση διαταραχών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων
 • τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση των θεραπευτικών προσεγγίσεων
 • την ποσοτική και ποιοτική ερευνητική μεθοδολογία στην ψυχική υγεία και ψυχιατρική παιδιών και εφήβων
 • την ερευνητική μελέτη πληθυσμών που αφορούν το βασικό γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • την ηθική και δεοντολογία της έρευνας.
Criteria:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων: Κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής, Ψυχολογίας, Τμημάτων Ειδικής Αγωγής, Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και τμημάτων Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών διενεργείται υπό την ευθύνη της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. με βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά και ατομικές συνεντεύξεις των υποψηφίων, καθώς και 5λεπτη παρουσίαση powerpoint σχετικού με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. θέματος.

Ειδικότερα, η επιλογή των εισακτέων ποσοστιαία ορίζεται ως εξής:

 • Αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου (βαθμός πτυχίου, μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών, ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία, δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές) σε ποσοστό 50%
 • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 50%.
Fees:

Η εγγραφή στο Π.Μ.Σ. συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, και ανέρχεται σε 1.000 (χίλια) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται με την αρχική εγγραφή και των υπολοίπων με την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Gallery:
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της ψυχικής υγείας και ψυχιατρικής των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών τους.

Προπτυχιακά Προγράμματα Ψυχολογίας

Μεταπτυχιακά Ψυχολογίας

Ψυχοθεραπεία

Ειδική Αγωγή

Distance Learning

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...