Μεταπτυχιακά Ψυχολογίας

Μετεκπαίδευση στη Συστημική Αναπαράσταση | Ελληνικό Ινστιτούτο Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.) Bert Hellinger

anaparastasi logo

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Διεύθυνση: Αθαμανίας 22, 10444
Λόφος Σκουζέ (Μετρό Σεπόλια)
Tηλ/Φαξ: 210 - 67 10 228, 210 - 68 29 327, 6972 245452
Email: info@anaparastasi.gr
www.anaparastasi.gr

Περιγραφή Προγράμματος
anaparastasi logo

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Κλάδος της συστημικής επιστήμης και ιδιαίτερα της Οικογενειακής Θεραπείας είναι η Συστημική Αναπαράσταση (Σ.Α.), ως μέθοδος εφαρμογής της Φαινομενολογικής Συστημικής Θεώρησης.

Η θεώρηση αυτή αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο πολύ πιο πλατιά από την ατομική του διάσταση : ο καθένας μας αλληλεξαρτάται με άλλα σημαντικά πρόσωπα διαχρονικά και είναι ένα μέρος στο ολόγραμμα σύστημα, όπου κάθε τμήμα του αναπαράγει και εμπεριέχει το όλον.

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση απευθύνεται στον ευρύτερο ψυχοκοινωνικό χώρο, σε επαγγελματίες και τελειόφοιτους αντίστοιχων τομέων. Από το 2017, το Πρόγραμμα απευθύνεται και σε απόφοιτους Γενικού Πτυχίου.

Βρείτε περισσότερα και εδώ: Μετεκπαίδευση στη Συστημική Αναπαράσταση

 

ΑΝΟΙΧΤΗ  ΗΜΕΡΙΔΑ  ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου  2017,  11.00-17.00

Το ΕΙΣΑ και ο Δρ Δημήτρης Σταυρόπουλος, φίλος και συνεργάτης του ιδρυτή της μεθόδου Bert Hellinger, και εκείνος που εισήγαγε την Συστημική Αναπαράσταση (Σ.Α.), όπως και την ονόμασε, στην Ελλάδα, σας προσκαλούν σε μιαν ανοικτή παρουσίαση της μεθόδου, όπως εφαρμόζεται από την απαρχή της μέχρι και τις τελευταίες γόνιμες εξελίξεις της.

Η Συστημική και Οικογενειακή Αναπαράσταση αφορά στην βιωματική αποτύπωση ενός συστήματος (οικογενειακού ή κοινωνικού), με την βοήθεια εκπροσώπων από τους συμμετέχοντες σε μια  ομάδα, που συνέρχεται γι’ αυτό τον σκοπό και πλαισιώνεται από την παρουσία και καθοδήγηση έμπειρου συντονιστού. Το ερευνώμενο σύστημα αποκαλύπτει πτυχές και πληροφορίες αλλιώς απροσπέλαστες, που επιτρέπουν και βιωματική αυτογνωσία αλλά και αποτελεσματικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Στην ανοιχτή αυτή συνάντηση, θα παρουσιαστούν κατ’ αρχήν οι βασικές αρχές της μεθόδου και τα θεωρητικά συμπεράσματα από την 25χρονη εφαρμογή της διεθνώς. Επίσης, θα ακολουθήσει βιωματική γνωριμία με τους νόμους και τους αρχές που αποκαλύπτονται μέσω της Σ.Α., ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις συστημικές δυναμικές που αποκαλύπτει και που καθορίζουν ‘προβλήματα και λύσεις’ στα ανθρώπινα συστήματα.

Στόχος, μια πρώτη επαφή με τις δυνατότητες αυτογνωσίας, την εμβάθυνση της αντίληψης για εμάς και την δυναμική των σχέσεων, καθώς και η άρτια και δόκιμη εφαρμογή τους στην εργασία και την ζωή.

Τόπος : Γραφεία ΕΙΣΑ -  Αθαμανίας 22, 10444 Λόφος Σκουζέ

Ώρες Διεξαγωγής :  11.00-17.00

Συμμετοχή ελεύθερη – Απαραίτητη η Δήλωση Συμμετοχής

Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης (ώρες πιστοποιημένης εκπαίδευσης ΕΙΣΑ)

Πληροφορίες- Εγγραφές :

Tηλ : 210-67 10 228,  6972 245452

info@anaparastasi.gr

www.anaparastasi.gr

 • Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση (Σ.Α.) είναι 3ετές και εκτείνεται σε τουλάχιστον 1,000 εκπαιδευτικές ώρες και έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει διεθνείς και εγχώριες προδιαγραφές ως προς την άσκηση επαγγέλματος συστημικού θεραπευτού/συμβούλου. Οι επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές / σύμβουλοι δύνανται να ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα εντός 2ετίας.

  Περιεχόμενο

  Περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:

  • Προσωπική Συστημική Θεραπεία/ Συμβουλευτική (150 ώρες)
  • Θεωρητική Κατάρτιση και Μεθοδολογία – Βιωματική Εμπειρία (550 ώρες)
  • Πρακτική άσκηση (200 ώρες)
  • Εποπτεία (70 ώρες)
  • Διεποπτεία (40 ώρες)

  Ο Βασικός του Κορμός αναπτύσσεται κατά την 1η διετία και το τελευταίο έτος εστιάζεται στην Κλινική Μεθοδολογία και Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική κατά την Πρακτική Άσκηση του Εκπαιδευόμενου.

 • Το Πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση γνώσης, αυτοσυνείδησης και δεξιότητας σε νόμους και αρχές των συστημάτων, καθώς και σε δυναμικές που παραμένουν κρυφές αλλά κυβερνούν τις ανθρώπινες σχέσεις και την ανθρώπινη ύπαρξη.

  Το Πρόγραμμα αυτό χαρακτηρίζεται από εξατομικευμένη αλλά και συλλογική βιωματική εμπειρία, με σκοπό να γίνουμε πιο δεκτικοί απέναντι στην δική μας σκιά και πιο ανοιχτοί στην σκιά του άλλου, ανοίγοντας έτσι έναν νέο ορίζοντα αμοιβαίας κατανόησης και ευαισθησίας.

  H ψυχοθεραπευτική προσέγγιση

  Κλάδος της συστημικής επιστήμης είναι και η ‘Φαινομενολογική Συστημική Θεώρηση’, με μέθοδο εφαρμογής την Συστημική Αναπαράσταση.

  Η θεώρηση αυτή αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο πολύ πιο πλατιά από την ατομική του διάσταση : ο καθένας μας αλληλεξαρτάται με άλλα σημαντικά πρόσωπα σε ομάδες και είναι ένα μέρος στο ‘ολόγραμμα’ σύστημα, όπου κάθε τμήμα αναπαράγει και εμπεριέχει το όλον. Θεμελιωτής της μεθόδου είναι ο Γερμανός ψυχοθεραπευτής και φιλόσοφος Bert Hellinger, που με μοναδικό τρόπο κατόρθωσε να ενοποιήσει ερεθίσματα και ανακαλύψεις από ολόκληρο το πεδίο της ψυχοθεραπείας και να εμφανίσει στη δεκαετία του ’80 αυτή τη νέα πρόταση.

  Συστημική αναπαράσταση είναι η ονομασία της συστημικής ψυχολογικής μεθόδου, όπου η αντιμετώπιση ενός προβλήματος, μιας κακουχίας, ενός διλήμματος για μια καίρια απόφαση κλπ. γίνεται μέσα από ένα δρώμενο, όπου εμφανίζονται / ‘στήνονται’ τα μέλη ενός συστήματος σε θέσεις και σχέσεις όσο το δυνατόν πιο πιστές στο πώς ακριβώς είναι και υπάρχουν.

  Οι συναρτήσεις, οι σχέσεις, οι εικόνες και τα συναισθήματα που αναφύονται δίνουν καίριες πληροφορίες για ολόκληρο το εξεταζόμενο σύστημα και για τον ενδιαφερόμενο οδηγώντας σε λεπτές συνειδητοποιήσεις και διευρυμένη αυτογνωσία.

 • Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών προσδιορίζεται ως μετεκπαίδευση, δηλαδή επιστημονική εξειδίκευση στην Συστημική Αναπαράσταση, προϋποθέτοντας τριτοβάθμια εκπαίδευση σε συναφείς σπουδές και αντικείμενα.

  Από το 2017, το Πρόγραμμα απευθύνεται και σε απόφοιτους Γενικού Πτυχίου.

 • Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση (Σ.Α.) είναι 3ετές.

 • Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.) Bert Hellinger, είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία. Ιδρύθηκε και προεδρεύεται από τον Δρα Δημήτρη Σταυρόπουλο και στελεχώνεται από έγκριτους ψυχολόγους, συστημικούς θεραπευτές και συμβούλους, καθώς και συμβούλους επιχειρήσεων.

  Σκοπός του Ε.Ι.Σ.Α, η παροχή συστημικών εκπαιδευτικών, θεραπευτικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και οργανισμούς/επιχειρήσεις/φορείς.

  Στόχος του Ε.Ι.Σ.Α, η ευρεία διάδοση της μεθόδου διεθνώς καθώς και των αξιόπιστων εφαρμοστών της.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Σε όλους τους φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους, του ψυχοκοινωνικού χώρου και της κοινωνικής πρόνοιας.

Σε ιδιωτική πρακτική ως Συστημικοί Σύμβουλοι/Θεραπευτές με Ειδίκευση στην Συστημική Αναπαράσταση.

Πιστοποίηση Προγράμματος

Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (ΕΕΣ)

DGfS (Deutche Gesellschaft fur Systemaufstellungen)

Ελληνικό Ινστιτούτο Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.) Bert Hellinger - Βρείτε μας στον Χάρτη

 

Αναγνώσεις άρθρου: 1606


dic ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ

 

 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com


** Προς αποφυγή της όποιας σύγχυσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πρωτότυπη ενότητα «ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ», αποτελεί δημιουργία και πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας Psychologynow.gr. Οποιαδήποτε ομοιότητα ως προς τον τίτλο, τη δομή, τη θεματολογία και την προβολή αποτελεί προϊόν αντιγραφής και συνιστά κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας **

 

Προπτυχιακά Ψυχολογίας

Μεταπτυχιακά Ψυχολογίας

Ψυχοθεραπεία

Ειδική Αγωγή

Distance Learning

Το Psychologynow.gr είναι το επιστημονικό site της Ψυχολογίας στην Ελλάδα. Με συνέπεια, εγκυρότητα και αξιοπιστία το Psychologynow.gr είναι ένας πυρήνας ψυχολογίας που έχει στόχο να ενημερώσει, να υποστηρίξει και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σε θέματα ψυχικής υγείας.

Επικοινωνία: info@psychologynow.gr

Ελάτε στον κόσμο της Ψυχολογίας!
Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε
το εβδομαδιαίο newsletter μας.

Βρείτε μας στα...

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!