Ψυχοθεραπευτική Εκπαίδευση

Κλινικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία – SANE | Λόγω Ψυχής

logopsichis logo proper

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Γραμματεία: Έλενα Σούλαρη
Κεντρικό: Στουντίου 10β, 15126 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 8033287
Fax: 210 8031341
Παράρτημα: Κυπρίων Αγωνιστών 81, 15126 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 6898825
Ιστοσελίδα: www.logopsychis.gr
E-mail: info@logopsychis.gr

Περιγραφή Προγράμματος
logopsichis logo proper

ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – SANE

Το Κλινικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία που προσφέρει το Ινστιτούτο απευθύνεται σε επαγγελματίες της ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να ειδικευτούν στο SANE - System Attachment Narrative Encephalon.® μια προσέγγιση που εμπλουτίζει τη σύγχρονη μετανεωτερική συστημική θεώρηση με τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού, την αφηγηματική ψυχολογία και τα σύγχρονα ευρήματα των νευροεπιστημών.  (Στην ψυχοθεραπεία εφαρμόζεται σε συνεδρίες με άτομα, ζευγάρια, οικογένειες, και ομάδες). 

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, και αποτελείται από δύο κύκλους. Η ολοκλήρωση του πρώτου οδηγεί σε πιστοποιητικό ειδίκευσης στη Συστημική Συμβουλευτική (θεωρία και εφαρμογές) ενώ η ολοκλήρωση του δεύτερου σε πιστοποιητικό κλινικής ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις εξετάζονται το Σεπτέμβριο κάθε έτους και οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη. Οι φόρμες αιτήσεων και τα συμπληρωματικά απαιτούμενα για τις αιτήσεις βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.

 • ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Το πρόγραμμα είναι τετραετές (4ετές) και ολοκληρώνεται σε δύο κύκλους.

  ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.

  1ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών οδηγεί στη χορήγηση πιστοποιητικού με τίτλο «Θεωρία και εφαρμογές της συστημικής συμβουλευτικής» και επιτρέπει στον ειδικευόμενο να προσβλέπει σε εγγραφή του σε επιστημονικές εταιρίες συμβουλευτικής ως απλό μέλος. Η ολοκλήρωση διπλωματικής εργασίας είναι απαραίτητη για όσους επιλέγουν να μην συνεχίσουν στο δεύτερο κύκλο αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό του πρώτου κύκλου.

  Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών δίνει αυτομάτως τη δυνατότητα εγγραφής στο δεύτερο κύκλο σπουδών.

  2ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Η επιτυχής ολοκλήρωση του δεύτερου διετούς κύκλου σπουδών οδηγεί στη χορήγηση πιστοποιητικού με τίτλο «Κλινική ειδίκευση στη συστημική ψυχοθεραπεία» με άτομα, οικογένειες και ομάδες (SANE-System Attachment Narrative Encephalon), και επιτρέπει στον ειδικευόμενο να προσβλέπει σε εγγραφή του σε επιστημονικές εταιρείες συστημικής ψυχοθεραπείας και σε απόκτηση ευρωπαϊκής πιστοποίησης. Ο προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης και των δύο κύκλων είναι τα τέσσερα (4) έτη και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη συνολικά (4+2) προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και οι ώρες πρακτικής άσκησης.

   

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

  Το σύνολο των ωρών του τετραετούς προγράμματος είναι 1440 ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

  Θεωρία/Βιωματική επεξεργασία θεωρητικών θεμάτων/Θεωρητική επεξεργασία κλινικών περιπτώσεων: 500 ώρες

  Πρακτική: 370 ώρες

  Κλινική Εποπτεία: 260

  Προσωπική Θεραπεία: 310 ώρες (ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ωρών)

  Επιπλέον των 1440 ωρών απαιτούνται ώρες ανεξάρτητης μελέτης με αναλογία 1:2 (1 ώρα μαθήματος, δύο ώρες μελέτης)

  Αναλυτικές Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον οδηγό σπουδών του προγράμματος στην ιστοσελίδα του Λόγω Ψυχής www.logopsychis.gr

 • Το Κλινικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία που προσφέρει το ‘Λόγω Ψυχής’ απευθύνεται σε επαγγελματίες της ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να ειδικευτούν σε μια προσέγγιση που εμπλουτίζει τη σύγχρονη μετανεωτερική συστημική θεώρηση με τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού, την αφηγηματική ψυχολογία και τα συναφή σύγχρονα ευρήματα των νευροεπιστημών. Η εμπλουτισμένη αυτή συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία εφαρμόζεται σε συνεδρίες με άτομα, ζευγάρια, οικογένειες, και ομάδες.

  Η προσέγγιση στο Ινστιτούτο 'Λόγω Ψυχής'  SANE - System Attachment Narrative Encephalon ® εμπλουτίζει τη συστημική ψυχοθεραπεία με τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού, με τις βασικές παραδοχές της αφηγηματικής ψυχολογίας, καθώς και με τα συναφή ευρήματα από τον τομέα των νευροεπιστημών για τον εγκέφαλο.

  Η θεωρία του συναισθηματικού δεσμού (attachment) του John Bowlby, όπως έχει εξελιχθεί σήμερα μέσα από ερευνητικές μελέτες και παρατηρήσεις, προσφέρει μια αναπτυξιακή θεωρία για τον τρόπο που αναπτύσσεται η προσωπικότητα και για τα αίτια των μετέπειτα δυσκολιών που σχετίζονται με την οικογενειακή δυναμική, χωρίς να ενοχοποιεί την οικογένεια. Διαπιστώνει τα διαγενεολογικά μοτίβα που συντηρούν τη συναισθηματική ανασφάλεια των παιδιών και τον τρόπο που αυτή η ανασφάλεια επηρεάζει τις κατοπινές ενήλικες σχέσεις.

  Κλειδί για τη μεταβίβαση μοτίβων συναισθηματικής ασφάλειας-ανασφάλειας από το γονιό στο παιδί αποτελεί η αφήγηση εμπειριών και ο βαθμός συγκρότησής της. Μεγάλη σημασία για το βαθμό συγκρότησης έχει το κατά πόσο ο γονιός είναι σε επαφή με τα συναισθήματά του. Η εικόνα του εαυτού συγκροτείται μέσα από αφήγηση ιστοριών και διάλογο με τους γονείς ο οποίος εσωτερικεύεται. Ο εαυτός μας αποτελεί μια αυτοβιογραφική αφήγηση η οποία εξελίσσεται παράλληλα με έναν εσωτερικό διάλογο μεταξύ πολλών φωνών μας που συνυπάρχουν. Το ποια φωνή (αυστηρή, τρυφερή) θα επικρατήσει καθε φορά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πρώιμες εμπειρίες μας στο πραγματικό διάλογο με τους γονείς μας αλλά και κατοπινές εμπειρίες μας με σημαντικούς άλλους. Η σημασία μιας μετα-φωνής πιο συμπονετικής, η οποία αφήνει χώρο αλλά και συντονίζει τις διάφορες φωνές αποτελεί αντικείμενο πρόσφατων ερευνών στο Ινστιτούτο μας.

  Τα ευρήματα των νευροπιστημών για τον εγκέφαλο, το πολυπλοκότερο γνωστό σύστημα, τονίζουν την αποτύπωση των πρώιμων αλλά και των κατοπινών εμπειριών μας, θετικών και αρνητικών στα νευρωνικά μας κυκλώματα. Οι ερευνητές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημασία των πρώιμων συναισθηματικών δεσμών, αλλά και στη σημασία της αφήγησης ως το μέσο επιρροής και αλλαγών στην ανάπτυξη του εγκεφάλου μας. Ο εγκέφαλος συνεχίζει να πλάθεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό και στην κατοπινή ζωή, και μπορεί να αναπτυχθεί προς ευεργετική κατεύθυνση μέσα από επανορθωτικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, όπως αυτές που προσφέρει, στο ιδιαίτερων συνθηκών περιβάλλον της, η ψυχοθεραπεία.

  Στο Ινστιτούτο συνθέτουμε τις τέσσερις βασικές έννοιες: σύστημα, συναισθηματικός δεσμός, αφήγηση και εγκέφαλος. Η σύνθεση αυτή αντλεί από τη διεθνή εμπειρία αναγνωρισμένων μελετητών και ψυχοθεραπευτών με ανάλογα ενδιαφέροντα και θεωρητικό προσανατολισμό. Επιτυγχάνεται δε μέσα από την προσωπική μας μελέτη, έρευνα και συγγραφή, αλλά και τη βιωματική εφαρμογή και πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο της ψυχοθεραπείας, της εκπαίδευσης και της εποπτείας επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

 • Πτυχίο στην ψυχολογία, ιατρική (ειδικότητα παιδοψυχιατρική/ψυχιατρική), κοινωνική εργασία, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Αιτήματα υποψηφίων με πτυχίο σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (π.χ. κοινωνιολογία, εκπαίδευση, νοσηλευτική) από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού μπορεί να γίνουν δεκτά εφόσον αποδεδειγμένα πραγματοποιούν ή έχουν πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο της ψυχικής υγείας.

  Το Ινστιτούτο δεσμεύεται από τον κώδικα δεοντολογίας του στην αποφυγή διακρίσεων που αφορούν την καταγωγή, την εθνικότητα, το χρώμα, το φύλο, τη θρησκεία, τη σωματική υγεία και τη σεξουαλική προτίμηση στην προσφορά ευκαιριών ειδίκευσης.

 • Ο χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι τα τέσσερα (4) έτη που δύναται να παραταθεί ως τα 6 έτη προκειμένου να ολοκληρωθούν εκκρεμότητες. Στο χρόνο αυτό οι ειδικευόμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους, την πρακτική άσκηση και τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα ώρες προσωπικής θεραπείας.

  Ετήσια διάρκεια προγράμματος: Οκτώβριος-Ιούνιος

  Ώρες και μέρες θεωρητικού-εποπτείας: Παρασκευή 5-10 (1ο, 2ο, 3ο έτος)

                                                                        1 Σαββατοκύριακο το μήνα (4ο έτος)

 • Το ετήσιο συνολικό ποσό των διδάκτρων δίνεται είτε εφάπαξ είτε χωρισμένο σε 9 δόσεις (Οκτώβριος ως και Ιούνιος). Επίσης παραμένει σταθερό σε όλη η διάρκεια των σπουδών. Επικοινωνήστε με τη γραμματεία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τρέχον κόστος των διδάκτρων και τους τρόπους πληρωμής. Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνεται εκπαιδευτικό υλικό (ελεύθερη πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, σε επιστημονικά περιοδικά που έχει εγγραφεί το Ινστιτούτο, καθώς και σημειώσεις).

 • Το 'Λόγω Ψυχής'- Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία συστάθηκε το 2011 από τους Γιώργο Καλαρρύτη, MMedSci, Τσαμπίκα Μπαφίτη, MSc, PhD και Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, PhD, ψυχολόγους και συστημικούς ψυχοθεραπευτές, με μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση και εποπτεία επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

  Το Ινστιτούτο, που είναι πιστοποιημένο ως τακτικό μέλος του EFTA-TIC (Επιμελητήριο Κέντρων Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Οικογενειακής Θεραπείας) και τακτικό μέλος της ΕΕΨΕ (Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος), έχει ως κύρια δραστηριότητά του την εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας στη συστημική συμβουλευτική και θεραπεία, καθώς και στη συστημική διάγνωση.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να εγγραφεί σε επιστημονικές εταιρείες συμβουλευτικής και συστημικής ψυχοθεραπείας και να δουλέψει είτε σε ιδιωτικό του γραφείο είτε σε οποιοδήποτε ιδιωτικό πλαίσιο/φορέα ως συστημικός σύμβουλος/ψυχοθεραπευτής. Οι εκπαιδευόμενοι που στοχεύουν σε θέσεις δημοσίου ή άλλων φορέων μη ιδιωτικών χρειάζεται να γνωρίζουν πως οι γνώσεις τους και η εμπειρία τους εκτιμούνται πολύ θετικά στα πλαίσια εργασίας, αλλά η εκπαίδευσή τους δεν συνεκτιμάται στα τυπικά προσόντα για την πρόσληψή τους.

Πιστοποίηση Προγράμματος

Ιδιότητες Μέλους /Πιστοποιήσεις του Ινστιτούτου

 1. Το Ινστιτούτο, είναι πιστοποιημένο ως τακτικό μέλος του EFTA-TIC (Επιμελητήριο Κέντρων Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Οικογενειακής Θεραπείας). Συμμετέχει επίσης στην Πλατφόρμα Ανταλλαγής Εκπαιδευτών του EFTA-TIC.
 2. Είναι τακτικό μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ).
 3. Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ).

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία 'Λόγω Ψυχής' - Βρείτε μας στον Χάρτη

Αναγνώσεις άρθρου: 2383


dic ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ

 

 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com


** Προς αποφυγή της όποιας σύγχυσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πρωτότυπη ενότητα «ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ», αποτελεί δημιουργία και πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας Psychologynow.gr. Οποιαδήποτε ομοιότητα ως προς τον τίτλο, τη δομή, τη θεματολογία και την προβολή αποτελεί προϊόν αντιγραφής και συνιστά κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας **

Προπτυχιακά Ψυχολογίας

Μεταπτυχιακά Ψυχολογίας

Ψυχοθεραπεία

Ειδική Αγωγή

Distance Learning

Το Psychologynow.gr είναι το επιστημονικό site της Ψυχολογίας στην Ελλάδα. Με συνέπεια, εγκυρότητα και αξιοπιστία το Psychologynow.gr είναι ένας πυρήνας ψυχολογίας που έχει στόχο να ενημερώσει, να υποστηρίξει και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σε θέματα ψυχικής υγείας.

Επικοινωνία: info@psychologynow.gr

Ελάτε στον κόσμο της Ψυχολογίας!
Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε
το εβδομαδιαίο newsletter μας.

Βρείτε μας στα...

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!