Ψυχοθεραπευτική Εκπαίδευση

Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στην Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία - Ι.Α.Ψ

LOGO by Adam

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας
& Κοινοτικής Πρακτικής
Βασιλίσσης Όλγας 181
546 45 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 6955-103581
E-mail: narrativetherapygr@gmail.com
www.narrativetherapy.gr

Περιγραφή Προγράμματος
LOGO by Adam

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ εκπαίδευση στην Ελλάδα για την Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία.

Πιστοποιημένη από το Dulwich Centre της Αυστραλίας (το διεθνές κέντρο που δημιούργησε την Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία).

Μέρος του Master του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης (ενός από τα πλέον αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του κόσμου). 

Ιδιαίτερα προσιτό κόστος σπουδών και ευελιξία στην οργάνωση σπουδών.

Εκπαίδευση σε μία αναγνωρισμένη θεραπευτική μέθοδο που έχει επηρεάσει ριζικά τη γενικότερη συζήτηση και πρακτική στην ψυχοθεραπεία.

 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  A) Μία σειρά από 6 εκπαιδευτικά τριήμερα (ανοιχτή εκδήλωση + διήμερο σεμινάριο), που κατανέμονται στο διάστημα δύο χρόνων. Βασικοί εκπαιδευτές είναι μέλη του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Dulwich Centre, του διεθνούς εκπαιδευτικού θεραπευτικού κέντρου της Αυστραλίας, που έχει εισηγηθεί την Αφηγηματική Θεραπεία..

  Στα σεμινάρια μπορείτε να εγγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

  [Επίσης, εφόσον δεν ενδιαφέρεστε για το πτυχίο αφηγηματικού θεραπευτή (αλλά μόνο για κάποιο συγκεκριμένο θέμα) μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτόνομα –χωρίς επιπλέον υποχρέωση περαιτέρω συμμετοχής- οποιοδήποτε εκπαιδευτικό τριήμερο θέλετε]

   

  Β) Δι-εποπτεία και υποστήριξη εκπαιδευόμενων. 8 συναντήσεις ομαδικής δι-εποπτείας (και μέσω skype) παρέχονται στους εκπαιδευομένους κάθε χρονιά. Οι εκπαιδευόμενοι που εργάζονται θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις εμπειρίες τους στην εφαρμογή των ιδεών και πρακτικών της Αφηγηματικής στη δουλειά τους. Για τους εκπαιδευόμενους που δεν εργάζονται αυτή τη στιγμή, υπάρχει ειδική σειρά εργασιών υποστήριξης που διαμορφώνονται, ώστε να βάλουν σε εφαρμογή τις ιδέες της Αφηγηματικής Θεραπείας.

   

  Γ) Ενότητα Πιστοποίησης.  Αυτή αφορά μία στενή συνεργασία με το Dulwich Centre, η οποία περιλαμβάνει δύο βασικά στοιχεία:

  α) Ανάγνωση βιβλιογραφίας και συγγραφή εργασιών. Αυτή η διαδικασία γίνεται σε στενή συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό του Dulwich Centre, μέσω διαδικτύου (e-learning).

  Καταρχήν η ανάγνωση της βιβλιογραφίας αφορά 10 θέματα και καταλήγει σε 10 μικρές εργασίες-αναστοχασμούς των 500 περίπου λέξεων (οι οποίες αποτελούν στην ουσία απαντήσεις σε μία σειρά από ερωτήσεις που στόχο έχουν να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση των συμμετεχόντων με την πρακτική).

  Η πρακτική αυτή δεν είναι απαραίτητο να είναι κλασσική ψυχοθεραπευτική πρακτική, θα πρέπει όμως να είναι πρακτική.  Για παράδειγμα, μπορεί να αφορά το συντονισμό κάποιας εκπαιδευτικής ομάδας, η οποία θα οργανωθεί και θα συντονιστεί με βάση τις αρχές και τις πρακτικές της Αφηγηματικής Θεραπείας. Μπορεί να αφορά μία practice-research (που είναι μία συγκεκριμένη μεθοδολογία πρακτικής υποστηρικτικής έρευνας για / με ανθρώπους που βιώνουν συγκεκριμένες κοινωνικές, επαγγελματικές ή ψυχολογικές δυσκολίες). Τέτοιου τύπου πρακτικές έρευνες έχουν οργανωθεί με επιτυχία από εκπαιδευόμενους προηγούμενων εκπαιδευτικών κύκλων με την υποστήριξή μας. Το Dulwich Centre και ο συντονιστής του προγράμματος στην Ελλάδα με χαρά θα συζητήσουν τέτοιες και άλλες εναλλακτικές προτάσεις από εκπαιδευόμενους.

  Στην πορεία μία από αυτές τις εργασίες θα διευρυνθεί στις 1000 λέξεις και θα αναρτηθεί στο e-learning site του Dulwich Centre.

  Η όλη διαδικασία θα καταλήξει σε μία μεγαλύτερη πτυχιακή εργασία των 5000 λέξεων με θέμα επιλογής του εκπαιδευόμενου. Αυτή θα είναι και η τελική εργασία, η οποία θα παρουσιαστεί στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Dulwich Centre, που θα έρθει στην Ελλάδα.

   

  β) E-εποπτεία από το Dulwich Centre. Αυτή περιλαμβάνει δύο τηλεφωνικές ή μέσω skype εποπτείες με το εκπαιδευτικό προσωπικό του Dulwich Centreκαθώς και μία τελική «ζωντανή» εποπτεία με το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα έρθει στην Ελλάδα για την παρουσίαση των εργασιών.

   

  Χρονοδιάγραμμα

   

  1ο  έτος

  • 3 εκπαιδευτικά τριήμερα (από το προσωπικό του Ινστιτούτου Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και του Dulwich Centre της Αυστραλίας).
  • 8 συναντήσεις διεποπτείας (και μέσω skype)

   

  2ο  έτος

  • 3 εκπαιδευτικά τριήμερα (από το προσωπικό του Ινστιτούτου Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και του Dulwich Centre της Αυστραλίας).
  • 8 συναντήσεις διεποπτείας (και μέσω skype)
  • + Ενότητα Πιστοποίησης: Διαδικασία e-learning σε συνεργασία με το Dulwich Centre της Αυστραλίας

  [Δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να διαμορφώνουν με ευέλικτο τρόπο τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά τριήμερα και τις συναντήσεις δι-εποπτείας. Δεν είναι απαραίτητη η κάλυψή τους με συγκεκριμένη σειρά ή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα].

 • Το πρόγραμμα στόχο έχει να δώσει στους εκπαιδευόμενους τη θεωρητική κατάρτιση και τις συμβουλευτικές – θεραπευτικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να εργαστούν τόσο ιδιωτικά - κλινικά σε μεγάλη γκάμα δυσκολιών όσο και σε μία ποικιλία πλαισίων που περιλαμβάνουν εργασία με άτομα, ομάδες ή κοινότητες ανθρώπων (διαφόρων πολιτιστικών καταβολών). Οι τρόποι στους οποίους εκπαιδεύονται οι σπουδαστές μας είναι τρόποι εργασίας μη – ενοχοποιητικοί, που φέρνουν αλλαγές όχι μόνο στα άτομα αλλά και στις σχέσεις και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και τρόποι που επιδιώκουν συνειδητά και με ευθύνη να μην είναι πολιτιστικά προκατειλημμένοι.

  Το πρόγραμμα διαμορφώνεται από το Dulwich Centre, το εκπαιδευτικό-θεραπευτικό κέντρο που δημιούργησε την αφηγηματική θεραπεία. Οδηγεί στη Βασική Πιστοποίηση Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής (Graduate Certificate in Narrative Therapy and Community Work) με το οποίο οι απόφοιτοι αναγνωρίζονται από το Dulwich Centre ως αφηγηματικοί ψυχοθεραπευτές.

  Οι σπουδές αυτές αναγνωρίζονται ως τμήμα του προγράμματος Master  Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας, που διοργανώνει ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της Αυστραλίας, το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης .

   

  Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία

  «Ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος και το πρόβλημα είναι το πρόβλημα»

  Michael White

  Η Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία είναι μία εξέλιξη των Συστημικών Θεραπειών, κατά άλλους κομμάτι της Συστημικής Θεραπείας και κατά άλλους ένα βήμα πέρα από αυτήν. Διαμορφώθηκε από την ομάδα του Michael White, αυστραλού ψυχοθεραπευτή και του David Epston, νεοζηλανδού ψυχοθεραπευτή. Είναι μία θεραπεία που εντάσσεται στην κονστρουξιονιστική παράδοση της ψυχοθεραπείας.

  Η πρακτική της έχει τη ζεστασιά της πρακτικής του Rogers αλλά και την ισχυρή δυναμική αλλαγής που φέρει η επικέντρωση στις λύσεις. Είναι μία ψυχοθεραπευτική πρακτική που αποφεύγει συνειδητά την ένταξη της προσωπικότητας του ανθρώπου σε νόρμες και βοηθά τον ενδιαφερόμενο να συνδεθεί με τις αξίες του, τα αποθέματά του καθώς και με τους σημαντικούς άλλους της ζωής και της ιστορίας του. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί τις συνθήκες για μια επαναδιήγηση της τρέχουσας ιστορίας του, της παρελθούσας ιστορίας του και των μελλοντικών του δυνατοτήτων, μία επαναδιήγηση η οποία είναι θεραπευτική για το άτομο αλλά και δημιουργός εναλλακτικών τρόπων συνομιλίας του ατόμου με το περιβάλλον του.

  Η πρακτική της είναι χρήσιμη για την αντιμετώπιση μιας μεγάλης ποικιλίας δυσκολιών με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι ενήλικοι, παιδιά, οικογένειες και ζευγάρια.

  Η πρακτική της, επίσης, ακριβώς επειδή δίνει έμφαση σε διαφορετικούς τρόπους συνομιλίας των ανθρώπων, είναι ιδανική για την εργασία με μεγαλύτερες συλλογικότητες ανθρώπων (ομάδες, κοινότητες, οργανισμούς).

   

  Αφηγηματική κοινοτική πρακτική

  Όταν αφορά την κοινοτική εργασία η Αφηγηματική Πρακτική αξιοποιεί τις ίδιες αρχές με αυτές της ψυχοθεραπευτικής εργασίας. Βοηθά τις κοινότητες να συνδεθούν με τις αξίες τους, τα αποθέματά τους και εκείνους τους τρόπους συζήτησης που αναδεικνύουν το υπάρχον δυναμικό τους για λύσεις και ανάπτυξη. Για αυτό και σε πολλά μέρη του κόσμου η Αφηγηματική Πρακτική έχει αξιοποιηθεί στη δουλειά με κοινότητες που βιώνουν κρίσεις. Μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους έχει αξιοποιηθεί είναι:

  α) Βοηθώντας παιδιά να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις

  β) Βοηθώντας το γεφύρωμα των γενεών σε κοινότητες μεταναστών και μειονοτήτων

  γ) Βοηθώντας κοινότητες που υφίστανται σκληρές δοκιμασίες να επανασυνδεθούν με το δυναμικό τους και να αναπτυχθούν οικονομικά και πολιτιστικά.

  Αυτή η εργασία έχει γίνει στη Νότιο Αφρική, τον Καναδά, τη Ρωσία, τη Βραζιλία, το Νεπάλ, την Παλαιστίνη και αφορούσε παιδιά και κοινότητες που βιώνανε τις συνέπειες της φτώχιας, του AIDS, του πολέμου, φυσικών καταστροφών, κακοποίησης, πλαισίων ζωής όπου υπάρχει χρήση ουσιών κ.οκ. Συγκεκριμένα υλικά ομαδικής και κοινοτικής εργασίας έχουν αναπτυχθεί (όπως Tο Δέντρο της Ζωής, Η Ομάδα της Ζωής, Ο Χαρταετός της Ζωής) και χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με μια μεγάλη ποικιλία αφηγηματικών πρακτικών κοινοτικής εργασίας. Πληροφόρηση για τα υλικά αυτά υπάρχει και στα Ελληνικά.

   

  Αφηγηματική πρακτική στο σχολείο

  Στο πλαίσιο του σχολείου η Αφηγηματική Πρακτική συνδυάζει τις άμεσες και εστιασμένες σε λύσεις παρεμβάσεις με πρακτικές κινητοποίησης επιμέρους ομάδων ή και του συνόλου της σχολικής κοινότητας (πρακτικές ανάλογες με αυτές που χρησιμοποιεί γενικά στην κοινοτική πρακτική). Βοηθά έτσι τόσο στην επίλυση άμεσων και δύσκολων προβλημάτων όσο και στην γενικότερη αλλαγή του κλίματος του σχολείου προς μία κατεύθυνση πιο κοντά στις προτιμώμενες κατευθύνσεις ζωής των μελών της σχολικής κοινότητας.

 • Κριτήριο συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι οι σπουδές σε κάποιο ψυχοκοινωνικό επάγγελμα.

 • Δύο χρόνια σπουδών. Ευέλικτη οργάνωση σπουδών.

 • 940 ευρώ το πρώτο έτος

  2160 ευρώ το δεύτερο έτος (όπου περιλαμβάνεται και η ενότητα πιστοποίησης)

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 3000 Є

  Έκπτωση με την έγκαιρη εγγραφή (μέχρι τέλος Οκτωβρίου): 2950 Є

  Επιπλέον έκπτωση με την εγγραφή μέχρι τέλος καλοκαιριού (30 Αυγούστου): 2900 Є

   

  ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

  Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Εξασφαλίστε τη θέση σας και επίσης έκπτωση στην εγγραφή, με το να γραφτείτε στο πρόγραμμα μέχρι τις 30 Οκτωβρίου (Εγγραφή μέχρι 30 Αυγούστου: 50 ευρώ. Εγγραφή μέχρι 30 Οκτωβρίου: 100 ευρώ, εγγραφή μετά τις 30 Οκτωβρίου: 150 ευρώ).

  Καταθέστε τα χρήματα στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς 5228-069522-814 (IBAN: GR54 0172 2280 0052 2806 9522 814), στο όνομα Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και στη συνέχεια κατεβάστε και συμπληρώστε την κάρτα εγγραφής:

  Κατεβάστε την κάρτα εγγραφής στο narrativetherapy.gr

  Εντός Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες και ο χώρος του πρώτου εισαγωγικού σεμιναρίου:

  Οκτώβριος στην Αθήνα και αρχές Νοέμβριου στη Θεσσαλονίκη

  (προηγείται Ανοιχτή Δωρεάν Εκδήλωση Γνωριμίας με την Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία)

 • Το Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής (Ι.Α.Ψ.) είναι ένας οργανισμός που στόχο έχει να προωθήσει την εκπαίδευση στην Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία / Κοινοτική Πρακτική και την αξιοποίηση των πρακτικών της στη θεραπεία, την κοινοτική πρακτική και το σχολείο. Διοργανώνει σεμινάρια, υποστηρίζει στην Ελλάδα και την Κύπρο την εκπαίδευση στην Αφηγηματική ψυχοθεραπεία του Dulwich Centre της Αυστραλίας (του εκπαιδευτικού κέντρου που εισηγήθηκε διεθνώς αυτή τη ψυχοθεραπευτική και κοινοτική πρακτική). Η εκπαίδευση στην Αφηγηματική Θεραπεία που παρέχει αναγνωρίζεται ως μέρος του Masters in Narrative Therapy & Community Practice του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης (το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου). To ΙΑΨ συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και παρέχει πληροφόρηση για τις δυνατότητες αφηγηματικής ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Το πρόγραμμα στόχο έχει να δώσει στους εκπαιδευόμενους τη θεωρητική κατάρτιση και τις συμβουλευτικές – θεραπευτικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να εργαστούν τόσο ιδιωτικά-κλινικά σε μεγάλη γκάμα δυσκολιών όσο και σε μία ποικιλία πλαισίων που περιλαμβάνουν εργασία με άτομα, ομάδες ή κοινότητες ανθρώπων (διαφόρων πολιτιστικών καταβολών). Οι τρόποι στους οποίους εκπαιδεύονται οι σπουδαστές μας είναι τρόποι εργασίας μη – ενοχοποιητικοί, που φέρνουν αλλαγές όχι μόνο στα άτομα αλλά και στις σχέσεις και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και τρόποι που επιδιώκουν συνειδητά και με ευθύνη να μην είναι πολιτιστικά προκατειλημμένοι. Για αυτούς του λόγους, η Αφηγηματική θεραπευτική και κοινοτική πρακτική αναδεικνύεται ως πολύ χρήσιμη και σε ιδιαίτερες περιοχές εργασίας, όπως την εργασία σε σχολεία, την εργασία με πρόσφυγες και μετανάστες κ.α.

Πιστοποίηση Προγράμματος

ΔΙΕΘΝΗΣ εκπαίδευση στην Ελλάδα για την Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία.

Πιστοποιημένη από το Dulwich Centre της Αυστραλίας (το διεθνές κέντρο που δημιούργησε την Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία). Οι απόφοιτοι αναγνωρίζονται ως αφηγηματικοί θεραπευτές από το Dulwich Centre.

Μέρος του Master του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης (ενός από τα πλέον αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Αυστραλίας και του κόσμου). Εκπαίδευση σε μία αναγνωρισμένη θεραπευτική μέθοδο που έχει επηρεάσει ριζικά τη γενικότερη συζήτηση και πρακτική στην ψυχοθεραπεία.


dic

   ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ

 


 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Προπτυχιακά Ψυχολογίας

Μεταπτυχιακά Ψυχολογίας

Ψυχοθεραπεία

Ειδική Αγωγή

Distance Learning

Ελάτε στον κόσμο της Ψυχολογίας!
Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε
το εβδομαδιαίο newsletter μας.

Βρείτε μας στα...

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!