PsychologyNow Team

Η γλωσσική θεωρία του Noam Chomsky

Η γλωσσική θεωρία του Noam Chomsky

PsychologyNow Team
ο Noam Chomsky

Η γλωσσική θεωρία του Noam Chomsky εξηγεί, πώς ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παραγωγικής γραμματικής είναι ότι απευθύνεται κυρίως σε ιδανικούς ομιλητές-ακροατές. Σε ανθρώπους, δηλαδή, που κατέχουν μια γλώσσα και σπάνια κάνουν λάθη.


Η θεωρία του Noam Chomsky είναι μια από τις πιο σημαντικές θεωρίες σχετικά με την ανθρώπινη γλώσσα. Ο κόσμος τη γνωρίζει είτε ως παραγωγική γραμματική, είτε ως βιογλωσσολογία.

Αποδεικνύει ότι μια έμφυτη διανοητική δομή καθιστά δυνατή την κατανόηση και την παραγωγή οποιουδήποτε λόγου σε οποιαδήποτε φυσική ανθρώπινη γλώσσα. Επιπλέον, δίνει το πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία εκμάθησης και τελειοποίησης της γλώσσας να απαιτείται λίγη επεξεργασία στον εγκέφαλο για να ξεκινήσει. Επίσης, αναπτύσσεται σχεδόν αυτόματα.

Ωστόσο, παρά τη σημαντικότητά της, η θεωρία του Noam Chomsky είναι αμφιλεγόμενη. Έτσι, πολλοί ακαδημαϊκοί δεν πιστεύουν ότι είναι μια καλή εξήγηση της εκμάθησης και λειτουργίας της γλώσσας. Η κριτική οφείλεται σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος μπορεί να είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Chomsky εξηγεί την εμφάνιση εννοιών στο μυαλό. Επιπλέον, ο δεύτερος είναι ότι ο Chomsky πιστεύει ότι ορισμένες συντακτικές αρχές είναι καθολικές. Δηλαδή, ότι ισχύουν σε όλες τις γλώσσες.

Η γλώσσα είναι μια διαδικασία ελεύθερης δημιουργίας, οι νόμοι και οι αρχές της είναι καθορισμένες, αλλά ο τρόπος που χρησιμοποιούνται οι αρχές της γενιάς είναι ελεύθερος και ποικίλλει απεριόριστα. Ακόμα και η ερμηνεία και η χρήση των λέξεων περιλαμβάνει μια διαδικασία ελεύθερης δημιουργίας.

Noam Chomsky

Τα γενικά χαρακτηριστικά της γλωσσικής θεωρίας του Noam Chomsky

Η πρώτη διαφοροποίηση του Chomsky στην παραγωγική γραμματική είναι μεταξύ της γλωσσικής γνώσης και απόδοσης. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η γνώση αντιστοιχεί στην ικανότητα ενός ιδανικού ομιλητή-ακροατή να συσχετίζει ήχους και νοήματα, σύμφωνα με αυτόματους, ασυνείδητους κανόνες.

Επιπλέον, η γλωσσική απόδοση αναφέρεται στη διερμηνεία και κατανόηση προτάσεων, σύμφωνα με τη γνώση, αλλά και ελεγχόμενη από επιπλέον γλωσσικές αρχές. Για παράδειγμα, περιορισμοί στη μνήμη ή στις πεποιθήσεις.

Ένα σημαντικό μέρος της παραγωγικής γραμματικής απευθύνεται κυρίως σε ιδανικούς ομιλητές-ακροατές. Με άλλα λόγια, σε ανθρώπους που θεωρούνται ότι γνωρίζουν τη γλώσσα τέλεια και ποτέ δεν κάνουν λάθη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν επηρεάζονται από περισπασμούς ή περιοριστικά συμφραζόμενα.

Συνεπώς, φαίνεται ότι η γλωσσική θεωρία του Chomsky είναι κυρίως μια θεωρία γνώσης, και όχι απόδοσης. Και αυτό γιατί δε λαμβάνει υπόψη την παραγωγή ή την ικανότητα αντίληψης της γλώσσας σε καθημερινές συνθήκες. Η γλωσσική θεωρία του Chomsky εξηγεί τη γλώσσα σε αφηρημένες, ιδανικές καταστάσεις και μεταφράζεται δύσκολα, στον τρόπο που χρησιμοποιείται η γλώσσα αυτή τη στιγμή.

Η πρώτη παραγωγική γραμματική στη γλωσσική θεωρία

Στο βιβλίο του, Syntactic Structures, ο Chomsky υποστηρίζει την ύπαρξη μιας νοητικής συσκευής. Μια συσκευή με την οποία με την οποία μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε πρόταση, οποιασδήποτε φυσικής γλώσσας συνδέοντας νοήματα και ήχους. Αυτή είναι η συσκευή εκμάθησης γλώσσας και αποτελείται από τρία δομικά στοιχεία: συντακτικό, σημασιολογία και φωνολογία.


Διαβάστε σχετικά: Διαφορετική γλώσσα και Ψυχοθεραπεία: Το ζήτημα της διγλωσσίας στην θεραπευτική διαδικασία


Συντακτικό στοιχείο

Αυτό το στοιχείο έχει μια βάση και ένα μετασχηματιστικό στοιχείο.

  • Πρώτον, η σύνθεση της βάσης αποτελείται από ένα κατηγοριακό στοιχείο και ένα λεξιλόγιο. Σύμφωνα με την παραγωγική γραμματική, οι λεξικές καταχωρίσεις αντιστοιχούν αυστηρά σε μια σειρά από σημασιολογικών, συντακτικών και φωνολογικών χαρακτηριστικών. Κάποιος μπορεί να τις συσχετίσει με διαφορετικές λέξεις σε διαφορετικές γλώσσες.

Έτσι, το λεξιλόγιο θα αποτελούνταν από έννοιες, και όχι από όρους, που θα υπήρχαν πριν τη συσχέτισή τους με άλλες λέξεις. Σε αντίθεση, το κατηγοριακό στοιχείο αποτελείται από μια σειρά κανόνων, οι οποίοι επιτρέπουν την ανασύνταξη προτάσεων ή μια σειρά προτάσεων, ώστε να δημιουργήσει παράγωγες. Αυτοί οι κανόνες είναι γνωστοί ως μετασχηματιστικοί κανόνες και ανήκουν στη μετασχηματιστική γραμματική, που ως παγκόσμια γραμματική θεωρία θεωρείται ανεπαρκείς από αυτόν τον συγγραφέα.

Ωστόσο, είναι σίγουρα αρκετά επαρκής, ώστε να εξηγήσει ένα μέρος της εκμάθησης και λειτουργίας της γλώσσας.

  • Δεύτερον, το μετασχηματιστικό στοιχείο εκτελεί τους κανόνες μετασχηματισμού. Αυτό περιλαμβάνει αλλαγές στη δομή των χορδών που έχουν ήδη δημιουργηθεί μέσω κανόνων της γενιάς.

Σημασιολογικό στοιχείο

Το σημασιολογικό στοιχείο αποτελείται από ένα αόριστο σύνολο σημασιολογικών κανόνων, οι οποίοι αποδίδουν νοήματα στη βαθιά δομή. Ο στόχος είναι να μετατραπεί μια βαθιά δομή σε μια ουσιαστική αναπαράσταση.

Το φωνολογικό στοιχείο της γλωσσικής θεωρίας

Αυτό το στοιχείο σχηματίζεται από μια σειρά μορφοφωνολογικών κανόνων που ελέγχουν τη μετατροπή από μόρφημα σε φώνημα. Έτσι, για να συνοψίσουμε, ρυθμίζουν την προφορά λέξεων και εκφορών.

Η γλωσσική θεωρία του Chomsky δηλώνει, επίσης, ότι όλοι οι κανόνες που επιτρέπουν την κατανόηση και παραγωγή γλώσσας είναι λογικοί και ασυνείδητοι. Αυτοί οι κανόνες θα καθόριζαν, για παράδειγμα, ότι οι άνθρωποι πρέπει να προφέρουν το «ig» ως [ay] στα Αγγλικά, όταν προηγείται μιας λέξης που τελειώνει με ρινική κατάληξη, όπως στην περίπτωση της λέξης sign [sayn].

Ο Chomsky πρότεινε τη θεωρία του για να εξηγήσει, πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν, κατανοούν και παράγουν την ομιλούμενη γλώσσα. Αυτή η θεωρία υποστηρίζει ότι όλα τα ανθρώπινα όντα μαθαίνουν τη μητρική γλώσσα αυτόματα. Η έλλειψη ρεαλισμού αυτής της θεωρίας είναι και αυτό που επικρίνουν περισσότερο οι άνθρωποι σε αυτή τη θεωρία, και για αυτό είναι και αμφιλεγόμενη.


Sof Andr
Απόδοση: Ανδριανάκη Σοφία – Μετάφραση και επιμέλεια ξενόγλωσσων άρθρων

Πηγή

 

 

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...